วันที่ ข้อความ
13/08/15ปค.ขอให้ จ.รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน เนื่องจากเป็น นโยบายเร่งด่วนของ รบ จึงขอให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 15 ส.ค.58 ก่อนเวลา 15.00น.
10/08/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลมาตรการการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน ของเดือน กรกฏาคม 2558 ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยด่วน/จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯ ของเดือน มิ.ย. ให้จัดส
07/08/1510/8/58/12.05-12.25น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังรองผวจ.สงขลา(อนุชิต)เรื่องการขับเคลื่อนวาระมท.เมืองไทยน่าอยู่&ความพร้อมกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่
07/08/157/8/58/12.05-12.25น.FM.91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.สุราษฎร์ธานีเรื่องการขับเคลื่อนวาระมท.เมืองไทยน่าอยู่&ความพร้อมกิจกรรม Bike for Momปั่นเพื่อแม่
06/08/15ปค.ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง หน.สร.มท. ที่เว็ปไซต์ กจ.ปค.
06/08/15ปค.จัดสรรงบประมาณศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มเติม ดูที่หนังสือสั่งการในเว็ป ปค.
05/08/156/8/58/12.05-12.25น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.มหาสารคาม เรื่องคาวมพร้อมในการกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่&กิจกรรม 150ปีมหาสารคาม
05/08/15 วันที่ 10 ส.ค. 58 เปลลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการมอบรางวัล กน. ผญบ.ยอดเยี่ยม จากเดิม ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ กทม. เวลา 10.00น. เป็น ห้องบุญยะจินดา 2-3 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรั
04/08/15อปค.เชิญผู้บริหารร่วมประชุม Evening Meeting ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุม ปค.2 ชั้น5 และเน้นยำ้ให้ผู้บริหาร ปค. ระดับ ร.อปค. และ ผอ.สน./กอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
03/08/15ปค.ประกาศรายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ ร.ผวจ.ที่ http://person.dopa.go.th/web_dopaperson/
03/08/15ด่วน! สหกรณ์ ปค.ให้สมาชิกยื่นขอรับทุนฯปี58 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหมดเขต 31 ส.ค.58 ดูรายละเอียดได้ที่ www.codopa.com.
03/08/15ประกาศผล กน. ผญบ.ยอดเยี่ยม กำหนดการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิธิมอบรางวัลฯ ดูและพิมพ์รายละเอียดได้ทาง www.dopa.(น.สั่งการ) หรือ E-Doc น.ด่วนที่สุดที่ มท 0310.2/ว14377 ลว.3 สค.58
29/07/15ปค.กำหนดสอบตำแหน่ง ร.ผวจ.ดาวน์โหลดที่ http://person.dopa.go.th/web_dopaperson/
29/07/1530/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.นราธิวาสเรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรม BikeForMomปั่นเพื่อแม่
28/07/15อปค.เชิญผู้บริหารร่วมประชุม Evening Meeting ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 และเน้นย้ำให้ผู้บริหาร ปค. ระดับ ร.อปค. และผอ.สน./กอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
27/07/15สล.ปค.ขอแจ้งเลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่ 5/2558 เดิมกำหนดเป็นวันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ออกไประหว่างเดือน ส.ค. 2558 โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
27/07/1529/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญฟังรองผวจ.นครพนม(ธวัชฯ) เรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBilkeForMomปั่นเพื่อแม่&งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอธาตุพนมฯ
24/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3ก.ค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฎว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาญจนบุรี 2.ขอนแก่น 3.ตรัง 4.นครนายก 5.นครนายก 6.บึงกาฬ 7.สมุทรปราการ 8.สุโขทัย 9.
24/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3ก.ค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฎว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาญจนบุรี 2.ขอนแก่น 3.ตรัง 4.นครนายก 5.นครนายก 6.บึงกาฬ 7.สมุทรปราการ 8.สุโขทัย 9.
24/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3ก.ค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฎว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาญจนบุรี 2.ขอนแก่น 3.ตรัง 4.นครนายก 5.นครนายก 6.บึงกาฬ 7.สมุทรปราการ 8.สุโขทัย 9.
24/07/1528/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.สระบุรีเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่&ความพร้อมในการจัดกิจกรรมBikeForMomปั่นเพื่อแม่&เชิญชวนร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน
24/07/1527/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.พระนครศรีอยุธยาเรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike For Momปั่นเพื่อแม่
24/07/15รายงานยิ้มนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ทาง สทท. ส25กค1405 อ.บ้านตาก จ.ตาก
23/07/1524/7/58/12.05-12.25น. มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่
23/07/15แจ้ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง ทุกท่านกรุณาตอบรับการเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "ข้อสั่งการ ปค." โดยด่วน หากท่านใดยังมิได้ถูกเชิญให้แจ้งไปยังไลน์ กองการสื่อสาร ปค. ไอดีไลน์ Radio_dopa
23/07/1523/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองผวจ.กาญจนบุรี(บุญญะพัฒน์ฯ)เรื่องโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี&ความพร้อมกับกิจกรรมBileForMomปั่นเพื่อแม่
21/07/1522/7/58/12.05-12.25น.มท.ชวนรู้เชิญรับฟังรองผวจ.ชัยนาท(พรรณีฯ)เรื่องปั่นสุดกู่ให้ทั่วเมืองชัยนาท&ความพร้อมกับกิจกรรมBikeForMomปั่นเพื่อแม่
21/07/15งดการประชุมหารือข้อราชการยามบ่ายของผู้บริหาร ปค.(Evening Meeting)ในวันอังคารที่ 21 ก.ค. 58
20/07/15ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุดที่ มท0311.3/ว12536 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่องการรายงานสภาวะภัยแล้งให้จังหวัดระยอง, ชลบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ชุมพร, ระนอง, สุราษฏร์ธา
20/07/15การจัดทำคู่มือประชาชนเพิ่ม 2 กระบวนงาน 1.จว.และ อ.เพิ่ม "การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน" 2. อ.เพิ่ม "การขอรับใบอนุญาต...อาวุธปืนยาว..." ดูที่เว็บ ปค.
20/07/15ขอให้ จ.และอ. ประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องเพื่อรอการรายงานต่อไป
20/07/15ปค. เชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 5/2558 ทางเว็ปไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunked Radio ในวันอังคารที่ 28 ก.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
20/07/15เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 5/2558 ในวันอังคารที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภานในวันที่ 21 ก.ค. 58 ก่อนเวลา 16.00 น
19/07/15ให้ จ. รายงานผลการประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน และการประมง ตามแบบรายงานที่กำหนดเป็นไฟล์ Excel ให้ ปค.ทาง d_thailand@outlook.co.th ภายในวันที่ 19 ก.ค. 58
17/07/1520/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง รองอสถ.(โชคชัยฯ)เรื่องการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา ผู้พิการ&ผู้ป่วยเอดส์ของ อปท.
17/07/1520/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.ร้อยเอ็ดเรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike for Momปั่นเพื่อแม่
17/07/15รายการยิ้มนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ทางสทท.ส18กค1405 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
17/07/15สามารถดาว์นโหลดคู่มือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้ที่เว็ป ปค. เมนูหนังสือสั่งการ/ประกาศ
16/07/15ดูขั้นตอนใน You Tube "การัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบสารสนเทศ"
15/07/1516/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง อยผ.เรื่องโครงการของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน"2558ปีทองผังเมืองพัฒนาทั่วไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"
15/07/15วันนี้เวลา09.00 ปค.ให้ ปจ. นอ. รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมมอบนโยบายของ รมว.มท. เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ทางRadioOnline(www.comdopa.com)
14/07/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน ของเดือน มิ.ย. 58 ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 20 ก.ค. 58โดยด่วน
14/07/15จว.ที่ยังไม่ส่งรายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯของเดือนมิ.ย.ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 15 ก.ค. 58 โดยด่วน
14/07/15จว.ที่ยังไม่ส่งรายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯของเดือนมิ.ย.ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 15 ก.ค. 58 โดยด่วน
14/07/15เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มท.0309.1/ว22 ลว. 13 ก.ค. 58 ดูรายละอียดได้ที่ bora.dopa.go.th
14/07/15ปค.ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ ดูที่เว็บไซต์ กจ.
13/07/15 ขอให้จ.และอ.จัดส่งบัญชีลูกหนี้นอกระบบที่ยังค้างส่ง จัดส่งให้ปค. โดยตรง ภายใน 15 ก.ค. 58 ทาง Yaimoo12@gmail.com
13/07/1515/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังผวจ.พิจิตรเรื่อง สถานการณ์ภัยแล้ง&ความพร้อมในการจัดกิจกรรมBikeforMomปั่นเพื่อแม่&การบริหารจัดการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
13/07/1514/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช.เรื่องการจัดการงานOtop to the Town ปรากฏการณ์ใหม่ใจกลางเมืองครั้งที่3
13/07/1513/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังผวจ.อุบลราชธานี เรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBikeforMomปั่นเพื่อแม่&งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
10/07/15รายการยิ้มนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ทางสทท.ส11กค1405 อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
10/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-REport ประจำสัปดาห์ (3 ก.ค. 58 เวลา 13.00 น.)แล้ว ปรากฏว่า ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ 1.ขอนแก่น 2.จันทบุรี 3.ชลบุรี 4.ชัยภูมิ 5.ตราด 6.นครนายก 7.นครราชสีมา 8.นรา
10/07/1510/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังผวจ.เลยเรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรม BikeforMom ปั่นเพื่อแม่และการส่งเสริมการท่องเที่ยงจังหวัด
09/07/159/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.นครสวรรค์เรื่องมาตรการป้องกันภัยแล้ง&ความพร้อมในการจัดกิจกรรม BikeforMamปั่นเพื่อแม่
07/07/158/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.ปราจีนบุรีเรื่องมาตรการป้องกันภัยแล้ง&ความพร้อมในการจัดกิจกรรม Bike for Morn ปั่นเพื่อแม่
07/07/15งดการประชุมหารือข้อราชการยามบ่ายของผู้บริหาร ปค. (Evening Meeting) ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
07/07/15ขอให้ จ.กำชับ จนท.ส่งรายงานเกษตรกรผู้เป็นหนี้ทั้งหมดเป็นไฟล์ Excel ให้ ปค.ทาง d_thailand@outlook.co.th ภายในวันที่7ก.ค.58 ก่อนเวลา 16.30น.
06/07/15ขอเชิญ นอ. พี่เลี้ยง ปอ.1/58 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ mentor1/58
03/07/157/7/58 12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังผวจ.อุทัยธานี เรื่องมาตรการป้องกันภัยแล้งและความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่
03/07/156/7/58 12.05น.FM91มท.ชวนรุ้เชิญฟังผวจ.กำแพงเพชร เรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่&การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
03/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3กค.58เวลา13.00น.)ปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ขอนแก่น 2.นครปฐม 3.พัทลุง 4.แพร่ 5.ลำพูน 6.อุตรดิตถ์ 7.สมุทรปราการ 8.สมุทรสาคร 9.สระบุรี ข
03/07/15 3/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง รองอปภ.(อนุสรณ์) เรื่องการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง&การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม
02/07/15ขอให้ ปจ. จจ. กำชับ จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดส่งไฟล์บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบ ที่มีความ จำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนให้ ปค.ภายใน 2 ก.ค.58 ก่อนเวลา 16.00น.
01/07/152/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังรองผวจ.สุรินทร์(ธัชชัยฯ) เรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ &งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2558
30/06/15ขอให้ จ.เร่งรัดส่งแบบรายงานเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอก/ในระบบ รายงานบุคคลตามแบบที่กำหนด เป็นไฟล์ Exvel ส่งให้ ปค.ทาง d_thailand@outlook.co.th ภายในวันที่ 2 ก.ค. 58 ดูที่เว็ปกรม
29/06/15ขอให้ จ.รายงานผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาตาม นส.มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว2808 ลว 20 พ.ค.58 ภายใน 30 มิ.ย.58 เวลา12.00น.
29/06/15ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อส. และลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีจิตอาสา สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
26/06/1529/6/5812.05น.FM.91มท.ชวนรู้เชิญฟัง รองอสถ.(ชาญชนะ) เรื่องสถ.เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่าย งบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
25/06/15มท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ นอ.(ผู้อำนวยการสูง) ในวันที่ 29 และ 30 มิ.ย. 58 ที่ www.personnal.moi.go.th
23/06/15ปค.ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกชำนาญการพิเศษ ดูที่เวปไซต์ กจ.
23/06/15อปค.เชิญผู้บริหารร่วมประชุม Evening Meeting ในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 58 เวลา 15.00น.ณ ห้องประชุม ปค.2 ชั้น5 และเน้นยำ้ให้ผู้บริหาร ปค. ระดับ ร.อปค.และ ผอ.สน./กอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
22/06/15ปค.สรุปประเด็นถาม-ตอบ ในการสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร และแบบรายงานไฟล์ Excel เพื่อให้ดาวน์โหลดเปิดดูที่เว็ป ปค.
22/06/15การสำรวจหนี้สินเกษตรกรมี 3 เเงื่อนไข 1)หนี้มีสัญญา 2)หนี้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินคำ้ประกัน 3)เป็นเกษตรกรซึ่ง กน./ผญบ.รับรอง กรณีไม่มี กน./ผญบ.ให้ประธานชุมชน/สมาชิกสภา อปท.รับรอง
19/06/1522/6/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง อพช.เรื่อง พช.กับการขับเคลื่อน"ตลาดนัดชุมชน"
19/06/15ด่วนที่สุด มท. ให้ จ. สำรวจข้อมูลภาระหนี้สินของเกษตรกร และรายงาน ภายใน 26 มิ.ย. 58 ดูที่เว็ปไซต์ ปค.
17/06/1518/6/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง อยผ. เรื่องเมืองสวยน้ำใส-10ปีจัดรูปที่ดิน
15/06/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯ ของเดือน พ.ค. ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 16 มิ.ย. 58 โดยด่วน
15/06/1516/6/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังผวจ.ศรีสะเกษ เรื่อง"ศรีสะเกษ"กับมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด และ"เทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ"
12/06/1515/6/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.เลยเรื่องเลยเตรียมการป้องกัน&แก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจากการเผาทางการเกษตร
11/06/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน ของเดือนพฤษภาคม 2558 ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยด่วน
10/06/1511/6/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง รองผวจ.ราชบุรี(ธวัชฯ) เรื่องราชบุรีเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
09/06/15ปค.เน้นยำ้ ปจ.นอ.ผู้บริหารส่วนกลางเข้าประชุม(10-10มิ.ย.58)โดยเคร่งครัด
08/06/15ปค.ประกาศรับสมัครคัดเลือก นอ.อำนวยการสูง ที่เวปไซต์ กจ.ปค. โดยกำหนดให้ ทักท้วง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2558
05/06/158/6/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผอ.ฝ่ายบริหารโครงการ กฟน. เรื่องการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
05/06/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E -Report ประจำสัปดาห์ (29 พ.ค.58เวลา 13.00 น.) แล้วปรากฏว่า ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ 1.นครนายก 2.นครปฐม 3.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ จ. รายงาน ปค.ทราบ ภายในเวลา 15.0
02/06/15อปค. เชิญผู้บริหารร่วมประชุม Evening Meeting ในวันอังคารที่ 2 มิ.ย. 58 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 2 ชั้น 5
29/05/154/6/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.เพชรบูรณ์เรื่องเพชรบูรณ์เตรียมการป้องกัน&แก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจากการเผาทางการเกษตร
29/05/1513/6/58/6/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการโครงการหลวงปังคำ จ.พะเยา 8/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทร
29/05/1513/6/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้ปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช/6/58/20.20-21.00น.ขอเชิ
29/05/151/6/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการทดลองปลูกปาล์มเพื่อผลิตใบโอดีเซลฯ จ.ประจวบฯ
29/05/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-Reportประจำสัปดาห์(29พค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ชัยนาท 2.ชุมพร 3.ตรัง 4.นครปฐม 5.นครศรีธรรมราช 6.นนทบุรี 7.นราธิวาส 8.ประจวบฯ 9.เพชรบุร
26/05/1528/5/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง รองผวจ.ลพบุรี(สุจินต์) เรื่องวาระมท."มท.ใสสะอาด"&เชิญเที่ยวเทศกาลกระท้อนหวาน&ของดีเมืองลพบุรี
26/05/1527/5/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.ชัยภูมิ เรื่องความคืบหน้า"ภัยแล้ง"&เชิญเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวเริงร่าสู่อาเซียน
25/05/1526/5/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังอธิบดีกรมโยธาฯ เรื่องเมืองสวยน้ำใส-เขตเศรษฐกิจพิเศษ
22/05/15ปค. ดำเนินโครงการ นอ.แหวนเพชร ปลัดอำเภอ 2558 รายละเอียดที่เว็บไซต์ กจ.
22/05/15ปค. โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าไปราชการเพื่อประชุม ปจ.นอภ. (งป.687 ลว. 22 พ.ค. 58)
22/05/15ศปก.ปค. ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์ (22 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น.) แล้วปรากฏว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ ชพ,นม,ปท,พล,พร,ยส,สป,สก,สฏ,อบ ขอให้ จ.รายงาน ปค. ทราบในเวลา 15.00 น. ของวั
21/05/1528/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBT ตอนโครงการฝายทดน้ำคลองห้วยแหลมฯจ.ตรัง
21/05/1527/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBT ตอนโครงการฝายบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำฯจ.พัทลุง
21/05/1525/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBT ตอนโครงการฝายทดน้ำปรินยอฯจ.นราธิวาส
21/05/15ด่วน! สหกรณ์ ปค. ให้สมาชิกยื่นขอรับทุนฯ ปี 58 ระดับ ป.1-ปวส. หมดเขต 31 พ.ค. 58 ดูรายละเอียดที่ www.codopa.com
20/05/15มท.แจ้งการดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิต ๕๘/๕๙ รายละเอียดดูที่เว็ปไซต์ ปค.
18/05/1520/5/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.ยะลาเรื่องวาระมหาดไทยเมืองไทยน่าอยู่&สมโภชหลักเมืองและงานกาชาดฯ
18/05/1519/5/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.ระนองเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์&เชิญชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแร่นองเกมส์ฯ
18/05/15ปค.จัดประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล เฉพาะจังหวัด(ปท,สค,นฐ,รบ,กจ,สก) วันที่ 23 พ.ค. 58 รายละเอียดตามเว็ปไซต์ กจ.
18/05/1521/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการอ่างเก็บนำ้บ้านกูจ๋าฯจ.นครพนม
18/05/1520/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการพัฒนาลุ่มนำ้กำ่ฯจ.นครพนม
15/05/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-report ประจำสัปดาห์ (15 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น.)แล้วปรากฏว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ 1.ตร 2.นฐ 3.นธ 4.พล 5.พบ 6.พร 7.มส. 8.สน 9.สต 10.สห. 11.อน. ขอให้ จ. รายงาน
15/05/1518/5/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.จันทบุรีเรื่องทิศทางด้านการค้าชายแดนและของดีเมืองจันท์วันผลไม้สีสันตะวันออก
14/05/1514/5/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญ ผวจ.ระยอง เรื่องวาระมท.ลดความเหลื่อมลำ้แบ่งปันความสุข&เชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้&ของดีเมืองระยอง
12/05/15จว.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯ ของเดือน เม.ย. ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 14 พ.ค.58 โดยด่วน
12/05/15จว.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน ของเดือน เม.ย. ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 14 พ.ค.58 โดยด่วน
08/05/15ความที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯ หลังวันที่ 31 มี.ค.58 ที่ มท 0309.1/ว2596 ลว.8พ.ค.58 ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
08/05/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์ (8 พ.ค.58 เวลา 13.00 น.) แล้วปรากฎว่ายังมีจังหวัดที่ยังไม่รายงาน ดังนี้ 1.ขอนแก่น 2.ชลบุรี 3.ตรัง 4.นครนายก 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.พะเยา 8.พิ
07/05/1514/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการพัฒนาพื้นฟูลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ จ.มุกดาหาร
07/05/1513/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนอ่างเก็บน้ำห้วยเรือฯ จ.สกลนคร
07/05/1512/5/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รอง อสถ.(โชคชัยฯ) เรื่องการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
07/05/1511/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนชุมชนรักษ์ป่าไม้บ้านแม่ตุงติง จ.เชียงใหม่
07/05/1511/5/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.สุโขทัย เรื่องมาตรการป้องกัน&แก้ไขปัญหาภัยแล้ง&การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน
07/05/15ปค.ให้ทุกอำเภอตรวจสอบการรับฟังการถ่ายทอดเสียงในขณะนี้ที่ www.comdopa.com หากไม่ได้ โทร 0960598611,022242915
06/05/153/5/58/12.05 น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อทด.เรื่องศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
06/05/15ขอให้ นอ. แจ้งป้องกันฯทดสอบรับฟังการถ่ายทอดเสียงระบบ radio online ใน www.comdopa.com เพื่อรับฟังนโยบายของ รมว.มท. ในวันพรุ่งนี้
06/05/15ตาม ว ด่วนที่สุด มท0307.1/ว7614ลว6พค.58ใหทุก จ.อ.ทดสอบรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางwww.comdopa.comตั้งแต่บัดนี้ มีข้อขัดข้องโทร0960598611
05/05/157/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการห้วยโสมงฯจ.ปราจีนบุรี
05/05/156/5/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTตอนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้แม่ลาวฯจ.ลำพูน
01/05/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(1พ.ค.58เวลา13.00น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จ.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ขอนแก่น 2.ชัยภูมิ 3.เชียงใหม่ 4.นครราชสีมา 5.นนทบุรี 6.นราธิวาส 7.ปราจีนบุรี 8.พระนครศรี
30/04/15ปค.ขอเลื่อนกำหนดการรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ 4/2558 ทางเว็บไซด์ tv.dopa.go.th Trunked radio เป็นวันพฤหัสบดีที่ 7พ.ค.2558 เวลา 09.30น.
30/04/15อปค.ได้โปรดให้เลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่ 4/2558 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 7พ.ค.58 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุม1 ปค.หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระ โปรดส่งให้ สล.ปค.ภายในวันที่ 1พ.ค.58 ก่อนเวลา 16.00น.
29/04/1530/4/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่อง ปค.กับการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์
28/04/15เนื่องจาก 23/4/58/20.20-21.00 น./NBT มีการถ่ายทอดสดการประชุม สปช.แถลงร่างรัฐธรรมนูญ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์ชุมพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็น 30/4/58 เวลา&ช่องเดิมตอนโครงการพัฒนา
28/04/15เนื่องจาก 23/4/58/20.20-21.00 น./NBT มีการถ่ายทอดสดการประชุม สปช.แถลงร่างรัฐธรรมนูญ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์ชุมพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็น 30/4/58 เวลา&ช่องเดิมตอนโครงการพัฒนา
28/04/15เนื่องจาก 22/04/58/20.20-21.00 น./NBT มีการถ่ายทอดสดการประชุม สปช.แถลงร่างรัฐธรรมนูญ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์ชุมพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็น 29/4/58 เวลา&ช่องเดิมตอนโครงการแก้ม
28/04/15การถ่ายทอดเสียง อปค.มอบนโยบายแก่ข้าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 28 เม.ย.58 เลื่อนเวลาเป็น 10.00 น.ทาง Radio online www.comdopa.com
28/04/15 เชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียง อปค.มอบนโยบายแก่ข้าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 28 เม.ย.58 เวลา 09.00 น.ทาง Radio online www.comdopa.com
27/04/15จาก20/4/58/20.20-20.00น./NBTมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติแถลงร่างรัฐธรรมนูญจึงขอเปลี่ยนแปลงการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์ชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็น27/4/58/โครงการปรับปรุงและขุดลอกหนองกกโ
25/04/1528/4/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อยผ. เรื่องการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อประชาชน
25/04/1528/4/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.สระแก้ว เรื่องการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ&เชิญเที่ยวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
25/04/1527/4/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองผวก.กฟภ.(วิลาศฯ)เรื่อง กฟภ.พร้อมรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
24/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(24เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จ.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ชลบุรี 2.นครราชสีมา 3.นราธิวาส. 4.ปราจีนบุรี 5.ลำพูน 6.สุพรรณบุรี 7.สุราษฏร์ธานี
23/04/15กำหนดการเข้าเฝ้าฯรับสายสะพายเฉพาะชั้น ม.ป.ช.,ม.ว.ม.และ ป.ช.(สาย2,3และ4)ใน 30 เม.ย.58 ผู้เข้าเฝ้าฯโดยรถกรม ออกเดินทางเวลา 10.00น.สำหรับ ป.ม.(สาย1)ยังไม่โปรดเกล้าฯ หากมีหมายกำหนดการเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบโ
22/04/1523/4/58/12.05 น.FM 91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อพช.เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
22/04/15ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ 4/2558 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunked Radio ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.58 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
22/04/15เชิญประชุม ปค.ครั้งที่ 4/2558 ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.2558 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม1 ปค.ชั้น2 ตึก ปค.หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค.ภายในวันที่ 24 เม.ย.2558 ก่อนเวลา 16.00 น.
22/04/1522/4/58/12.05 น.FM 91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.สุพรรณบุรี เรื่องงานรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
17/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(17เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จ.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ชุมพร 2.นครปฐม 3.ปทุมธานี 4.ปราจีนบุรี 5.พะเยา 6.พิษณุโลก 7.เพชรบูรณ์ 8.แพร่ 9.ยโสธร 1
17/04/15 23/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ จ.เชียงใหม่
17/04/15 22/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ จ.กาฬสินธุ์
17/04/1520/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงปรับปรุงและขุดลอกหนองกกโกฯ จ.สกลนคร
16/04/15 16/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด พระผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง NBT ตอนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแขม)จ.ลพบุรี
10/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(10เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จ. ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.กาฬสินธ์ุ 2.ขอนแก่น 3.ชัยนาท 4.ปราจีนบุรี 5.เพชรบุรี 6.แพร่ 7.มุกดาหาร 8.ลำพูน
09/04/15ขอให้ส่งข้อมูลตาม นส.ที่ กค 0724/ว507 ลว.20 ม.ค.2558 ให้กรมสรรพากรด่วน
08/04/15ขอให้ส่งข้อมูลตาม นส.ที่ กค 0724/ว 507 ลว.20 ม.ค.2558 ให้กรมสรรพากรด่วน
03/04/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-report ประจำสัปดาห์(3เม.ย.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ชลบุรี 2.ชัยนาท 3.ชัยภูมิ 4.ชุมพร 5.นครปฐม 6.นครสวรรค์ 7.ปทุมธานี 8.ปราจีนบุรี 9.พิษ
03/04/15แจ้งการแต่งกายวันที่ 7 เม.ย. 58 ชุดสุภาพเสื้อม่วง
03/04/15แจ้ง ขรก.สส.ส่วนกลางทุกคนเข้ารับฟัง อปค.มอบนโยบายใน 071400 เม.ย.58 วังฯ ชุดสุภาพเสื้อม่วง
02/04/15ปค.ได้ตรวจสอบแบบสอบถามโครงการ นอ.เหวนเพชร แล้วปรากฎว่ามี นอ.จำนวน 246 ท่านยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามฯให้ ปค.ขอให้ส่งคืนแบบฯให้ ปค.ภายในวันที่ 3 เม.ย.58 ให้จงได้
01/04/15มท.แจ้งการดำเนินการกระจายผลผลิตทางการเกษตร(หอมแดง)รายละเอียดดูที่เว็บไซต์ ปค.
31/03/151/4/58/20.20-21.00 น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทาง NBT ตอน ขรก.มท.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
31/03/151/4/58เชิญรับชม มท.1อ่านคำปราศรัยเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา มท.ครบรอบ123ปี1เม.ย.58ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์13.00-13.03น.&ทางNBT14.55-15.00น.
31/03/15เลื่อนประชุม สส. จากวันที่ 2-3 เม.ย.58 เป็นวันที่ 7-8 เม.ย.58 เวลาและสถานที่เดิม
30/03/1530/3/58/ขอเชิญรับชมสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทาง สวท.19.30-20.30&ทาง จส.100 21.40-22.00น.เรื่องโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุ
30/03/1530/3/58/20.20-21.00น.ขอเชิญรับชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางNBTเรื่องโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี
30/03/15แจ้งยำ้ หน.กง./ฝ./ศ. ให้รวบรวมแบบประเมินทักษะฯนชฟ.ทั้ง2แบบและใบคำร้องขอย้าย(ทุกคน)จัดส่งให้ ฝ.อกส.ในคราวประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
27/03/15รายงานความคืบหน้าตัวชี้วัด สส. งป.58 รอบ 6 เดือนผ่านระบบ E-SAR ให้ ฝ.อกส.ในวันที่ 301300มี.ค.58
27/03/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(27มี.ค.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ 1.ชัยนาท 2.ชุมพร 3.ตาก 4.นครปฐม 5.นครสวรรค์ 6.นราธิวาส 7.บึงกาฬ 8.แพร่ 9.ภูเก็ต
27/03/15ขอความร่วมมือ นอ. ส่งคืนแบบสอบถามการประเมินโครงการ นอ. แหวนเพชร ให้ ปค. ภายในวันนี้ให้จงได้ (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ร.อปค.คม.)
26/03/15 31/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.พัทลุง เรื่องวาระ มท.คนไทยรักกัน&เมืองไทยน่าอยู่
26/03/15 30/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ลำพูน เรื่องวาระ มท.เมืองไทยน่าอยู่&งานแอ่วลำพูนเมืองวัฒนธรรมเมืองลำไยเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง
25/03/15แจ้งขั้นตอนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯหนังสือสำนักทะเบียกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 339 ลว.25 มี.ค.58 เรื่องการจัดระบบต่างด้าวฯ หลัง 31 มี.ค. 58 ตามมติ ครม.3 มี.ค. 58 รายละเอียดดูได้ที่ www.bora.dop
25/03/15 ขอความร่วมมือนายอำเภอตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร เพื่อส่งคืน ปค.ภายในวันที่ 27 มี.ค.58 ให้จงได้ (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ร.อปค.คม.)
25/03/1526/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อยธ.เรื่องโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบรอบ60พรรษา
24/03/15ขอเชิญรับชมสารคดีโรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด"พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข"ทางNBT(ช่อง11)จ.พ.พฤ./20.20-21.00น.เริ่ม25มี.ค.-28พ.ค.58
24/03/15ขอเชิญรับชมสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด"พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข"ทางสวท.&สถานีเครือข่ายในภูมิภาค/จ.พ.ศ./07.30-08.00น.&19.30-20.30น.&ทาง จส.100/09.40-10.00น.&21.40-22.00น.
24/03/15เชิญประชุม ปค.ครั้งที่ 3/2558 ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.2558 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ปค.ชั้น 2 ตึก ปค.หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระให้ส่ง สล.ปค.ภายในวันที่ 25 มี.ค.2558 ก่อนเวลา 16.00 น.
24/03/15ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ 3/2558 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunked Radio ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
23/03/1525/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กปภ.เรื่องความคืบหน้าความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก
23/03/15 24/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อพช.เรื่องพช.กับการก้าวสู่ปีที่42กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
23/03/15"ขอให้ตรวจสอบหนังสือจาก ร.อปค.คม.เรื่องการประเมินผล นอ.แหวนเพชรและให้เร่งดำเนินการเพื่อส่งคืน ปค.ภายในวันศุกร์ที่27 มี.ค.58 ให้จงได้" ทั้งนี้ ปค.ได้จัดส่งหนังสือดังกล่าวไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
20/03/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(20มี.ค.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ 1กำแพงเพชร 2นครปฐม 3นครสวรรค์ 4นราธิวาส 5น่าน 6ปัตตานี พัทลุง 8เพชรบุรี 9แพร่ 10มหาสาร
19/03/1520/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองอปภ.อนุสรณ์ฯ เรื่องวันอปภร.ประจำปี2558ตอนจบ&รับฟัง ผวจ.ระนอง เรื่องการจัดงานอาบนำ้แลระนองประจำปี2558
19/03/1519/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองอปภ.อนุสรณ์ฯ เรื่องวัน อปพร.ประจำปี2558 ตอนที่1
17/03/15 18/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟังนายก อบจ.ตราด เรื่องวาระ มท.ตามรอยเท้าพ่อ&งานตราดรำลึก
17/03/15 17/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องวาระ มท.ตามรอยเท้าพ่อ&มหัศจรรย์เมือง 3 อ่าวและงานกาชาด 2558
16/03/15 16/3/58/12.05 น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รอง อสถ.โชคชัยฯ เรื่อง 18 มี.ค."วันท้องถิ่นไทย"
13/03/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(13ม.ค.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1ชัยภูมิ 2ชุมพร 3นครปฐม 4นครสวรรค์ 5นนทบุรี 6นราธิวาส 7บึงกาฬ 8ปทุมธานี 9ประจวบคีรีขันธ์
11/03/1512/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ชุมพร เรื่องวาระ มท.เรียนรู้ค่านิยมไทยก้าวไกลสู่อนาคต&งานเปิดโลกทะเลชุมพร
11/03/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯของเดือน ม.ค.ให้จัดส่งรายงานภายใน 13 มี.ค.โดยด่วน
09/03/15 10/3/58/12.05 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ตาก เรื่องความก้าวหน้าในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
09/03/15 9/3/58/12.05 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ลำปางเรื่องวาระ มท.เมืองไทยน่าอยู่&มท.ใสสะอาด&เชิญเที่ยวงานวันช้างไทยสานสายใยคนรักช้าง2558
09/03/15ข้อความที่ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯ หลังวันที่ 31มี.ค.58ที่ มท0309.1/ว1418 ลว.6มี.ค.58ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
07/03/15รับฟังถ่ายทอดเสียงประชุมคอนเฟอร์เรน ปค.ได้ที่เว็บสื่อสาร www.comdopa.com เลือก Radio Online ตั้งแต่ 09.30 น.วันนี้
06/03/15 6/3/58/12.05 น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ศรีสะเกษ เรื่องวาระ มท.ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข&งานศรีพฤทเรศวรฯ
03/03/154/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กปน.เรื่องโครงการรวมใจรักษ์นำ้
03/03/153/3/58/16.30-16.45น.ขอเชิญรับฟังรองปมท.จรินทร์ให้สัมภาษณ์เรื่องผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานด้านปรองดองและการปฏิรูปของ มท.ในรายการสถานการณ์ข่าวทั่วไทยทางFM92.50MHz
03/03/15ปค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผชช.คม.ปค.ดูที่เว็บไซต์ กจ.
02/03/1509.30 น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทางwww.comdopa.com เลือกRadio online ชัดเจนไม่ติดขัด
27/02/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(27ก.พ.58)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ กาฬสินธ์ุ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ตรัง ตาก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสว
27/02/152/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ร้อยเอ็ดเรื่องงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี2558
27/02/15เชิญรับฟัง มท.1 มอบนโยบาย ปจ./นอ.วันนี้ 14.00 น.ทาง www.comdopa.com
26/02/15มท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นอ.(ผู้อำนวยการสูง)ในวันที่6 และ9 มี.ค.58 ที่www.personnel.moi.go.th
26/02/15ปค.ขอให้ ปจ.กำชับ นอ.ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลในวันศุกร์ที่ 27 ก.พ.58 เวลา 14.00 น.ด้วยตนเอง
26/02/1527/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24/02/15 มท.รับสมัครรองอธิบดีกรมโยธาฯ ที่เว็บไซด์ กจ.ปค.
24/02/15ขอให้ จว.ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลตาม นส.ที่ มท0307.6/ว1259 ลว.3มิ.ย.57 ขอให้ส่งด่วน
23/02/15ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ 2/2558 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันจัทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
20/02/15ปค.ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูที่เว็บไซด์ กจ.
