สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.
 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. DOPA Radio e-mail Admin ออกจากระบบ


ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 1/2560   [31 มกราคม 2560]
 ข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ (เฉพาะข้าราชการที่มีรายชื่อศูนย์พิษณุโลก / เพชรบุรี / ยะลา)   [05 ตุลาคม 2559]
 การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เฉพาะศูนย์สงขลา และ ยะลา)   [05 ตุลาคม 2559]
 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ"   [15 สิงหาคม 2559]
 การทดสอบระบบโปรแกรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการฯ   [15 สิงหาคม 2559]
 การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560   [01 สิงหาคม 2559]
 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพีย์ (Prompt pay)"   [01 สิงหาคม 2559]
 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒"   [01 สิงหาคม 2559]
 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐฯ   [01 สิงหาคม 2559]
 การพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง   [14 กรกฎาคม 2559]
 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาป่วยและลากิจ การมาสายของข้าราชการ สังกัดกรมการปกครอง   [14 กรกฎาคม 2559]
 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรัรบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ   [13 กรกฎาคม 2559]
 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   [13 กรกฎาคม 2559]
 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติฯ   [29 มิถุนายน 2559]
 การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3ฯ   [27 มิถุนายน 2559]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

ผู้อำนวยการกอง

 

 

< มีนาคม  2560>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าวกระดานสนทนา

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com