สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. สังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และบุคลากร สอ.ปค. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๒)   [25 กันยายน 2556]
 ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ศูนย์สงขลาฯ และ ศูนย์ยะลาฯ)   [25 กันยายน 2556]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์   [23 กันยายน 2556]
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังฯ   [23 กันยายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖   [20 กันยายน 2556]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีฯ   [12 กันยายน 2556]
 การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา   [12 กันยายน 2556]
 การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา   [12 กันยายน 2556]
 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)   [10 กันยายน 2556]
 เชิญชวนให้เข้าร่วม "โครงการออมทรัพย์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี"   [04 กันยายน 2556]
 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ปค.   [30 สิงหาคม 2556]
 อักษรย่อหน่วยงานและตำแหน่งในการบริหารงานภายใน กจ   [30 สิงหาคม 2556]
 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   [28 สิงหาคม 2556]
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   [28 สิงหาคม 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖   [20 สิงหาคม 2556]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 16/09/1417/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.นราธิวาสเรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญเที่ยวงานของดีเมืองนราฯ
 15/09/14คกก.กำหนดวันสัมภาษณ์ นอภ.สูง เพิ่มเติม วันที่ 17 และ 19 ก.ย.2557 รายละเอียดที่ www.dopaperson.com
 15/09/1416/9/57 12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ชุมพร เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญชมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง
 15/09/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 12 ก.ย.57 นครพนม แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ อุดรธานี วันที่ 13 ก.ย.57 นครสวรรค์ ประจวบคี
 13/09/1413/9/57หลังเคารพธงชาติ18.00น.เชิญรับชมรายการเดินหน้าประเทศไทย พบ ปมท.เรื่องการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมของ มท.ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ
 12/09/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน ชัยนาท ชุมพร แม่ฮ่องสอน ยโสธร
 12/09/14ผอ. ให้ หน.กง./ฝ./ง. ประชุมวันที่ 12 ก.ย.57 เวลา 11.00 น. ชั้น 6 ปค.
 11/09/14 เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยังรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัง นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ยโสธร สมุทรสาคร หนองคาย อุตรดิตถ์
 11/09/1411/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังเสียง อยธ.แถลงข่าวสื่อมวลชนเมื่อ10/9/57/กรณีการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะอาคารบัญชาการ1&2ตึกทำเนียบรัฐบาล&บ้านพิษณุโลก
 10/09/1410/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ปมท.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการเตรียมงานที่จะนำเสนอ รมว.มท.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< กันยายน  2557>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com