20/02/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(20ก.พ.58)แล้วปรากฏว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานดังนี้ ขอนแก่น ตาก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พิจิตร เพชรบุร
17/02/1519/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟังรอง อปภ.(อนุสรณ์ฯ) เรื่อง ปภ.กับมาตรการป้องกันสถานการณ์หมอกควัน&ไฟป่า
17/02/1518/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟังรอง อสถ.(ชาญนะฯ) เรื่องท้องถิ่งโปร่งใสจัดสรรงบประมาณใหม่ทั่งถึงเป็นธรรม
16/02/1517/2/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังผวจ.เชียงรายเรื่อง"เชียงราย"ลุยจับมือ สปป.ลาวพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ"เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ"
16/02/1516/2/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟังรองผวจ.สงขลา(ชัยวัฒน์)เรื่องวาระมท."คนไทยรักกัน"&เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ฯ
13/02/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(13กพ.58)แล้วปรากฏยังมี จว.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ กาฬสินทร์ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตราด นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส ปัตตานี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่
13/02/15 ปค.ขอให้ จ.ทบทวนข้อมูลแรงงานเพื่อจ้างทำงานในพื้นที่หมู่บ้าน รายงาน ปค.ภายใน 17 กพ.58 ดูที่เว็บ ปค.
12/02/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯของเดือน ม.ค.ให้จัดส่งรายงานภายใน 13 ก.พ.โดยด่วน
12/02/15กลั่นกรองตัวชี้วัด สส.งป.58 วันที่ 121330 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม วช.ชั้น 4
11/02/15แจ้งรหัสประชุม DOPA Web Conference วันที่ 16 กพ.58 เวลา13.30น.หน่วยงาน dopa รหัสหน่วยงาน dopa ห้องประชุมกรมการปกครอง รหัสห้อง tspdmeet
11/02/1512/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผช.ผวก.กฟภ.(พินิตา)เรื่องPEAกับความภูมิใจกับ 3 รางวัลเกียรติยศ
11/02/1511/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ลพบุรี เรื่องการขับเคลื่อนวาระ มท."ตามรอยเท้าพ่อ"&งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ
10/02/15 10/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง มท.1อ่านสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน&รับฟังผวจ.ตรัง เรื่องการขับเคลื่อนวาระมท."เรียนรู้ค่านิยมไทยก้าวไกลสู่อนาคต"&งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทรฯ
09/02/159/2/58/12.05น.FM91 มทชวนรู้พบ รองผวจ.นครสวรรค์ เรื่องการขับเคลื่อนวาระ มท."เมืองไทยน่าอยู่"&งาน99ปีพลังแห่งศรัทธาสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพฯ
05/02/15ปค.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูที่เว็บไซต์ กจ.
04/02/15ปค.ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับกระประเมินผู้อำนวยการสูงโดยการสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ กจ.ปค.
04/02/155/2/58/12.05น.FM 91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ชัยนาท เรื่องการขับเคลื่อนวาระ มท."เมืองไทยน่าอยู่"&งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
03/02/15 4/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.กาฬสินธุ์เรื่องการขับเคลื่อนวาระ มท."ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข"&งานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว
03/02/15 3/2/58/12.05น.FM.91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.อ่างทอง เรื่องการขับเคลื่อนวาระ มท.ตามรอยเท้าพ่อและงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 3 และเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล
31/01/152/2/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผจว.สิงห์บุรี เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจันทร์
29/01/15ปค.ขอให้ จ.ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ กม.การเปิดบัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน และสำรวจข้อมูลเบื้องต้นผู้ที่สามารถรับจ้างทำงานระยะสั้น รายงาน ปค.ภายใน 3 ก.พ.58 ดูที่เว็บกรม
28/01/15๒๘/๑/๕๘/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ รองอสถ.(สมดีฯ) เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก"ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข"
27/01/15ปค. ประกาศรับสมัครคัดเลือก อำนวยการสูง มท. ตั้งแต่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 58 รายละเอียดที่เว็บไซต์ กจ.ปค.
27/01/15ปค. ขอเลื่อนกำหนดการรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
23/01/15ให้ จว. พิมพ์ นส. ที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็ปไซต์ วปค. http://www.iadopa.org นส.ที่ มท 0306.5/ว1102 ลว 22 ม.ค.58 เรื่อง แจ้ง ปจ. และนอ. ร่วมถ่ายทอด Best Practice
22/01/15แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ถ้าไปรถบัสพร้อมที่วังฯ 11.00 น. ไปเองพร้อมที่ห้องจามจุรี 14.30 น.
22/01/15มท. และ ปค. แจ้งให้ นอภ.สูง และ นอภ.ต้น เดินทางไปรับตำแหน่ง 26 ม.ค. 58 รายละเอียดในเว็ปไซต์ กจ.ปค.
20/01/15 22/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก"ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข"
20/01/15 21/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ อยผ. เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
20/01/15 20/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.นครปฐม เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก"เรียนรู้ค่านิยมไทยก้าวไกลสู่อนาคต"
19/01/1519/1/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.มหาสารคามเรื่องงาน150ปีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม
16/01/15ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
16/01/15เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปค. ชั้น ๒ ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐
15/01/15ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้า รร.นอ. กลุ่มผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เปิดดูเว็ป กจ.
14/01/15๑๕/๑/๕๘/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.กระบี่ เรื่องกระบี่กับการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลและมท.
14/01/15๑๔/๑/๕๘/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบรอง ผวก.กฟภ.(สาธิต) เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล-มท.ใสสะอาด
13/01/15จว.ที่ยังไม่ได้รายงานผลนโยบายลดอบายมุขฯ ของเดือน ธ.ค. ให้จัดส่งรายงานภายใน ๑๔ มกราคม โดยด่วน
12/01/15(แก้ไข)13/1/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบรอง อพช.(สายพิรุณ)เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข
12/01/1512/1/58/12.05น.FM 91 มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ชัยนาท เรื่อง ชันยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น
09/01/15ท่านกฤษฎา บุญราช อปค.เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯรุ่นที่40ในวันที่12ม.ค.58เวลา09.30น. ณ ห้องบบรยาย รร.สส.วปค.
05/01/15ปค. จัดทำโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และกำหนดประชุมวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ โรงแรมเอสดีอเวนิว รายละเอียดดูเว็บ ปค. และ วช.
30/12/14ปค.แจ้งแนวทางการปรับปรุงวิธีการขอใช้สิทธิของเกษตรกรชาวสวนยาง ดูที่เว็บ ปค.
26/12/14ปค.ขอเลื่อนกำหนดการรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ 12/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค.57 จากเดิมเวลา 09.30 น.เป็นเวลา 13.30 น.
26/12/14ขอเลื่อนเวลาการประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 12/2557 จากเดิม 09.30 น.เป็นเวลา 13.30 น.สำหรับ วัน และสถานที่ คงเดิม
18/12/1423 จว. ยังไม่มารับเครื่องราชฯ กน.ผญ. ตาม มท 0310.2/ว 18959 ลว. 26 พ.ย. 57
18/12/14ปค. กำหนดเลือก อ.ก.พ. ปค. แทนตำแหน่งว่างลง รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ กจ.
17/12/14ปค. ขอเลื่อนกำหนดการรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio เป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
17/12/14อปค.ได้โปรดให้เลื่อนการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระ โปรดส่งให้ สล.ปค. ภายในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ ก่
16/12/14ปค.แจ้ง69จ.ให้เร่งรัดการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางและรายงานแผนปฏิบัติการภายใน22ธค.57ก่อนเวลา12.00น.ดูที่เว็บ ปค.
16/12/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
16/12/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปค. ชั้น ๒ ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐
15/12/14ด้วย ปค. มีนโยบายสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงานที่จะมอบให้กับปลัดจังหวัดทุกจังหวัด จึงขอให้ปลัดจังหวัดเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าวด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ป
15/12/14มท. แจ้ง จ. ให้สนับสนุนโครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยาง รายงานวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ก่อนเที่ยง ดูที่เว็บ ปค.
12/12/14แจ้ง จ./อ.เพื่อทราบ 1.การเข้าระบบรายงานประจำสัปดาห์(E-Rport)ของ ศปก.ปค.หากเข้าระบบไม่ไดติดต่อ022831222(30คู่สาย)2.หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลรายงานติดต่อ ศปก.ปค.022255500มท.50741หรือคุณชาญ0891796215 3
12/12/14เนื่องจากระบบการรายงานประจำสัปดา์(E-Report)มีความขัดข้องทางเทคนิคบางประการจึงทำให้ จ./อ.ยังไม่สามารถเข้าระบบหรือติดตามผลหรือดูรายงานผลได้ดังนั้น ศปก.ปค.จึงขอขยายเวลาการรายงานจากวันนี้(อ.11.00น./จ.13.0
11/12/14การรายงานของ ศปก. ปค. ครั้งแรก วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๗ ให้ จ./อ. เข้าเวปไซต์ www.dopa.go.th เลือกรายงานประจำสัปดาห์ E-Report โดย Username ใช้รหัสสำนักทะเบียนของแต่ละ จ./อ. และ Password ใช้รหัส ๙๙๙๙๙(เก้าห้า
09/12/14ให้ ปจ.มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดหนังสือสั่งการ ศปก.อำเภอด่วน ตามเว็บไซต์ ปค.สน.มน.
04/12/14ขอให้จังหวัด/อำเภอแจ้งกำชับปลัดอำเภอที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปรองดองฯรุ่นที่ 1-4 รายงานตัว วปค.วันที่ 8 ธ.ค.57 ก่อนเวลา 08.30 น.
04/12/14อปค.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย(หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง)รุ่น 1-4 วันที่ 8 ธ.ค.57 เวลา 13.30 น.และบรรยายพิเศษ ณ วปค.
04/12/14ปค.จัดให้มีการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ นอ.รายละเอียดปรากฏตามเว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่
04/12/14มท.ประกาศคัดเลือก นวผ.ทรงคุณวุฒิ ระหว่าง 4-16 ธ.ค.57 รายละเอียดที่ www.personnel.moi.go.th
03/12/14ขอให้จังหวัด/อำเภอแจ้งกำชับปลัดอำเภอที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปรองดองฯทุกรุ่นนำเสื้อคอปกสีเหลืองมาเพื่อใส่ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย
03/12/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 9 ต.ค. 57 ตราด วันที่ 12 ต.ค. 57 นครศรีธรรมราช วันที่ 16 ต.ค. 57 ลำปาง/แม่ฮ่องสอน วันท
02/12/14ปค. ยังไม่ได้รับรายงานแผนการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ของ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก น่าน ปัตตานี พะเยา สกลนคร และสงขลา รายงานภายใน 3 ธ.ค. 57 ก่อนเวลา 09.30 น.
02/12/14ปค.(วช.)ได้โอนงบ ให้อำเภอละ 8,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดูเว็บ ปค. และ วช.
01/12/14ปค.ขอเร่งรัดให้รายงานแผนการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายใน 1 ธ.ค. 57 ก่อนเวลา 17.00 น.
27/11/14ปค.จัดอบรมประธานกรรมการหมู่บ้านปี 58(หมู่บ้าน C/ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่) รวม 16 รุ่น เริ่ม 1 ธ.ค. 57 ดูที่เว็ป ปค.
26/11/14ปค. ให้ จ. จัดทำแผนเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ให้รวดเร็วและถูกต้อง แล้วรายงานแผนดังกล่าวให้ ปค.ภายใน 1 ธ.ค. 57 ดูที่เว็ป ปค.
26/11/14ตามที่ให้แจ้งรายชื่อ ปอ.หน.กง./หน.ฝ.ปค. ในฐานะเลขานุการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอ เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้น ด้วย
25/11/14ปค. โอนจัดสรร งป. คชจ.ประชุม กม. ไตรมาส 1-2 ดูที่เว็ป ปค.
24/11/14อปค.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท(หลักสูตรปลัดอำเภอ)รุ่นที่ 9-12 วันที่ 24 พ.ย.57 เวลา 13.30 น.และบรรยายพิเศษ ณ วปค.
18/11/14ตัวอย่างการจัดทำแผนฯ งบบูรณาการ ตาม www.dopa.go.th
18/11/1418/11/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อพช. เรื่อง จปฐ.ประเมินคุณภาพชีวิตความสุขของคนไทย
17/11/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 11/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
17/11/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 11/2557 ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2557 ก่อนเวลา 16.00
17/11/1417/11/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อทด.เรื่องการจัดที่ดินเพื่อประชาชนและการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่3จชต.
13/11/14ข้อความที่ วิทยุในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว51 ลว.13 พ.ย.57 เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
13/11/14จังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลตามนโยบายลดอบายมุขฯเดือน ต.ค.กำหนดส่งภายในวันที่ 14 พ.ย.57
11/11/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันมีดังนี้ วันที่ 9 ต.ค. 57 ตราด วันที่ 12 ต.ค. 57 นครศรีธรรมราช วันที่ 16 ต.ค. 57 ลำปาง วันที่
10/11/14ข้อความที่ หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว50 ลว. 10 พ.ย. 57 เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รายละเอียดดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
07/11/14อปค.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท(หลักสูตรปลัดอำเภอ)รุ่นที่1-4วันที่10พ.ย.57เวลา10.30น.และบรรยายพิเศษ ณ วปค.
06/11/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผลE-Reportของเดือนตุลาคม ภายในเวลา14.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันมีดังนี้ วันที่9ต.ค.57 ตราด,12ต.ค.57 นครศรีธรรมราช,13ต.ค.57 นครราชสีมา,16ต.ค.57 แม่ฮ่อ
05/11/14กรุณาท่าน ปจ.เร่งรัดการรายงานผลการสำรวจที่ตั้งสถานที่ราชการ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๗๒๕๔ ลว. ๓ พ.ย.๕๗ ส่ง ปค.ภายในวันที่ ๕ พ.ย.๕๗
05/11/145/11/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองปมท.(ไมตรีฯ) เรื่องโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกฯ
03/11/144/11/57/07.30 น.สวท.FM 92.5MHz.ขอเชิญรับฟังรอง ปมท.ไมตรีฯ เรื่องโครงการสัมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมือง"ผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ:ยุทรศาสตร์ประเทศไทยสู่ AEC"
03/11/14ปค. ให้สำรวจข้อมูลที่ตั้ง สถานที่ราชการ จัดส่ง ปค. ภายในวันที่ 4 พ.ย. 57 รายละเอียดดูที่เว็บ ปค.
31/10/14แจ้ง หน.กง./ฝ./ง. ประชุมคณะทำงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ที่เกี่ยวข้องกับ ปค. วันที่ 3 พ.ย. 57 เวลา 10.00 น.
31/10/14ด้วยนางจอมพล จันทมฤก มารดานายสมคิด จันทมฤก ผอ.กจ. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ต.ค.57/สวดพระอภิธรรมวันที่ 31 ต.ค.57 ถึงวันที่ 3 พ.ย. 57 เวลา 20.00 น./พระราชทานเพลิงศพ เวลา 16.00 น. ณ วัดไพศาลี อ.ไพศาลี จ.
31/10/14มท. เร่งรัดให้รายงานผลการตีราคาปานกลางที่ดิน ภายใน 10 พ.ย.57 ดูที่เว็บ ปค.
29/10/14ปค. ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนพื้นที่ของที่ดินภายในจังหวัด ภายใน 4 พ.ย. 57 ดูที่เว็บ ปค.
29/10/14ปค.ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท. ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น. ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดย สล.ปค. ได้จัดเตรียมรถตู้ออกเดินทางจาก ปค. เวลา 13.00 น. การแต่ง
29/10/14 29/10/57 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กปภ.เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและก้าวต่อไปในปี 2558
27/10/14กำหนดการประเมินสมรรถนะหลักฯของสำนักงาน ก.พ.(เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสอบ)ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียดที่ person.dopa.go.th/web_dopaperson/
27/10/14ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่10/2557 ทางเวปไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
27/10/14ปค.ขอแจ้งเลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่ 10/2557 จากวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.2557 เป็นวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค.ชั้น 2 ตึก ปค.
27/10/1427/10/57 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รอง อยธ.(โอฬาร)เรื่องก้าวต่อไปของกรมโยธาฯในการขับเคลื่อนงาน งปม.2557
26/10/14ปค.กำชับการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย(ไร่ละ๑,๐๐๐ บาท)ดูที่เวป ปค.
24/10/14มท.แจ้งข้อแนะนำในการตรวจสอบและรับรองสิทธิตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยดูรายละเอียดที่www.dopa.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการ
24/10/14วปค.จะดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท(หลักสูตรปลัดอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุณาส่งรายชื่อให้ วปค.ภายในวันที่ 31 ต.ค.57 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iadopa.org
22/10/1422/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กฟภ.เรื่องรถโดยสารไฟฟ้าไร้มลพิษ
21/10/14ปค.เปลี่ยนการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สัปดาห์นี้จากวันศุกร์ เป็นวันพุธที่ ๒๒ ต.ค.๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ว.จะตามมา
20/10/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 7 ต.ค. 57 เลย วันที่ 8 ต.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 ต.ค. 57 ตราด วันที่ 10 ต.ค. 57
20/10/1420/10/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องก้าวต่อไปของ ปค.ในการขับเคลื่อนงานปี งปม.2558
17/10/14 ปค.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอง.ผจว.รายละเอียดที่ person.dopa.go.th/web_dopaperson/
17/10/14ปค.มี นส.ด่วนที่สุด แจ้ง จ.ให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทุกวันศุกร์ โดยครั้งแรกให้รายงานวันจันทร์ ที่ 20 ต.ค.57 ดูที่ www.dopa.go.th
16/10/14มท.มี นส.ด่วนที่สุดแจ้ง จ.อ.สนับสนุนมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ดูที่ www.dopa.go.th (กรณีแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค.57)
16/10/14ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนโดยด่วน
14/10/14ปค. ประกาศสอบ รอง.ผวจ.รายละเอียดที่ www.person.dopa.go.th/web_dopaperson/
14/10/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 10/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 24 ต.ค. 2557 ก่อนเวลา
13/10/14แจ้ง หน.กง./ฝ./ศ.เขต 1/ง. ประชุม งป 58 ใน 131430 ต.ค. 58
09/10/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 7 ต.ค. 57 เลย วันที่ 8 ต.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ ระนอง หนองคาย
09/10/14 การรายงานผลการสำรวจข้อมูลการทำนาปี 2557/58 ให้สำรวจข้อมูลการทำนาในพื้นที่ ไม่ว่าผู้ทำนานั้นจะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม (ยึดพื้นที่ ไม่ยึดตัวบุคคล)
09/10/14การรายงานผลการสำรวจข้อมูลการทำนาปี2557/58 ดังนี้ 1.ทีมตำบลรายงานตามแบบ 1 ให้ อ. 2.อ.รวบรวมแบบ 1 ทุก ม. เพื่อประมวลผล และกรอกเอกสารตามแบบ 2 ส่งรายงานเฉพาะแบบ 2 ให้ จ. ในส่วนแบบ 1 ให้เก็บไว้ที่ อ. เพื่อ
09/10/149/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองอปภ.(พรพจน์)เรื่องปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยภิบัติสากลประจำปี2557
08/10/14มท. ประกาศคัดเลือกผู้ช่วยปลัดกระทรวง ระหว่าง 10 - 20 ต.ค. 57 รายละเอียดที่ www.personnel.moi.go.th
08/10/14น.สั่งการสำรวจข้อมูลการทำนาปี2557/58 และแบบสำรวจ ดูที่เว็บ ปค. (www.dopa.go.th)
08/10/14เอกสารตามหนังสือ มท. ที่ มท 0310.2/ว 3335 ลว. 7 ต.ค. 57 เรื่อง การพิจารณารางวัล กน. ผญ. ฯลฯ ปี 58 ดูได้ทาง www.dopa.go.th ใน สน.ปท. มุมหน่วยงานภายใน สกน.
08/10/14เอกสารตามหนังสือ มท. ที่ มท 0310.2/ว 3335 ลว. 7 ต.ค. 57 เรื่อง การพิจารณารางวัล กน. ผญ. ฯลฯ ปี 58 ดูได้ทาง www.dopa.go.th ใน สน.ปท. มุมหน่วยงานภายใน สกน.
08/10/14ด้วย มท. จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับชาวนาที่ทำนาจริง ในฤดูกาลผลิต 57/58 (ปลูกข้าว ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 57) ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอาชีพของรัฐบาล จึงขอให้ทุก อ. เร่งส
07/10/147/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง มท.1 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องความคืบหน้า"ภัยแล้ง"และ ผวจ.สมุทรปราการเรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
07/10/147/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง มท.1 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องความคืบหน้า"ภัยแล้ง"และ ผวจ.สมุทรปราการเรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
06/10/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 3 ต.ค. 57 ชุมพร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สตูล วันที่ 4 ต.ค. 57 ชุมพร มหาสารคาม สตูล วันที่ 5
06/10/14 6/10/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.มุกดาหาร เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐินฯ
03/10/14ปค.ประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2557
02/10/14 เรียน ปจ.ให้ยืนยันรายงานผล E-report ภายในเวลา 16.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 1 ต.ค.57 กาฬสินธุ์ บึงกาฬ พิษณุโลก
02/10/142/10/57/10.10น.ขอเชิญรับฟังรองปมท.จรินทร์ฯเรื่องการดำเนินงานของศููนย์ดำรงธรรมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวFM106และรายการที่นี่กรุงเทพเวลา11.40น.ทางFM105
01/10/14 2/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รองผวจ.หนองคาย(อโณทัย) เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเทศการออกพรรษาบังไฟพญานาคฯ
01/10/14เรียน ปจ.จากการตรวจสอบการรายงานผล E-report ตั้งแต่วันที่ 10-30 ก.ย.57 ยังมีจังหวัดที่ยังไม่รายงานผลฯ ให้รายงานภายในเวลา 16.30 ของวันนี้ให้จงได้ ดังนี้ 10 มิ.ย.57 เลย อุดรธานี อุตรดิตถ์,13 มิ.ย.57 ราชบ
01/10/14เรียน ปจ.จากการตรวจสอบการรายงานผล E-report ยังมีจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผล ให้รายงานภายในเวลา 15.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันรายงานได้แก่ ชัยนาท ชุมพร นครนายก น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน
01/10/141/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ชลบุรี เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและประเพณีวิ่งควายฯ
30/09/14เรียน ปจ. จากการตรวจสอบการรายงานผล E-Report ในเดือนกันยายน ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลฯ ให้รายงานภายในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันรายงาน วันที่ 7 ก.ย. 57 อุตรดิตถ์ วันที
30/09/1430/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ผวจ.ภูเก็ต เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
29/09/14เรียน ปจ. จากการตรวจสอบการรายงานผล E-Report ในเดือนมิถุนายน ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลฯ ให้รายงานภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ ดังนี้ วันที่ 10 มิ.ย. 57 เลย อุดรธานี อุตรดิตถ์ วันที่ 13 มิ.ย
29/09/14เรียน ปจ. จากการตรวจสอบการรายงานผล E-Report ในเดือนมิถุนายน ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลฯ ให้รายงานภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ ดังนี้ วันที่ 10 มิ.ย. 57 เลย อุดรธานี อุตรดิตถ์ วันที่ 13 มิ.ย
29/09/14ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 26 ก.ย. 57 นครนายก นครราชสีมา พัทลุง พิษณุโลกแม่ฮ่องสอน ยะลา อุดรธานี วันที่ 27 ก.ย. 57 กำแพงเพช
29/09/14 29/09/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
26/09/14 ขอเลื่อนเวลาผู้เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยพร้อมกัน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา ก่อนเวลา 07.15 น.โดยออกเดินทางจาก ปค.เวลา 06.30 น.
26/09/14ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-report ภายในเวลา 15.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันรายงาน วันที่ 10 มิ.ย.57 ลำพูน เลย อุดรธานี อุตรดิตถ์,วันที่ 13 มิ.ย.57 ราชบุรี,วันที่ 14 มิ.ย.57 บึงกาฬ
26/09/14ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการรายงานผล E-Report แบบใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการรายงาน จึงขอให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานทาง E-Report เช่นเดิมไปก่อน ตาม
25/09/1425/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.เพชรบุรี เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
24/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กาฬสินธุ์ ตาก นราธิวาส พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ยโสธร สุพรรณบุรี อุดรธานี อุตรดิตถ์
24/09/1424/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อสถ.เรื่องโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายก อปท.
23/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 10 มิ.ย. 57 ชลบุรี ชัยภูมิ บึงกาฬ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พะเยา เพชรบุรี
23/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 1 ส.ค. 57 พัทลุง วันที่ 2 ส.ค. 57 ปทุมธานี วันที่ 29 ส.ค. 57 บึงกาฬ
23/09/14ปค.ขอเลื่อนเวลาการประชุม ปค. ครั้งที่ 9/2557 ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 จากเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. เป็นเวลา 09.00 น.
23/09/14ปค. ขอแจ้งเลื่อนเวลารับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 9/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
22/09/1423/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.น่าน เรื่องความคืบหน้าศูนย์ดำรงธรรม&เชิญเที่ยวเทศกาลโลกของกว่างฯ
22/09/14ยินดีกับรางวัลภาพถ่ายผลงาน นอ.ประจำปี 2557 ดูประกาศได้ที่ http://tspd.dopa.go.th
22/09/1422/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อพช. เรื่องโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของ ศก.พพ. ตามเบื้องพระยุคลบาท"มหกรรมการแสดงผลงานเพื่อคืนความสุขให้ชุมชน"
19/09/14มท. ประกาศคัดเลือก ผวจ. ผต.มท. และรองอธิบดี รายละเอียดที่ www.personnel.moi.go.th
19/09/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 9/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
19/09/14ให้ จว.เร่งรัดส่งรายงานมาตรการสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนเดือน ส.ค.57ในวันที่10ก.ย.57FAX023569559
18/09/14น ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Reportภายในเวลา15.30น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กระบี่ ยโสธร สระบุรี
18/09/1418/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.เพชรบูรณ์เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำนำ้ฯ
17/09/14แจ้ง หน.กง./ฝ./ง./ศูนย์ฯเขต1 ประชุมในวันที่ 18 ก.ย.57 เวลา10.00น. วังฯ
17/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน อุตรดิตถ์ อุดรธานี พัทลุง
16/09/1417/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.นราธิวาสเรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญเที่ยวงานของดีเมืองนราฯ
15/09/14คกก.กำหนดวันสัมภาษณ์ นอภ.สูง เพิ่มเติม วันที่ 17 และ 19 ก.ย.2557 รายละเอียดที่ www.dopaperson.com
15/09/1416/9/57 12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ชุมพร เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญชมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง
15/09/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 12 ก.ย.57 นครพนม แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ อุดรธานี วันที่ 13 ก.ย.57 นครสวรรค์ ประจวบคี
13/09/1413/9/57หลังเคารพธงชาติ18.00น.เชิญรับชมรายการเดินหน้าประเทศไทย พบ ปมท.เรื่องการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมของ มท.ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ
12/09/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน ชัยนาท ชุมพร แม่ฮ่องสอน ยโสธร
12/09/14ผอ. ให้ หน.กง./ฝ./ง. ประชุมวันที่ 12 ก.ย.57 เวลา 11.00 น. ชั้น 6 ปค.
11/09/14 เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยังรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัง นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ยโสธร สมุทรสาคร หนองคาย อุตรดิตถ์
11/09/1411/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังเสียง อยธ.แถลงข่าวสื่อมวลชนเมื่อ10/9/57/กรณีการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะอาคารบัญชาการ1&2ตึกทำเนียบรัฐบาล&บ้านพิษณุโลก
10/09/1410/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ปมท.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการเตรียมงานที่จะนำเสนอ รมว.มท.
08/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 5 ก.ย. 57 ตราด นครปฐม มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน สระบุรี สุพรรณบุรี หนองคาย อุดรธานีี วันที่
05/09/14 นักปกครองไทยใจเกิน100 ทาง สทท.ส 6 ก.ย.14.05 ฟื้นฟูผู้เสพอาเสพติด อ.หนองเสือ ปทุมธานี
05/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน ชัยภูมิ พัทลุง ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา สุพรรณบุรี อุดรธานี
04/09/14ให้ จ. และ อ. สำรวจ Internet ปค. ที่ใช้กับ WebConference ของ ปค. ว่าใช้ได้หรือไม่ เพื่อเตรียมประชุมกับ มท.1 แจ้ง ศสป.ปค. (02-2381222) ก่อน 12.00 น. ของ 5 ก.ย. 57
03/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน นครปฐม นครราชสีมา นราธิวาส ยโสธร สตูล สระบุรี อุดรธานี
03/09/14 ขอให้จังหวัด/อำเภอแจ้งกำชับกำนันเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ(หลักสูตรกำนัน)รุ่นที่ 3 รายงานตัว วปค.วันที่ 8 ก.ย.57 ก่อนเวลา 08.30 น.
02/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กระบี่ กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบุรี แพร่ ยโสธร ระยอง ราชบุรี สระบุรี หนองคา
02/09/14ขอให้ จว.เร่งรัดส่งรายงานลดอบายมุขฯ เดือน ส.ค.57 ส่งภายในวันที่ 10 ก.ย.57 fax 02-356-9559
01/09/14ข้อความที่ หนังสือกรมการปกครองเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รายละเอียดตาม ว2543 ลว.29 ส.ค.57 ดูได้ที่ ww
29/08/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กระบี่ ชลบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ พิษณุโลก เพชรบุรี ลพบุรี สกลนคร อุดรธานี อุตรดิตถ์
29/08/14นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส.30 ส.ค.14.05 เสริมสร้างความปรองดอง อ.เมืองปัตตานี
28/08/14ผอ.สส.เชิญ หน.กง./ฝ./ง.ประชุมใน 29 ส.ค.57 09.30 ณ.ห้องประชุมสส.วังสวนฯ
28/08/14 จ.ที่ยังดำเนินการควบคุมค่าเช่านาไม่แล้วเสร็จและขยายระยะเวลาภายใน ส.ค.57 ขอเร่งรัดให้รายงานผลการควบคุมค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 9 ภายในวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.57 ก่อน 12.00 น.
28/08/14ขอให้จังหวัด/อำเภอแจ้งกำชับกำนันที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ(หลักสูตรกำนัน)รุ่นที่ 2 รายงานตัว วปค.วันที่ 1 ก.ย. 57 ก่อนเวลา 08.30 น.
27/08/14แจ้งรายชื่อคนที่ได้รับอนุมัติตรวจ DNA ปี57แต่ไม่ประสงค์เข้ารับการตรวจหรือได้รับเพิ่มชื่อก่อนแล้วทางโทรสาร029069237 ภายใน28สค.57โดยด่วน
27/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน บึงกาฬ พังงา แม่ฮ่องสอน อุดรธานี อุตรดิตถ์
27/08/14เรียน ป้องกันจังหวัด กำชับ จนท. ส่งแผนการฝึกอบรมหมู่บ้านฯ ตามวิทยุ มท.0214(ฉ)/ว223 ลว.19สค.57 ให้จงได้จ้งหวัดที่ยังไม่ได้ส่ง ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เ
26/08/14กำหนดพิจารณางบ 58 ขั้นคณะอนุกรรมาธิการฯ วันที่ 28 ส.ค.57 ตั้งแต่เวลา 09.00 ห้อง 306-308 อาคาร 2 และขั้นคณะกรรมาธิการฯ วันเดียวกัน เวลา 13.00 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3
25/08/14ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 8/2557 ทางเว็บไซด์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 27 สค.2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
25/08/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ยืนยัน 22สค.57 ชัยภูมิ บึงกาฬ อุดรธานี /23สค.57 ชัยภูมิ บึงกาฬ พิษณุโลก อุดรธานี /24สค.57 ชัยภูมิ บึงกาฬ น
22/08/14นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส23สค1405ความสามัคคีปรองดอง บางบ่อ สมุทรปราการ
22/08/14เน้นยำ้การรายงานผลการปฎิบัติงานทาง E-Report 1.ให้อำเภอบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10.00น. 2.ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอำเภอแล้วยืนยันส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง(ปค./มท.)ภายในเวลา 11.00น.ทั้ง
22/08/14รียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชัยภูมิ นครนายก นครปฐม พิษณุโลก ยโสธร อุตรดิตถ์
21/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30น. ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชัยภูมิ ตรัง นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี พัทลุง มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ราชบุ
20/08/14กำชับให้ ขรก. กรอกแบบสำรวจทาง www.opdc.go.th/ges ให้เสร็จใน 22 ส.ค. 57 เวลา 12.00 น.
20/08/14อปค.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ(หลักสูตรกำนัน) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น. และ ปมท.บรรยายพิเศษ เวลา 10.30 น.
20/08/14ขอให้จังหวัด/อำเภอแจ้งกำชับกำนันที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ(หลักสูตรกำนัน) รุ่นที่ 1 รายงานตัว วปค. วันที่ 25 ส.ค. 57 ก่อนเวลา 08.30 น.
20/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ตรัง ปทุมธานี ปัตตานี พัทลุง มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร อุดรธานี อุตรดิตถ์
20/08/14ปค. จัดสรรงบฯ ให้ อ.นำร่อง(SMART Village)ดูได้ที่เว็บ สน.ปท. สำหรับ งป.๑ อยู่ระหว่างการจัดส่ง
19/08/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่8/2557 ในวันพุธที่ 27 สค.57 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค.ภายในวันที่ 22 สค.57 ก่อนเวลา 16.00น.
19/08/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน ชลบุรี เชียงราย ตรัง นครพนม บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย
18/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 15 ส.ค. 57 พังงา แม่ฮ่องสอน ระยอง ลพบุรี วันที่ 16 ส.ค. 57 กระบี่ พังงา แม่ฮ่องสอน ระย
15/08/14นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส16สค1405ภารกิจแก้ไขปัญหาชาวนา อ.ตาลสุม อุบลฯ
15/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ยืนยัน ตรัง พังงา พิษณุโลก เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระยอง สระแก้ว สุพรรณบุรี หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถิ์
14/08/14มท.กำหนดปฎิทินการควบคุมค่าเช่านาในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน15สค.57 / เร่งรัดรายงานการควบคุมค่าเช่านาสัปดาห์ที่7 ภายในวันศุกร์15สค.57ก่อน12.00น.
14/08/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชลบุรี พิษณุโลก มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ระยอง ราชบุรี สตูล สุโขทัย
13/08/14ข้อความที่ หนังสือกรมการปกครอง เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รายละเอียดตาม ว4811 ลว.13 ส.ค. 2557 ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
13/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 8 ส.ค. 57 เชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน หนองคาย วันที่ 9 ส.ค. 57 นครราชสีม
08/08/14ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 ส.ค.57 ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง โดยขอเชิญ ร.อปค.และผู้บริหารสำนัก/กอง พร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 ปค. เวลา 07.00น./เดิน
08/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชัยนาท ตรัง ราชบุรี ลำพูน เลย หนองคาย อุตรดิตถ์
08/08/148/8/57/18.15-18.30 น. ขอเชิญรับฟัง ปมท.ให้สัมภาษณ์เรื่องศูนย์ดำรงธรรม ในรายการใจถึงใจ ทางวิทยุ FM101
07/08/14ปค. ขอเชิญ ร.อปค. และผู้บริหารสำนัก/กอง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 ส.ค. 57 ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง โดยขอให้พร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 ปค. เวลา 08.00 น./เดินทางออกจาก
07/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์
07/08/14Download ข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ปค. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม 1 ปค. ที่เกี่ยวข้องกับสำนัก/กอง จังหวัดและอำเภอ ได้ที่เว็บไซต์ สล.ปค. http://secretary.dopa.go.th/หัวข้อ"งา
06/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร เชียงใหม่ พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย หนองคาย อุตรดิตถ์
06/08/14ข้อความที่ หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ ที่ มท. 0309.1/ว10964 ลว. 4 ส.ค. 2557 ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
06/08/14เรียน ปจ. 1. เน้นย้ำทุกอำเภอรายงาน E-Report ให้จังหวัดภายใน 10.00 น. ของทุกวันให้จงได้ 2. ตรวจสอบการรายงานของทุกอำเภอ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถชี้แจงได้ทุกกรณี 3. กำชับ จนท.จังหวัดยืนยันรายงาน E
06/08/14เรียน นอ. 1. ตรวจสอบรายงาน E-Report ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถชี้แจงได้ทุกกรณี 2. กำชับ จนท.อำเภอส่งรายงาน E-Report ให้จังหวัดภายใน 10.00 น. ของทุกวันให้จงได้
05/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กระบี่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยนาท เชียงราย ปราจีนบุรี ปัตตานี พิษณุโลก ราชบุรี สุโขทั
04/08/14ขอเชิญติดตามชม ท่าน อปค.ให้สัมภาษณ์เรื่อง "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ดังนี้ ๑.ช่อง TNN ๒ หรือช่อง trur ๘๕ รายการ "รักเมืองไทย" วันที่ ๖ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. วันที่ ๗ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. ๒.ช
04/08/14ขอเชิญชมสกู๊ป กิจกรรม/บทบาท กน.ผญ.ยอดเยี่ยม วันที่ ๔-๘ ส.ค.๕๗ (๕ วัน) ๑.ช่อง ๕ รายการ "คุยข่าว ๑๐ โมง" เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐-๓๕ น. ๒.ช่อง ๓ รายการ "ช่วยคิด ช่วยทำ" เวลา ๐๕.๓๐ -๐๕.๔๕ น.
