สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ขอเชิญประชุม ปค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   [23 กันยายน 2557]
 ข่าวที่เสนอทางหนังสือพิมพ์   [23 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗   [15 กันยายน 2557]
 สรุปผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   [12 กันยายน 2557]
 แจ้งคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   [10 กันยายน 2557]
 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง   [09 กันยายน 2557]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. ส่วนกลางฯ   [04 กันยายน 2557]
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปค. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   [29 สิงหาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   [28 สิงหาคม 2557]
 ข้อสั่งการในที่ประชุม ปค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอส่งกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   [28 สิงหาคม 2557]
 สรุปประเด็นจากรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"   [26 สิงหาคม 2557]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 23/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 10 มิ.ย. 57 ชลบุรี ชัยภูมิ บึงกาฬ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พะเยา เพชรบุรี
 23/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 1 ส.ค. 57 พัทลุง วันที่ 2 ส.ค. 57 ปทุมธานี วันที่ 29 ส.ค. 57 บึงกาฬ
 23/09/14ปค.ขอเลื่อนเวลาการประชุม ปค. ครั้งที่ 9/2557 ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 จากเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. เป็นเวลา 09.00 น.
 23/09/14ปค. ขอแจ้งเลื่อนเวลารับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 9/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 22/09/1423/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.น่าน เรื่องความคืบหน้าศูนย์ดำรงธรรม&เชิญเที่ยวเทศกาลโลกของกว่างฯ
 22/09/14ยินดีกับรางวัลภาพถ่ายผลงาน นอ.ประจำปี 2557 ดูประกาศได้ที่ http://tspd.dopa.go.th
 22/09/1422/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อพช. เรื่องโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของ ศก.พพ. ตามเบื้องพระยุคลบาท"มหกรรมการแสดงผลงานเพื่อคืนความสุขให้ชุมชน"
 19/09/14มท. ประกาศคัดเลือก ผวจ. ผต.มท. และรองอธิบดี รายละเอียดที่ www.personnel.moi.go.th
 19/09/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 9/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 19/09/14ให้ จว.เร่งรัดส่งรายงานมาตรการสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนเดือน ส.ค.57ในวันที่10ก.ย.57FAX023569559
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< กันยายน  2557>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com