สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก ขรก.เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ   [19 มิถุนายน 2557]
 ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฯ   [19 มิถุนายน 2557]
 ผลการคัดเลือก ขรก.ดำรงตำแหน่ง ผชช.ทส.   [16 มิถุนายน 2557]
 รับสมัครคัดเลือก ขรก.เข้าอบรมฯ   [16 มิถุนายน 2557]
 การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง   [16 มิถุนายน 2557]
 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗   [12 มิถุนายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)   [11 มิถุนายน 2557]
 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กรมการปกครอง (ศปป.ปค.)   [11 มิถุนายน 2557]
 การยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญโดยชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไม่ถึง ๑๘ งวด   [09 มิถุนายน 2557]
 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   [05 มิถุนายน 2557]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   [03 มิถุนายน 2557]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 1/2557   [14 พฤษภาคม 2557]
 ภรรยาข้าราชการถึงแก่กรรม   [07 พฤษภาคม 2557]
 การเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2557   [30 เมษายน 2557]
 งดการประชุมเดือน ธ.ค. (2 - 3 ธ.ค. 56)   [28 พฤศจิกายน 2556]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 31/10/14แจ้ง หน.กง./ฝ./ง. ประชุมคณะทำงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ที่เกี่ยวข้องกับ ปค. วันที่ 3 พ.ย. 57 เวลา 10.00 น.
 31/10/14ด้วยนางจอมพล จันทมฤก มารดานายสมคิด จันทมฤก ผอ.กจ. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ต.ค.57/สวดพระอภิธรรมวันที่ 31 ต.ค.57 ถึงวันที่ 3 พ.ย. 57 เวลา 20.00 น./พระราชทานเพลิงศพ เวลา 16.00 น. ณ วัดไพศาลี อ.ไพศาลี จ.
 31/10/14มท. เร่งรัดให้รายงานผลการตีราคาปานกลางที่ดิน ภายใน 10 พ.ย.57 ดูที่เว็บ ปค.
 29/10/14ปค. ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนพื้นที่ของที่ดินภายในจังหวัด ภายใน 4 พ.ย. 57 ดูที่เว็บ ปค.
 29/10/14ปค.ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท. ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น. ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดย สล.ปค. ได้จัดเตรียมรถตู้ออกเดินทางจาก ปค. เวลา 13.00 น. การแต่ง
 29/10/14 29/10/57 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กปภ.เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและก้าวต่อไปในปี 2558
 27/10/14กำหนดการประเมินสมรรถนะหลักฯของสำนักงาน ก.พ.(เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสอบ)ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียดที่ person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 27/10/14ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่10/2557 ทางเวปไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 27/10/14ปค.ขอแจ้งเลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่ 10/2557 จากวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.2557 เป็นวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค.ชั้น 2 ตึก ปค.
 27/10/1427/10/57 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รอง อยธ.(โอฬาร)เรื่องก้าวต่อไปของกรมโยธาฯในการขับเคลื่อนงาน งปม.2557
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกอง-- ว่าง --

< พฤศจิกายน  2557>
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com