04/08/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-report ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ ๑ ส.ค.๕๘ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม ลำปาง วันที่ ๒ ส.ค.๕๘ กาญจนบุรี ชัยนาท เชียงใหม่ ลำปาง
04/08/14 ดูการพิมพ์รายละเอียด สารวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี ๕๗ ตาม น.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๐๙๗๓ ลว.๔ ส.ค.๕๗ ได้จาก E doc หรือ www.DOPA สำนักบริหารการปกครองท้องที่ มุมหน่วยงานภายใน ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ
01/08/14นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส2สค1405โครงการประสานใจ ป่าแดด เชียงราย
01/08/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน ชัยนาท นครพนม บึงกาฬ ปทุมธานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ยโสธร ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ หนองคาย อุต
01/08/144 ส.ค. 57 พร้อมกันที่ สส.วังฯ รถออก 05.30 น. เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
01/08/14ข้อความที่ หนังสือกรมการปกครอง เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รายละเอียดตาม ว4513 ลว.31 ก.ค. 2557 ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
31/07/14ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการมูลนิธินักปกครอง(ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ยกเว้น ผชช.คม และ หน.กพร.) จากเดิม เวลา 13.30 น. เป็น เวลา 16.00 น. โดย วัน และสถานที่คงเดิม
31/07/14เรียน ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น.ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กระบี่ กาฬสินธุ์ ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตรัง นครปฐม นครพนม บุรีรัมย์ เพชรบุรี แพร่ ยโสธร ระยอง ร
31/07/14วปค.จะดำเนินการโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ (หลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน) รุ่นที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรุณาส่งรายชื่อให้ วปค.ภายในวันที่ 8 สค.57 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www
31/07/14วปค.จะดำเนินการโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ (หลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน) รุ่นที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรุณาส่งรายชื่อให้ วปค.ภายในวันที่ 8 สค.57 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www
31/07/14ขอให้ จว.เร่งรัดส่งรายงานลดอบายมุขฯ เดือน ก.ค.๕๗ ส่งภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๗ FAX ๐๒-๓๕๖-๙๕๕๗
31/07/14ขอให้ จว.เร่งรัดส่งรายงานลดอบายมุขฯ เดือน ก.ค.๕๗ ส่งภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๗ FAX ๐๒-๓๕๖-๙๕๕๗
31/07/141.นบข.ตั้งข้อสังเกตว่า จ.มีผลการดำเนินงานควบคุมค่าเช่านาค่อนค้างน้อย 2.ปมท.วิทยุให้ ผวจ. กำชับผู้ปฏิบัติงานแล้ว 3.เร่งรัดรายงานการลดต้นทุนและค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 6 ภายในวันศุกร์ 1ส.ค.57 ก่อน 12.00 น.
30/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงาน E-Report ภายในเวลา14.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชลบุรี เชียงราย แม่ฮ่องสอน ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน เลย สมุทรปราการ
30/07/14ส่งประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่2แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชั้นที่1และชั้นที่2ให้ จว.เพื่อมอบให้ผู้ได้รับรางวัลในการจัดงาน"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน"ของ อ. แล้ว
30/07/1430/7/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง ปมท. เรื่องความคืบหน้าศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัดและส่วนกลาง
29/07/14ปค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นอภ.อำนวยการสูง ที่ www.dopaperson.com
29/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กาฬสินธิ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ตรัง ตราด บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ลพบุรี อุดรธ
28/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 25 ก.ค. 57 มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำพูน สตูล อุตรดิตถ์ วันที
25/07/14ดูประกาศผลการคัดเลือก กน. ผญ.ยอดเยี่ยมปี57ตาม น.ด่วนมากที่ มท0310.2/ว10381 ลว.25กค.57พร้อมกำหนดการกิจกรรมฯ/คำแนะนำการเข้ารับรางวัล/แบบสำรวจการร่วมงานได้จากEdocหรือWWW.DOPAสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ม
25/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Reportภายในเวลา14.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กาฬสินธ์ุ กำแพงเพชร ชัยนาท เชียงราย ปราจีนบุรี พะเยา พังงา ยโสธร ระนอง ราชบุรี ลพบุรี เลย อุตรดิตถ
23/07/14ปค.ขอเชิญท่านรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ทางเวปไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุทธที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
22/07/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 7/2557 ในวันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2557 ก่อนเวลา 16.00
22/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา14.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันวันที่21กค.57 ขอนแก่น ชัยนาท เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครพนม เพชรบุรี ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี เ
22/07/14ข้อความที่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวฯที่ทำงานในเรือประมง ตามประกาศ คสช. ฉ.94/2557รายละเอียดตาม ว 1951 ลว.21กค.57ดูได้ที่WWW.dora.do
18/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชลบุรี เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครปฐม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี เพช
17/07/14เร่งรัดรายงานการลดต้นทุนและค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 4 ภายในวันศุกร์ 18 ก.ค. 57
17/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา
15/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายใน เวลา 15.30 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 10 ก.ค. 57 นครปฐม พิจิตร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระยอง ลพบุรี สระแก้ว หนองคาย อ่างทอง วั
15/07/14วปค.ขอชะลอการอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตย หลักสูตรประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ ทั้ง 3 รุ่น ออกไป ทั้งนี้ ขอให้มีการเตรียมความพร้อม หากมีการอบรม จะแจ้งให้ทร
10/07/14ประชุม ผวจ. ปจ. นอ. ฯลฯ ขับเคลื่อนนโยบาย รุ่น1 ภาคอีสานตอนบน 11จ. วันที่15-16 กค.57 รร.นภาลัย จ.อุดรธานี รุ่น2 ภาคอีสานตอนล่าง 9จ. วันที่17-18 กค.57 รร.สีมาธานี จ.นครราชสีมา ดูที่เว็บ ปค. และสน.ปท.
10/07/14เร่งรัดรายงานการลดต้นทุนและค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 3 ภายในวันศุกร์นี้
09/07/14วปค.จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย หลักสูตรประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ก.ค. 57 ลงเว็บไซต์ วปค. แล้ว
08/07/14๙/๗/๕๗/๑๒.๐๕ น.FM๙๑ มท.ชวนรู้ เชิญฟัง ปมท.เรื่อง มท.ประชุมมอบนโยบายยาเสพติด ๑๐ ก.ค.นี้ที่สโมสรทหารบก
08/07/14การายงานผลปฎิบัติงานทาง E-Report 1.ให้อำเภอบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น. 2.ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอำเภอแล้วยืนยันข้อมูลให้ส่วนกลาง (ปค./มท.) ภายใน 11.00 น. ทั้งนี้เป็นไปตามหนัง
08/07/14เรียน ปจ. ให้ กำชับ จนท. ผู้รับผิดชอบ ยืนยันรายงาน E-Report ของวันที่ 7 ก.ค. 57 ภายในเวลา 14.00 น. ให้จงได้ตามรายชื่อจังหวัด ดังนี้ ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปรา
07/07/14เรียน ปจ.ให้กำชับ จนท.ผู้รับผิดชอบ ยืนยันรายงาน E-Report ของวันที่ 6 ก.ค.57 ภายในเวลา 14.00 น.ให้จงได้ ตามรายชื่อจังหวัด ดังนี้ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยนาท เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา น่าน บึงกาฬ บ
07/07/14ให้ ปจ.นอภ.และปลัด อปท.เข้าร่วมประชุม video conference กับ มท.นโยบาย คสช.ในวันที่ 7 ก.ค.57 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
04/07/14เร่งรัดรายงานการลดต้นทุนและค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 2 ภายในวันศุกร์นี้
04/07/14เรียน ปจ.ให้กำชับให้ จนม.ผู้รับผิดชอบยืนยัน E-Reportของวันที่3กค.57ให้จงได้ภายในเวลา14.00น.จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานและยืนยัน กำแพงเพชร ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี แพร่ มหาสา
03/07/14เรียน ปจ. ให้กำชับ ให้ จนท. ผู้รับผิดชอบยืนยัน E-Report ของวันที่ 1 ก.ค. 57 ให้จงได้ภายในเวลา 14.00น. จังหวัดที่ยังไม่รายงานและไม่ยืนยันกำแพงเพชร เชียงใหม่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระนอง ลำปาง ลำพูน ศรีสะ
01/07/14ข้อความที่หนังสือสำนักทะเบียนกลางเรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามประกาศ คสช. ฉ. 70/2557 รายละเอียดตาม ว 31 ลว.30มิ.ย.2557ดูได้ที่www.bora.go.th
01/07/14แจ้งผู้เข้าอบรม ร.ร.เอสดีฯ พร้อมกัน 08.30 น. ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
30/06/14ต่อ นส.ปค. ที่ มท 0310.2/ว 5651 ลว. 21 พ.ค. 57 ปค. กำหนดจัดสัมมนาแพทย์ฯ 25 จว.ภาคกลาง ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จ.ชลบุรี วันที่ 8-10 ก.ค. 57 จึงขอให้แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมมนาในวัน เวลาดังก
30/06/14เรียน ปจ. ให้กำชับ ให้ จนท. ผู้รับผิดชอบยืนยัน E-Report ของวันที่ 29 มิ.ย. 57 ให้จงได้ ภายในเวลา 14.30 น. จังหวัดที่ยังไม่รายงานและไม่ยืนยัน ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ นครนายก บึงกาฬ พัทลุง มหาสารคาม แม่ฮ่อ
30/06/14นักปกครองไทยใจเกิน 100 ทาง สทท. จ30มิย1405 พลังสามัคคีชาวบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
27/06/14ข้อความที่ประกาศ มท.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวรายละเอียดตาม ว 1656 ลว.26 มิ.ย.57 ดูได้ที่ www.bora.dopa.go.th
27/06/14ปค.โอนจัดสรรงบประมาณรางวัล กน. ผญ. ฯลฯ ปี 57 แล้ว ดูหรือพิมพ์รายละเอียดตาม น. ที่ มท. 0310.2/ว 8178 ลว. 25 มิ.ย. 57 ได้จาก E doc หรือ www.DOPA สำนักบริหารการปกครองท้องที่ มุมหน่วยงานภายใน ส่วนบริหารงา
25/06/14เปิด น.สั่งการค่าเช่านา ด่วนที่สุด ที่ระบบส่งสารบัญ ปค. และเว็บ ปค. วันนี้
25/06/14เรียน ปจ. ให้กำชับ ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบยืนยัน E-Report ของวันที่ 24 มิ.ย. 57 ให้จงได้ ภายในเวลา 14.00 น. จังหวัดที่ยังไม่รายงาน กำแพงเพชร ชัยภูมิ ตาก ปทุมธานี น่าน ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง เลย สมุทรปรา
25/06/14ท่านวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปมท. มอบนโยบายหลักสูตร ปจ. และผู้บริหารส่วนกลาง 26 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักอธิการ วปค.
24/06/14เรียน ปจ. ให้กำชับ จนท.ผู้รับผิดชอบ ยืนยันรายงาน E-Report ของวันที่ 23 มิ.ย. 57 ภายในเวลา 14.30 น. ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ส่ง ชัยภูมิ ปราจีนบุรี มุกดาหาร ลำปาง สุพรรณบุรี หนองคาย
24/06/14เรียน ปจ. ให้กำชับ จนท.ผู้รับผิดชอบรายงานประจำสัปดาห์ (9-15 มิ.ย. 57) ส่งให้ศูนย์เฉพาะกิจ มท. ทางโทรสาร (02-222-4826) ภายในเวลา 12.00 น. วันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่ง กาฬสินธุ์ ชลบุรี ชุมพร เช
23/06/14ให้กำชับ จนท.ผู้รับผิดชอบ ยืนยันรายงาน E-Report ของวันที่ 20,21,22 มิ.ย. 57 ภายในเวลา 15.50 น. ให้จงได้ ตามรายชื่อจังหวัด ดังนี้ ตราด ปทุมธานี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง สมุทรปร
23/06/14นักปกครองไทยใจเกิน100 ทางสทท.จ 23 มิ.ย 14.05 น.เสริมสร้างความสามัคคี พรานกระต่าย กำแพงเพชร
20/06/14วปค.ขอแจ้งเปลี่ยนวัน และเวลา การรายงานตัวของปลัดจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลางฯ (ช่วงที่ 2) เป็นวันที่ 25 มิ.ย. 57 เวลา 16.00 น. ณ รร.ปค.
20/06/14เรียน ปจ. ให้กำชับ จนท.ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงาน E-Report ภายในเวลา 12.00 น. ให้จงได้ หากส่งล่าช้า มท./ปค. จะออกหนังสือแจ้งเตือนทันที ยกเว้น กรณีมีปัญหาที่ระบบสื่อสาร
19/06/14การส่งข้าราชการรับการเข้าอบรม หลักสูตร พนง.สส.ฝ.ปค. รุ่นที่ 38 และ 39 โปรดดูเว็ปไซด์ วปค.
18/06/14ปค.เลื่อนการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนบทบาท กน.ผญ.และกม.ฯออกไปก่อน จะแจ้งเป็นหนังสือตามมา
18/06/14แก้ไขสถานที่ประชุม 19 มิ.ย. 57 เวลา 14.30 น. จากห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 เป็นห้องประชุม ปค.2 ชั้น 5
18/06/14อปค. ให้ทุก สน./กอง เข้าประชุมติดตามบริหาร งป. ตามนโยบาย คสช. ใน 19 มิ.ย. 57 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม ปค. ชั้น 2
18/06/14ปค.กำหนดมอบนโยบายฯ โครงการขับเคลื่อนบทบาท กน. ผญ. และ กม. ในการเทิดทูนสถาบันฯ ให้แก่ ผวจ. ปจ. นอภ. ฯลฯ รุ่นที่ 1 20-21 มิ.ย. 57 ดูที่เว็บ dopa.go.th
17/06/14วปค.กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 57 รร.ปค. ลงเว็บไ
17/06/14เลื่อนเวลาประชุม งป.58 และติดตามเร่งรัด งป.57 ของ ปค. วันที่ 17 มิ.ย. 57 จาก 18.00 น. เป็น 15.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อปค.เป็นประธาน
17/06/14ปค.แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด www.dopa.go.th
16/06/14ดูหรือพิมพ์รายละเอียด ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนฯ(แบบ ป.3) ของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 57 ตาม น. ที่ มท 0310.2/ว 7325 ลว. 16 มิ.ย. 57 ได้จาก Edoc หรือ www.DOPA สำนักบริหารการปกครองท้อ
16/06/14นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ16มิย1405ปรองดองสมานฉันท์ เมืองเชียงใหม่
16/06/14การบันทึก E-Report ของวันนี้ ให้แยกบันทึก วันที่ 13,14,15 มิ.ย. 2557
15/06/14ขอให้เร่งรัดการรายงานค่าเช่านาเพื่อแจ้ง คสช.ภายในวันนี้ก่อน ๑๙.๐๐ น.
15/06/14ตามที่ให้รายงานค่าเช่านาเพื่อแจ้ง คสช. ภายในวันนี้ก่อน 12.00 น. ปค. ยังไม่ได้รับรายงาน
13/06/14รายงาน E - Report วันนี้(วันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. 57) ให้อำเภอและจังหวัดคีย์ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 14.00 น.
13/06/1413/6/57/12.05 น.FM91มท.ชวนรู้พบ มล.ปนัดดาฯ รอง ปมท.ปฏิบัติหน้าที่ ปนร. เรื่องกรอบความคิดของความปรองดองสมานฉันท์
12/06/14ส่งข่าวถึงผู้บริหารในส่วนกลางได้ที่ 022243353,022242915 Hotline 50715,50743 และ 50744
12/06/14ให้จังหวัดที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลใน E - Report ให้เร่งตรวจสอบและยืนยันภายในเวลา 15.30 น. 12 มิ.ย. 57
12/06/14ใหัจังหวัดเร่งรัดอำเภอ คีย์ E-report ภายในเวลาที่กำหนด หากมีเหตุขัดข้อง โทร 0-2282-1047 ถึง 8
12/06/14ปค. ประกาศผลการคัดเลือก ผชช.คอมพิวเตอร์ ดูที่เว็บไซต์ กจ.
12/06/14E - Report วันนี้ ให้ทุกอำเภอคีย์ให้เสร็จภายในเวลา 12.00 น. จังหวัดยืนยันข้อมูลภายใน 14.00 น.
11/06/14ขยายเวลาให้อำเภอคีย์ข้อมูล E - Report ของวันนี้ ภายใน 14.00 น.
10/06/14 ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค.มอบนโยบายหลักสูตร นอ.อาเซี่ยน ๙ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สน.อธ.วปค.
10/06/14ท่านวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปมท.ปกท.รมว.มท.มอบนโยบาย นอ.อาเซี่ยน ๙ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สน.อธ.วปค.
09/06/14ให้ นอ.ทำเอกสารส่ง ปจ.เพื่ออบรมแผนฯอำเภอ ณ วปค.รายละเอียด dopa.go.th
09/06/14Password E - Report ของแต่ละอำเภอ User Name คือเลขประจำตัวประชาชนของนายอำเภอ Password คือ ๙๙๙๙๙ เปิดระบบให้บันทึก ๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น.
09/06/14Password E - Report ของแต่ละจังหวัด User Name คือเลขประจำตัวประชาชนของปลัดจังหวัด Password คือ ๙๙๙๙๙ เปิดระบบให้บันทึก ๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น.
09/06/14ประชุม Conference 10 มิ.ย. 57 การกระจายผลไม้ ดาวน์โหลดระเบียบวาระฯ ที่เว็ป ปค.
09/06/14ปค. แจ้งข้อสั่งการประชุม มท. 3/57 รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค. และ วช.
06/06/14เปลี่ยนระหัสเข้าประชุม web Conference วันนี้เป็น icad ระหัสเข้าห้องเหมือนเดิม
06/06/14ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค. เป็นประธานพิธีเปิด หลักสูตร อาเซียน ได้แก่ ขรก.ชายแดน รุ่น 4 และ จนท.ปค. รุ่น 3 วันที่ 9 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น. ณ รร.สส. และมอบนโนบายหลักสูตร นอ. รุ่นที่ 9 เวลา 11.00 น. ณ
06/06/146/6/57/12.00น. FM91 มท.ชวนรู้พบ ม.ล.ปนัดดาฯ รอง ปมท.ปฏิบัติหน้าที่ ปนร. เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
06/06/14ปค. ให้ นอภ. ทุกคนรับฟังการชี้แจงการดำเนินภารกิจเน้นย้ำ คสช. ทาง Dopa TV วันนี้ 13.00 น.
05/06/14ให้ปลัดจังหวัด จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการภารกิจเน้นยำ้ คสช.ทางระบบประชุมทางไกล Dopa Web Conference วันที่6 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
04/06/14มท.จัดประชุมศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตเกษตรทางวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferece) วันที่ 10 มิ.ย. 57 เวลา 09.30 น. ดูที่เว็บ ปค.
04/06/14ท่านวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปมท.ปกท.รมว.มท.มอบนโยบาย นอ.อาเซี่ยน รุ่นที่ 8 วันที่ 5 มิ.ย.57 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักอธิการ วปค.
04/06/14รายงานการปฏิรูประบบราชการ ภายใน 5 มิ.ย. ดูที่เว็บไซต์ ปค. หัวข้อหนังสือสั่งการ
03/06/14 เลื่อนกำหนดจับคูปองชิิงรางวัลของวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2 เป็นวันที่ 10 มิ.ย.57 เวลา 13:30 น.ณ ห้องประชุมหลานหลวง กรมการปกครอง วังไชยา กทม.
02/06/14ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค. มอบนโยบายหลักสูตร นอ.อาเซียน 8 วันที่ 4 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สน.อธ.วปค.
02/06/14ท่านวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปมท. ปกท.รมว.มท. มอบนโยบาย นอ.อาเซียน 8 วันที่ 4 มิ.ย. 57 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สน.อธ.วปค.
28/05/14 ปค.กำหนดสัมนาฯ คู่คิด ขวัญใจ กน.ผญ.รุ่น ๕-๖ ตามเดิม, รุ่น ๓-๔ ระหว่าง ๑๖-๒๑ มิ.ย.๕๗ ดูที่เว็บ ปค.
23/05/14ปค.ยืนยันการฝึกอบรม นอ.อาเซี่ยน รุ่นที่ 7-9 ตามกำหนดการเดิม ดูรายละเอียดได้ที่ www.iadopa.org
20/05/14มท.เห็นชอบให้ ขรก ปค.๔๔ ราย เข้าศึกษาหลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๖๓ ดูที่ www.ic.moi.go.th
15/05/14 ท่านวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปมท.ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค.มอบนโยบายหลักสูตรอาเซี่ยนได้แก่ นอ.รุ่นที่ 3/สมต.อ.รุ่นที่ 5 และขรก.ชายแดนรุ่นที่ 2 วันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 13.00 น.และ 14.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้ร
15/05/14 สามารถตรวจสอบการแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขัน (Pairing) ในการแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ปี 2557 รอบการกุศล ได้ที่เว็บไซต์ สล.ปค.หัวข้อ "ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
09/05/14ผู้เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก พร้อมกัน 11 พ.ค. 57 เวลา 07.00 น. บริเวณข้างวัดพระแก้ว ฝั่งสวนสราญรมย์ แต่งกายใส่เสื้อขาวที่แจกและกางเกงขาว
07/05/14VDO แนะนำหลักสูตร ปจ.นอ.รายละเอียด dopa.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
07/05/14ให้จังหวัดและสำนัก/กอง เร่งรัดและส่งรายชื่อทีมและผู้สนับสนุน (ป้าย Sponsor โฆษณา) ในการแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ปี 2557 รอบการกุศล ภายในวันที่ 12 พ.ค.57 (FAX 0-2906-9305,0-2549-5352 สล.ปค./สน.อส.) ทั้งนี้ใ
07/05/14 ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค.มอบนโยบายหลักสูตร นอ.อาเชี่ยน รุ่นที่ 5 วันที่ 12 พ.ค.57 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักอธิการ วปค.
07/05/14ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค.เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรใน วปค.วันที่ 12 พ.ค.57 ดังนี้ สมต.อ.อาเชี่ยน รุ่นที่ 4 เวลา 10.00 น. ณ รร.สส. และ ขรก.ปค.ชายแดน รุ่นที่ 1 เวลา 11.00 น. ณ รร.สท.
06/05/14ท่านวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปมท.มอบนโยบายหลักสูตร นอ.อาเซี่ยน ร่่น๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องปะชุมชั้น๔ สน.อธ.วปค.วปค.
06/05/14เชิญเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมวังสวนฯ เวลา 13.30 น.ในวันที่ 6 พ.ค.57
06/05/14ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค.มอบนโยบายหลักสูตร นอ.อาเชี่ยน รุ่น๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น๔ สน.อธ.วปค.
02/05/14อปค.เชิญประชุมหารือข้อราชการ วันศุกร์ที่ 2 พ.ค.2557 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สน.บท.ชั้น2 คลอง9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี(ประชุมด้วยตนเอง)
01/05/14ปค. รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูที่เว็บไซต์ กจ.
30/04/14ขอให้ จว.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานลดอบายมุขฯ เดือน มี.ค.57 ส่งภายในวันที่ 10 เม.ย.57 fax 0-2791-7068
29/04/14ขอให้แจ้งรายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟ ปี 2557 รอบการกุศล ภายในวันที่ 9 พ.ค.57 และรายชื่อผู้สนับสนุนการแข่งขัน (ป้าย Sponsor โฆษณา) ภายในวันที่ 5 พ.ค.57 (FAX 0-2906-9305,0-2549-5352 สล.ปค./สน.อส.)
29/04/14ขอให้แจ้งรายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟ ปี 2557 รอบการกุศล ภายในวันที่ 9 พ.ค.57 และรายชื่อผู้สนับสนุนการแข่งขัน (ป้าย Sponsor โฆษณา) ภายในวันที่ 5 พ.ค.57 (FAX 0-2906-9305,0-2549-5352 สล.ปค./สน.อส.)
25/04/14วปค.เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 3 28 เม.ย.57 เวลา 10.00 น. รร.สส. โดย อปค.(นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)
24/04/14กำหนดจับคูปองชิงรางวัลของวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครังที่ 1 วันที่ 8 พ.ค.57 กรมการปกครอง คลอง 9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
17/04/14ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ประจำปี 2557 รอบการกุศล วันเสาร์ที่ 17 พ.ค. 57 ณ สนามพัฒนากอล์ฟคลับฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อได้ที่ สล.ปค./สน.อส. โทร. 025495352,029069305,027917218 หรือ http://secre
17/04/14มท. เปลี่ยนแปลงการรายงานผลมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร น.มท. ด่วนที่สุด ที่๐๓๑๐.๓/ว๓๙๙๖ ลว.๑๐เม.ย.๕๗ จาก ๒๕ เม.ย. เป็น ๒๒ เม.ย. ๕๗ ก่อน ๑๒.๐๐ น.
10/04/14ขอเชิญรดน้ำและขอรับพรจาก ผอ.สส. ในวันศุกร์ที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วปค.
10/04/14สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำบัตรเข้าเฝ้าฯมา ให้นำบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนไป ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระราชวังที่หน้าประตูวังด้านถนนราชวิถี เพื่อขอออกบัตรใหม่แทนและห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร ค
10/04/14ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค. เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย ใน วปค. วันที่ 21 เม.ย. 57 ดังนี้ เวลา 10.00 น. พิธีเปืดหลักสูตร สมต.อ. อาเซียน รุ่น 2 รร.สส./เวลา 11.00 น. พิธีเปิดหลักสูตร ประธานชมรม กน.ผ
10/04/14ขอให้ นอ. เข้าอบรมโครงการจัดทำแผนฯ รุ่นที่ 2-9 อย่างต่อเนื่องและนำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอมาด้วย
09/04/14มท.แจ้งหลักเกณฑ์โครงสร้างการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนฯ รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ สนผ. สป.มท. www.ppb.moi.go.th
09/04/14เชิญประชุม สส. ในวันที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเทคโนโลยีการฝึกอบรม วปค.
09/04/14เชิญประชุมโครงสร้าง สส. ในวันที่ 10 เม.ย. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก อธ.วปค.
02/04/14ด่วน ปปส.จะปิดระบบ nispa การประเมิน ม./ช.ในวันที่ ๕ เม.ย.ขอให้เร่งดำเนินการด่วน
02/04/14ด่วน ปปส.จะปิดระบบ nispa การประเมิน ม./ช.ในวันที่ ๕ เม.ย.ขอให้เร่งดำเนินการด่วน
02/04/14ขอให้จังหวัดที่ยังไม่นำเงินจำหน่ายสลากกาชาด ปค.ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ส่งเงินให้ ปค.ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ และแฟกซ์ใบโอนเงินที่ ๐๒-๗๙๑๗๒๑๕ ระบุส่ง สล.ปค.
28/03/14แจ้งเลื่่อนการประชุม สส. จากวันที่ 3 - 4 เม.ย. 57 เป็นวันที่ 10 - 11 เม.ย. 57 เนื่องจากย้ายสำนักงาน
25/03/14วปค.เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย ท่านศิริพงษ์ ห่านตระกูล อปค. ณ วปค.(รร.สส.)
24/03/14(แก้ไข)วปค.เปิดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 25 มี.ค. 57 เวลา 08.45 น. รร.ปค. โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
24/03/14วปค.เปิดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 25 มี.ค. 57 เวลา 08.55 น. รร.ปค. โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
21/03/14สส.เข้ารับการกลั่นกรองตัวชี้วัด งป.57 วันที่25 มี.ค.57 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม วปค.ชั้น1 ตึกอธิการบดี
17/03/14ปค.แจ้งสั่งการประชุม มท.๒/๕๗ รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค.และ วช.
14/03/14ประชุม ปค.ครั้งที่3/2557ในวันพฤหัสบดีที่27มี.ค.2557เวลา13.30น. ณ ห้องประชุม สน.บท.ชั้น10(คลอง9)อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หากมีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระโปรดส่งให้ สล.ปค.ภายในวันที่19มี.ค.2557ก่อนเวลา16.00น.
12/03/14ปค.ให้ จ.รายงานด่วนตามแบบรายงานที่1(ผลผลิตทางการเกษตร)ก่อน12.00น.12มี.ค.57ตามหนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ 0211.6/ว560 ลงวันที่10มี.ค.57
12/03/14ปค.โอนจัดสรร งป. คชจ.ประชุม กม.ปี57ดูที่เว็ป ปค.
12/03/14ปค.แจ้งเลื่อนสัมมนา ปอ.ที่รับผิดชอบงาน กม.เป็น22-25เมย.57ดูที่เว็ป ปค.
11/03/14ปค.ประกาศคัดเลือกอำนวยการสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชน รายละเอียด WWW.dopaperson.com
07/03/14สั่งการเลือกตั้ง www.dopa.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการ
06/03/14สัมมนา ปอ. ที่รับผิดชอบงาน กม. ดูที่เว็ป ปค.
03/03/14ให้ผู้เข้าอบรม นอ.อาเซียน ที่ทำพาสปอร์ต(เล่มสีน้ำเงิน)ใหม่ กรุณาส่งสำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตไปที่ วิทยาลัยการปกครอง 08-5774406 และเก็บใบเสร็จฉบับจริงไปเบิกในวันเดินทาง
03/03/14นอ.รุ่น 1 อาเซียน ผู้ที่ยังไม่มีพาสปอร์ต (เล่มน้ำเงิน) หรือมีแล้ว ให้ตรวจสอบว่า มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับถึง 20 มี.ค. 57) สามารถพิมพ์หนังสือขออนุมัติไปราชการ ตปท. จากเว็บไซต์ httr://iad.dopa
03/03/14ให้จังหวัดแจ้งนายอำเภอเข้าอบรมที่ วปค. ดูรายละเอียดเว็บไซด์ http://iad.dopa.go.th
28/02/14เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ฯ ในวันที่ 3 มี.ค. 57 เวลา 10.00 น. ณ รร. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย อปค. เป็นประธานในพิธีเปิด
28/02/14ปค. แจ้งให้ทุก อ. จัดกิจกรรมวัน กม. ในวันที่ 9 มี.ค. 57 ดูที่เว็บ ปค.
27/02/14ดู น.สั่งการการจัดตั้ง ร.ร.กม.ประจำอำเภอและการจัดกิจกรรมวัน กม. 57 และการพัฒนาศักยภาพ กม. และค่าเบี้ยเลี้ยงปลัดอำเภอทุกคน ที่เว็ป ปค.
26/02/14คณะนิติศาสตร์ จุฬา ติดต่อยืมวิทยุสื่อสาร ติดต่อกลับ 0859434040 ทวิบุตร
26/02/14อ้างถึง นส.ที่ มท 0301.1/ว556 ลว 13 ม.ค. 57 ให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนสิ่งของหรือค่าใช้จ่ายการจัดงานกาชาด ปค.จึงให้ขอเร่งรัดดำเนินการ ตามที่อ้างถึง
26/02/14โปรดนำพาสปอร์ตมาในวันรายงานตัว 27 ก.พ. 57 ด้วย
24/02/14"อปค.ได้โปรดให้เลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เป็นวันอังคารที่ ๒๕ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สน.บท.ชั้น ๑๐ (คลอง ๙) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระโปรดส่งให้ ส
24/02/14แจ้ง ขรก. ทุกคน ส่งตัวชี้วัด 1/57 (ปผ1,2,3,KPI และ SAR)เป็นเอกสาร 1 ชุด ให้ ง.บค. ใน 3 มี.ค. 57
21/02/14เรียนผู้บริหาร ปค./ปจ./นอ.ขณะนี้ สส.ปค.ได้เชิญท่านเข้าร่วมกลุ่มLINEราชบพิธฯต่างๆแล้ว จึงขอความกรุณาท่านตอบรับเข้าร่วมกลุ่ม
21/02/14เรียนผู้บริหาร ปค./ปจ./นอ.ขณะนี้ สส.ปค.ได้เชิญท่านเข้าร่วมกลุ่มLINEราชบพิธฯต่างๆแล้ว จึงขอความกรุณาท่านตอบรับเข้าร่วมกลุ่ม
20/02/14เชิญประชุม ปค.ครั้งที่2/2557 วันพุธ ที่26ก.พ.57 เวลา09.30น.ณ ห้องประชุม สน.บท.ชั้น10(คลอง9)ลำลูกกา ปทุมธานี หากมีเรื่องแนะนำเข้าระเบียบวาระโปรดส่งให้ สล.ปค.ภายในวันที่21 ก.พ.57 ก่อนเวลา 12.00น.
20/02/14ถึงผู้บริหาร ปค./ปจ./นอ.-ขณะนี้ สส.ปค.กำลังปรับปรุง LINEของ ปค.เมื่อเสร็จแล้ว สส.ปค.จะแจ้งเชิญร่วมกลุ่มLINE อีกครั้ง
19/02/14ปค.ปรับแบบรายงานการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ๕๖/๕๗ ตามหนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ ๐๓๑๐.๓/ว ๑๘๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
18/02/14ปค.แจ้งเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ปจ.นอ.และผู้บริหารส่วนกลาง ปค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดดูได้ที่เว็ปไชต์ ปค.และ วช.
17/02/14วปค.เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมจ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด เสมียนตราจังหวัด 18 ก.พ.57 09.00น.ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สน.อธ.วปค.
17/02/14ปจ.ที่ยังไม่มีพาสปอร์ต(เล่มสีน้ำเงิน)หรือมีแล้วให้ตรวจสอบว่ามีอายุเหลือไม่น้อยกว่า6เดือน(นับถึง3มี.ค.57)สามารถพิมพ์หนังสือขออนุมัติไปราชการ ตปท.ได้จาก http:lliad.dopa.go.th/
10/02/14ไปที่ วปค.025774406 ภายใน 11 ก.พ. 57
10/02/14กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน)และบัตร ขรก.ไปที่
07/02/14ข่าวสารจาก รมช.มท.(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) นายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของ มท.เพื่อหารืออุปสรรค และการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้บริหาร มท.ได้รายงานความคืบหน้าเป็นไปด้วยดี และนายกฯขอให้เร่งรัดแผนงา
07/02/14กจ. แจ้งแนวทางประเมินบุคคลฯ เพื่อเลื่อนระดับ ดูที่ www.dopaperson.com
07/02/14เชิญร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น4 ศูนย์เทคโนโลยี(วปค.) 13.30น. 10กพ.57
04/02/14อปค.โปรดมีบัญชาให้เชิญ ร.อปค./อธ.วปค./ผอ.สน./หน.ผตปค./ผชช.กม.,คม./ผอ.กอง/ผอ.ศสป./หน.กพร.ประชุมหารือข้อราชการ ปค. วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น ๒ สน.บท. คลอง ๙ อ.ลำลูกก
03/02/14เชิญประชุมหารือข้อราชการ ปค.(ยกเว้น ผอ.ส่วน) วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น ๒ สน.บท. คลอง ๙ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (เชิญรับประทานอาหารกลางวันก่อนเริ่มการกระชุม)
31/01/14ปค.ประกาศผลสอบแข่งขันฯ 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา
29/01/14แจ้ง หน.ศสส. จัด จนท.พร้อมปฎิบัติการเชื่อมโยงถ่ายทอดเสียง ว.0 ฉุกเฉินของ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่เวลานี้ เทคนิคการเชื่อมโยงสอบถามชัยวิทย์
29/01/14รับฟังการมอบนโยบายเลือกตั้ง สส.จาก ปมท. ทางทรั้งค์เรดิโอ และ www.comdopa.com
29/01/14ทดสอบระบบการเชื่อมโยงประกาศข่าว แจ้งผลการเชื่อมโยงที่เบอร์ 214002
29/01/14เตรียมการประกาศข่าว ว.5 ทาง www.comdopacom.com ตลอด24ชม.ตั้งแต่เวลานี้
29/01/14อปค.ขอเชิญ รอง อปค.อธ.วปค. ผอ.สน. ผต.ปค.ทุกเขต ผชช. ผอ.กอง ผอ.ส่วน หน.กพร. เข้าร่วมประชุมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สน.บท.(คลองเก้า)โดยพร้อมเพรียง
28/01/14ผอ. แจ้ง หน.ฝ.อกส. ร่วมประชุมเลือกตั้งใน 291000 ม.ค. 57 ห้องประชุมบัวขวัญ สน.บท.
