สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [13 สิงหาคม 2557]
 ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศ.สงขลา และ ศ.ยะลา)   [13 สิงหาคม 2557]
 การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   [06 สิงหาคม 2557]
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (อำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง)   [31 กรกฎาคม 2557]
 การรับมอบนโยบายจาก อปค. (นายกฤษฎา บุญราช)   [31 กรกฎาคม 2557]
 การปฏิบัติกรณีได้รับมอบหมายให้ประชุมแทน อปค.   [29 กรกฎาคม 2557]
 สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย   [24 กรกฎาคม 2557]
 แจ้งอนุมัติสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนและการบูรณาการงบประมาณการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   [24 กรกฎาคม 2557]
 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ   [24 กรกฎาคม 2557]
 ศอ.บต. ส่งคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยฯ ใน จชต.   [24 กรกฎาคม 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [23 กรกฎาคม 2557]
 รายงานการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗   [23 กรกฎาคม 2557]
 การซักซ้อมแนวทางการเสนอหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   [18 กรกฎาคม 2557]
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   [10 กรกฎาคม 2557]
 การซักซ้อมแนวทางการเสนอหนังสือราชการต่ออธิบดีกรมการปกครอง   [10 กรกฎาคม 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท 0308.4/ว19066  ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนพื้นที่สูง
 มท 0308.4/ว19064  ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมวิทยากร ฯ
 มท 0309.4/ว19148    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลของสำนักทะเบียน ฯ
 มท 0311.2/ว76    คำสั่งการเพิ่มค่าตอบแทนสมาชิก

 27/11/14ปค.จัดอบรมประธานกรรมการหมู่บ้านปี 58(หมู่บ้าน C/ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่) รวม 16 รุ่น เริ่ม 1 ธ.ค. 57 ดูที่เว็ป ปค.
 26/11/14ปค. ให้ จ. จัดทำแผนเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ให้รวดเร็วและถูกต้อง แล้วรายงานแผนดังกล่าวให้ ปค.ภายใน 1 ธ.ค. 57 ดูที่เว็ป ปค.
 26/11/14ตามที่ให้แจ้งรายชื่อ ปอ.หน.กง./หน.ฝ.ปค. ในฐานะเลขานุการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอ เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้น ด้วย
 25/11/14ปค. โอนจัดสรร งป. คชจ.ประชุม กม. ไตรมาส 1-2 ดูที่เว็ป ปค.
 24/11/14อปค.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท(หลักสูตรปลัดอำเภอ)รุ่นที่ 9-12 วันที่ 24 พ.ย.57 เวลา 13.30 น.และบรรยายพิเศษ ณ วปค.
 18/11/14ตัวอย่างการจัดทำแผนฯ งบบูรณาการ ตาม www.dopa.go.th
 18/11/1418/11/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อพช. เรื่อง จปฐ.ประเมินคุณภาพชีวิตความสุขของคนไทย
 17/11/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 11/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 17/11/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 11/2557 ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2557 ก่อนเวลา 16.00
 17/11/1417/11/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อทด.เรื่องการจัดที่ดินเพื่อประชาชนและการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่3จชต.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกอง-- ว่าง --

< พฤศจิกายน  2557>
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com