สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม







 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   [24 พฤศจิกายน 2557]
 การป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน   [24 พฤศจิกายน 2557]
 การดูแลรักษา อุปกรณ์ และระบบสื่อสารสารสนเทศของศูนย์ดำรงธรรม   [20 พฤศจิกายน 2557]
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   [20 พฤศจิกายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี (แจ้งเวียน ศ.นว.)   [19 พฤศจิกายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก จ.ตราด (แจ้งเวียน ศ.จบ.)   [19 พฤศจิกายน 2557]
 การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการปฏิบัตหน้าที่ราชการ   [19 พฤศจิกายน 2557]
 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ"   [18 พฤศจิกายน 2557]
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   [12 พฤศจิกายน 2557]
 ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ ๑๑   [11 พฤศจิกายน 2557]
 การจัดทำบันทึกนักปกครอง ปี ๒๕๕๘   [11 พฤศจิกายน 2557]
 การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปีฯ   [11 พฤศจิกายน 2557]
 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗   [10 พฤศจิกายน 2557]
 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย (ศสน.มท.)   [10 พฤศจิกายน 2557]
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง   [10 พฤศจิกายน 2557]
[1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 24/11/14อปค.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท(หลักสูตรปลัดอำเภอ)รุ่นที่ 9-12 วันที่ 24 พ.ย.57 เวลา 13.30 น.และบรรยายพิเศษ ณ วปค.
 18/11/14ตัวอย่างการจัดทำแผนฯ งบบูรณาการ ตาม www.dopa.go.th
 18/11/1418/11/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อพช. เรื่อง จปฐ.ประเมินคุณภาพชีวิตความสุขของคนไทย
 17/11/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 11/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 17/11/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 11/2557 ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2557 ก่อนเวลา 16.00
 17/11/1417/11/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อทด.เรื่องการจัดที่ดินเพื่อประชาชนและการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่3จชต.
 13/11/14ข้อความที่ วิทยุในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว51 ลว.13 พ.ย.57 เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
 13/11/14จังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลตามนโยบายลดอบายมุขฯเดือน ต.ค.กำหนดส่งภายในวันที่ 14 พ.ย.57
 11/11/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันมีดังนี้ วันที่ 9 ต.ค. 57 ตราด วันที่ 12 ต.ค. 57 นครศรีธรรมราช วันที่ 16 ต.ค. 57 ลำปาง วันที่
 10/11/14ข้อความที่ หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว50 ลว. 10 พ.ย. 57 เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รายละเอียดดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
ดูทั้งหมด




ผู้อำนวยการกอง



-- ว่าง --

< พฤศจิกายน  2557>
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

















สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทย



ติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com