28/01/14ปค. เร่งสำรวจข้อมูลพื้นฐานสถานที่ราชการ จัดทำแผนลงทุน รายละเอียดดูที่ web dopa
27/01/14ตามที่กำหนดประชุม ปค. ครั้งที่ 1/57 ในวันอังคารที่ 28 ม.ค. 57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สน.บท. ชั้น 10 ขอเลื่อนการประชุม ปค. เป็นเวลา 13.30 น. วัน และสถานที่คงเดิม ทั้งนี้ ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวัน
27/01/14ด้วย อปค. โปรดเห็นชอบให้กำหนดการประชุม ปค. ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคาร 28 ม.ค. 57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สน.บท. ชั้น 10 คลอง 9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา่ และสถานที่ดัง
24/01/14"เชิญประชุม ปค.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันอังคารทึ่ ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สน.บท. ชั้น ๑๐ คลอง ๙ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หากมีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระโปรดส่งให้ สล.ปค. ภายในวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๗ ก
15/01/14เลื่อนสัมมนาเลือกตั้ง ส.ส. เป็นวันที่ ๑๙-๒๐ ม.ค. ๕๗ เวลา สถานที่คงเดิม
15/01/14ผอ.สส. แจ้ง หน.กง./ฝ./ง. ประชุมจัดทำงบประมาณแก้ไข จชต. ใน 20 1300 ม.ค. 57 อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกกอบรม ชั้น 4 วปค.
14/01/14มท.เห็นชอบให้ ขรก. ปค. ๔๑ ราย เข้าศึกษาหลักสูตร นปส. รุ่นที่ ๖๒ ดูที่ www.ic.moi.go.th
10/01/14งบฯ ยาเสพติด 57 ได้ทาง dopadrug@gmail.com รหัส 022785002
10/01/14เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขต 13-17ม.ค.2557
08/01/14ปค.เปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลประกอบการประเมินค่างานของตำแหน่งนายอำเภอเป็นประเภทอำนวยการระดับสูง จากห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วปค. เป็น ห้องประชุมชั้น ๔ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปก
07/01/14สั่งการเลือกตั้ง http://pab.dopa.go.th/ หัวข้อ นโยบายสำคัญเร่งด่วน
03/01/14หน.ฝ.อกส. แจ้งให้ หน. และ จนท. ศสส.ปค.ชม. ทุกคนร่วมประชุมใน 6 ม.ค. 57 ตั้งแต่ 09.30 น. เป็นต้นไป
29/12/13เรียน ท่านนายอำเภอทุกอำเภอ ด้วยจำนวนครั้งอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง ๓ วันที่ผ่านมายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง มท.จึงขอความร่วมมือ-ร่วมใจ-ร่วมรับผิดชอบจากทั้ง ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานครเพิ่มมาตราการแก้
27/12/13ขอเรียนเชิญท่านพร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร ในวันที่ ๑ ม.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมกันบริเวณลานหน้าห้องแดง ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
27/12/13มารดาของนายวุฒิชัย เสาวโกมุท ผต.ปค. ถึงแก่กรรมสวดพระอภิิธรรมศพ 27-29 ธ.ค. 56 19.00 น. วัดภคินีนาทวรวิหาร เขตบางพลัด กทม.
26/12/13ดูแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ มท 0307.6/ว 4971 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 56 ที่เว็บไซต์ DOPA สน.สก. ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3
25/12/13สั่งการเลือกตั้ง http://pab.dopa.go.th/ หัวข้อ นโยบายสำคัญเร่งด่วน
25/12/13รับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ม.ค. 57
20/12/13อปค. โปรดเห็นชอบให้กำหนดการประชุม ปค. ประจำเดือน ธ.ค. 56 ในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารสัมมนาคาร ชั้น 1 วังสวนสุนันทา
20/12/13วปค. เปิดหลักสูตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง(เพื่อเตรียความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) รุ่นที่ ๔-๖ ๒๓ ธ.ค. ๕๖ ๑๐.๔๕ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สน.อธ.วปค.
19/12/13จว.ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขฯ เดือน พ.ย. ที่กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๖(ยกเว้น จว.กจ.,กพ.,จบ.,ฉช.,ชย.,ชพ.,ชร.,ตร.,นฐ.,นพ.,นน.,บก.,อย.,พล.,พบ.,พร.,มห.,รบ.,ลบ.,ลย.,ศก.,
18/12/13นส ด่วนที่สุด ว 60 การเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. เปิด www.bora.dopa.go.th
17/12/13มท.ประกาศรายชื่อสอบอำนวยการสูง ดาวน์โหลดที่ http://personnel.moi.go.th
15/12/13ปค.เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ จันทร์ 16 ธ.ค 56 รอบเวลา 16.00 ณ.ตำหนักเพชร วัดบวรฯ ขอเรียนเชิญผู้บริหารส่วนกลาง สำนัก กอง ส่วน เข้าร่วมพิธี โดยให้พร้อมกัน ณ.ตำหนักเพชร เวลา 15.00 น.(ก
13/12/13วปค.เปิดหลักสูตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง(เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) รุ่นที่ ๑-๓ ๑๖ ธ.ค. ๕๖ ๑๐.๔๕ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สน.อธ.วปค.
12/12/13ปค.เชิญประชุมกลั่นกรองข้อมูล นอ.อำนวยการสูง 13 ธ.ค. 56 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กจ.สถ. ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
12/12/13ปค.จะแจ้งข่าวด่วนทาง Line จึงให้ท่านค้นหา Line ID : radio_dopa และตอบรับเข้าร่วมกลุ่มที่กองการสื่อสาร ปค.เตียมไว้(จะมีประชุม 13 ธ.ค. 56 เวลา 09.30 น.)
12/12/13ปค.เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ครั้งที่ 4/56 วันที่ 21 ธ.ค. 56 เวลา 12.30 น. ณ สนามกอล์ฟโลตัส วัลเลย์ฯ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บุคคลทั่วไป 2,500 บ./คน 12,500 บ./ทีม สมาชิกชมรมฯ 1,500 บ./คน 7,500
12/12/13ปค.แจ้งการจัดสรร งบบูรณาการปี 57 รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ ปค. และ วช. (กองวิชาการและแผนงาน)
11/12/13ให้ทุก นอภ.ค้นหา Line ID : radio_dopa และตอบรับเข้าร่วมกลุ่มที่กองการสื่อสาร ปค.เตรียมไว้ โดยระบุดังนี้ "ชื่อเต็มอำเภอ(ชื่อย่อจว.)"เพื่อสะดวกในการจัดเข้าร่วมกลุ่ม ในวันนี้ก่อน 16.30 น.(เฉพาะ นอภ.ที่ยั
11/12/13เนื่องจากเหตุชุมนุมฯ จึงขอเลื่อนกำหนดจับคูปองชิงรางวัลของวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกออกไปก่อน กำหนดเมื่อใดจะแจ้งอีกครั้ง
11/12/13ยกเลิกแบบประเมินผล กน. ผญ.ยอดเยี่ยม ปี 2557 เดิม และให้ใช้แบบประเมินผล(แบบ 2) ปรับปรุงใหม่ ตาม นส. มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.2/ว 27795 ลว. 10 ธ.ค. 56 ดูทางเว็บไซด์ dopa สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ หรือ http
11/12/13ด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รก.นายกรัฐมนตรี กำหนดประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติฯ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ อปค.จึงให้ ปจ.
10/12/13ปค.จะแจ้งข่าวด่วนทาง Line จึงให้ทุก นอภ.ค้นหา Line ID : radio_dopa และตอบรับเข้าร่วมกลุ่มที่กองการสื่อสาร ปค.เตรียมไว้ โดยระบุดังนี้ "ชื่อเต็มอำเภอ(ชื่อย่อจว.)"เพื่อสะดวกในการจัดเข้าร่วมกลุ่ม ในวันนี้
10/12/13ยกเลิกแบบประเมินผล กน. ผญ.ยอดเยี่ยม ปี 2557 เดิม และให้ใช้แบบประเมินผล(แบบ 2) ปรับปรุงใหม่ ตาม นส. มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.2/ว 27795 ลว. 10 ธ.ค. 56 ดูทางเว็บไซด์ dopa สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ หรือ http
09/12/13(แจ้งแก้ไข ID LINE)เมื่อสักครู่ที่แจ้งให้ค้นหา ID LINE icaddopa ขอแก้ไข ID LINE เป็น arunphon เพื่อเพิ่มเป็นเพื่อน
09/12/13ให้ค้นหา ID LINE ได้แก่ icaddopa (ตัวเล็กทั้งหมด) เพื่อเพิ่มเป็นเพื่อน และ ศสป. จะเป็นผู้ดึงเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มราชบพิธต่อไป
09/12/13เนื่องจากกลุ่มไลน์แต่ละกลุ่มจำกัดจำนวนสมาชิกที่ 100 ราย และ ปค.อยู่ระหว่างการจัดทำ กลุ่มไลน์ นอ.จึงขอให้จำกัดสมาชิก ไลน์กลุ่มราชบพิธเฉพาะผู้บริหารส่วนกลางกับ ปจ.เท่านั้น
09/12/13เพื่อให้การประสานงาน ระหว่าง อปค.กับ ปจ.เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ให้ ปจ.ทุกจังหวัด ใช้หมายเลขโทรศัพท์ ประจำตำแหน่งเข้าร่วม กลุ่มไลน์ราชบพิธ ภายในวันจันทร์ที่ 9 ธ.ค.56
06/12/13ติดต่อ ง.รสส.สส.ปค. ได้ที่ 022436624,3334
03/12/13ปค. ประกาศรายชื่อสอบอำนวยการสูง ตั้งแต่วันที่ 6-9 ธ.ค. 56 รายละเอียดที่ www.dopaperson.com
03/12/13อปค. โปรดเห็นชอบให้เรียนเชิญ ร.อปค. ผอ.สน.,กอง,ส่วน ร่วมลงนามถวายพระพร วันที่ 5 ธ.ค. 56 ณ ห้องแดง ในพระบรมมหาราชวัง โดยขอให้พร้อมกัน ณ ลานหน้าห้องแดง เวลา 08.30 น. การแต่งกายชุดปกติขาว
03/12/13ติดต่อ ง.รสส.สส.ปค. ได้ที่ 022436624,3334
26/11/13เลื่อนวันประชุม ปค.ครั้งที่11/2556 วันพฤหัสบดีที่28พ.ย. 2556 ออกไปก่อน
26/11/13ปค. แจ้งให้ จว. และ อ. ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 5 ธ.ค. 56 โดยสามารถดูหนังสือสั่งการได้ที่ www.dopa.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการ
26/11/13ความรุนแรงและการยึดอาคารสถานที่ราชการและเอกชนเป็นวิธีที่ไม่อาจยอมรับได้ว่าจะแก้ไขความแตกต่างทางการเมืองได้ ในฐานะที่ไทยเป็นพันธมิตรยาวนานของสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐขอเป็นกำลังใจอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนชา
26/11/13ข่าวสารจาก รมช.มท.(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) รัฐบาลสหรัฐวิตกสถานการณ์การเมืองไทย เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย ชี้ยึดสถานที่แก้ปัญหาไม่ได้ นางสาวเจนซาภี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ แถลงที่กรุงวอชิงตันว
25/11/13มท.แจ้งเปลี่ยนการแต่งกายจากปกติขาวเป็นชุดสากลสีดำ งานเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ วัดบวรนิเวศฯ
24/11/13ผอ.สส.ให้เลื่อนประชุมวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๕๖ ไปอย่างไม่มีกำหนด.
24/11/13นักปกครองไทยใจเกิน100 ทางสทท.จ 25 พ.ย.56 14.05น.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
24/11/13๒๕/๑๑/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ธ.ค.๒๕๕๖
22/11/13ปค. ประกาศรับสมัครคัดเลือก นอภ. อำนวยการสูง ที่ www.dopaperson.com
21/11/13"ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสมาชิกที่กู้เงินสามัญยังขาดใบแถลงสุขภาพฯ ดูรายชื่อที่ www.codopa.com"ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์
21/11/13ข่าวจาก รมช.มท.(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) มท. ประชุมจัดงาน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันมหามงคลของปวงชาวไทย ในส่วนของ ปค. ขอให้ข้าราชการฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ยิ่งใหญ่แล
21/11/13ข่าวจาก รมช.มท.(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) มท. ประชุมจัดงาน 5 ธ.ค. 56 ในส่วนของ ปค.ขอให้ ขรก.ฝ่าย ปค.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และเชิญชวน ปชช. ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรักสามัคคีปรองดองกัน
21/11/13มท. ประชุมจัดงาน 5 ธ.ค. 56 ในส่วนของ ปค.ขอให้ ขรก.ฝ่าย ปค.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และเชิญชวน ปชช. ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรักสามัคคีปรองดองกัน
21/11/13๒๑/๑๑/๕๖/๑๒.๐๕น.FM91มท.ชวนรู้พบ อยธ.เรื่องโครงการผังปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะเต่าฯ
19/11/13จ./อ. ประสงค์ลงนามถวายพระพรในเทศาภิบาล ธ.ค.56 แจ้งโอนเงินที่0860522657
19/11/13วันนี้ 12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองผวจ.นครศรีธรรมราช(ฐิตวัฒน) เรื่อง"สร้างอนาคตไทย2020"&การเตรียมงานวันเฉลิมฯ5ธ.ค.
15/11/13วปค. เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น 3/2557 18 พ.ย. 56 10.00 น. ห้องบรรยาย รร.สท. โดย ร.อปค.(ชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
14/11/13จังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขฯ เดือน ต.ค. ที่กำหนดส่งภายในวันที่ 10 พ.ย. 56
14/11/13มท. ได้มีประกาศรับสมัครตำแหน่งรองอธิบดี ระหว่าง 14-22 พ.ย.56 รายละเอียดที่ www.personnel.moi.go.th
14/11/13ปค.ขอเปลี่ยนเวลารถออกเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ จากเ้ดิม 14.00น. เป็นเวลา 11.00น. หาก สำนัก/กองใดนำรถยนต์ไปเอง ให้พร้อมกัน ณ รพ.จุฬา เวลา 12.00น.
12/11/13จังหวัดยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานระบบ e-DOPA License (งานโรงแรม)ของเดือน ต.ค.ที่กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๖
11/11/13วันนี้ 11/11/56 รับฟังการถ่ายทองเสียงคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารทาง Trunked Radio ตั่งแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป
11/11/13ปค.กำชับให้"ทุกอำเภอ"ส่งแบบประเมิณค่างาน นอ.ภายใน ๑๕ พ.ย.๕๖ ให้จงได้
11/11/13Teens Terminal ช่อง 5 อ12พย 16.55น. สามัคคีปรองดองฯ พรหมบุรี สิงห์บุรี
11/11/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ11ตค1405 พัฒนาการค้าชายแดน บุณฑริก อุบลฯ
10/11/13มท 1 ให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการตามวิทยุ ที่ มท 0217/ว 4612 ลว.10 พ.ย.56 โดยเร่งด่วน
08/11/13ข่าวจาก รมช.มท.(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) ๑.ตามที่ได้ให้นโยบายเรื่อง นอ.อำนวยการสูงไว้ ความคืบหน้า ได้รับแจ้งว่า กพ.ได้อนุมัติยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งทดแทน และในขณะนี้ให้ นอ.จัดทำข้อมูลค่างานด้วยตนเองส่ง
08/11/1311/11/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.สุโขทัย เรื่องเตรียมพร้อมยุทธศาสตร์จังหวัด"ภัยแล้ง"&งานประเพณีลอยกระทงฯ
08/11/13 8/11/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดาฯ เรื่องหลักคิดการเป็นผู้นำที่ดี
08/11/13ปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น ๒/๒๕๕๗ ๘ พ.ย.๕๖ ๑๓.๓๐ น.ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ สน.อธ.โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ)
07/11/13ให้จังหวัดติดตาม สถานการณ์การชุมนุมใน กทม.อย่างใกล้ชิด
06/11/13ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท.๙/๕๖ รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค.และ วช.
05/11/13Teens Terminal ช่อง 5 อ5พย 16.55น. สามัคคีปรองดองฯ อ.พระนครศรีอยุธยา
04/11/135/11/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองผวจ.สุรินทร์(พิภพ) เรื่องเตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ภัยแล้ง&มหัศจรรย์งานช้างฯ
04/11/13ปค. ย้ำให้ "ทุกอำเภอ" กรอกข้อมูลประเมินค่างานฯ รายละเอียด www.dopaperson.com ส่ง ปค. ภายใน 15 พ.ย. 56
01/11/13ปค. โอนจัดสรรงบประมาณปี 57 ค่าตอบแทนตำแหน่ง กน. ผญ. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(จชต.) ไตรมาสที่ 1-2 และค่าภาษา กน. ผญ.(จชต.) ไตรมาสที่ 1-4 ให้ จว. แล้ว ดูรายละเอียดที่ http://tspd.dopa.go.th
01/11/13ขอให้ระงับการดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0301.1/ว 25810 ลว 31 ต.ค.56
01/11/131/11/56/ เวลา 12.05 น.FM 91 มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดา เรื่องรณรงค์สร้างความตระหนัก"เมตตายิ่ง กรุณายิ่ง"สู่สังคมไทย
01/11/13ให้ นอ./ปจ. กรอกข้อมูลประเมินค่างานฯ รายละเอียด www.dopaperson.com ส่ง ปค. ภายใน 15 พ.ย. 56
29/10/1330/10/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อปค. เรื่องก้าวต่อไปของกรมการปกครอง
29/10/13ผอ.สส. ขอประชุม หน.กง./ฝ. เย็นวันนี้ 29 ต.ค. 56 หลังจากประชุม อปค. เสร็จ ณ วังสวนสุนันทา
29/10/13วันนี้ 12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.แพร่ เรื่องความพร้อมเข้าสู่ AEC
29/10/13Teens Terminal ช่อง 5 อ29ตค 16.55น. สามัคคีปรองดองฯ ปากท่อ ราชบุรี
27/10/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ28ตค1405 ส่งเสริมท่องเที่ยว สันกำแพง ชม.
27/10/13 ๒๘/๑๐/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ อพช.เรื่องก้าวต่อไปของกรมพัฒนาชุมชน
25/10/13วปค. เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น 2/2557 28ตค56 10.00น. ห้องบรรยาย รร.สท. โดย ร.อธ.วปค.
24/10/13เลื่อนประชุม ปค. ครั้งที่ 10/2556 จากเดิม วันพุธที่ 30ตค56 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร ปค. เป็นวันพฤหัสบดีที่ 31ตค56 เวลาและสถานที่เดิม
22/10/13Teens Terminal ช่อง 5 อ22ตค 16.55น. สามัคคีปรองดองฯ อ.เมืองสมุทรสงคราม
22/10/13วันนี้ 12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ตาก เรื่องความพร้อมเข้าสู่ AEC
20/10/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ21ตค1405 ส่งเสริมท่องเที่ยว สันกำแพง ชม.
20/10/13๒๑/๑๐/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ อสถ.เรื่องโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถ.กับJica
18/10/13ปค.นำ MV เพลง กม. ลงในเว็บไซต์ YOUTUBE ดูคีย์ กม.รอรัก
17/10/13ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 18ตค56 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม สส.วังฯ
17/10/13วปค.ปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น 1/2557 18ต.ค.56 13.30น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สน.อธ. โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ)
17/10/13วันนี้ 12.05 น. FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ยโสธร เรื่องสุดยอดต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด Best Practice
16/10/13โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 57-58 หมดเขตวันที่ 31ต.ค.56 ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
15/10/1316/10/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองผวจ.อุบลฯ(สุทธินันท์) เรื่องความพร้อมการจัดงานสร้างอนาคตไทย 2020 จ.อุบลราชธานี
15/10/13Teens Terminal ช่อง 5 อ15ตค 16.55 น. สามัคคีปรองดองฯ อ.เมืองปราจีนบุรี
14/10/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ14ตค1405 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจวบฯ
13/10/1314/10/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.หนองคาย เรื่องความพร้อมสู่AECและงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคฯ
12/10/13รายการสภาโจ๊ก ทางสทท.ส21ต.ค.22.00น.เยือน อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สกู๊ปสภาโจ๊ก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วังเหนือ ลำปาง
11/10/13จังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานลดอบายมุขฯ ของเดือน ก.ย. ที่กำหนดส่งวันที่ 10ต.ค.56 และขออภัยจังหวัดที่ส่งรายงานแล้ว
11/10/13วันนี้ 12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดาฯ เรื่องเราจะทำอย่างไรที่จะมีความคิดดี-ประพฤติดี-ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสังคม
07/10/13Teens Terminal ทางช่อง5 วันอังคาร ที่ 8 ต.ค เวลา16.55 น.สามัคคีปรองดองฯ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
06/10/13งดออกอากาศ นักปกครองไทยใจเกิน100 ทางสทท.จันทร์ 7 ต.ค 14.05 น.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจวบฯ
04/10/13สกู๊ปสภาโจ๊ก ทางสทท เสาร์ 5 ต.ค เวลา 22.00 เยือน อ.สันกำแพง เชียงใหม่
04/10/13รายการสภาโจ๊ก ทางสทท เสาร์ 5 ต.ค เวลา 22.00 เยือน อ.สันกำแพง เชียงใหม่
04/10/13รายชื่อสอบตำแหน่ง ร.ผวจ.ดาวน์โหลดที่ www.dopaperson.com
04/10/13วปค.เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น ๑ ๗ ต.ค.๕๖ ๑๐.๐๐ น. ห้องบรรยาย รร.สท.โดย อธ.วปค.(นายพลากร บุญประคอง)
03/10/13ปค. แจ้งสรุปประเด็นการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของ อปค. รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค. และ วช.
02/10/13ประชุมติดตามตัวชี้วัดฯ สส. งป.56 วันที่ 2 ต.ค.56 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม สส. วังฯ
02/10/13โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 57-58 หมดเขตวันที่ 31ต.ค.56 ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
01/10/13ประชุมติดตามตัวชี้วัด งป.56 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม สส. วังฯ
01/10/13ปค. กำหนดสอบตำแหน่ง ร.ผวจ. ดาวน์โหลดที่ www.dopaperson.com
01/10/13ดูผลอำเภอ..ยิ้มใส-สะอาดดีเด่นระดับภาค www.dopa.go.th/หนังสือสั่งการ
01/10/13ปค. ประกาศผลการสรรหาฯ ในตำแหน่ง นอ.จชต. ดูได้ที่เว็บไซต์ กจ.
01/10/13Teens Terminal ช่อง 5 อ1ตค 16.55น.สามัคคีปรองดองฯ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
30/09/13 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 56 ที่ www.dopa.go.th แจ้งรายชื่อผู้ที่จะขอชั้นสายสะพายเพิ่มเติม ภายใน 1 ต.ค.56
27/09/13เลื่อนเวลา ประชุม ปค. ครั้งที่ 9/56 จ30ก.ย.56 ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 จากเดิมเวลา 09.30น. เป็น 10.00น.
25/09/13สหกรณ์ ปค.รับสมัครเป็นกรรมการฯผู้ตรวจสอสบกิจการปี ๕๗ วันที่ ๒๓-๒๗กย.๕๖
24/09/13Teens Terminal ช่อง 5 อ24กย 16.55 น.สามัคคีปรองดองฯ บางเลน นครปฐม
23/09/13ให้เปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวประมงทะเลใน 22จว.ติดทะเลเริ่ม25ก.ย.56 ตาม ว39 ลว.20ก.ย.56 ดูที่ www.dopa.go.th หรือ bora.dopa.go.th
20/09/13 ให้ดำเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเล
20/09/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดา เรื่องบรรยายพิเศษ"คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท"ที่กรมประมง
19/09/1319/9/5612.05น.FM91MHz มท.ชวนรู้พบ ผวก.กฟภ. เรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
18/09/13กำชับให้เริ่มดำเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 16ก.ย.56 รายละเอียดตาม ว 35 ลว 12ก.ย.56 ดูได้ใน bora.dopa.go.th
18/09/13วช.ได้โอนเงินรางวัลตามหมายเลขบัญชีที่ท่านแจ้งมาแล้วตรวจสอบด้วยค่ะ
16/09/13 ๑๗/๙/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ชุมพร เรื่องความพร้อมสู่AEC&การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงฯ
16/09/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ16กย1405วิถีชีวิต อ.ไทรน้อย นนทบุรี
15/09/13ก้าวพอเพียง CSR Money ChanelTrue14 อา15ก.ย.19.30 บทบาทกำนัน ผญบ ท่าบ่อ หนองคาย
14/09/13สกู๊ปสภาโจ๊ก ทางสทท.ส14ก.ย.22.00น.ลดละอบายมุข รัษฎา ตรัง
14/09/13รายการสภาโจ๊ก ทางสทท.ส14ก.ย.22.00น.เยือนจ.นครศรีธรรมราช
13/09/13อปค.ขอเชิญผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง/ส่วน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยพร้อมเพียงกัน
12/09/13เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว www.dopa.go.th หรือ bora.dopa.go.th ว 35 ลว.12ก.ย.2556 ดำเนินการด่วนที่สุด
12/09/13ตามที่ อปค. กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 56 เวลา 09.30 น. ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กทม. ขอให้แจ้งตอบรับร่วมงานดังกล่าวให้ สล.ปค. ภายในวันนี้ ก่อนเวลา 16.00 น.
12/09/1313/9/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดา เรื่องความภูมิใจในความเป็นชาติ
12/09/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อยธ. เรื่องการประชุม คกก.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สัญจร จ.เพชรบุรี
11/09/13 ดูระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ และส่งรายงานแบบสำรวจงบประมาณ กน.ผญ.ปี56 ตาม นส.ด่วนที่สุด มท 0310.2/ว 21331 ลว.10ก.ย.56 ส่ง ปค.ภายใน 12 ก.ย.56
11/09/13ปค. ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสรรหาฯ ในตำแหน่ง นอ.จชต. ดูได้ที่เว็บไซต์ กจ.
10/09/1311/9/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เพชรบุรีเรื่องเทศกาลกินหอยดูนกตกหมึก
07/09/13งดรายการสภาโจ๊ก ทาง สทท.
06/09/13ปค.ขอให้จังหวัด รวบรวมปัจจัยทำบุญทอดผ้าป่าฯวัดยานนาวา ของทุกอำเภอ ส่งให้ สล.ปคฦภายในวันที่ 9ก.ย.56
06/09/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้ถ่ายทอดเสียงสัมภาษณ์มท.1เรื่องนายกฯสั่งการให้ระดับกระทรวงตั้งศูนย์ปฏิบัติการ&ให้ผวจ.ใช้การเจรจาเป็นหลัก&พบรองปมท.ปนัดดาเรื่องรวมใจภักดิ์รักชาติศาสน์กษัตริย์
03/09/13ยินดีกับรางวัลภาพถ่ายผมงานนอ.รอบ2กรุณาส่งเอกสารรับเงินดูที่เว็บไซต์วช.
03/09/134/9/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.กระบี่ เรื่องความพร้อมสู่ AEC
03/09/13วันนี้ 12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ชัยนาท เรื่องงานวันส้มโอขาวแตงกวา
02/09/13ศปก.ปค. ให้จังหวัดติดตามกลุ่มผู้ปลูกยางฯ 3ก.ย.56 อย่างใกล้ชิดและรายงาน 24 ชม. โทรสาร 022228888 และ 022214871 เริ่ม 2ก.ย.56 16.00น.
01/09/13นักปกครองไทยใจเกิน100 ทางสทท.จ2กย14.05.บทบาทขรก.ฝ่ายปกครองเมืองนนทบุรี
01/09/13ก้าวพอเพียงCSR Money ChanelTrue14 อาทิตย์ที่ 1 กย.56 เวลา 19.30 น.บทบาทกำนัน ผญบ ขลุง จันทบุรี
30/08/13สกู๊ปสภาโจ๊ก ทางสทท.เสาร์ 31 สค เวลา 22.00 น.ลดละอบายมุข รัษฎา ตรัง
30/08/13 รายการสภาโจ๊ก ทางสทท.เสาร์ 31 สค.56 เวลา 22.00 น.เยือน จ.นครศรีธรรมราช
29/08/13 วปค.ปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ ๑๒ ๓๐ ส.ค.๕๖ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๔ สน.อธ.ปวค. โดย รอง อปค.(ชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
26/08/13อปค.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ ภริยา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในวันที่27สิงหาคม2556เวลา19.00น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ
26/08/13วันนี้12.05น.FM91MHzมท.ชวนรู้พบ ผผจ.ตรัง เรื่องเทศกาลหมูย่างเมืองตรังครั้งที่24&ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
26/08/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ26สค1405ส่งเสริมท่องเที่ยว โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
24/08/13รายการสภาโจ๊ก ทาง สทท.ส24สค22.00น.เยือน จ.นครศรีธรรมราชและสกู๊ปสภาโจ๊ก ทาง สทท.ส24สค22.00น. แก้ไขยาเสพติด บ้านนาสาร สุราษฎร์
23/08/13ประกาศผล อำเภอ..ยิ้มใส-สะอาดดีเด่นระดับภาค ดูข้อมูล www.dopa.go.th (หนังสือสั่งการ)
21/08/13ปค.แจ้งให้ จ./อ. เร่งรัดเบิกจ่าย งป. คชจ.ประชุม กม. ให้แล้วเสร็จภายใน 20 ก.ย. 56
21/08/1321/8/56/12.05น.FM91MHzมท.ชวนรู้พบ ผวจ.หนองคาย เรื่อง"หนองคาย"ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
19/08/13ปค.เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ครั้งที่3/56วันที่15ก.ย.56 เริ่ม เวลา12.00น. ณ ชวนชื่นกอล์ฟคลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี บุคคลทั่วไป2,000บ./คน 10,000บ./ทีม สมาชิกชมรมฯ 1,500บ./คน 7,500บ./ทีม ติดต่อได้ที่ สล.
19/08/13จ19ส.ค. งดนักปกครองไทยใจเกิน100 ติดถ่ายทอดทางสถานี
19/08/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ยะลา เรื่องงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี56
16/08/13ขณะนี้งบ ๕๗ วาระ ๒-๓ อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา ๑๒ และ มท. อยู่มาตรา ๑๗ จึงขอให้ สน./กอง ติดตามการประชุม ณ ที่ตั้ง จนกว่าจะเสร็จสิ้น
16/08/13ปค.กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ ปจ. และ นอ.ฯ จำนวน ๓ รุ่น ดูได้ที่ www.dopa.go.th (หนังสือสั่งการ)
16/08/13รายการสภาโจ๊ก ทางสทท.ส17สค22.00น. เยือน จ.นครศรีธรรมราช
16/08/13วปค.เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น12 19ส.ค.56 10.00น.ห้องบรรยาย รร.สท.โดย รอง อปค.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
15/08/1316/8/56/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.(ปนัดดา)เรื่องมาร่วมฟื้นฟู"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"เพื่อให้เกิดหมู่บ้านคุณธรรมทั่วประเทศ
15/08/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.อด.เรื่องอุดรธานีพร้อมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
14/08/13กำหนดพิจารณางบ 57วาระ 2-3 วันที่ 14-15ส.ค. ตั้งแต่เวลา 9.30น. ขอให้ กง./ฝ.และผู้เกี่ยวข้อง สส. ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการประชุม
14/08/13จังหวัดที่ไม่ได้จัดส่งรายงานลดอบายมุขฯ ของเดือนมิ.ย.ที่กำหนดส่งวันที่10มิ.ย.56ให้ส่งด้วย และขออภัยจังหวัดที่ส่งรายงานแล้ว
13/08/13ปค.ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.วช. ที่ www.dopaperson.com
13/08/13กำหนดพิจารณางบ 57 วาระ 2-3 วันที่ 14-15ส.ค. ตั้งแต่เวลา 9.30น. ขอให้ สน./กอง ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการประชุม
11/08/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ12สค1405อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วังเจ้าตาก1
11/08/13 ก้าวพอเพียงCSR Money Chaneltrue14อา11สค1930บทบาทกำนันดีเด่นป่าซางลำพูน
10/08/13รายการสภาโจ๊กทางสทท.ส10สค22.00น.ภารกิจ ปค.1.ภารกิจด้านอำนวยความเป็นธรรม เชียงยืน มหาสารคาม 2.ภารกิจด้านสร้างความปรองดอง คอนสาร ชัยภูมิ
10/08/1310 ส.ค.รับชมคำปราศัย มท.1 เนื่องในวันกำนัน ผญบ.ช่อง 9 เวลา 11.40 น.
09/08/13เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา พิธีมอบรางวัล กน.ผญ.ยอดเยี่ยมในส่วนกลาง ในวันเสาร์ที่ 10 สค.56 ณ อาคารใหม่ สวนอำพร จากเดิม 08.00 น.เป็นพร้อมกันเวลา 07.30 น.เครื่องแบบปกติขาว
09/08/13ชมคำปราศรัยวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี ๕๖ ของ รมว.มท. ทาง www.Dopa.go.th (Dopa TV:รายการย้อนหลัง)
08/08/13วปค.ปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น ๑๑ ๙ส.ค.๕๖ ๑๔.๐๐น. ห้องประชุม ชั้น ๔ สน.อธ.วปค. โดย รอง อปค.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
08/08/13๘/๘/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ อพช. เรื่องศิลปาชีพประทีปไทยOtopก้าวไกลด้วยพระบารมี
05/08/13๖/๘/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ อพช. เรื่องการจัดงานสร้างสรรค์พลังพัฒนาสตรีสู่ปีที่๓กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
05/08/13แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาพิธีมอบรางวัล กน.ผญ.ยอดเยี่ยม ปี ๕๖ ในส่วนกลาง ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร จากเวลาเดิม ๑๐.๐๐ น. เป็น ๐๘.๐๐ น.กำหนดการอื่นคงเดิม เครื่องแบบปกติขาว
04/08/13โทรสาร ศปก.ปค. ๐-๒๒๒๒-๘๘๘๘,๐-๒๒๒๑-๔๘๗๑ Hotline ๕๐๗๒๔,๕๐๗๒๕
02/08/13๒/๘/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดา เรื่ืองปวงประชาปิติ"ในหลวง-ราชินีฯ"เสด็จฯประทับ"วังไกลกังวล"
01/08/13อปค.เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ศปก.ปค.ตามคำสั่ง ปค.ที่719 ในวันพฤหัสบดีที่ 1ส.ค.56 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม ปค. ชั้น5 (ศปก.ปค.)
31/07/13คุยข่าว 10 โมง ทางช่อง 5 พฤ1สค10.00น. กำนัน จ.หนองคาย
31/07/13ปค.เชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมใช้งานโปรแกรม LINE เพื่อรับข่าวสารจาก ปค. ให้ดูขั้นตอนการสมัครที่ www.comdopa.com
31/07/13สล.ปค.แจ้งว่าประชุมปค. พุธ 7 สค.ค56 09.30น.
