สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

 หน่วยงานภายใน
 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. DOPA Radio e-mail Admin ออกจากระบบ


เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องทรัพยากรและศักยภาพ ระบบเครือข่ายฯ ปค.
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 รายงานการประชุมประจำเดือน สส. ครั้งที่ 4/2560   [18 ตุลาคม 2560]
 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 - 2562   [11 สิงหาคม 2560]
 รายงานการประชุมประจำเดือน สส. ครั้งที่ 3/2560   [01 สิงหาคม 2560]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 2/2560   [05 กรกฎาคม 2560]
 การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ   [21 มิถุนายน 2560]
 ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบ้ติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ   [21 มิถุนายน 2560]
 สรุปประเด็นจากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"   [21 มิถุนายน 2560]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   [21 มิถุนายน 2560]
 ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการฯ   [17 พฤษภาคม 2560]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 1/2560   [31 มกราคม 2560]
 ข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ (เฉพาะข้าราชการที่มีรายชื่อศูนย์พิษณุโลก / เพชรบุรี / ยะลา)   [05 ตุลาคม 2559]
 การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เฉพาะศูนย์สงขลา และ ยะลา)   [05 ตุลาคม 2559]
 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ"   [15 สิงหาคม 2559]
 การทดสอบระบบโปรแกรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการฯ   [15 สิงหาคม 2559]
 การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560   [01 สิงหาคม 2559]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
  มท 0304/132    เปลี่ยนจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สาย
 มทม 0304/1080    จุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายฯ
 0311.3/ว 1064  ด่วนที่สุด  ฝึกอบรมหลักสูตร จพง.ป.ป.ส.
 0305.1/ว 1034     รายงานผลการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ปี60
 สอ.ปค.( สช.2) /20     ประชุมคณะอนุกรรมการสหกรณ์ฯ

< มกราคม  2561>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   


รับฟังประกาศข่าวกระดานสนทนา

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com