30/07/13สำรวจค่าตอบแทนฯ และจัดการเลือก กน.ผญ. ตาม วิทยุ ปค.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว๑๗๒๒๓ ลว.๓๐ก.ค.๕๖ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ dopa(หนังสือสั่งการ)ส่ง ปค.ภายในวันนี้(๓๐ก.ค.๕๖)ก่อน ๑๖.๓๐น.
30/07/13กำหนดประชุม ปจ.นอ.ภาคใต้ ๓๑ก.ค.๕๖(ยกเว้น จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)
29/07/13กำหนดพิจารณางบ ๕๗ ขั้นคณะกรรมาธิการฯ(วุฒิสภา)วันที่ ๓๐ก.ค.๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
29/07/13เลื่อนประชุม ปค.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ออกไปไม่มีกำหนด
29/07/13ดูหรือพิมพ์รายละเอียด สารวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี๕๖ ตาม น.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๗๐๙๖ ลว.๒๙ก.ค.๕๖ ได้จาก E doc หรือ www.DOPA สำนักบริหารการปกครองท้องที่ มุมหน่วยงานภายใน ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้า
29/07/13ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท.๖/๕๖ รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ ปค. และ วช.
28/07/13นักปกครองไทยใจเกิน100 ทาง สทท.จันทร์ 29 ก.ค.เวลา 14.05 น.เศรษฐกิจพอเพียง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
28/07/13คุยข่าว 10 โมง ทางช่อง5 จ 29 ก.ค.เวลา 10.00น.ประวัติและบทบาทกำนัน ผญบ.
28/07/13ช่วยคิดช่วยทำ ทาง ช่อง3 จันทร์ 29 ก.ค.เวลา 05.10 น.กำนันยะลา
26/07/13เชิญประชุม ปจ.นอ.ภาคใต้(31ก.ค.56)ณ.โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ดูได้ที่ www.dopa.go.th แต่งกายเครื่องแบบสีกากีแขนยาว
26/07/13เชิญประชุม ปจ.นอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่2(29ก.ค.56)ณ.โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จ.ขอนแ่ก่น ดูได้ที่ www.dopa.go.th แต่งกายเครื่องแบบสีกากีแขนยาว
25/07/13 แจ้ง กง./ฝ./ศ. กรุณาทำหนังสือตอบกลับ ง.บค. เรื่องการคัดเลือก ขรก. ผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมด้วย
25/07/13กำหนดพิจารณางบ ๕๗ วันที่ ๒๕ก.ค.ป.ค. เป็นลำดับที่ ๔ จาก ๑๖ หน่วย คาดตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐น.ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓
25/07/13แจ้ง หน.กง./ฝ./ง.ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง กมธ.(ส.ส.)วัันนี้เวลา 10.00 น.อาคารรัฐสภา3
25/07/13๒๕/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ อพช.เรื่องการขับเคลื่อนความสุขมวลรวม
25/07/13ประชุม ปจ.นอ.ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน(๒๘ก.ค.๕๖)โรงแรมลพบุรีอินน์ เปลี่ยนเป็นโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี
24/07/13แจ้ง หน.กง./ฝ./ง.ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง กมธ.(ส.ส.)ใน 251300ก.ค.56รัฐสภา3
24/07/13แจ้งประชุมคณะทำงาน งป.(สส.)ใน 260930 ก.ค.56 วังสวนสุนันทา
24/07/13ประกาศผลอำเภอ..ยิ้มใส-สะอาด ดีเด่นระดับจังหวัด ที่ www.tspd.dopa.go.th
24/07/13เชิญประชุม ปจ.นอ.ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน(๒๘ก.ค.๕๖)ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จ.ลพบุรี ดูได้ที่ www.dopa.go.th
24/07/13เชิญประชุม ปจ.นอ.ภาคเหนือ(๒๖ก.ค.๕๖)ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ดูได้ที่ www.dopa.go.th
24/07/13เชิญประชุม ปจ.นอ.ภาคกลางและภาคตะวันออก(๒๕ ก.ค.๕๖)ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ ๗-๙ อาคารชาเลนเจอร์ จ.นนทบุรี ดูได้ที่ www.dopa.go.th
22/07/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ22กค1405ขยายผลตามแนวพระราชดำริอ.ถ้ำพรรณรา
19/07/13 ปค.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ คชจ.ประชุม กม.(เพิ่มเติม)ดูที่เว็บ ปค.
19/07/13๑๙/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดา เรื่องความเป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชนที่แท้จริง
18/07/13ประชุม ผตปค.จันทร์29ก.ค.56 09.30 น.
18/07/13วปค.ปิดหลักสูตร นอ.ทบทวน รุ่น ๑๙ และรุ่น ๒๐ ๑๙ก.ค.๕๖ ๑๐.๐๐น.ห้องประชุมชั้น ๔ สน.อธ.วปค.โดย รอง อปค.(นายสถาพร ศิริภักดี)
18/07/13ปค.ขอให้แจ้งรายชื่อทีม/ผู้ร่วมแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ปี56 ครั้งที่2 ภายในวันที่24กค.56ก่อนเวลา16.30น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สล.ปค./สน.อส.โทร0-2278-1008ต่อ223 หรือ 02-2210151 http://secretary.dopa.go.th
18/07/13ปค.กำหนดประชุม ปจ.นอ.ป.อาวุโส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่๑(๑๙ก.ค.๕๖)ณ รร.เดอะฮิลล์ โฮเทล อ.ปากช่อง จ.นม.การแต่งกายชุดเครื่องแบบกากีแขนยาว ดูได้ที่ www.dopa.go.th
18/07/13๑๘/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ชัยภูมิ เรื่องความพร้อมเข้าสู่AEC&งานประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ
17/07/13ถึง หน.ศ.12ศ. ให้รายงานการติดตั้ง IDSL ให้คุณยุพาพิน ภายใน 17 ก.ค.56
16/07/13แจ้งกำหนดชี้แจง อนุ กมธ. 17ก.ค.56 เช้า อนุฝึกอบรมฯ บ่าย อนุครุภัณฑ์
15/07/13ดูหรือพิมพ์รายละเอียด การจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี๕๖ ตาม น.ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว๑๖๐๑๔ ถว.๑๕ก.ค.๕๖ ได้จาก E doc หรือ www.DOPA สำนักบริหารการปกครองท้องที่ มุมหน่วยงานภายใน ส่วนบริหารงานกำนันผู
15/07/13แจ้ง หน.กง./ฝ./ง.พร้อมที่รัฐสภา เวลา 12.00 น.ห้อง 213-214
15/07/13จังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานลดอบายมุขฯ ของเดือนมิ.ย.ที่กำหนดส่งวันที่ ๑๐มิ.ย.๕๖ และขออภัยจังหวัดที่ส่งรายงานแล้ว
15/07/13แจ้ง หน.กง./ฝ./ง.ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงอนุ กมธ.ICTใน 151300ก.ค.56รัฐสภา2
15/07/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.จ15กค1405 เศรษฐกิจพอเพียง อ.เมืองนครพนม
12/07/13 วปค.เปิดหลักสูตร สส.รุ่น ๓๗ ๑๕ก.ค.๕๖ ๑๐.๐๐ น.ห้องบรรยาย รร.ปอ.โดย รอง อปค.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
12/07/13วปค.เปิดหลักสูตร สส.รุ่น ๓๗ ๑๕ก.ค.๕๖ ๑๐.๐๐ น.ห้องบรรยาย รร.ปอ.โดย อปค.
12/07/13แจ้ง หน.หง/ฝ./ง. ประชุมชี้แจง กมธ.งป. ใน 121000 ก.ค.56 ห้องประชุม ปค.1
12/07/13ปค.โอนจัดสรรงบประมาณรางวัล กน.ผญ.ฯลฯ ปี๕๖แล้ว ดูหรือพิมพ์รายละเอียดตาม น.ที่ มท.๐๓๑๐.๒/ว๑๕๓๔๓ ถว.๙ก.ค.๕๖ ได้จาก E doc หรือ www.DOPA สำนักบริหารการปกครองท้องที่ มุมหน่วยงานภายใน ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใ
11/07/13ขอให้เร่งส่งรายชื่อ/ใบสมัคร มสธ.ของ กน.ผญ. ให้ ปค.โดยเร่งด่วน
10/07/13ปค.ขอให้แจ้งรายชื่อทีม/ผู้ร่วมแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ปี56 ครั้งที่2ภายในวันที่24ก.ค.56ก่อนเวลา16.30น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สล.ปค./สน.อส.โทร 0-2278-1008ต่อ223หรือ0-2221-0151
10/07/13ปค.ขอเชิญผู้บริหาร สำนัก/กอง/ส่วน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดย รมช.มท.(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)วันที่10ก.ค.56 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม1ชั้น2ปค.
09/07/13โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งรอบแรก 15ส.ค.56 ดูที่เว็ป ปค.
08/07/13๑๐/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ อสถ. เรื่องก้าวต่อไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
08/07/13๙/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผวจ.นครราชสีมาเรื่องงานแห่เทียนโคราชปี๕๖
08/07/13ปค.ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ ประจำปี๕๖ ครั้งที่๒ วันที่๒๗ก.ค.๕๖ ShotGunStartเวลา๑๒.๐๐น.ณ uniland golf อ.เมือง จ.นครปฐม ค่าสมัคร ๑,๕๐๐บ./คน ๗๕๐๐บ./ทีม ติดต่อได้ที่ สล.ปค.,สน.อส. โทร ๐๒๒๗๘๑๐๐๘ ต่อ๒๒
08/07/13รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ งป.56 ให้ ฝ.อกส.ทราบ
05/07/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ8กค1405เศรษฐกิจพอเพียง อ.เมืองนครพนม
05/07/13๕/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดา เรื่องเยี่ยมเยือนเมืองกาญจน์ "ความเป็นชาติใต้ร่มพระบารมีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
03/07/13๔/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผวจ.อ่างทอง เรื่องโครงการ Smart Farmer Smart Officer
02/07/13 พิมพ์รายละเอียดตาม น.ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว๑๓๑๙๒ ลว.๑๘มิ.ย.๕๖(ใบอนุญาตแบบ ป.๓)ได้จาก www.DOPA สำนักบริหารการปกครองท้องที่ มุมหน่วยงานภายใน ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ลง(๐๒/๐๗/๕๖)
01/07/13ให้แจ้ง จนท.รับหนังสือการสำรวจข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด ที่ระบบส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปค.
01/07/13ขอเชิญประชุมConference การแก้ไขปัญหาสับปะรด 3ก.ค.56 เวลา14.00น.ดูที่ระบบส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปค.
01/07/13ส่งตัวชี้วัดสส.1ก.ค.56(หน.ศูนย์ฯประสานงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรง)
01/07/13(แก้ไข)อปค.ขอเชิญต้อนรับ รมช.มท.ในวันที่ 1 ก.ค.ขอให้พร้อมกัน ณ ห้อง อปค.เวลา 8.30 น.
28/06/13๓/๗/๒๕๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบ ผวจ.เลยเรื่องความพร้อมสู่AECและงานประเพณีบุญหลวงฯ
28/06/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ1กค1405 อนุรักษ์ป่าไม้ สามชัย กาฬสินธุ์
28/06/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ1กค1405 อนุรักษ์ป่าไม้ สามชัย กาฬสินธุ์
28/06/13๓/๗/๒๕๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผวจ.เลยเรื่องสระบุรีกับความพร้อมสู่AEC
28/06/13๒/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผวจ.สระบุรี เรื่องสระบุรีกับความพร้อมสู่AEC
28/06/13๑/๗/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ผอ.องค์การตลาด เรื่องความคืบหน้าโครงการตลาดเครือข่ายฯ
26/06/13๒๗/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ อพช.เรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
25/06/13๒๕/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.ภูเก็ตเรื่องภูเก็ตกับความพร้อมสู่AEC
24/06/13ให้แจ้ง จนท.เปิดหนังสือสั่งการโครงการรับจำนำข้าวเพิ่มเติม ที่ระบบส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปค. โดยด่วน
21/06/13รมว.มท.ขอเชิญรับชมรายการ นายกรัฐมนตรีพบประชาชน หัวข้อการรับจำนำข้าว ในวันที่22มิ.ย.56เวลา08.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
21/06/13ขอเรียนเชิญร่วมพิธี รับ-ส่งผู้บริหาร มท.(นายวัลลภ พริ้งพงษ์ และนายแกนเพชร ช่วงรังษี)ในวันจันทร์ที่24มิ.ย.56เวลา06.30น. ณ ศาลาว่าการ มท.แต่งกายชุดผ้าไทย
21/06/13อปค.เชิญผู้บริหาร สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม ครั้งที่6/2556ในวันอังคารที่ 2ก.ค.56เวลา09.30น. ณ ห้องประชุม ปค.1ชั้น2อาคาร ปค.
21/06/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ24มิย1405เปิดประตูสู่AEC กาณจนบุรี
21/06/13วปค.เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น 10 24มิ.ย.56 10.00น.ห้องบรรยาย รร.สท.โดย รอง อปค.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
21/06/13ประชุม สส. วันที่ 1 - 2 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุม สส. วังสวนสุนันทา
20/06/13๒๔/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผอ.องค์การตลาดเรื่องโครงการตลาดเครือข่ายร้านโอทอปชุมชนยิ้ม
20/06/13๒๑/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบรองปมท.(ปนัดดา)เรื่อง๒๑มิ.ย.วันประสูติสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ"บุคคลสำคัญของโลก"
20/06/13ประชุม ผตปค.ศุกร์28มิ.ย.56 09.30น.
19/06/13ให้ ขรก.สส.ศึกษา"คู่มือการใช้งานLine"เพื่อสนับสนุนภารกิจการส่งข่าวสารของ ปค.ดูที่เวป สส.
18/06/13๒๐/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบ ผวจ.พังงา เรื่องศูนย์ราชการ จ.พังงา
18/06/13๑๙/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบ ผวจ.น่าน เรื่องความพร้อมสู่AECและการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ"น่านเกมส์"
18/06/13ปค.ขอเชิญ ปจ.นอภ.(20จว.อีสาน)เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดย รมช.มท.(พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก)ในวันที่20มิ.ย.56เวลา09.00น. ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี
18/06/13ให้ จ.แจ้ง อ.ที่ กน. ผญ.ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมปี ๕๖ ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล(แบบ ป.๓)รายละเอียดตาม น.ที่ มท๐๓๑๐.๒/ว๑๓๑๙๒ ลว.๑๘มิ.ย.๕๖ ดูได้ใน E-service
14/06/13เชิญประชุมเร่งรัดติดตาม งป.56 17มิ.ย.56 13.30น. ห้องประชุม สส.วังฯ
14/06/13๑๔/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบ รองปมท.(ปนัดดาฯ)เรื่องรองปมท.ปนัดดาฯบรรยายพิเศษโครงการคุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ
13/06/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ17มิย1405เปิดประตูสู่AEC กาญจนบุรี
13/06/13ปมท.ให้แจ้งชื่อ/ตำแหน่ง มิสเตอร์ผมไม้ของ จ.(คือใครก็ได้ที่มีความรู้เรื่องผมไม้ของ จ.1คน)ทาง Email:D_thailand@outlook.co.thภายในวันที่13มิ.ย.56ก่อน14.00น.
13/06/13๑๓/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบรองผวจ.ปัตตานี(สมโภชน์)เรื่องความพร้อมสู่AECและความคืบหน้าปัตตานีสันติสุข
12/06/13นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ รับทราบข้อมูลการรายงานของ จ.และขอให้ จ.รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ภายใน13มิ.ย.56ก่อน12.00น.ดูที่ระบบส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปค.
12/06/13ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท.๕/๕๖ รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ ปค. และ วช.
12/06/13วปค.เปิดหลักสูตร นอ.ทบทวน รุ่นที่๑๙และรุ่นที่๒๐ ๑๗มิ.ย.๕๖ ๑๐.๐๐น.ห้องประชุมชั้น๔ สน.อธ.วปค.โดย รอง อปค.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
12/06/13จังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขฯของเดือนพ.ค.ที่กำหนดส่งภายในวันที่๑๐มิ.ย.๕๖
12/06/13๑๒/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.พัทลุง เรื่องความพร้อมสู่AECและงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศฯ
11/06/13เลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้รายงานข้อมูล(1)การปิดถนนประท้วงปัญหาผลไม้ในปีที่ผ่านมา(2)จำนวนห้องเย็นที่ใช้เก็บผลไม้ในพื้นที่ ถ้ามีข้อมูลแจ้ง0805662828วันที่12มิ.ย.56ก่อน09.00น.
11/06/13ปค.ขอเปลี่ยนแปลง Email ส่งแบบสำรวจข้อมูลผลผลิตผลไม้รายจังหวัด จาก D_thailand@outlock.co.th เป็น D_thailand@outlook.co.th
11/06/13ปมท.ให้สำรวจข้อมูลผลไม้เพื่อนำเสนอในการประชุมนายกรัฐมนตรีพบผวจ.รายงานปค.ภายใน11มิ.ย.56ก่อน13.00น.ดูที่ระบบส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปค.
10/06/13สหกรณ์ ปค.กำหนดให้สมาชิกยื่นขอทุนการศึกษาปี๕๖ตั้งแต่บัดนี้จนถึง๑๐กค.๕๖
10/06/13๑๑/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบรองผวจ.ราชบุรี(ปิติธรรม)เรื่องราชบุรีกับความพร้อมสู่AEC
10/06/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ10มิย1405แก้ไขปัญหายาเสพติด ดอนตาล จ.มห.
10/06/13๑๐/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHz มท.ชวนรู้พบผวจ.แม่ฮ่องสอน เรื่องแม่ฮ่องสอนกับความพร้อมสู่AEC
07/06/13ปค.เห็นชอบให้ ขรก.ปค.135ราย เข้าศึกษาหลักสูตร นอ.ทบทวน รุ่นที่ 19-20 ดูที่เว็บไซต์ กจ.
07/06/13อบรมปลัดจชต.หลักสูตรทักษะการสร้างสันติภาพฯ จ๑๐มิย๐๙๐๐รร.ไดอิชิ หาดใหญ่
07/06/13๗/๖/๕๖/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHz มท.ชวนรู้พบรองปมท.(ปนัดดา)เรื่องรองปมท.ปนัดดาร่วมคณะองคมนตรี ศจ.นายแพทย์เกษมฯเสวนาวิชาการที่ จ.ขอนแก่น
06/06/13เลื่อนเวลาการประชุม สส.จากเวลา 09.00น.เป็นเวลา 13.00น.วันที่ 7 มิ.ย.56
06/06/13วปค.ปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น๙ ๗มิ.ย.๕๖ ๑๓.๓๐น.ห้องประชุม ชั้น๔ สน.อธ.วปค.โดย อธ.วปค.
06/06/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.สระแก้วเรื่องความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้าฯและความพร้อมสู่AEC
05/06/13ขอเชิญผู้บริหาร สำนัก/กอง ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายทวืป สุระสัจจะ บิดานายมงคล สุระสัจจะ อดีต อปค.ในวันพุธที่ 5 มิ.ย.56 เวลา 19.00น.ณ วัดหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี(อปค.เป็นเจ้าภาพ)
05/06/135/6/56/12.05น.FM91MHz มท.ชวนรู้ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์(คณีธิป)เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
03/06/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ3มิย1405แก้ไขปัญหายาเสพติด แม่สายเชียงราย
31/05/13ให้ ขรก.ปค.ในสังกัด กรอกแบบสำรวจ ที่เว็บ ปค."Employee Survey"ภายใน 31พ.ค.56
31/05/13กำชับให้ ศูนย์ฯ แจ้ง ขรก.ในสังกัดกรอกแบบสำรวจที่เว็ป ปค."Employee Survey"อย่างน้อย 1คนให้เสร็จสิน ภายใน31พ.ค.56
29/05/13ให้ ปจ.นอ.แจ้ง ขรก.ปค.ในสังกัด กรอกแบบสำรวจที่เว็บ ปค."Employee Survey"อย่างน้อย จ.ละ5คน
29/05/13แจ้ง หน.กง./หน.ฝ. ติดตามการประชุม งป.วาระ1 วันที่ 29-31 พ.ค.56
27/05/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ27พค1405สำนักทะเบียนดีเด่น ยี่งอ นราธิวาส
23/05/1324/5/56/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดา เรื่องข้อเสนอแนะกรณีจัดตั้งจังหวัดใหม่
23/05/13วปค.เปิดหลักสูตร สส.รุ่น36และหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลรุ่น9 27พ.ค.56 10.00น.ห้องประชุม ชั้น4 สน.อธ.วปค.โดย รอง อปค.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
22/05/13ปค.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ม.ร.ว.รณจักร จักรพัธุ์ ผชช.สงป.ในวันที่23พค.56 เวลา18.30น.ณ ศาลา15วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน อปค.ขอเชิญผู้บริหาร ปค.ส่วนกลางร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย
22/05/13ปค.ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ อดีด อปค.ในวันอาทิตย์ที่26พค.56เวลา18.00น.ณ เมรุวัดชลประทานฯ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
22/05/13ประชุม ปค.ครั้งที่5/2556อังคารที่28พค.56 09.00น.ณ ห้องประชุม1 ปค.ชั้น2
22/05/13เชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดานายมงคล สุระสัจจะ อดีต อปค.วันที่5-7มิ.ย.56/พระราชทานเพลิงศพวันที่8มิ.ย.56 เวลา 16.00 น. วัดหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
16/05/13วปค.ปิดหลักสูตร ผู้ตรวจการทะเบียน รุ่น4 17พ.ค.56 10.00น.ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.วปค. โดย รอง อธ.วปค.(นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย)
16/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองผู้ว่าการ กฟภ.(เอกวัฒน์ฯ)เรื่องระยองกับความสู่AEC
15/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ระยองเรื่องระยองกับความพร้อมสู่AEC
15/05/13ปค.กำหนดคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นดูรายละเอียดเว็บ ปค.และ วช.
15/05/13จังหวัดยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขฯของเดือนเม.ย.ที่กำหนดส่งภายในวันที่10พ.ค.56
14/05/13ปค.ให้รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ส่ง22พ.ค.56
14/05/13เชิญผู้บริหารส่วนกลาง ปค.ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก พร้อมคณะในการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยตนเองในวันนี้เวลา13.30น. ณ ห้องประชุม1ชั้น2ปค
14/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองผวจ.กำแพงเพชร(ประธานฯ)เรื่องกำแพงเพชรและความพร้อมสู่AEC
13/05/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ13พค1405แก้ไขปัญหายาเสพติด แม่สายเชียงราย
10/05/13มท.เห็นชอบให้ขรก.ปค.41รายเข้าศึกษาหลักสูตร นปส.รุ่นที่61ดูเว็บไซด์ กจ.
10/05/13เชิญผู้บริหารส่วนกลาง ปค.ร่วมต้อนรับคณะทำงาน มท.2(พ.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก)ซึ่งมีกำหนดตรวจติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ ปค.ในวันอังคารที่14พ.ค.56เวลา14.0
10/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดาฯเรื่องรองปมท.ปนัดดาแสดงปาฐกถาแก่ ขรก.5จัวหวัดที่สุพรรณบุรี:ความหมายของ ขรก.คือความจงรักภักดี
09/05/13นายประโยชน์ อินทร์นาค บิดานายอวยชัย อินทร์นาค หน.ผต.ปค.ได้ถึงแก่กรรมตั้งศพบำเพ็ญกุศล 6-11พ.ค.56 ณ บ้านเลขที่93 ม.1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ฯ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ 12พ.ค.56 ณ วัดควนพระ อ.
09/05/13ตาม นส.มท0307.2/ว9199 ลว24เม.ย.56เรื่องการปรับปรุงภารกิจในการอำนวยความเป็นธรรมของ ศอธ.อำเภอ และการจัดตั้ง ศอธ.หมู่บ้าน รายงานผลภายในวันที่15ของทุกเดือน
09/05/13นส.ด่วนที่สุด มท 0307.2/ว1778เรื่องแนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย"ให้รายงานผลภายในวันที่10ของทุกเดือน"
09/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.กาฬสินธุ์เรื่องกาฬสินธุ์กับมาตรการป้องกันภัยแล้ง&ความพร้อมสู่AEC
08/05/13 ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท.4/56รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค.และ วช.
08/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ยส.ความพร้อมสู่AEC&งานประเพณีบุญบั้งไฟ
06/05/13ประชุมชี้แจง งบประมาณ 7พ.ค.56 เวลา08.30น. ณ ห้อง ผอ.สส.(ชั้น6)
05/05/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ6พค1405แก้ไขปัญหายาเสพติด ฝาง เชียงใหม่
02/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดาฯเรื่องการเสริมสร้าง"รู้รักสามัคคี"
02/05/13วปค.ปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลรุ่น8 3พ.ค.56 11.30น.ห้องประชุมชั้น4โดย อธ.วปค.
02/05/13วปค.ปิดหลักสูตร ปอ.รุ่น201รุ่นที่202และรุ่นที่203 3พ.ค.56 10.00น. ห้องประชุมชั้น4โดย รอง อปค.(นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์)
02/05/13อวยพร อปค.วันศุกร์ที่ 3พ.ค.56 เวลา17.00น. ณ วปค.
02/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองอปภ.อนุสรณฯเรื่องปภ.กับการฝึกซ้อมแผน ARF DiREx2013
01/05/13ปค.โอนจัดสรรงบฯสนับสนุนขับเคลื่อน กม. ดูที่เว็ป ปค.
01/05/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อทด.เรื่องการจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคงและแก้ไขปัญหาความยากจน
30/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.นครศรีธรรมราชเรื่องงานมนต์เสน่ห์ทะเลนครย้อนอดีตสิชล-ท่าศาลา
29/04/13ให้ ขรก.สส. ส่งแบบ ปผ.1,2,3,KPI และแบบสรุปตัวชี้วัด 2/56 (ไฟล์ excel) ทาง personneljob@hotmail.com ภายใน 1พ.ค.56
29/04/13กำชับมาตรการรักษารหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร ตามหนังสือ ปค.ด่วนมาก ที่ มท0309.1/ว9193 ลว 24เม.ย.56
29/04/13ประชุม ปค.ครั้งที่4/56อังคารที่30เม.ย.56เวลา09.30น. ณ ห้องประชุม1ชั้น2ปค.รับชมรับฟังถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked RadioและสามารถรับฟังการทางINTERNET ได้ทางเว็บไซต์ สส.ปค.WWW.COMDOPA.COM
29/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ปข.เรื่องประจวบฯกับความพร้อมสู่AEC
29/04/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ29เมษา1405แก้ไขปัญหายาเสพติด ดอนตาล จ.มห.
26/04/13ประชุมยุทธศาสตร์ สส.57-60วันที่29เม.ย.56เวลา10.00น. ณ ห้องประชุม สส.วังสุนันทา
26/04/13บวชถวายในหลวง(ผ้าไตรพระราชทาน)ส่งรายชื่อผู้บวช 3พ.ค.56 ดูที่เว็บ ปค.
26/04/13เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการทะเบียน ตาม นส. มท0309.1/ว16 ลว 17เม.ย.56 ให้ส่งภายในกำหนด หรือ FAX 029069223
25/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สุรินทร์เรื่องสุรินทร์กับมาตรการป้องกันภัยแล้งและความพร้อมสู่AEC
24/04/13ขอให้หัวหน้าศูนย์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ ปค.ในวันที่ 3พ.ค.56เวลา08.00-20.00น.
24/04/13 วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ฉช.เรื่องฉะเชิงเทรากับความพร้อมสู่AEC
23/04/13เปลี่ยนวันประชุม ปค.ครั้งที่ 4/2556 จากวันศุกร์ที่ 26เม.ย.56 เป็นวันอังคารที่ 30เม.ย.56
22/04/13ปค.ให้ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ปี58-61รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
22/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อพช.เรื่อง Otop สู่ ASEAN
22/04/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ22เมษา1405แก้ไขปัญหายาเสพติด เทพา สงขลา
19/04/13วปค.เปิดหลักสูตร ผต.ทบ.รุ่นที่4และหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลรุ่น8 22เมย.56 10.00น.ห้องประชุมชั้น4โดย อธ.วปค.
18/04/13ประชุม ผตปค.อังคาร23เม.ย.56 09.00น.
18/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.มุกดาหารเรื่องความพร้อมสู่AECและมาตรการป้องกันภัยแล้ง
18/04/13แจ้งเลื่อนการเข้าเฝ้าฯรับสายสะพายปี55เฉพาะ ป.ม.เป็นวันที่24-25พ.ค.56หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
17/04/13ปค.เลื่อนประชุมฯสถานะบุคคล เป็น22-23พค.56 ตามวิทยุฯ ด่วนที่สุด ที่ มท0308.4/ว 8420 ลว 11เมย.56(เฉพาะ ปจ.นอ.)
17/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สมุทรปราการเรื่องความพร้อมสู่AECและงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงฯ
15/04/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ15เมษา1405การบริการประชาชน แม่ลาน ปัตตานี
11/04/13ปค.เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัว ขรก.มท.ที่เสียชีวิตใน 3จชต.ดูรายละเอียดหนังสือ ปค.ที่ มท0302.5/ว8373 ลว11เมย.56
11/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เลยเรื่องความพร้อมสู่AECและงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภาฯ
10/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สงขลาเรื่องความพร้อมสู่AECและงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์
08/04/13ปค.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายชวน มุทธากาญจน์ พี่ชาย ร.อปค.(ชูเกียรติ มุทธากาญจน์)9เม.ย.56 20.00น. ณ วัดป้อม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ท่านใดจะเดินทางพร้อมคณะฯโปรดแจ้งรายชื่อที่ สล.ปค.ภายใน 9เม.ย.ก่อ
07/04/13ปค.เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัว ขรก.มท.ที่เสียชีวิตใน 3 จชต.ดูรายละเอียดวิทยุ ปค.ที่ มท0302.5/765 ลว 7เม.ย.56
07/04/13ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท.3/56 รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซตื ปค.และ วช.
07/04/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ8เมษา1405ยาเสพติดชายแดน สอยดาว จันทบุรี
05/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองปมท.ปนัดดาเรื่องก้าวสู่ AEC
04/04/13เข้าเฝ้าฯ รับสายสะพายปี55 (ม.ป.ช. ม.ว.ม. ปช.)วันที่ 14เม.ย.56 และ ป.ม. วันที่ 24-25เม.ย.56 รายละเอียดแจ้ง ทปค.จ.
04/04/13จ./อ.ที่ประสงค์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า จ.มหาสารคาม ขอให้ส่งเงินภายใน4เม.ย.56 ทาง ธ.ออมสิน(มหาดไทย)ชื่อ บ/ช "กรมการปกครอง เพื่อผ้าป่าสามัคคี "เลขที่ 0-2009-1577-67-4
04/04/13แจ้งแก้ไข นส. ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 7477 ลว.1เม.ย.56 สนับสนุน งป.ให้ ปอ.งาน กม. ดูที่เว็บ สน.ปท.
03/04/13ขอเชิญ ผวจ.ปจ.นอ.ประชุม Video Conference โครงการกระจายผลผลิตฯ วันที่5เม.ย.56 09.30น.รมว.มท.เป็น ปธ. ดูที่เว็บ ปค.
03/04/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ขอนแก่นเรื่องความพร้อมสู่AECและเทศกาลดอกคูนเสียงแคนฯ
02/04/13ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์"Evening Brief"ในวันอังคารที่2/4/56เวลา14.30น.
02/04/13วันนี้1205FM91มทชวนรู้พบผวจ.บุรีรัมย์ความพร้อมสู่AEC/งานขึ้นเขาพนมรุ้ง
29/03/13ขอให้ส่งรายงานแบบอบ.1และอบ.2 ตามนส.ด่วนที่สุดที่มท0307.6/ว870ลว22กพ56
28/03/13อปค.โปรดมีบัญชาให้สำนัก/กอง,จ.และ อ.รับฟังการประชุมสภาผู้แทนฯเรื่องการพิจารณา พ.ร.บ.เงินกู้ฯ2.2ล้านบาทในวันที่28-29มี.ค.56หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ปค.ให้รายงาน อปค.ทราบทันที ทางโทรสาร 0-2226-2810
28/03/13ประชุม ปค.ครั้งที่3/56พฤหัสที่28มี.ค.56เวลา09.30น. ณ ห้องประชุม1ชั้น2ปค.รับชมรับฟังถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked RadioและสามารถรับฟังการทางINTERNET ได้ทางเว็บไซต์ สส.ปค.WWW.COMDOPA.COM
28/03/1328/3/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สุราษฎร์ธานีเรื่องความพร้อมสู่AECและงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาด
26/03/13ปค.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดา ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ผช.รมต.ประจำ มท.และอดีต อปค. 27/3/56เวลา19.00น. ณ วัดโพธิ์ ศาลา3 ต.สรุนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยรถตู้ออกจาก ตึก ปค.เวลา14.30น.
26/03/13ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์"Evening Brief"ในวันอังคารที่26มีค.56เวลา14.30น.
26/03/13เปลี่ยนแปลงการประชุม สส.จาก28/3/56เป็น29/3/56 และประชุมบริษัท29/3/56เป็น28/3/56เวลาเดิม
26/03/1327/3/56/12.05FM91มท.ชวนรู้พบ อปค.เรื่องปค.ชูนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม
25/03/13ด้วยบิดานายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ผช.รมต.ประจำ มท.และอดีต อปค.ถึงแก่กรรม24/3/56ตั้งศพ ณ วัดโพธิ์ ศาลา3 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นม.รดนำศพ25/3/56 16.00น.สวดอภิธรรมศพ26-27/3/56 19.00น.ฌาปนกิจ ณ เมรุวัดโพธิ
25/03/1325/3/56/12.05น.FM91MHz มท.ชวนรู้พบ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เรื่องการให้ความช่วยเหลือศูนย์อพยพฯ บ้านแม่สุรินฯ และเรื่องงานประเพณีปอยส่างลองฯ
22/03/13วปค.เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น7 25มี.ค.56 10.00น.ห้องบรรยาย รร.สท.โดย อปค.
22/03/13วปค.เปิดหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่น201-3และปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่25มีค56 10.00น.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 สน.อธ.วปค.โดย อปค.
22/03/13ประชุม ปค. พฤหัสบดี 28มี.ค.56 09.30น.
21/03/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ25มีค1405ยาเสพติดชายแดนอ.สอยดาวจ.จันทบุรี
21/03/1321/3/2556/12.05น.FM91MHzมท.ชวนรู้พบ มท.อ่านสารเนื่องในวันอปพร.และรองอปภ.(อรรณพ)เรื่องกิจกรรมเนื่องในวันอปพร.2556
19/03/13 20/3/56/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ระนอง เรื่องความพร้อมสู่AECและงานอาบน้ำแร่แลระนอง2556
19/03/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ตราด ความพร้อมสู่AECและงานตราดรำลึก
18/03/13อบรมปลัดอำเภอ รุ่น 201 วันที่ 25มี.ค.-3พ.ค.56 ดูเว็บ กจ.
18/03/13ปค.รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูที่เว็บไซต์ กจ.
18/03/13แจ้ง หน.กง./ฝ./ง.ประชุมติดตาม งป.กับ อปค.ใน 221100มี.ค.56 ห้อง อปค.
18/03/13ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์(Evening Brief)ในวันอังคารที่19มี.ค.56เวลา14.30น.
18/03/13ประชุม ผตปค.จันทร์ 25มี.ค.56 09.30น. ประชุม ปค.พุธ 27มี.ค.56 09.30น.
17/03/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ18มีค1405ส่งเสริมอาชีพ ประจันตคาม ปราจีนบุรี
14/03/13ขอให้จังหวัดส่งเอกสารเครื่องราชฯ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 22มี.ค.56
14/03/1314/3/56/12.05น./FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.สมุทรสาคร เรื่องานวันท้องถิ่นไทย
14/03/13วปค.ปิดหลักสูตร จนท.บห.งานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลรุ่น6 15มีค56 13.30น.ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.วปค.โดยรอง อธ.วปค.(นายณัฎพงษ์ สุขวิสิฎฐ์)
13/03/13พระราชทานเพลิงศพคุณธารี สุขรังสรรค์ ภรรยานายประสาน สุขรังสรรค์อดีต รองอปค. ณ วัดมกุฎฯ กทม.30มีค56 19.00น.สวดพระอภิธรรม 31มีค56 17.00น.พระราชทานเพลิง
13/03/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.แพร่เรื่องความพร้อมสู่AEC&งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่งตุงหลวงฯ
12/03/13เปิดประชุมขรก.ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่จว/อ ชายแดน 13มีค0845 รร.บางกอกพาเลส
12/03/13ประชุมขรก.ผู้ปฎิบัติงานพื้นที่จว/อ ชายแดนปี56 12-15มี.ค รร.บางกอกพาเลส
12/03/13ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์(Evening Brief)ในวันอังคารที่12มี.ค.56เวลา14.30น.
12/03/1312/3/56/12.05น./Fm91มท.ชวนรู้พบผอ.องค์การตลาด (ความคืบหน้า Otop Pluss)
11/03/13แจ้ง กง./ฝ./ศ./ง.(ที่ยังไม่ได้ส่ง)แบบสำรวจ.1/56ให้จัดส่ง ง.บค.ทั้งเอกสารและไฟล์(ชื่อ.pdf)ทางpersonneljob@hotmail.comด่วน
11/03/13นักปกครองไทยใจเกิน100 ทาง สทท. จ11มีค1405 เศรษฐกิจพอเพียง กะปง พังงา
08/03/13ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท.2/56 รายละเอียดดูได้ที่ เว็ปไซต์ ปค.และ วช.
08/03/13ปิดระบบประมวลผลเครื่องราชฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี56 วันที่13 มี.ค.56
08/03/13ปค.มีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ขรก.(อำนวยการ ระดับต้น และวิชาการ ดูเว็บ กจ.)
08/03/13ประชุมยกร่างแผนแก้ไขปัญหา จชต ศ8มีค.10.00ห้องประชุม ปค.2ชั้น5/ร อปค คม
07/03/13แจ้งเลื่อนประชุมกลั่นกรองตัวชี้วัด สส. 7มี.ค.56 จาก 14.00 เป็น 10.00น.
06/03/13พิธีเปิดอบรม ผรส จชต รุ่น2พฤ7มีค0900ศูนย์ฝึกสมานมิตร จ.ประจวบ/ร อปค คม
06/03/136/3/56/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบ ผู้ว่าการ กปภ.เรื่องโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
06/03/13ปค.แจ้ง จ.ส่งรายชื่อและตำแหน่งวิทยากร ร.ร.นปท.จ. 8มี.ค.56ดูที่เว็ป ปค.
06/03/13แจ้งเลื่อนประชุมกลั่นกรองตัวชี้วัด สส. 7มี.ค.56 จาก 14.00 เป็น 10.00น.
05/03/136/3/56/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบพบผวจ.ศรีสะเกษเรื่องงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
04/03/13นายวุฒิ ทองสกุล อดีต สมต.จ.บิดานายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ตั้งบำเพ็ญกุศล 2-8 มี.ค.56 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ 9มี.ค.56 ณ วัดโพธิ์นิมิต ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เวลา14.00น
04/03/13ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์(Evening Brief)ในวันอังคารที่5มี.ค.56เวลา14.30น.
01/03/13ปค.ประกาศ เรื่องการคัดเลือกอำนวยการระดับสูงจำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ www.dopaperson.com
01/03/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ4มีค1405 ปิดทองหลังพระ เสริมงาน ลำปาง
01/03/13วปค.เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลรุ่น6 4มี.ค.56 10.00น.ห้องบรรยาย รร.สท.โดย อธ.วปค.
01/03/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบรอง ปมท.(ปนัดดา)เรื่องบทบาท"มหาดไทย"กับความพร้อมในการเข้าสู่ AEC
28/02/13เชิญชวนส่งภาพถ่ายผลงาน นอ.บนเว็บไซต์ วช.รอบ1ตั้งแต่บัดนี้ถึง30เม.ย.56
28/02/13กำหนดกลั่นกรองตัวชี้วัด สส. 7มี.ค.56 เวลา14.00น.ห้องประชุม วช. ชั้น4
28/02/13ปค.ขอให้แจ้งรายชื่อทีม/ผู้ร่วมแข่งกอล์ฟราชสีห์ปี56ครั้งที่1ภายในวันที่7มี.ค.56สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สล.ปค./สน.อส.โทร0-2278-1008ต่อ223หรือ02-2210151
28/02/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.พิษณุโลกเรื่องพิษณุโลกกับการขับเคลื่อนสักนานาชาติฯ
26/02/1327/2/56/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.นครปฐมเรื่องโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี
26/02/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองผวจ.อุตรดิตถ์(ชัช)เรื่องอุตรดิตถ์กับการขับเคลื่อนสักนานาชาติฯ
26/02/13ขอให้แจ้งสมาชิกวารสาร กน.ผญบ.ส่งคูปองในเล่มวารสารฯเพื่อชิงรางวัลครั้งสุดท้าย หมดเขต10มี.ค.56
22/02/13ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการสัญจรข้ามแดน26กพ1300น รร.ชลจันทร์ ชลบุรี
22/02/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ25กพ1405แก้ไขปัญหายาเสพติด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
22/02/13ประชุมวิทยากรแกนนำเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข23กพ1330น รร.ไดอิชิ หาดใหญ่
21/02/13วปค.ปิด หลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล รุ่น5 22ก.พ.56 13.00น.ห้องประชุมใหญ่ชั้น4สน.อธ.วปค.โดย อธ.วปค.
21/02/13สง.ผตปค.เป็นเจ้าภาพในวันที่22ก.พ.56เวลา19.30น. พระราชทานเพลิงในวันที่24ก.พ.56เวลา17.00น.
20/02/13แจ้งผลสำรวจ DNA ตาม นส มท0309.1/ว354 ลว 25ม.ค.2556 ด่วน
20/02/13ประชุม ปค.ครั้งที่2/56ศุกร์ที่1มี.ค.56เวลา09.30น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 ปค. รับชมรับฟังถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked Radio
19/02/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ประจวบคีรีขันธ์เรื่องความพร้อมสู่AECและท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวฯ
18/02/13อปค.เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาขับเคลื่อน กม.รุ่นที่ 6 แก้ไขเป็น วันพุธ ที่ 20ก.พ.56 สถานที่คงเดิม
18/02/13ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์(Evening Brief)ในวันอังคารที่19ก.พ .56เวลา14.30น.
18/02/13อปค.โปรดเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาขับเคลื่อน กม.รุ่นที่6 วันอังคารที่20ก.พ.56 ณ. ร.ร.สตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
18/02/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ18กพ1405ส่งเสริมอาชีพ ท่องเที่ยว ระนอง
18/02/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบอสถ.มหกรรมท้องถิ่นไทยสร้างวิถีคนดีสู่สังคม
15/02/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบรองปมท.(ปนัดดา)เรื่องประเทศไทยทศวรรษหน้าที่ที่ท้าทาย
15/02/13ปค.เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ประจำปี 56ครั้งที่1 9มี.ค.56 ณ.สมานกอล์ฟKhao Kheow Country Club อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ค่าสมัคร1500บ./คน ,7500บ./ทีม ติดต่อได้ที่ สล.ปค,สน.อส โทร0-2278-1008ต่อ223/0-2221-0151
14/02/13แก้ไข วปค.ปิดหลักสูตร ปอ.รุ่นที่197,198และ199 15ก.พ.56 10.00น.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 สน.อธ.โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ)
14/02/13ส่งรายงานบันทึกข้อมูล กน.ผญ.ตาม นส.มท0310.2/ว15415 ลว.3กค.55 ภายใน 18กพ.56
14/02/13วปค.ปิดหลักสูตร ปอ.รุ่นที่197,198และ199 15ก.พ.56 13.30น.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 สน.อธ.โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ)
14/02/13เร่งเสนอขอเครื่องราชฯให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านระบบ ภายใน 20ก.พ.56
11/02/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ11กพ1405ส่งเสริมอาชีพ หนองบัว นครสวรรค์
11/02/13รายงานรณรงค์ปรับปรุงรายการทะเบียน ตาม มท0309.1/ว2102วันที่11ก.พ.นี้
11/02/13แจ้งผลสำรวจDNAตาม นส มท0309.1/ว354ภายในวันที่15ก.พ.56
08/02/13รับฟัง-รับชม มท.1 อ่านสารวันอส.10ก.พ.56 วิทยุ สวท.0730น. ช่อง5 1755 น.
08/02/13วปค.เปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่น5 11ก.พ.56 10.00น.ห้องบรรยาย รร.สท.โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ)
06/02/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รอง อปค.(อภิชาติ)เรื่องวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
05/02/13"ปค.แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ดูที่ www.dopa.go.th"
04/02/13เชิญร่วมต้อนรับผู้แทนสำนักงาน กพร.ตรวจตัวชี้วัดปี55 7ก.พ.56 09.00น. ปค.1ชั้น2 อปค.ประธาน
04/02/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ชัยนาทเรื่องงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
04/02/13ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์"Evening Brief"ในวันอังคารที่5ก.พ.56เวลา14.30น.
04/02/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ4กพ1405ของดีดงเจริญ จ.พิจิตร
31/01/13วปค.ปิดหลักสูตร จนท.บริหารงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลรุ่น4 1ก.พ.56 13.30น.ห้องประชุมใหญ่ชั้น4 สน.อธ.โดย อธ.วปค.
30/01/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบอปค.เรื่องการขยายเวลาการให้บริการประชาชน
29/01/13ศูนย์ประสานนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม โทร.02-3569559,02-3569663
29/01/13นส ว 354 สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA เปิด www.dopa.go.th
29/01/13นส ว 9 แจ้งแนวทางปฏิบัติการลงรายการวันเดือนปีเกิด เปิด www.dopa.go.th
29/01/13ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท 1/56 รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค.และวช.
29/01/13ประชุม ปค.ครั้งที่1/56พุธที่30ม.ค.56เวลา09.30น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 ปค.รับชมรับฟังถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked Radio
29/01/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.พะเยาเรื่อง"พะเยา"กับความพร้อมสู่AEC&งานอนุสรณ์ผู้เสียสละฯ
28/01/13อปค.เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพบิดา นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เวลา 16.00น. ณ บ้านปลอดภัย ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม.
28/01/13นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมรายงานขั้นตอน1-3ให้มท.ทราบภายใน10ก.พ.56
28/01/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.จ28มค1405อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกาะสีชัง ชลบุรี
25/01/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบรองปมท.(ปนัดดา)เรื่องสายตา"โลก"กับ"สถานการณ์ชายแดนภาคใต้"
18/01/13วปค.เปิดหลักสูตร จนท.บริหาร ทบ.และบัตรเทศบาลรุ่น4 21ม.ค.56 10.00น.ห้องบรรยาย รร.สท.โดย อธ.วปค.เป็นประธาน
17/01/13นส.ปค.ที่ มท0310.3/ว26837 ลว.13พ.ย.55 เรื่อง การทบทวนข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ ปค.(สน.ปท.)
17/01/13ขอเชิญ ขรก.สส.ร่วมแข่งขันฟุตบอลพบทีม ปจ.สกลนครให้เตรียมชุดกีฬา/รองเท้า(สนามหญ้าเทียม11คน)
16/01/13ขรก.สส.ไปสัมมนา ให้พร้อมกันที่วังสวนสุนันทา เวลา08.30น.รถออก09.00 น.
14/01/13แจ้งข้าราชการที่ไปสัมมนา จ.สกลนครใส่เสื้อสีเทากองในวันที่ 21ม.ค.2556
11/01/1315/1/56/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองผวจ.(สมชาย)เรื่องความพร้อมสู่AEC&ท่องเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ
11/01/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบรองปมท.(ปนัดดา)เรื่อง มท.มอบจังหวัดกำหนดความโดดเด่นของตนเองรับการเข้าสู่ AEC
10/01/13วปค.ปิด หลักสูตร นายอำเภอ รุ่น 72 11ม.ค.56 10.00น.ห้องประชุม1(ชั้น5)สถาบันดำรงราชานุภาพ โดย รมว.มท.เป็นประธาน
09/01/13วันนี้12.05-12.25น.FM91มท.ชวนรู้พบรองอปภ.(อนุสรณ์)เรื่องสรุปผลและวิเคราะห์การป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
07/01/13นส.ปค.ที่ มท0310.3/ว26837 ลว.13พ.ย.55เรื่องการทบทวนข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านฯกำหนดส่งปค.7ม.ค56ให้ จ.รายงานภายในกำหนดด้วย
04/01/13ปค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อำนวยการสูง(นอภ.และหน.สนจ.)ระหว่างวันที่8-11ม.ค.56รายละเอียดที่www.dopaperson.com
04/01/13ปค.จัดอบรมปลัดอำเภอจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอทั่วประเทศ รายละเอียดดูที่เว็บ ปค.
04/01/13เชิญประชุมหารือข้อสั่งการของ อปค. ณ ห้อง ผอ.สส.วันที่4/1/56/13.00น.
03/01/13นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.เปลี่ยนวันเวลาออกอากาศจาก ศ เป็น จ 1405
03/01/13ปค.แจ้งสรุปการมอบนโยบาย ปจ. นอ.56 รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ ปค.และ วช.
03/01/13วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.มหาสารคามเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่ AECและงานบุญเบิกฟ้าฯ
03/01/13ขอเชิญ ผตปค.ทุกท่านประชุมหารือเรื่อง การแบ่งเขตตรวจราชการ วันจันทร์ที่7ม.ค.56เวลา13.30น.
31/12/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงรายเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
27/12/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.28ธค1305ต้านภัยยาเสพติด ชัยบาดาล ลพบุรี
27/12/12วปค.ปิด หลักสูตร ปอ.รุ่น193-195 28ธ.ค.55 11.00น. ชั้น4สน.อธ. โดย อปค.เป็นประธาน
27/12/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรอง.ผวจ.เชียงใหม่(ฤทธิพงษ์)เรื่องเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง
24/12/12โอนจัดสรร งป.(กน.ผญ)ไตรมาส2 ดูรายละเอียดที่ ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ http://tspd.dopa.go.th/
21/12/12ปค.แจ้ง จ.ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อน กม.56 ภายใน 26ธ.ค.55 ดูที่เว็บ ปค.
21/12/12วปค.ปิด หลักสูตร จนท.ทะเบียนเทศบาลรุ่น3 22ธ.ค.55 11.00น.ชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.เป็นประธาน
17/12/12ให้ ผตปค.เข้าร่วมประชุม ปจ./นอ. รร.ราม่าฯ 19ธ.ค.55 แต่งชุดกากีแขนยาว
17/12/12ปค.ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟราชสีห์ในวันที่23ธ.ค.55 12.30น.ณ Windsor Park and Golf Club กทม.ค่าสมัคร1,500บ./คน ติดต่อที่ สล.ปค.,สน.อส.โทร0-2278-1008ต่อ223หรือ0-2279-0986
14/12/12วันนี้12.05FM91มท.ชวนรู้พบรองปมท.(ปนัดดา)มท.ป้องกันอุบัติภัยถนนปีใหม่
13/12/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.14ธค1305รองรับอาเซียนปี58เชียงของ เชียงราย
13/12/12ปค.จัดประชุมมอบนโยบายแก่ ปจ./นอ. 19ธ.ค.08.00-15.00น. รร.รามาการ์เด้นส์ชุดสีกากีแขนยาว เบิกต้นสังกัดดูเว็บ ปค./วช.
12/12/12ส่งแบบสำรวจ Extra Hour Services ที่ e-mail:m03050010@dopa.go.th
11/12/12ปค.ย้ำ จ.ที่ไม่รายงานข้อมูล ม.กม.แก้ยาเสพติดเร่งรายงาน ใน 13ธ.ค.55
07/12/12วปค.เปิด หลักสูตร จนท.ทะเบียนเทศบาล รุ่น3 11ธ.ค.55 11.00น. ห้องบรรยาย รร.สท.โดย อปค.เป็นประธาน
07/12/12ปค.แจ้งนโยบาย รมว.มท.ในการตรวจเยี่ยม ปค.รายละเอียดเว็บไซต์ ปค.และ วช.
06/12/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบอปค.เรื่องโครงการอำเภอใสสะอาด
04/12/12จนท.ประจำ กอ.พร้อมตี2และจนท.สส.ประจำ จว.พร้อมตี3วันที่5ธ.ค.55 ณ สส.ปค.
04/12/12ของดการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ "Evening Brief" ในวันอังคารที่ 4ธ.ค.55 เวลา16.30น.
04/12/125/12/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.กาญจนบุรีเรื่องงานสะพานข้ามแม่น้ำแคว
04/12/12อปค.แจ้งกำชับการปฏิบัติในการนำมวลชนมาเฝ้าและรับเสด็จฯ 5ธ.ค.55 ตามวิทยุที่ มท 0308/ว8309 ลว. 4ธ.ค.55
03/12/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรอง ปมท.(วัลลภ)เรื่องงานมหกรรม7ปี สายใยรักแห่งครอบครัว
03/12/12ด้วยนายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ อดีต อปค.ถึงแก่อนิจกรรม จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันจันทร์ที่3ธ.ค.55เวลา17.00น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศาลาจารุมิลินท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
03/12/12แจ้งผู้ปฏิบัติงาน 5ธันวา ประชุมในวันที่ 4ธ.ค.55 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุม สส. วังสุนันทา
30/11/12วปค.ปิด จนท.ทะเบียนเทศบาล รุ่น 2 30พ.ย.55 14.00น. ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.เป็นประธาน
30/11/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.30พย1305กวดขับสถานบริการ บางละมุง ชลบุรี
29/11/12ปค.แจ้งกำชับการปฏิบัตินำมวลชน 28จังหวัด ร่วมพิธีฯ วันที่ 5ธ.ค.55 ตามหนังสือที่ มท.0308.3/ว28433 ลว.29พ.ย.55
29/11/12โครงการ"อำเภอใส-สะอาด"ส่วนกลาง Kick Off 4ธ.ค.55 จังหวัด/อำเภอ 5ธ.ค.55
27/11/12แจ้ง กง./ฝ./หน.ศสส./หน.ง./เข้าประชุมที่ วังสวนสุนันทา วันนี้ 17.00น.
27/11/12นส.ปค.ที่ มท0310.3/ว26837 ลว.13พ.ย.55 เรื่อง การทบทวนข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านฯให้ใช้เกณฑ์การประเมินฯตามแบบในเว็บ ปค.(สน.ปท.)
27/11/12ขอให้แจ้งสมาชิกวารสาร กน.ผญบ.ส่งคูปองในเล่มวารสารฯเพื่อชิงรางวัล ครั้งที่2หมดเขต 10ธ.ค.55
26/11/12ปค.ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกอำนวยการ ระดับสูง(ของหน่วยงานภายนอก ปค.)รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dopaperson.com
26/11/12ประชุม ปค.ครั้งที่11/55 พุธที่ 28พ.ย.55 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น10 สน.บท.(คลอง9)รับชมรับฟังถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked Radio การแต่งกาย:ชุดสูทสากล
25/11/12มท.ให้ ปค.แจ้งยุติการดำเนินการตั้งจุดตรวจภายในเวลา24.00น.25พ.ย.55
24/11/12ศปก.ปค.ขอยุติการรับรายงานข่าวและปิดศูนย์ฯ ตั้งแต่เวลา 21.00น.
24/11/12ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว เมื่อ17.30น.แต่ให้ติดตามสถานการณ์ต่อไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ(ศปก.ปค.)
24/11/12ขอให้สั่งการจุดตรวจทุกจุด เข้มงวดในการตรวจค้น ปชช.ที่เดินทางมาชุมนุมที่ กทม.ต่อไป
24/11/12มท.1ให้ ผวจ./ปจ./นอ.ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการใช้แก๊สน้ำตาเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และให้ตั้งจุดตรวจต่อไป
24/11/12วปค.เปิด ปน.196 26พ.ย.55 13.00น. วปค.(ศูนย์ดอยสะเก็ด)โดยเรียนเชิญ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธาน
24/11/12วปค.เปิด ปอ.193 194 และ195 26พ.ย.55 11.00น.ห้องประชุมชั้น4 สน.อธ. โดย ร.อปค.บป.(นายชูเกียรติ)เป็นประธาน
24/11/12อปค.ให้รายงานจำนวนคนและยานพาหนะผู้เดินทางมาชุมนุมที่02-2228888,02-2214871,50745(ศปก.ปค.)
22/11/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.23พย1305รับจำนำข้าวเปลือก ไทรน้อย นนทบุรี
22/11/12ปค.ถ่ายทอดการตรวจเยี่ยม ปค.และมอบนโยบายของ รมว.มท.23พ.ย.55เวลา09.30น.ทางDOPA TVและTrunked Radio
22/11/12ปค.จัดทำโครงการ"อำเภอใส-สะอาด"ดูรายละเอียดเพิ่มเติมwww.tspd.dopa.go.th
22/11/12ขอเชิญชม มท.1สนทนารายการจัตุรัสข่าวคืนนี้23.15น. สทท.11
22/11/12สามารถพิมพ์เอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ของ น.ด่วนที่สุด ที่ มท.0310.2/ว 5290 ลว.12พ.ย.55เรื่องการพิจารณารางวัล กน.ผญ.ปี 56ได้ในwww.dopa น.สั่งการ
22/11/12มท.1ให้ดูข้อมูลที่ http://youtu.be/i0W2iMqzpxs และ http://youtu.be/Y9ii2N-1xZk เพื่อทำความเข้าใจกับปชช.ที่จะมาร่วมชุมนุม
22/11/12มท.รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งรองอธิบดีดาวน์โหลดที่www.personnel.moi.go.th
20/11/12ให้รายงานความเคลื่อนไหวของ มวลชน ถึง อปค.ทุกวันทาง 02-282-0067 ก่อนเวลา 09.00น.
20/11/12ได้ส่งข้อมูลสนับสนุน ผวจ.เรื่องการชุมนุมกรุณาตรวจสอบ E-mail
20/11/12ปค.แจ้งสรุปการมอบนโยบายของ รมว.มท.และรมช.มท. รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ ปค.และ วช.
16/11/12อปค. กำชับ ปจ.นอ. ติดตามข่าวการชุมนุม และ รายงาน ปค.ทุกวัน
16/11/12วปค.เปิด จนท.บห.งานทะเบียนเทศบาล รุ่น2 19พ.ย.55 11.00น. ห้องบรรยาย รร.สท.โดย อธ.วปค.
16/11/12แจ้งกน.ผญบ.ชมมท.1เปิดใจเรื่องการชุมนุมคืนนี้2315รายการจัตุรัสข่าวสทท11
16/11/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.16พย1305เศรษฐกิจพอเพียง วาปีปทุม มหาสารคาม
15/11/12วปค. ปิด นอ.71 16พ.ย.55 11.00น. ห้องประชุม1 ชั้น5 สถาบันดำรงราชานุภาพ
14/11/12ปค.แจ้งให้ จ./อ.ทบทวนการจัดระดับหมู่บ้านฯ กม.ดูที่เว็บ ปค.
14/11/12ดู น.ด่วนที่สุด ที่ มท.0310.2/ว 5290 ลว.12พ.ย.55 เรื่อง การพิจารณารางวัล กน.ผญ.ปี 56ได้ทางwww.dopa น.สั่งการ
14/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รอง อปภ.เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง ภัยหนาวและฤดูมรสุมภาคใต้
13/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองผวจ.นครพนม(สมดี)เรื่องครบรอบ1ปีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ3(นครพนม-คำม่วน)
12/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.กระบี่ เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน
09/11/12ปค.แจ้ง จ.เร่งส่งข้อมูลเลขบัญชีกองทุนกลางฯ ทาง E-mail ภายใน พ.ย.55
09/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบ รอง ปมท.(ปนัดดา)เรื่อง มท.ก้าวไกล นำลูกหลานเยาวชนสู่อาเซียน
08/11/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.9พย1305อำนวยความเป็นธรรมบางกระทุ่มพิษณุโลก
07/11/12ให้ ผวจ.ปจ.นอ. และแจ้ง กน.ผญ. ติดตามชม มท.1 ชี้แจงเรื่องวาระ กน.ผญ. ทางรายการ "ฟันธง" ช่อง11 NBT 2ทุ่มครึ่ง คืนนี้
07/11/12ให้ติดตามชม มท.1ชี้แจงเรื่องวาระ กน.ผญ. ทางรายการ "ฟันธง" ช่อง11 NBT 2ทุ่มครึ่ง คืนนี้
06/11/12มติพรรคเพื่อไทยให้ชะลอ ร่าง พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ชั้น กมธ.
06/11/12อปค.สั่งการ 7พ.ย.55 ปจ./นอ.ที่ติดตาม กน.ผญ.ไป กทม.ให้ไปประสานที่ศูนย์ร่วม ปค.(ลานพระรูป)เวลา07.00น.เป็นต้นไป
06/11/12มท.1มีบัญชาให้ ปจ.ไปดูแลความเรียบร้อยของ กน.ผญ.แต่ละ จ. ยกเว้นผู้มาชุมนุมต่ำกว่า50คน อาจมอบจ่าจังหวัดหรือป้องกันจังหวัดไปทำหน้าที่แทน
06/11/12ติดตามชม มท.1 ชี้แจง เรื่องวาระ กน.ผญ.ทางรายการ "ฟันธง" ทางช่อง11 NBT 2ทุ่มครึ่ง คืนนี้
06/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.นครราชสีมา เรื่อง เทศกาลเที่ยวพิมาย
06/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รอง ปมท.(ภานุ)เรื่องสายด่วนอุ่นใจ 1890
05/11/12ปค.จะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ร.ผวจ.ดาวน์โหลดที่www.dopaperson.com
05/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ อยธ. ก้าวต่อไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
05/11/12ขอให้ ผวจ.ติดตาม/ดำเนินการตาม ว.ด่วนที่สุด ที่ มท0310.2/ว26063 ลว. 5พ.ย.55 เรื่องแก้ไขวาระ กน.ผญ.
02/11/12 นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.2พย1305ป้องกันตัดไม้พะยูง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
02/11/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ รองปมท.ปนัดดาเรื่อง มท.กับบริบทAEC ตอน มิติความสามัคคีของอาเซียน
31/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ผอ.ปภ.เขต5นครราชสีมา เรื่องสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่
30/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบอพช.เรื่องก้าวต่อไปของกรมการพัฒนาชุมชน
19/10/12แจ้ง คณะทำงานติดตาม งป.ประชุมใน 191000 ต.ค.55 วังสวนสุนันทา
19/10/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.19ตค1305พัฒนาเศรษฐกิจ วังชิ้น แพร่
18/10/12ปค.แจ้งสรุปการมอบนโยบายของ ร.นรม. รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ ปค.และวช.
18/10/12ปค.แจ้งสรุปการมอบนโยบายของ นรม. รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ ปค.และ วช.
17/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สกลนคร เรื่องประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
15/10/12เชิญฟังข่าวปค.กับปัญหาระบบcomทางทะเบียนและบัตรทางสวท.16ตค.55เวลา07.00น
11/10/12แก้ไขประชุมกองเป็น26ต.ค.55 และ ประชุมติดตามบริษัทคู่สัญญาเป็น25ต.ค.55
11/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบ รองปมท.ปนัดดามหาดไทยในบริบทของอาเซียน
11/10/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.12ตค1305เศรษฐกิจพอเพียง แม่เมาะ ลำปาง
10/10/12ปค.แจ้งข้อสั่งการปมท.ในการตรวจเยี่ยมปค.รายละเอียดที่เว็บไซต์ปค.และวช.
10/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.อ่างทองโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบABC
09/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เพชรบูรณ์เรื่องงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อย
05/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบ รอง ปมท.(ปนัดดา)เรื่องเดินหน้าขับเคลื่อนรับ ASEAN และ ปมท.ตรวจเยี่ยม ปค.
05/10/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.5ตค1305แก้ไขการบุกรุกป่า ท่าปลา อุตรดิตถ์
03/10/12เชิญผู้บริหารปค.ร่วมต้อนรับ ปมท.และคณะ 4ต.ค.55 08.30น.ณ ห้องประชุม ปค1
03/10/123/10/55/12.05น./FM91MHzมท.ชวนรู้พบ ผวจ.ตรัง เรื่องนครตรังเมืองแห่งความสุขร่วมสืบสานประเพณีถือศิลกินผัก
02/10/12ให้ จ. เร่งรายงานผลตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับ กม.ภายใน 3ต.ค.55 ดูรายละเอียดที่เว็บ ปค.(สน.ปท.)
02/10/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.พระนครศรีอยุธยาเรื่องความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในพื้นที่
01/10/12ผอ.สส.แจ้ง หน.กง./ฝ./ง.ประชุม 2ต.ค.55 10.00น.ห้องประชุม สส.วังสุนันทา
28/09/12อปค.(นายชวน ศิรินันท์พร)กำหนดมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ วันที่ 1ต.ค.55 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม1ปค.และมีการถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked Radio
28/09/12อปค.(นายชวน ศิรินันท์พร)กำหนดมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ วันที่ 1ต.ค.55 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม1ปค.และมีการถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked Radio
28/09/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.28กย1305อำนวยความเป็นธรรม นครราชสีมา
28/09/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผวจ.เชียงใหม่เรื่อง "2ปี" กับ "เชียงใหม่"
27/09/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.นครศรีธรรมราชเรื่องงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2555
25/09/12ประชุม ปค.ครั้งที่9/55พฤหัสบดีที่27ก.ย.55เวลา09.30น.รับชมรับฟังถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked Radio
24/09/12วันนี้12.05 FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.รน.เรื่องระนองกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
21/09/12วันนี้12.05FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ปจ.เรื่องปราจีนพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
18/09/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ราชบุรีเรื่องพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
14/09/12สหกรณ์ฯปค.เชิญชวนสมาชิกสมัครสรรหาเป็นกรรมการ17-21ก.ย.ดูdopacoop.com
14/09/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่เรื่องขรก.ต้องช่วยกันเดินหน้ามาตรการทางความคิดในการรักชาติบ้านเมือง
13/09/12ก.ธ.จ. ครบวาระ สรรหาใหม่ภายใน60วัน ตามระเบียบฯดูจาก www.opm.go.th
13/09/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองอพช.(กอบแก้ว)เรื่อง50ปีพช.อุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน
11/09/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองผวจ.พิษณุโลก(นริศ)เรื่องประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี
10/09/12วันนี้เวลา09.30น.ประชุมติดตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม สส.(วังสุนันทา)
06/09/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สตูล(กฤติพงษ์)สตูลประตูสู่อาเซียน2015
31/08/12ชมรายการครอบครัวนักปกครองได้ทางเว็บ ปค./dopa tv และ youtube
31/08/12รายการคนค้นฅน ช่อง9 ส1กย1200 ตอน บุคคลต้นแบบ ผญบ.แม่ขะปู เชียงใหม่
31/08/12วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี56 วันที่3-4ก.ย.เวลา10.00น.ขอให้ จนท.สน.กอง ประจำที่ห้อง216 ชั้น2 รัฐสภา2
30/08/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.31สค1305ความมั่นคงชายแดน ปางมะผ้า จ.มส.
24/08/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.24สค1305ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนอม นครศรีฯ
17/08/12ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท 7/55 รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค.และ วช.
17/08/1220/8/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบนายธำรง ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัยเรื่องรางวัลดำรงราชานุภาพ
17/08/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าปนัดดาฯเรื่องอำเภอกัลยาณิวัฒนา
17/08/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.17สค1305ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนอม นครศรีฯ
15/08/1216/8/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ประจวบคีรีขันธ์เรื่องพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่4
14/08/12ก.ธ.จ. ครบวาระ สรรหาใหม่ภายใน60วัน ตามระเบียบฯดูจาก www.opm.go.th
10/08/1215/8/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบอพช.เรื่องการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปท่าอากาศยานเชียงใหม่ สุวรรณภูมิ และการจัดงาน OTOP Midyear 2012
10/08/1214/8/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวก.กฟภ.เอกวัฒน์เรื่องโครงการห้องเรียนสดใส จากใจ กฟภ และอิ่มท้องท้องเป็นสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
10/08/1213/8/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ยะลาเรื่องงานแข่งขันเรือพายนานาชาติ และงานมหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลาปี55
08/08/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ปน.เรื่องความคืบหน้า"ปัตตานีสันติสุข"
07/08/12ปมท.ให้สำรวจการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว รายงานศุกร์นี้ ดูที่เว็ป ปค.
07/08/127/8/55/12.05น./FM91MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.ลำพูนเรื่อง"8สิงหาคม8นาฬิกา8ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี"
01/08/12อปค.โปรดมีบัญชาให้ ผบห.และจนท.ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมชี้แจง กมธ.งบ.56 วุฒิสภา 7สค. 9.30น.อาคารรัฐสภา2ห้อง304
01/08/12สหกรณ์อนุมัติเงินกู้แล้ว โอนเข้าบัญชี 1ส.ค. เพิ่มเติมwww.dopacoop.com
01/08/12แจ้งจัดกิจกรรม ประกาศผลโอนงบประมาณ กน.ผญบ.ยอดเยี่ยม ส่งสารประกาศเกียรติคุณ วัน กน.ผญบ.ปี55เว็บdopa(น.สั่งการ)หรือสารบัญอีเล็กทรอนิกส์
01/08/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ลำปางเรื่อง"8สิงหาคม8นาฬิกา8ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี"
31/07/12วัน กน.ผญบ.ปี55ทุกกิจกรรมดูเว็บdopa(น.สั่งการ)หรือสารบัญอีเล็กทรอนิกส์
26/07/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ27กค1305เศรษฐกิจพอเพียง แม่ริม เชียงใหม่
24/07/12เลื่อน ประชุมกรรมาธิการงบ 56 มท.และ ปค.เป็น 25ก.ค.55 ตั้งแต่ 08.30น.
24/07/12ประชุมกรรมาธิการงบ 56 วันนี้ ตั้งแต่ 15.00น. เป็นต้นไป
23/07/12ประชุม ปค.ครั้งที่7/55พุธที่25ก.ค.55เวลา09.30น.รับชมรับฟังถ่ายทอดทางDOPA TVและTrunked Radio
20/07/12ปค.ให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ปี 57-60รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
20/07/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ20กค1305 ส่งเสริมอาชีพ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
16/07/12ปค.แจ้ง จ.คัดเลือก กม.เดินทางไปสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานระหว่าง 4-7สค.ค55ดูที่เว็บ ปค.
16/07/12ปค. จัดประชุม ปจ.และนอ. ปี 55 รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
16/07/1217/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.รน. งานเฉลิมฉลองเมืองระนองครบรอบ150ปี
16/07/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สระบุรีเรื่อง120ปีมหาดไทยร่วมสร้างความปลอดภัยปี55
13/07/12อนุกรรมาธิการงบดำเนินงานกำหนดพิจารณา 16ก.ค.13-22น. ปค.ลำดับ9จาก17ลำดับ
13/07/12สหกรณ์อนุมัติเงินกู้แล้ว โอนเข้าบัญชี 16ก.ค.เพิ่มเติมwww.dopacoop.com
13/07/12ปค.เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการเสริมสร้างการบูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา อ. รายละเอียดเว็บไซต์ ปค.
13/07/12ปค.สั่งการให้ จ.กำชับทุก อ.ให้ความสำคัญการขับเคลื่อน"9กิจกรรม ตามรอยพ่อหลวง ผู้ครองใจปวงประชา" ณ ศูนย์เรียนรู้ฯรายละเอียดเว็บไซต์ ปค.
13/07/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ13กค1305ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขอนแก่น
13/07/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าปนัดดาฯเรื่องประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองเป็นรัฐเดี่ยว
12/07/12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร นอ.ปี55รุ่นที่72ดูรายละเอียดที่www.dopaperson.com
12/07/12วปค.ปิด นอ.ทบทวน รุ่น 18 16ก.ค.55 เวลา09.00น.ชั้น4สน.อธ.โดย ร.บุญส่ง
12/07/12วปค.ปิด จนท.ทบ. รุ่น 1 13ก.ค.55 เวลา13.30น.ชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
12/07/12ปค.แจ้งข้อสั่งการประชุม มท6/55รายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ ปค.และวช.
06/07/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ6กค1305พัฒนาคุณภาพชีวิต สุไหงปาดี นราฯ
06/07/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่เรื่องเชียงใหม่รับเสด็จสุลต่านแห่งมาเลเชีย
05/07/12แจ้งข้อสั่งการในประชุม ปค.ครั้ง6/55ทางเว็บ dopa เลือก"ระบงานภายใน"ระเบียบวาระ/ข้อสั่งการประชุม
05/07/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.กจ.เปิดประตูเมืองกาญจน์ สู่ทวายโปรเจค
02/07/12อนุกรรมาธิการงบลงทุนและICT กำหนดพิจารณา 4 ก.ค. 9-21น. ปค ลำดับ18จาก18ลำดับ
02/07/12อนุกรรมาธิการภาคใต้ กำหนดพิจารณา 3 ก.ค. 9-16น. ปค ลำดับ2จาก3ลำดับ
28/06/12แจ้ง หน.ก/ฝ./ง.และ จนท.สส.ส่วนกลางทุกท่าน ร่วมประชุมการคุมสอบ ปลัดฯ ณ ห้องประชุม สส.29มิ.ย 13.00น.
28/06/12ปค.แจ้ง จ. อ. รายงานการประชุมจัดตั้ งกองทุนสตรีภายใน 28มิ.ย.55ให้จงได้
27/06/12บัดนี้ เลยกำหนดส่งคำรับรองฯรอบ9เดือนแล้ว ขอให้ผู้รับผิดชอบฯ ส่งเอกสารพร้อมไฟล์ถึง ฝ.อกส.ภายใน28มิย55เวลา13.00น.Email:guitarking_1978@hotmail.com
27/06/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เพชรบุรี เรื่อง"เยี่ยมบ้านยามเย็นครอบครัวคนเพชรปี55"
14/06/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบปมท.เรื่องมท.พร้อมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบ150ปีวันประสูติและครบ50ที่UNESCOให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
12/06/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.พัทลุงเรื่องงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศฯ
08/06/12วปค.เปิด นอ.ทบทวนรุ่น17 11มิ.ย.55เวลา11.00น.ชั้น4สน.อธ.โดย ร.อปค.(นายสถาพร)เป็นธาน
08/06/128/6/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าปนัดดาเรื่องการน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงไปปฏิบัติ
06/06/12จ/อ.ที่ยังไม่รายงานผลการคัดเลือก ม.ดีเด่น 25ตาฯ ส่งผลด่วน 8มิ.ย.55
06/06/127/6/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบอสถ.เรื่องสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัด
06/06/12ให้ จ.แจ้ง อ.ออกใบอนุญาตแบบ ป.3 รายละเอียดดูใน น.สั่งการ DOPA และให้ จ.รวบรวมส่ง ปค.ภายใน 6ก.ค.55
01/06/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ1มิย1305 150ปีกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30/05/12 อบรม นอ.สูง รุ่น 3-4 วันที่ 5-8 มิ.ย.55 รายละเอียดดูเว็บ กจ.
29/05/12Consumer = ผู้บริโภค
29/05/12Council = สภา
29/05/1230/5/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.พะเยาเรื่องการขับเคลื่อนตามนโยบายมท.
29/05/12Flexibility = การยืดหยุ่น การผ่อนปรน
28/05/12Mediation = การไกล่เกลี่ย
28/05/12แก้หนังสือ มท 0310.3/ว11677 ลว.25พ.ค.55 ข้อ 3) และ 8) ดูเว็บ ปค.
28/05/12ปค.จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ปี 55 รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
25/05/12วปค.เปิด ปอ.รุ่น192 28พ.ค.55 เวลา11.00น. ชั้น4สน.อธ. โดย ร.อปค.บป.( ร.บุญส่ง)เป็นประธาน
25/05/1225/5/55/12.05น./FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่เรื่องครบ150ปีวันประสูติิสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
25/05/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ25พค.1305ปฐมบท..นักปกครองไทย
25/05/12Intergovernmental = ระหว่างรัฐบาล
25/05/12การสนับสนุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน สำรวจความพร้อมโครงการ SML และคู่มือ คำแนะนำ ดูที่เว็บ ปค.
25/05/12ปค.แจ้งแนวทางการประชุมคัดเลือก คกก.กองทุนฯ สตรี และเชิญ ปจ. นอ. ร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ30พ.ย.55ดูเว็บ ปค.
25/05/12ปค.โอนงบบูรณาการฯ ปี55 ให้อำเภอ รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
24/05/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ25พค.1305ปฐมบท..นักปกครองไทย
24/05/12วปค.เปิด ปอ.รุ่น192 28พ.ค.55 เวลา11.00น. ชั้น4สน.อธ. โดย ร.อปค.บป.(ร.บุญส่ง)เป็นประธาน
24/05/1225/5/55/12.05น./FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่เรื่องครบ150ปีวันประสูติสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
24/05/12กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกบัตร ฉบับละ20บาท ประกาศในราชกิจจาฯเล่มที่129 ตอนที่44ก วันที่23พ.ค.55แล้ว
23/05/12รายละเอียดพิธีกดปุ่มโอนเงินโครงการ SML ได้ที่ www.dopa.go.th
23/05/12แก้ไขหนังสือ มท0310.3/ว10300 ลว.11พ.ค.55เรื่องโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ดูที่เว็บ ปค.
21/05/12ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ 1จังหวัด1พุทธบูชาฯได้ที่ www.dopa.go.th
21/05/12วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.อุบลราชธานีและผวจ.ปทุมธานีเรื่อง"ฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"
18/05/12 ขอให้สำนักทะเบียนเปิดบริการงานทะเบียนและบัตรให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบคอมฯขัดข้องในวันเสาร์ที่19พ.ค.55
17/05/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ18พค1305ย้อนรอยอดีตอำเภอสะเดา สงขลา
17/05/12อบรม นอ.สูง รุ่น 1-2 วันที่ 21-24พ.ค.55 รายละเอียดดูเว็บ กจ.
17/05/12วปค.ปิด ปอ.รุ่น191 18พ.ค.55 เวลา10.00น. ชั้น4สน.อธ. โดย ร.อปค.บป. เป็นประธาน
16/05/12ยินดีกับรับรางวัลภาพถ่ายผลงานนอ.ดูประกาศได้ที่http://tspd.dopa.go.th
16/05/12เชิญชวนส่งภาพถ่ายผลงานนอ.รอบ2ระหว่างวันที่15พ.ค.-30ส.ค.55ดูเว็บไซต์วช.
16/05/12ศึกษาระเบียบโครงการ SML ฉบับแก้ไข ได้ที่ www.dopa.go.th
16/05/1221/5/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบ ผวจ.มส.มาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจน
16/05/1218/5/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผู้ว่าฯปนัดดาเรื่องเชียงใหม่กับงานฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
16/05/1217/5/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองอพช.กอบแก้วเรื่องพช.กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
16/05/1216/5/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองอปภ.อนุสรณ์เรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหว
14/05/12นส.ด่วนที่สุด ที่ มท0308.3/ว10279 ลว.11พ.ค.55 ดาวน์โหลดแบบรายงานฯยาเสพติดที่www.isab.go.th,ส่วนกิจการมวลชน,หนังสือสั่งการ.งานข้อมูลในวันที่21พ.ค.55ที่ E-mail:sgm_mn@hotmail.co.th
14/05/12เน้นย้ำรายงานข้อมูล กม. หมู่บ้าน A B C ใน 14พ.ค.55ก่อน 15.00น.
14/05/1215/5/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ยะลาเรื่องงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดประจำปี 2555
14/05/12วันนี้12.05น.FM91มทชวนรู้พบผวจ.สงขลาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน อ.หาดใหญ่
11/05/12ปค.ประกาศรับสมัครตำแหน่งอำนวยการสูง ตั้งแต่วันที่ 14-18 พ.ค. 55 รายละเอียดที่ www.dopaperson.com
11/05/12เร่งรัดการจัดส่งรายชื่อผู้อุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 199 รูป ดูที่เว็ป ปค.
10/05/1211/5/55/12.05น./FM91มท.ชวนรู้พบผู้ว่าปนัดดาฯเรื่องความสามัคคีของคนในชาติ
10/05/12ปค.จัดสัมนาฯแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ(ภาคเหนือ)รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
10/05/12Download งบประมาณและโครงการดื่มน้ำสาบานhttp://sod.dopa.go.th(ยาเสพติด ปค.)
10/05/12Download งบประมาณและโครงการลูกเสือ http://sod.dopa.go.th(ยาเสพติด ปค.)
10/05/12วันนี้12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองปมท.ประชาเรื่องSmileLineSmileTeam1567
08/05/12มท.ประชุมVIDEO CONFERENCEเตรียมงานฉลองพุทธชยันตี 15พ.ค.55 เวลา14.00น.ดูที่เว็บ ปค.
04/05/12รายงาน 25 ตาสับปะรด ด่วนภายในวันที่ 9พ.ค.55 ทาง sod_dopa01@hotmail.com
04/05/12ส่งแผนฯ ร.ร.วิวัฒน์พลเมืองฯ ปค.วันที่9พ.ค.55 ทางsod_dopa01@hotmail.com
03/05/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ4พค1305หอสมุดกรมพระยาดำรงฯ เชียงใหม่
03/05/124/5/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าปนัดดาฯเชียงใหม่พร้อมรับอาเซียน
01/05/12"ปค.ประกวดอำเภอ..ยิ้มดีเด่นฯ ดูข้อมูลที่ http://tspd.dopa.go.th"
01/05/12Labour day = วันแรงงาน
01/05/12เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
30/04/12ปค.ให้ขับเคลื่อนและรายงาน 9 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯระดับอำเภอ รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
27/04/12ส่งคำสั่งตั้งแหล่งข่าวของ จว. ให้ ปค.ภายในวันที่ 1พ.ค.55
27/04/12ให้ ศูนย์ฯ1,3,5,7,9,11,12ส่งแบบสำรวจคุณวุฒิที่ ง.บค.ใน15.00น.27เม.ย.55
26/04/1227/4/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าปนัดดาฯเรื่องเชียงใหม่พร้อมรับประชุมUNWTO
26/04/12ปค.แจ้ง จ./อ.ดำเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รายละเอียดดูที่เว็ป ปค.
25/04/12โหลดโครงการร.ร.วิวัฒน์พลเมืองฝ่าย ปค.http://sod.dopa.go.th ส่ง27/04/55
25/04/12ให้ ศสส.ปค.เขต1-7,9,11,12ส่งแบบสำรวจคุณวุฒิ ขรก.ฯ ที่ ง.บค.ภายในวันนี้
24/04/12ตาม น.สนง.เลขาธิการรัฐสภา ให้ จ./อ. พิจารณา กน. ผญ.สตรีดีเด่นให้พิจารณารางวัล กน. 1 ตำแหน่ง ผญ. 1 ตำแหน่ง รวมเป็น 2 ตำแหน่ง
24/04/12ปค.รับสมัครปลัดอำเภอ ดูทาง http://job.dopa.go.th และ www.dopa.go.th
24/04/12ประชุม ปค.ครั้งที่ 4/55 พุธที่ 25เม.ย.55 เวลา09.30น. รับชมรับฟังถ่ายทอดทาง DOPA TV และ Trunked Radio
24/04/1225/4/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ปข.งานหัวหินรำลึกและงานกาชาดปี55
24/04/12วันนี้12.05น.FM91มทชวนรู้พบอทด.เรื่องการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ
20/04/12ปค.โอน งบฯบูรณาการให้ที่ทำการปกครองจังหวัด รายละเอียดดูเว็บ ปค./วช.
20/04/12ด่วน!ผอ.สส.ขอเชิญ หน.กง./ฝ./ง.ประชุม วันนี้ เวลา 14.00น.วังสวนสุนันทา
19/04/12วปค.เปิดปลัดอำเภอ รุ่น 191 23เม.ย.55 เวลา11.00น. ห้องบรรยาย รร.สส. โดย ร.อปค.บป. เป็นประธาน
19/04/1220/4/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าปนัดดาฯเรื่องLight&soundเจ้านายฝ่ายเหนือ
19/04/12ปค.แจ้ง จ.รายงานกิจกรรมโครงการ กม.แก้ไขปัญหายาเสพติดดูที่เว็ป ปค.
19/04/12เพิ่มเติม ผู้สนใจอบรมผู้บริหารระดับกลาง ปภ.ดูรายละเอียดที่เว็บ กจ.สป.
19/04/12ผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ปภ.แจ้ง ง.บค.ใน15.00น.วันนี้
11/04/12ปค.รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูที่เว็บไซต์ กจ.
11/04/12กรุณาตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาโครงการประกันชีวิตฯเฉพาะสมาชิกที่พลาดโอกาส ดูรายละเอียดที่ www.dopacooop.com
11/04/12Family day = วันครอบครัว
11/04/12รายงาน25ตาสับปะรดด่วน ภายใน120455โหลดแบบ www.sod.dopa.go.th
04/04/12ดูข้อสั่งการประชุม ปค.ครั้งที่3/55ทางเว็บDopa"เลือกระบบงานภายใน" รายการระเบียบวาระ/ข้อสั่งการ
02/04/12Songkran Festival = เทศกาลสงกรานต์
02/04/12Celebrate = เฉลิมฉลอง
02/04/12เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับ "งานเทศกาลและการท่องเที่ยว"
30/03/12วันนี้12.05น.FM91มทชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่เรื่องสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานมท.และมท.1อ่านคำปราศรัย1เม.ย.55ครบ120ปี
30/03/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ30มีนา1305บริหารจัดการน้ำ โกรกพระ จ.นว.
23/03/12พรบ.สัญชาติ(ฉ.5)พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว ดูที่ www.dopa.go.th
23/03/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ23มีนา1305น.บริการประชาชน ท่าอุเทน นครพนม
20/03/1221/3/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.น่านเรื่องโครงการปิดทองหลังพระ
20/03/12ด่วน!แจ้ง หน.กง/ฝ/ศ.ส่งรายชื่อคัดเลือก DOPA Young Talentใน20มีค.ภายในเวลา14.00น.เขียนแบบนำเสนอในการปฏิบัติงาน ปค.ส่ง หน.ฝ.อกส.ใน21มีค.
19/03/12วันนี้12.05น.FM91มทชวนรู้พบรองอปภ.อนุสรณ์เรื่องมาตรการป้องกันภัยแล้งและวันอปพร.
14/03/12กองเชียร์ สส.ทุกท่าน15มี.ค.ใส่สีฟ้า ให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอล ชิงอันดับ3
14/03/12มท.จัดประชุม VDO CONFERENCE เตรียมจัดงานวันวิสาขบูชา 20มี.ค.55 09.00น.ดูที่เว็บ ปค.
13/03/12Islam = ศาสนาอิสลาม
13/03/12ปค.แจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ ดูที่เว็บ ปค.
12/03/12มท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก อำนวยการสูง รายละเอียดที่ www.personnel.moi.go.th
12/03/12Buddhism = ศาสนาพุทธ
12/03/12religious = ศาสนา
09/03/12Maka Bucha Day = วันมาฆะบูชา
09/03/12เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับศาสนา การทำบุญกันครับ
09/03/12วปค.แจ้งเลื่อนการเปิด ปอ.191 เป็น เม.ย.55 วันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
09/03/12นักปกครองไทยใจเกิน100สทท.ศ9มีนา1305ปัญหาที่ดินทำกิน อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
09/03/12ปค.แจ้งแนวทางการขยายเวลางบฯ จัดตั้งกองทุนฯ สตรี ดูที่เว็บ ปค.
05/03/12วันนี้12.05น.FM91มทชวนรู้พบ ผวจ.นม.ประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน
02/03/12กรมโยธาฯประกาศรับสมัครคัดเลือก ขรก.ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ วันที่ 24ก.พ.ถึง 6มี.ค.55ที่www.dpt.go.th
02/03/122/3/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าฯปนัดดาเรื่องโครงการประชาร่วมใจป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
29/02/12แจ้ง อ./จ.เลื่อนการคัดเลือก คกก.กองทุนฯสตรีทุกระดับออกไป ดูเว็บ ปค.
28/02/1228/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองผวจ.กำแพงเพชร(ประธาน)เรื่องประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาดปี55
28/02/1228/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองผวก.กปภ.วิเชียรเรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง
27/02/12stern = เข้มงวด,เคร่งครัด
27/02/12stern = เข้มงวด,เคร่งครัด
27/02/12Docile = ว่านอนสอนง่าย
24/02/12ปค.แก้ไขขั้นตอนการประชุมฯจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.อ.ดูที่เว็บ ปค.
23/02/12แจ้ง หน.กง./ฝ./ง. ประชุมใน 241300 ก.พ.55 ห้องประชุม สส.วังสุนันทา
23/02/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ24กพ1305แก้ไขปัญหายาเสพติด ทุ่งหว่า สตูล
23/02/12Confident = มั่นใจ,เชื่อมั่นในตนเอง
21/02/12รับฟังการถ่ายทอดเสียง การประชุม ปค. 22ก.พ.55 10.00น.ทางระบบ Trunked Radio และ รับชมทาง DOPATV ทาง http://www.dopa.go.th
21/02/12ปค.ประกาศรับสมัครตำแหน่งอำนวยการสูง เพิ่มเติม ถึงวันที่24ก.พ.55 รายละเอียดที่ www.dopaperson.com
20/02/12มท.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ขรก.ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิวันที่ 15-23ก.พ.55ที่ www.personnel.moi.go.th
20/02/12รหัสผ่าน(Password)ในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูล สน.อส.คือ iydKkfbocfo
20/02/12Dignified = สง่างาม
16/02/12Outgoing = เข้าสังคมง่าย
16/02/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ17กพ1305ส่งเสริมอาชีพอ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
16/02/1217/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่เรื่องเชียงใหม่เดินหน้ารวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
16/02/12สหกรณ์อนุมัติเงินกู้แล้ว โอนเข้าบัญชี 16ก.พ.เพิ่มเติมwww.dopacoop.com
15/02/1215/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองอพช.กบอแก้วเรื่องพช.กับจปฐ.
13/02/12ปค.กำหนดสอบสัมภาษณ์อำนวยการสูง วันที่ 15-17 และ 20-21 ก.พ.55 ณ สน.บท. คลอง 9 รายละเอียดที่dopaperson.com
13/02/12Playful = ขี้เล่น,หยอกล้อ
13/02/12Modest = เรียบร้อย,สุภาพ
13/02/1213/4/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ลพบุรีเรื่องงานแผ่นดินสมเด็จพระรายณ์มหาราช
13/02/1213/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สระแก้วเรื่องสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จ.สระแก้วปี55
09/02/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ10กพ1305 ภารกิจ อส. อ.ประทาย นครราชสีมา
09/02/1210/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าฯปนัดดาเรื่องเชียงใหม่พร้อมรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มปี2555
09/02/12ติดตามชมวันคล้ายวันสถาปนา อส.58ปี ช่อง7สี 10ก.พ.55เวลา 17.00และ20.00น.
09/02/129/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบอปค.เรื่องวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
09/02/12กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต. จ. ดูที่เว็บ ปค.
08/02/12ปค.แจ้ง จ./อ. จัดกิจกรรม ก.ม. ดูที่เว็บ ปค.
08/02/12แจ้งประชุม ณ ห้องประชุมกองฯวังสุนันทา 9 ก.พ. 55 เวลา 10.00น.
07/02/12ขอความร่วมมือรายงานผลการปฏิบัติงานยาเสพติด 90วัน ตามแบบภายในวันนี้
07/02/128/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองปมท.ประชาเรื่องมท.กับการขับเคลื่อนการป้องกัน&แก้ไขปัญหายาเสพติด
07/02/127/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผอ.ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยเรื่องปภ.กับมาตรการป้องกันสถานการณ์หมอกควัน-ไฟป่า
06/02/12ปค.แต่งตั้งปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจ ทาง www.dopaperson.com
06/02/12ปค.โอนจัดสรรงบบูรณาการอำเภอ ประจำปี55(งบ54พ)อำเภอละ 150,000บาทดูเว็บ ปค.และเว็บ วช.(tspd.dopa.go.th)
06/02/12จ.ที่ยังมิได้ส่งผลการพิจารณาเงินรางวัล กน. ผญ.ฯให้จัดส่ง มท.โดยด่วน
06/02/12Considerate = เอาใจใส่,คิดถึงความต้องการของผู้อื่น
02/02/12ด่วน!แจ้ง หน.กง./ฝ./ง. ประชุมในวันที่ 3ก.พ.55 เวลา 10.00น.ห้องประชุม สส.วังสุนันทา
02/02/12Enthusiast = พวกคลั่งไคล้,กระตือรือร้น
02/02/12บทเรียนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ "คำศัพท์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ"
02/02/122/2/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ชัยนาทเรื่องงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาด
02/02/12ให้ ศสส/กง/ฝ/ง.ส่งโครงสร้างภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมติดรูปถ่ายทาง E-mail:personneljob@hotmail.comภายใน2กพ.12.00น.นี้ด่วนที่สุด
01/02/12สหกรณ์อนุมัติเงินประสบอุทกภัยแล้ว โอนเข้าบัญชี 2ก.พ.www.dopacoop.com
01/02/12ให้ หน.ศสส/กง/ฝ/ส่งโครงสร้างภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบด่วนที่สุด ทาง E-mail:personneljob@hotmail.com ใน2กพ.เพื่อส่ง สล.ปค.3กพ.นี้
01/02/121/2/55/12.05น./FM91MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.ประจวบคีรีขันธ์เรื่องงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
31/01/12ปค.ประกาศรับสมัครตำแหน่งอำนวยการสูง 1-10 ก.พ.55 รายละเอียดที่ www.dopaperson.com
31/01/12ปค.จัดทำโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ดูรายละเอียดhttp://tspd.dopa.go.th
30/01/12เชิญชมแสง-เสียงงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 10-19ก.พ.55 โทร 035-335244
30/01/12เปิดเว็ปdopaดู ว5317 ลง 30ธ.ค.54 เรื่องขยายเวลาการขอมีบัตร/บัตรใหม่/เปลี่ยนบัตรผู้ประสบอุทกภัยใน จว. รบ. สค. กทม.และ สป.
26/01/12ปค.แจ้งเตือน จ./อ. ที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินการโครงการ กม. แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ให้รายงานภายในวันที่ 27ม.ค.55 เวลา 12.00 น.ให้จงได้
25/01/12 เรียนเชิญประชุม รับมอบนโยบายเร่งด่วน จาก ผอ.สส. 26ม.ค.55 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุม สส.วังสุนันทา
24/01/1224/1/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองอพช.กอบแก้วเรื่องวันอาสาพัฒนาชุมชน
24/01/12ปค.เน้นย้ำ จ.อ. ที่ยังไม่รายงานผลโครงการ กม.แก้ปัญหายาเสพติดฯรายงานภายใน 24ม.ค.55 ก่อน 12.00 น.
18/01/12แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าบริหารงานโครงการ SML ของ จ. อ./ท. งบประมาณอยู่ระหว่างการโอนเข้าบัญชี จ.ดูที่เว็ป ปค. หรือ สน.ปท.
17/01/12ปค.เน้นย้ำ จ./อ. รายงานผลโครงการ กม.แก้ไขปัญหายาเสพติดฯภายในวันที่ 19ม.ค.55 ให้จงได้
17/01/1219/1/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.มหาสารคามเรื่องงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดปี55
17/01/1218/1/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวก.กปนเรื่องผลกระทบผู้ใช้น้ำหลังสถานการณ์น้ำลด
17/01/1217/1/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองปมท.ประชาเรื่องสรุปผลการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย
13/01/12นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ13มค1305ช่วยเหลือภัยหนาว อ.เทิง จ.เชียงราย
13/01/1213/1/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าฯปนัดดาเรื่องค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
12/01/12วันนี้12มค.ปค.จัดโครงการอำเภอยิ้มช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกอำเภอในอยุธยา
11/01/12ให้ จว.รวบรวมความคิดเห็นแบบประเมินผล ผญ.ตาม นส.ด่วนมาก ที่ มท0310.2/ว30834 ส่ง ปค.12มค.55
11/01/1211/1/55/15.00น.รับชมช่อง11รายการรอบภูมิภาคพบกับผู้ว่าฯปนันดา เรื่องครม.สัญจรที่เชียงใหม่
09/01/12lssuing = ที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
09/01/12Consulate = สถานกงสุล
04/01/12Embassy = สถานทูต
04/01/12ต้อนรับศักราชใหม่ "HAPPY NEW YEAR 2012" คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง
04/01/125/1/55/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.นครสวรรค์ เรื่องสรุปผลฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
30/12/11สหกรณ์อนุมัติเงินกู้แล้ว โอนเข้าบัญชี 4ม.ค.เพิ่มเติมwww.dopacoop.com
30/12/11นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ30ธค1105นักปกครองในรอบปี
29/12/1129/12/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรักษาการผวจ.เพชรบูรณ์เรื่องงานมะขามนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี54
28/12/11ปค.แจ้ง จ. อ. รายงานผลโครงการ กม. รวมพลัง ปชช.แก้ปัญหายาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ขั้นตอนที่ 1-5 ภายใน ม.ค. 55 ดูที่เว็บ ปค.
27/12/11May you live long and prosper = ขอให้อายุยืนและชีวิตเจริญรุ่งเรือง
27/12/1128/12/54/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.แม่ฮ่องสอนเรื่องงานฤดูหนาวและงานกาชาดประจำปี 2554
27/12/11เชิญชมรายการแวดวงนักปกครองทางสทท.อ27ธค1700วิทยาลัยลูกผู้ชาย อุดรธานี
26/12/11ให้ความเห็น แบบประเมินผล ผญ. ส่ง ปค.12 มค.55 เว็บไซต์ dopa(นส.สั่งการ)
26/12/1127/12/54/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบอพช. เรื่องก้าวต่อไปของกรมการพัฒนาชุมชน
23/12/1123/12/2554/12.05FM91MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.ชม.เรื่องประชาธิปไตยที่มีระเบียบ
23/12/11Welcome to SMS English Learning ปีที่ 3 "สำนวนเกี่ยวกับการอวยพร"
23/12/11All the best = ขอให้โชคดี
23/12/11นักปครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ23ธค1105บทบาทนักปกครองพื้นที่ อ.สามเงา ตาก
22/12/11ปค.แจ้งเปลี่ยนแบบรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อ. ต. ม. ดูที่เว็บ ปค.
21/12/1122/12/2554/12.05/FM91MHzมท.ชวนรู้พบอสถ.เรื่องก้าวต่อไปของกรมส่งเสริมฯ
20/12/11มท.แจ้งแนวทางการสร้างรูปธรรมของผลงาน กม.ดูที่เว็บ ปค.
16/12/11ขอให้ นอ. จจ.แจ้ง จนท.รับผิดชอบ SML อ./ท. ทุกแห่ง เข้าตรวจสอบโปรแกรม SML ภายในวันนี้
14/12/11สอบ ร.ผวจ.วันที่ 15ธ.ค.54 เวลา9.00-12.00น.ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ แต่งกายชุดสุภาพ
14/12/1115/12/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ชุมพรเรื่องงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประจำ2554dopa
14/12/1114/12/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สส.เรื่องงานเทศกาลกินปลาทูประจำปี54
09/12/11ปค.ได้รับการร้องเรียนโครงการSMLเป็นจำนวนมากขอให้ นอภ.ดูแลการทำประชาคมให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง
09/12/11กำหนดชี้แจง กมธ งบประมาณ ของ ปค.เวลา13.00น.ณ อาคารรัฐสภา3ชั้น3
08/12/11แจ้ง หน.กง./ฝ./ง.สบส./ง.รทป./เตรียมชี้แจง งป 8ธ.ค.54 ช่วงม่าย อาคารรัฐสภา3
08/12/11 8/12/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ไมตรีเรื่องก้าวต่อไปของจ.พะเยา
08/12/11ให้ศูนย์ส่งคำสั่งการแบ่งงานภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ ง.บค
07/12/11ให้ยืนยันฐานข้อมูล ม./ชช.โครงการ SML ครั้งสุดท้าย ดูเว็ป ปค.และ สน.ปท.
07/12/11ปค.แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ ทางเว็บไซต์ กจ.
07/12/117/12/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ปทุมธานีเรื่องความคืบหน้าการเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
02/12/11ให้ถ่ายภาพกิจกรรม อส. ตั้งแต่ช่วงเช้า – เย็น และรายงานให้ บก.อส. ทราบ ทางอีเมล์ anavach_x@hotmail.com ภายในเวลา 17.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ / ผอ.สน.อส.
02/12/112/12/2554/12.05น./FM91MHz มท.ชวนรู้พบ ผวจ.นนทบุรี เรื่องความคืบหน้า การเยียวยาพื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
02/12/11 นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ2ธ.ค11.05เศรษฐกิจพอเพียง บุ่งคล้า บึงกาฬ
30/11/11ให้ จจ. แจ้ง จนท.รับผิดชอบSML อ./ท.ทุกแห่งทดลองคีย์โปรแกรม SML ดูที่เว็ป สน.ปท.วันนี้
30/11/11มท.แจ้งกระบวนงานการขับเคลื่อน กม.ปี 55 ดูที่เว็บ ปค.
30/11/111/12/54/12.05น.FM91มทชวนรู้พบผวจ.เช ียงใหม่เรื่อง1ธ.ค.วันคล้ายวันสิ้นพร ะชนม์สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30/11/1130/11/54/12.05น/FM91MHzมท.ชวนรู้พบรองปมท.ประชา เรื่อง5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคล
30/11/11สหกรณ์อนุมัติเงินกู้แล้ว โอนเข้าบัญชี 1ธ.ค.เพิ่มเติมwww.dopacoop.com
29/11/11รางวัล กน.ผญ.ปี55ให้ดำเนินการตาม น.ที่ มท 0310.2/ว3138 ลว.11ต.ค.53
28/11/11เชิญชมรายการแวดวงนักปกครองทางสทท.อ29พย1700วิทยาลัยลูกผู้ชาย ชุมพร
25/11/11แจ้ง จนท.รับผิดชอบSMLตรวจฐานหมู่บ้าน/ชุมชนและแก้ไขในโปรแกรมSMLเสาร์/อาทิตย์นี้ศึกษาคู่มือโปรแกรมSMLด้านล่างขวามือหรือเว็ป สน.ปท. ปค.จะปิดโปรแกรมSMLการแก้ไขข้อมูลฐานหมู่บ้าน/ชุมชน28พ.ย.54เวลา10.00น.
25/11/11ให้ นอภ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5ธันวา รายละเลียดในเว็บไซต์ ปค.หัวข้อ "หนังสือสั่งการ"
25/11/11เปิดเว็ปDopaดู ว 4452ลงวันที่ 2พ.ย.54เรื่องขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)เพิ่มเติมในท้องที่ 24จังหวัด
25/11/1125/11/54/12.05น./FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่าฯปนัดดาเรื่องหนังสือเทิดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง
24/11/11ปค.ให้ นอภ.เดินทางไปปฏิบัติหน้าในวันที่ 13ธ.ค.54
24/11/1124/11/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองอพช.นิสิตเรื่องพช.กับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
22/11/11รับฟังการถ่ายทอดเสียง การประชุม ปค. 23พ.ย.54 10.00น.ทางระบบ Trunked และ รับชม ทาง DOPATV ทาง http://www..dopa.go.th
22/11/11แจ้ง จนท.SMLของ จ./อ./ท.ขอรหัสผ่านเข้าโปรแกรม SML ที่เว็ป สน.ปท.วันนี้
21/11/1123/11/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ชัยนาทเรื่องสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัด
21/11/1122/11/54/12.05นFM91มท.ชวนรู้พบรองอยธ.เชตวันเรื่องการวางผังเมืองกับการป้องกันอุทกภัย
21/11/1121/11/54/12.05นFM91มท.ชวนรู้พบอสถ.เรื่องความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
18/11/1118/11/54/10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทางระบบ Trunked radio
18/11/1118/10/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผู้ว่าฯปนัดดาเรื่องชาวเชียงใหม่ส่งอาหารให้ผู้ประสบอุทกภัยในกทม.และปริมณฑล
17/11/11ปค.แจ้งแนวทางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อ. ต. ม.เพิ่มเติมดูที่เว็บ ปค.
16/11/1121/11/54 รมว.มท.เชิญประชุม Conference โครงการ SML ดูเว็ป ปค.
15/11/11สหกรณ์อนุมัติเงินกู้แล้ว โอนเข้าบัญชี 16พ.ย.เพิ่มเติมwww.dopacoop.com
15/11/1115พ.ย.54เวลา12.05น.FM91MHzมท.ชวนรู้พบรองผวจ.ศักดิ์เรื่องฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือผุ้ประสบภัยจ.นครสวรรค์
14/11/11เฉลิมพระเกียรติฯ ดูที่เว็บ ปค.
14/11/11มท.แจ้ง จ.อ. ดำเนินการโครงการ กม.รวมพลัง ปชช. แก้ปัญหายาเสพติด
10/11/11มท.แจ้ง จ.ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อ.ต.ม. ดูที่เว็บ ป.ค.
08/11/11มท.และ ปค.มีคำสั่งเลื่อนการเดินทางของ นอภ.รายละเอียดwww.dopaperson.com
08/11/119/11/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สมุทรปราการเรื่องการให้ความช่วยเหลือจว.ที่ประสบอุทกภัยและการระบายน้ำสู่ทะเล
08/11/118/11/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.สุโขทัยเรื่องการให้ความช่วยเหลือจว.ที่ประสบอุทกภัยและงานลอยกระทงฯ
07/11/11แจ้ง ผช.จ่า/ปอ.รับผิดชอบSMLดู น.ที่เว็ป ปค.ดำเนินการโดยด่วนภายในวันนี้
31/10/11 ขรก.สส.ที่ประสบอุทกภัยโปรดแจ้งที่หมายเลข 02-2243353,02-2242915
30/10/11ศปภ.ดอนเมืองย้ายไปที่ทำการ ศปภ.แห่งใหม่แล้วสามารถติดต่อทาง 021900162-3
25/10/11เลื่อนการประชุมมอบแนวทางปฎิบัติราชการ ของ อปค.เป็นวันพุธที่ 26 ต.ค.2554 เวลาและสถานที่คงเดิม
23/10/11ขอให้ นอภ. ตรวจสอบข้อมูลจุดส่งสิ่งของช่วยเหลือฯทาง website ปค. และ update ข้อมูล fax.02-504-3558 ก่อนเวลา 16.30 น. ของทุกวัน
21/10/11ศ 21 ตุลา งดนักปกครองไทยใจเกิน100
21/10/1121/10/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่เรื่องน้อมรำลึก101ปีครบวันสวรรคตพระปิยมหาราช
18/10/11ปค.ได้ ปชส.จุดแจกจ่ายสิ่งของทาง dopa.go.th ให้ นอภ.ตรวจสอบและหากจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้แจ้ง ศปภ.(ปค.)Fax 02-504-3558
18/10/11เลื่อนการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการ ของ อปค. เป็นวันอังคารที่ 25ต.ค.2554 เวลาและสถานที่คงเดิม
18/10/1118/10/54/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองอพช.พิสันติ์เรื่องการพัฒนาOtopก้าวสู่ตลาดสากล
17/10/11เลื่อนการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการ ของ อปค. เป็นวันอังคารที่ 25ต.ค.2554 เวลาและสถานที่คงเดิม
14/10/1114ตุลา12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ชม.เรื่องแนะนำเส้นทางจ.ชม.ช่วงอุทกภัย
14/10/11 ศ 14 ตุลา งดนักปกครองไทยใจเกิน100
12/10/11ให้ นอภ.(อำนวยการต้น)ตอบแบบสอบถามความประสงค์ ดาวน์โหลดได้ที่ www.dopaperson.com และส่งกลับ ผอ.กจ.E-mail(natthavudhi@yahoo.com)หรือไปรษณีย์ ภายในวันที่ 17ต.ค.54
11/10/1112/10/54/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผอ.สำนักบริหารการทะเบียนเรื่องมท.กับขยายเวลาทำบัตรประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11/10/11เชิญชมรายการแวดวงนักปกครองทางสทท.อ11ตค1700วิทยาลัยลูกผู้ชาย ชุมพร
10/10/11วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ชย.เรื่องประเพณีแห่กระธูปบุญออกพรรษา54
10/10/1111/10/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบรองผู้ว่าฯชยาวุธเรื่องประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงฯ
10/10/11สส.แต่งตั้ง หน.ง./จนท.ส่วนกลางทุกคน ปฏิบัติงาน ศปภ.ดอนเมือง โทร.3351
10/10/11เลื่อนการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการของ อปค.เป็น อังคาร๑๘ต.ค.เวลาเดิม
07/10/117/10/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผวจ.เชียงใหม่เรื่องพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาฯ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย
06/10/11นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ.7ตค1105วิถีชีวิตชาวเกาะปันหยี เมืองพังงา
06/10/11วปค.ปิดเร่งรัดการทำสำนวนรุ่น๓/๔ ๗ต.ค๑๐.๐๐น.ชั้น๔สน.อธ.โดย ร.อปค.บุญส่ง
30/09/11ศอส.ให้ นอ.พื้นที่น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ใช้ระบบ Check Listทำงานพร้อมรายงาน จ./ส่วนกลางทราบ,ดูเว็บ ปภ.(ศูนย์เฉพาะกิจฯ)
30/09/11นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส1ตค1530บทบาทและภารกิจของ อปค.
28/09/1129/9/54/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองปมท.สุรพล เรื่องจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ฯ
28/09/11เปลี่ยนเวลาประชุม ปค.จาก 10.00น.เป็น 09.00น.วันและสถานที่คงเดิม
28/09/11อยากจะสั่ง"มันฝรั่งทอด"มารับประทานใช้คำว่า Chips(BrE)/French FriesAmE)
28/09/11เปลี่ยนเวลาประชุม ปค.จาก 10.00น.เป็น 09.00น.วันและสถานที่คงเดิม
27/09/1128/9/54/12.05นFM91มท.ชวนรู้พบอสถ.เรื่อง 3ต.ค.นี้9ปีสถ.
27/09/11ผวจ./ปจ. (59 จว.)รับนโยบายรับจำนำข้าว 28 ก.ย. รร.ริชมอนด์
27/09/1127/9/54/12.05น./FM91MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.อุดรธานีเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
26/09/1126กย54 12.05น.FM91Mhzมท.ชวนรู้พบ อพช.เรื่องกึ่งศตวรรษคนเก่งงานดีก้าวยี่งสู่50ปีพช.
23/09/11เปิดเว็ปDopaดู ว3904ลงวันที่14ก.ย.54ขยายเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)ในท้องที่ 36 จ.
23/09/11ผวจ./ปจ. ยกเว้นภาคใต้ รับจำนำข้าว 7ต.ค. ประสาน พณ/กษ. จว. ด่วน
23/09/11นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.23กย1105ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปากพนัง นครศรีฯ
23/09/11ยกเว้นค่าธรรมเนียมขอสำเนาทะเบียนบ้านจากเหตุอุทกภัยดู www.dopa.go.th
23/09/11เดินมาถึง"ทางแยกหรือสี่แยก"จะเห็นป้ าย=Junction(BrE)/Intersection(AmE)
22/09/11ให้ นอ. บูรณาการแก้ยากจน ดูที่เว็บ ปค.
22/09/1123/9/54/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่ เรื่องกรอบความคิดราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
22/09/11วปค.ปิด นอ.ทบทวน รุ่น15และ16 23ก.ย.54 เวลา10.00น.ชั้น4 สน.อธ. โดย อปค
22/09/1122/9/54/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เพชรบูรณ์ เรื่องงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อยฯ
02/09/112/9/54/12.05น/FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผวจ.เชียงใหม่เรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ตอน1
01/09/11มอบรางวัลหมู่บ้าน ปชต.ดีเด่น 54 วันที่ 21-22 ก.ย.54 ดูที่เว็ป DOPA/สกล.
31/08/111/9/54/12.05/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.พิจิตรเรื่องงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
31/08/1131/8/54/12.05น./FM91มท.ชวนรู้พบ ปจ.สิงห์บุรีเรื่อง5รั้วป้องกันยาเสพติด
19/08/11 19/8/54/12.05น./FM91มท.ชวนรู้เชิญพบผวจ.ชม.เรื่องเชียงใหม่ In Paradise
19/08/11นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ19สค1105แรงงานต่างด้าว/ยาเสพติด อ.นาโยงจ.ตร.
19/08/11 The Day Hawaii Became a state (21 Aug.)=วันก่อตั้งรัฐฮาวาย
19/08/11 20/8/54/09.30น.ชม นรม.มอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางสทท.11
18/08/11 เปิดเว็ปDopaดู ว๓๔๒๙ลงวันที่๘ส.ค.๕๔เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
18/08/11ง.งป.ส่ง FAX ใบโอนจัดสรร(งป.1)ค่าซอมรถ ซ่อมแอร์ และอื่นๆ แล้ว
02/08/11๔/๘/๕๔/๑๒.๐๕น.มท.ชวนรู้พบ ผวจ.บึงกาฬทางFM๙๑MHz เรื่องสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย จ.บึงกาฬ
26/07/11ชมประชุมปค. ทาง DOPATV ๒๗ ก.ค.๕๔ ๑๐.๐๐น. ทาง http://www..dopa.go.th
25/07/11วันนี้12.05น.FM91มทชวนรู้พบผวจ.เพชรบุรี เมืองตาลโตนดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
27/06/11เร่งรัดส่งรายงานโครงการพระราชดำริ โครงการพระราชเสาวนีย์ ภายใน28มิ.ย.54ก่อน12.00น.ดูที่เว็ป ปค.
25/05/11วันนี้10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทางระบบ TRUNKED RADIO
18/03/11ปค.จัดโครงการต่อยอดขยายผลการประกวด กม. ปี 54 ดูที่เว็บ ปค.
14/03/11๑๕/๓/๒๕๕๔/๑๒.๐๕น./FM๙๑ MHz มท.ชวนรู้พบ อสถ. เรื่องวันท้องถิ่นไทย
04/03/11ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ4มีค1105 อส.กับภารกิจรักษาความสงบ3จชต.
02/03/11ปค.รับสมัครขรก.ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง7-18มี.ค.54ที่www.dopaperson.com
02/03/11วันนี้๑๒.๐๕น.มท.ชวนรู้พบรองผวจ.วิทยาทางFM๙๑MHzเรื่องปีเถาะเที่ยวน่าน ฯ
01/03/11under the bridge = ใต้สะพาน
01/03/11มีนาคมใกล้วันหยุดแล้วมารู้จักกับ"คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเดินทาง" กันดีกว่า
17/02/11๑๘/๒/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้เชิญพบม.ล.ปนัดดาฯเรื่องร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์
16/02/11 Miller time! : ได้เวลาพักกันแล้ว
16/02/11 ๑๖/๒/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบผอ.มนตรีเรื่องปภ.กับมาตรการป้องกันสถานการณ์ภัยแล้ง-ไฟป่า
15/02/11วันนี้๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.ลพบุรีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
15/02/11Perfect match/Soul mate : เนื้อคู่
11/02/11วันนี้๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้เชิญพบม.ล.ปนัดดาฯนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง
11/02/11Love make the world go round : ความรักทำให้โลกหมุนไป
10/02/11๑๐/๒/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.สระแก้วเรื่องงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจ.สระแก้ว๕๔
09/02/11๙/๒/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบนอภ.พะโต๊ะเรื่องงานเที่ยวล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์
09/02/11จ.ที่ยังไม่ส่งผลการพิจารณารางวัล กน.ผญ.ยอดเยี่ยม จัดส่งให้ มท.โดยด่วน
08/02/11๘/๒/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบ ร.อปค.บุญส่งเรื่องโครงการนำร่องการพัฒนาและการบริหารจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
07/02/11๗/๒/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.ปจ.เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่๒๕
04/02/11วันนี้๑๒.๐๕นFM๙๑มท.ชวนรู้เชิญพบม.ล.ปนัดดาฯรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควัน
04/02/11นักปกครองไทยใจเกิน๑๐๐ทางสทท.ศ๔กพ๑๑๐๕อส.กับภารกิจแก้ไขปัญหายาเสพติด
03/02/11๓/๒/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.ประจวบคีรีขันธ์เรื่องท่องเที่ยวประจวบฯมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดปี๒๕๕๔
31/01/11มท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกขรก.ประเภทบริหารระดับต้นวันที่2-11ก.พ.54ที่www.personnel.moi.go.th
31/01/11๓๑/๑/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบร.ปมท.ภาณุฯเรื่องการประกวดภาพถ่ายสะท้อนชายแดนใต้
28/01/11วปค.เปิด ปอ. รุ่น๑๘๙-๑๙๐ ๓๑ม.ค.๕๔เวลา๑๑.๐๐น.ชั้น๔ สน.อธ.โดย อปค.
28/01/11นักปกครองไทยใจเกิน๑๐๐ทางสทท.ศ๒๘มค๑๑๐๕วีรบุรุษแห่งสายน้ำ
28/01/11๒๘/๑/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้เชิญพบม.ล.ปนัดดาฯเรื่องพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
27/01/11๒๗/๑/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบร.อปค.บุญส่งฯเรื่อง๘๔ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ
26/01/11ปค.จัดสัมมนาฯปจ.นอ.๕๔/๒๓-๒๕ก.พ.๕๔ณ รร.เชียงใหม่ภูคำรายละเอียดเว็บฯ ปค.
26/01/11หน.ง.ใดที่ยังไม่ส่งแบบ อกส๑ ก.พ.๕๔ กรุณาส่งให้ ฝ.อกส.ง.นผ.ด้วย
26/01/11วันนี้๑๐.๐๐น.ฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทางTRUNKED RADIO
26/01/11๒๖/๑/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบอธิบดีสุรชัยฯเรื่องวันอาสาพัฒนาชุมชน
24/01/11เปลี่ยนแปลงเวลาพิธีเปิด ปอ.๑๘๗-๑๘๘จาก๑๑.๐๐เป็น๑๐.๐๐วันสถานที่คงเดิม
24/01/11 ๒๔/๑/๕๔/๑๒.๐๕น.มท.ชวนรู้พบผวจ.เลยทางFM๙๑MHzดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย
21/01/11Never say die! : อย่ายอมแพ้
21/01/11ชมนักปกครองไทยใจเกิน๑๐๐สทท.ศ๒๑มค๑๑๐๕ ตอนกำเนิดกองอาสารักษาดินแดน
06/01/11๖/๑/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบอปภ.เรื่องสรุปผลการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
06/01/11Be my guest : อยากทำอะไรก็ทำ
06/01/11ปค.จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาและการบริการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเ ภอระหว่างวันที่9-11ก.พ.54รายละเอียดที่เว็บปค.
06/01/11ขอความกรุณาศูนย์ฯแจ้งยอดขรก.ที่จะกระโดดหอภายใน๐๖๑๒๐๐ม.ค.๕๔หมายเลข ๓๓๕๑
04/01/11มท.จัดอบรมฯสำหรับ ขรก.ทดลองงานฯ ๗-๑๒ม.ค.๕๔ดูรายละเอียดเว็บ กจ.
04/01/11สส.แจ้ง ขรก.ใหม่อบรม๗-๑๒ม.ค.๕๔ ดูรายละเอียดเว็บ กจ.
04/01/11โหลดหนังสือสั่งการการจัดทำหนังสือทำเนียบอำเภอที่เว็บไซต์ปค.และสน.ยอ.
04/01/11อปค.อวยพรปี๕๔ขอให้ท่านมีสุขภาพกายใจเข้มแข็งพร้อมทำงานเพื่อชาติประชาชน
04/01/11๔/๑/๕๔/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.เพชรบูรณ์เรื่องงานมะขามหวานนครบาล
30/12/10search and rescue team : ชุดค้นหาและช่วยชีวิต
30/12/10๓๐/๑๒/๕๓/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้เชิญพบมท.๓กล่าวสวัสดีปีใหม่๒๕๕๔
29/12/10๒๙/๑๒/๕๓/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.กาฬสินธุ์ ร.ปีแห่งการท่องเที่ยว๕๔
28/12/10drought/flood : ความแห้งแล้ง/น้ำท่วม
28/12/10 ๒๘/๑๒/๕๓/๑๒.๐๕น.FM๙๑มท.ชวนรู้พบผวจ.เลย งานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ๕๓
27/12/10earthquake/mudslide : แผ่นดินไหว/โคลนถล่ม
27/12/10๒๗/๑๒/๕๓/๑๒.๐๕น.FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบรองอปภ.ศรีสมบัติเรื่องการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
24/12/10natural disaster : ภัยธรรมชาติ
24/12/10๒๔/๑๒/๕๓/๑๒.๐๕น./FM๙๑MHzมท.ชวนรู้พบม.ล.ปนัดดาฯ เรื่องงานดวงประทีปพราวนภาเทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน
23/12/10explosion : การระเบิด
23/12/1023/12/53/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ตาก งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด
22/12/10ชมประชุม ปค.ทางDOPATV 22ธ.ค.53 10.00น.ทางhttp://www.dopa.go.th
22/12/1022/12/53/10.00น.รับฟังการประชุม ปค.ทางTRUNKED RADIO
22/12/10airplane crash : เครื่องบินตก
21/12/10โหลดหนังสือสั่งการการสำรวจความพึงพอใจฯและแบบฟอร์มฯได้ที่เว็บไซต์ ปค.
21/12/10Lost child เด็กหาย
20/12/10วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.เพชรบูรณ์เรื่องปีแห่งการท่องเที่ยว54
20/12/10car accident อุบัติเหตุทางรถยนต์
17/12/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ17ธค1105นอ.ของประชาชน จ.นครศรีธรรมราช
17/12/10วันนี้12.05FM91 มท.ชวนรู้พบ รองผจว.สุภัทร์ งานเปิดโลกเที่ยวเมืองสุพรรณ
16/12/10หนังสือสั่งการการจัดสรรงบฯสนับสนุนการบูรณาการของอำเภอปี54ดูรายละเอียดได้ที่เว็บปค.
15/12/10วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ชุมพรเรื่องเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร
09/12/1010/12/53/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบม.ล.ปนัดดาฯเรื่องโครงการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุกของกลุ่ม จ.ภาคเหนือ
09/12/10ศ10ธ.ค.งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ถ่ายทอดวันรัฐธรรมนูญ
09/12/109/12/53/12.05น.FM91MHzมท.ชวนรู้พบรองผวจ.เกียรติศักดิ์ เรื่องเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่13
09/12/10อปค.เป็นประธานเปิด ผบ.มว.อส.13ธ.ค.53เวลา 09.30น.รร.กสร.จ.ปข
08/12/10แบบบันทึกข้อมูลและแนวทางการรายงานผลการขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯดาวโหลดที่เว็บปค.
08/12/10ให้จ.รายงานการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ดูที่www.DOPA.GO.TH
08/12/10ลุ้นผลสลากกาชาดขอนแก่น53โชคดีอาจได้รับรถกระบะอีซูซุดีแม็ค และรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า1,800,000บ.ในวันที่10ธ.ค.53/21.00น.ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหม
08/12/108/12/53/12.05น./FM91MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.พระนครศรีอยุธยาเรื่องงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด
07/12/10วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.จันทบุรีเปิดโลกอัญมณีของดีเมืองจันท์53
03/12/10ศ3ธันวา งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.
03/12/10แจ้ง จนท.สส.ประจำเรือประดับไฟ5ธ.ค.53ประชุม 3ธ.ค.53 14.00น.ณ วังฯ
03/12/103/12/53/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.อุทัยธานี ร.งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง
01/12/10แจ้ง จนท.สส.ปฏิบัติงาน 5 ธ.ค.53 สวมเสื้อสีชมพู
01/12/10สส.ขยายเวลาส่งคำขอ งป.55ถึง 8ธ.ค.53 16.30น.หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
01/12/101/12/53/12.05น./FM91MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงใหม่ เรื่องย้อนรำลึก"สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ"
30/11/10ร่วมเชียร์สาวงามผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น3/12/53 ณ เวทีกลางงานไหม
30/11/10วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.นครนายก เทศกาลบอลลูนนานาชาติครั้งที่4ฯ
26/11/10ปค.จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดหนังสือสั่งการดูที่เว็บไซต์ ปค.
26/11/10ชมขบวนแห่เปิดงานเทศกาลไหมขอนแก่น 29พ.ย.53 ตั้งแต่เวลา12.00น.เป็นต้นไป
26/11/10ศ26พ.ย.53 งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ถ่ายทอดเอเชี่ยนเกมส์
25/11/1025/11/53/12.05น./FM91MHzมท.ชวนรู้พบขวัญชัยรกท.ปมท.เรื่องมท.กับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ83พรรษา5ธ.ค.2553
24/11/10วันนี้10.00น.ฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทางTRUNKED RADIO
24/11/10วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ณฐพลษ์ เรื่องมหกรรม3ทศวรรษงานสะพานข้ามแม่น้ำแคว
23/11/1023/11/53/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองอพช.พิสันติ์ ร.การจัดงานOtopCity2010
22/11/10วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ขอนแก่น ร.เทศกาลไหมผูกเสี่ยวและกาชาด
19/11/10ปค.ขยายเวลาลงทะเบียน e-learning ของ ปค.ถึง26พ.ย.53ดูรายละเอียดเว็บ กจ.
19/11/10ศ19พ.ย.งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ถ่ายทอดเอเชี่ยนเกมส์
17/11/1017/11/53/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.ฉะเชิงเทรา ร.งานนมัสการพระพุทธโสธร
16/11/10ปค.ขอให้อำเภอจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 53 รายละเอียดในเว็บ ปค.
16/11/1016/11/53/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้พบผวจ.สุโขทัยเรื่องประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ
15/11/10ปค.จัดสัมมนาผู้รับผิดชอบงาน กม.ระดับ จ.อ.ปี54รวม8รุ่น ขอให้ จ.แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 22พ.ย53ดูที่เว็บ ปค.
15/11/10สหกรณ์ออมทรัพย์ ปค.ประชุมใหญ่สามัญปี53 วันที่29ม.ค.54ปันผลฯ 31ม.ค.54
15/11/10กำหนดการรดน้ำศพมารดา อปค.15พย.16.00น.ณ วัดหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
12/11/10ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปค.ประจำปี2553 วันเสาร์ 13 พ.ย.พร้อมกัน12.30น.ณ.วัดดุสิดาราม ปกติขาว
12/11/1010.00น.ปค.และสภาการพยาบาล ลงนามMOUใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
12/11/10ถอนชื่อ กน ผญ ที่ขอเครื่องราชฯปี53ส่ง15/11/53เว็บไซต์ สน.ปท.สกน.
12/11/1012/11/53/12.05น.FM91MHzมท.ชวนรู้พบผวจ.เชียงราย เรื่องสถานการณ์ภัยหนาว
12/11/10ศ12พย.53 งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ถ่ายทอดช่วยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์
11/11/1011/11/53/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.กระบี่ งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน2553
10/11/10วันนี้12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบรองผวจ.ปิติธรรมฯ งานช้างและกาชาดสุรินทร์53
09/11/10ขอนแก่นรับสมัครนางงามไหมปี53ระหว่าง12-26พ.ย.53ณ.ศาลากลางโทร0-4324-6109
08/11/108/11/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางFM91MHzเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว
05/11/10โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาสี่แยกพระยาศรี ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือครอบครัวปลัดวัชรัตน์ บุญฤทธิ์ เลขที่บัญชี 045-0-07056-5
05/11/105/11/53/12.05น.FM91มท.ชวนรู้พบ ม.ล.ปนัดดาฯ ร.อัตลักษณ์กุหลาบเวียงพิงค์
04/11/10วันนี้12.05น/FM91มท.ชวนรู้พบผวจ.นครราชสีมาการเยี่ยวยาสถานการณ์อุทกภัย
03/11/103/11/53/12.05น.FM91MHzมท.ชวนรู้พบผู้ว่าการ.กปภ.เรื่องกปภ.กับสถานการณ์อุทกภัยและการเดินหน้าCSRฯ
02/11/10แจ้ง สส.ส่งข้อมูลตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลทางnimom_1d2@hotmail.comใน3พย53
01/11/101/11/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.อยุธยาทางFM91MHzเรื่องสถานการณ์อุทกภัย
29/10/1029/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบมล.ปนัดดาฯทางFM91เรื่องพระราชดำรัส ร.5"เราทั้งหลายต้องมีรักซึ่งกันและกัน"
29/10/10น.ที่ มท.0310.2/ว3188ลว.14ต.ค.53 กน.ผญ.ยอดเยี่ยมปี54ทาง dopaน.สั่งการ
27/10/1028 ต.ค.53 ให้ข้าราชการกองการสื่อสารใส่เสื้อสีฟ้า
27/10/10ชมประชุม ปค. ทาง DOPATV 27ต.ค.53 09.30น. ทาง http://www.dopa.go.th
27/10/1027/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.ขอนแก่นทางFM91เรื่องโครงการเซ็นทรัลชำสูงโมเดลทริปเกษตรวิถีวัฒนธรรมสัญจร
26/10/10วันนี้12.05น.มท.ชวนรู้พบรองอปค.บุญส่งFM91 โครงการศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้มหน้าต่างเดี่ยว
22/10/1022/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบม.ล.ปนัดดาฯทางFM91 กรณีศึกษาอำเภอแม่ริม
22/10/10ศ22ตค.งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ถ่ายทอดการช่วยเหลือน้ำท่วม
21/10/10เน้นย้ำพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยและเกิดความเสียหายในปี 53 ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ปี 53
21/10/1021/10/53/12.05มท.ชวนรู้พบผวจ.ชุมพรFM91ประเพณีแข่งเรือลุ่มแม่น้ำหลังสวน
20/10/1020/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.หนองคายทางFM91 ออกพรรษาบั้งไฟพญานาค
19/10/1019/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91MHzเรื่องงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า
18/10/1018/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.สกลนครทางFM91MHzเรื่องงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
15/10/1015ตค.12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องงานประเพณีไหลเรือไฟ กาชาดนครพนม 2553
15/10/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ15ตค1105ปั่นจักรยานลดโลกร้อน จ.สุโขทัย
14/10/10ให้คัดเลือก กน.ผญ.ยอดเยี่ยมปี54ตาม นส.ที่ มท.0310.2/ว3188 ลว.14/10/53
14/10/1014/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.ชลบุรีทางFM91MHzงานประเพณีวิ่งควาย
11/10/10วันนี้12.05น.มท.ชวนรู้พบรองอพช.กอบแก้วทางFM91เรื่อง48ปีกรมพัฒนาชุมชน
11/10/10มท.ประกาศคัดเลือก ร.ผวจ.ที่เว็บไซต์dopaperson.comและpersonnel.moi.go.th
08/10/108/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องจากนครปฐมสู่เชียงใหม่
07/10/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ8ตค1105ดุแลรักษาป่าไม้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
07/10/1013.30น. 7ต.ค.53 รับฟังการประชุม มท.ทาง Trunked Radio
07/10/10วคป.ปิด นอ.ทบทวนรุ่น13-14 8ต.ค.53 09.30น.ชั้น4 สน.อธ.โดย อปค.
07/10/107/10/53/12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องงานประเพณีถือศีลกินผักจ.ภก.ปี2553
05/10/106/10/53/12.05น.รับฟังFM91 เรื่องประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงปี2553
04/10/105/10/53/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91 เรื่องเทศกาลกินเจพังงาปี2553
04/10/104ตค10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียง รมว.มท.พบกำนัน ผญบ.ทางTRUNKED RADIO
01/10/101/10/53/12.05น. มท.ชวนรู้พบ ผวจ.นศ.ทางFM91เรื่องเทศกาลบุญสารทเดือนสิบฯ
01/10/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.1ตค1105อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเวียงเก่าขอนแก่น
28/09/1029/9/53/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91 เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ มท.
28/09/10จว.นี้ยังไม่ส่งรายงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนรอบก.ย.ขอให้ส่งปค.ภายใน30
28/09/1028กย12.05ฟังFM91เรื่องตรังน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ/เฉลิมพระเกียรติร.5
24/09/10ปค.เชิญประชุมคัดเลือกโครงการ 5 ธันวา วันที่ 28 ก.ย. 13.30น. ห้อง ปค.1
23/09/1024/9/53/12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องงานวันส้มโอนครชัยศรี24กย.-2ตค.นี้
23/09/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ24กย1010รักษาความสงบ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
23/09/10พรุ่งนี้1400น.สส.ใส่เสื้อฟ้าเชียร์บอลสนามบอยท่าพระจันทร์FCพุทธมณฑลสาย3
23/09/1023กย12.05น.รับฟังFM91เรื่องงานประเพณีแห่พระทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวฯ
22/09/10Setting free of birds and fishes = ปล่อยนกปล่อยปลา
22/09/10วปค.ปิด ปอ.185 24ก.ย.53 10.00น. ชั้น4 สน.อธ. โดย อธ.วปค.
22/09/1022กย12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.พบ.ทางFM91เรื่องเทศกาลกินหอยดูนกตกหมึกปี2553
22/09/10Pray = สวดมนต์
21/09/1022กย0930น.ฟังถ่ายทอดประชุมปค.ทางTrunkและDOPATVทางhttp://www.dopa.go.th
21/09/1024กย1400น.ใส่เสื้อฟ้าเชียร์บอลสนามBoyFCพุทธมณฑลส.3มอบรางวัลเลี้ยง1800น
21/09/1021/9/53/12.05น. มท.ชวนรู้ ทาง FM91 เรื่องงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน
20/09/10Making concentration = นั่งสมาธิ
20/09/1020กย12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องประเพณีแข่งเรือกอฯและงานของดีเมืองนรา
16/09/10ปค.เปิดระบบ Single Window 16 ก.ย.53 ดูใน www.dopa.go.th
15/09/10วปค.ปิด สส./อำนวยความเป็นธรรมก.ผญ.1 17กย10.00น.ชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
15/09/10เปิดเว็ปDopaดู ว21081 ว21082เรื่องการต่ออายุบ.ป.2ใบเหลืองและถือปฏิบัติ
14/09/1015กย12.05น.มท.ชวนรู้FM91เรื่องจันทบุรีสนับสนุนเปตองน้อมรำลึกสมเด็จย่าฯ
14/09/10Attending the Candle Light Procession around the Uposatha = เวียนเทียน
14/09/10Offering food to the monks = ตักบาตร
13/09/10อปค.เชิญ ผวจ. ปจ. ป้องกัน เข้าประชุมเรื่องรวมพลัง อสป.อังคาร14กย53เวลา13.00น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์(ทองใหญ่)ศาลากลาง จ.อุดรธานี
13/09/1014กย12.05น.FM91เรื่องการจัดแสดงผลสัมฤทธิ์ศก/การแก้ปัญหาความไม่สงบ5จชต.
13/09/10อปค.มอบโล่หมู่บ้านต้นแบบ ปชต. รร.ปริ้นซ์พาเลซ 14ก.ย.53/10.30น.
13/09/1013กย12.05มท.ชวนรู้ FM91เรื่องกาญจนบุรีสนับสนุนเปตองน้อมรำลึกสมเด็จย่าฯ
10/09/10ปค.รับสมัครสอบแข่งขัน จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน10-30กย53 ดู www.dopa.go.th
10/09/1013กย17.00น.รวมพลังใส่เสื้อฟ้าเชียร์ศึกลูกหนังสส.VSกจ+กค.สนามGoldenGold
10/09/1010กย12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องนครปฐมจัดอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
10/09/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ10กย1010ส่งเสริมอาชีพ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
09/09/10แก้ไขมท.ชวนรู้วันนี้FM91พบรองปมท.ขวัญชัยเรื่องมท.ตั้งศตส.หมู่บ้านชุมชน
09/09/10Keeping the Five Precepts = รับศีล
08/09/10วปค.เปิด สส./อำนวยความเป็นธรรมก.ผญ.2 9กย13.30น.ศรอ.ดอยสะเก็ดโดยผวจ.ชม.
08/09/109กย12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.หนองคายทางFM91เรื่องมท.ตั้งศตส.หมู่บ้าน/ชุมชน
08/09/10Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.อา12กย1400ครูแดร์แก้ปัญหายาเสพติด จ.ลพบุรี
08/09/108กย12.05น.มท.ชวนรู้พบผวจ.หนองคายทางFM91เรื่องการแข่งขันเรือยาวไทย-ลาวฯ
07/09/10สหกรณ์ ปค. สมัครสรรหากรรมการ/ผู้ตรวจสอบฯ 20-24 ก.ย.ดู www.dopacoop.com
06/09/107กย12.05น.มท.ชวนรู้FM91เรื่องสถานการณ์อุทกภัย/การให้ความช่วยเหลือ ปชช.
06/09/10Religious activities = ศาสนกิจ, Making merit = ทำบุญ
03/09/10สส.ประชุมประจำเดือนใน9-10กย.53 ณ ห้องประชุมกองการสื่อสาร วังสวนสุนันทา
03/09/108กย17.00น.ใส่เสื้อฟ้าเชียร์ศึกลูกหนังสส.VSสน.มน.สนามGoldenGoldตลิ่งชัน
03/09/106/9/53/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องสรุปผลการจัดงาน Otop Midyear 2010
03/09/10Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.อา5กย1400แก้ไขปัญหายาเสพติด จ.สระแก้ว
03/09/10วปค.เปิด สส.และอำนวยความเป็นธรรม ก.ผญ.1 6กย53 11.00น. รร.สส.โดย อปค.
03/09/10งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ3กย1105การส่งเสริมอาชีพ จ.อุดรธานี
01/09/10ปค.ทดลองระบบ Single Window ดู ใน www.dopa.go.th
01/09/10ปค.ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯระดับเขตรายละเอียดดูเว็บ ปค.
30/08/10ให้จ่า/ผช.ที่สัมมนา รร.อะเดรียติค1-3กย.ทำเอกสารเข้าสัมมนาด้วยดูเว็บปค.
30/08/1030สค12.05น.FM91เรื่องบริการออกแบบก่อสร้างฯระบบไฟฟ้าสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
27/08/1027สค12.05น.มท.ชวนรู้FM91เรื่องมหกรรมวิถีไทยน้อมรำลึก100ปีวันสวรรคต ร.5
27/08/10Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.อา29สค1400แก้ไขยาเสพติดแนวชายแดน จ.สระแก้ว
27/08/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ27สค1105เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจ.ชัยภูมิ
27/08/10ส่งdataโครงสร้างและแนวทางการบรรจุ โยกย้าย ขรก.สส.ทาง E- mail ให้แล้วขอให้ตอบกลับภายใน 6 กย.53
27/08/10ปค.ให้ จ. รายงานผลการประกวดหมู่บ้าน กม. ภายใน 3 ก.ย.53 ดูที่เว็บ ปค.
27/08/10วันนี้12.05น.มท.ชวนรู้พบ อสถ.ทางFM91 การขับเคลื่อน5รั้วป้องกันยาเสพติด
24/08/1025สค12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องบริการประชาชนสายด่วนสันติสุขถาวร1880
24/08/10ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทาง DOPA TV 25สค53เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
24/08/10มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ ปชต.วันที่14 ก.ย.2553 ดูเว็บไซต์ สน.ปท. สกล.
24/08/10พรุ่งนี้16.00น.รวมพลคน สส.ใส่เสื้อสีฟ้า ร่วมเชียร์ฟุตบอลสนาม formation
24/08/10เชิญร่วมพิธีเปิด ปอ.285 24/8/53/13.00น.รร.เอส ดี อเวนิว โดย ร.อปค.บห.เป็นประธาน
24/08/1024/8/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบรองผวจ.สมาน ทางFM91MHzเรื่องเพชรบูรณ์กับการขับเคลื่อน5รั้วป้องกันยาเสพติด
23/08/10Lake = ทะเลสาบ , Water Reservoir = อ่างเก็บน้ำ
23/08/10View Point = จุดชมวิว , Monument = อนุสาวรีย์
21/08/10Nextก้าวแห่งความคิดทางสทท.อา22สค1400แก้ไขปัญหายาเสพติด14จ.ภาคใต้ของมท.
20/08/10ขอให้ จ. อ.รายงานผลการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติภายในเวลาที่กำหนด
20/08/10ให้จังหวัดคัดเลือกกำนัน ผญบ. อบรมหลักสูตรสืบสวนฯ ลงใน WEB วปค.แล้ว
20/08/1020/8/53/15.00น. รับชม ผวจ.นฐ.เปิดวังวรดิศพูดเรื่องสถาบันทางช่อง 11
20/08/10ศ.20ส.ค.งดนักปกครองไทยใจเกิน100 ทาง สทท. ถ่ายทอดปิดประชุมสภา
19/08/10ปค.อบรมศูนย์บริการร่วมฯ เป้าหมาย 38 จว. รายละเอียดใน www.dopa.go.th
19/08/10National Park = อุทยานแห่งชาติ
19/08/10ปค. ชมเชย จว.ลำพูน ที่จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันไฮโลว์ได้
19/08/1019สค12.05น.รับฟังFM91 เรื่องบริการรับชำระค่าน้ำในรูปแบบใหม่"จอดจ่ายจร"
19/08/10" ขอเลื่อนสภายามเย็น "
18/08/10พรุ่งนี้รวมพลคน สส.วิสัยทัศน์กว้างไกล หัวใจกว้างขวางใส่เสื้อสีฟ้าเวลา18.00น.ร่วมเชียร์ฟุตบอลสนาม The Conner FC
18/08/10วันนี้1300น.อปค.เชิญผู้บริหารส่วนกลางต้อนรับรองนายก ณรร.รามาการ์เด้นท์
17/08/1018/8/53/12.05น. มท.ชวนรู้ทาง FM 91 เรื่องเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
17/08/10สส.ประชุมประจำเดือนในวันที่ 18-20 ส.ค.53 ณ ห้องประชุมกอง วังสวนสุนันทา
17/08/10Botanical Garden = สวนพฤกษศาสตร์
16/08/1017/8/53/12.05น. มท.ชวนรู้พบ อพช.ทาง FM 91 MHz.เรื่อง Otop Midyear 2010
16/08/10วันนี้13.00น.เชิญร่วมเปิดประชุมนอ.285อ. มท.1ประธาน ณ รร.รามาการ์เด้นท์
11/08/10วันนี้13ส.ค.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เวลา17.00น.เชื่อซิ่ ! เราทำได้ จ.ตาก
11/08/10วันนี้12ส.ค.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เวลา17.00น.เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้ สุโขทัย
11/08/1013/8/12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดาฯทาง FM91เรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
11/08/1012/8/53 รับชม มท.1 และคณะถวาย 12 ส.ค.ทางช่อง11 ช่วง 20.30-21.00น.
11/08/1012/8/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบ ผอ.สนผ.ทาง FM91เรื่องสรุปผลโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย77แสนต้น
11/08/10วปค. เปิด ปอ.186 16ส.ค.53 เวลา 14.00น. ศูนย์ฯ บ้านโฮ่ง โดย ผวจ.ลำพูน
11/08/10วปค.เปิด ปอ.185 16ส.ค.53 เวลา 11.00น. รร.ปอ. โดย ร.อปค.(พินิจ)
11/08/10Nextก้าวแห่งความคิดทางสทท.อา15สค1400แก้ไขปัญหายาเสพติด14จ.ภาคใต้ของมท.
11/08/10ศ13สค1105 งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.
10/08/1011/8/53/12.05น.ฟัง FM91เรื่องโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาจิตถวายพ่อหลวง
10/08/10วันแม่ปีนี้..เรามาร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินกันนะ
10/08/10เน้นย้ำ นอ.เชิญชวน กม. และ ปชช. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระกียรติวันแม่
10/08/10The City Pillar Shrine = ศาลหลักเมือง
10/08/10พรุ่งนี้รวมพล สส.ใส่เสื้อสีฟ้าเวลา18.00น.ร่วมเชียร์ฟุตบอลThe Conner FC
10/08/1010/8/53/12.05น. มท.ชวนรู้พบ อปภ.ทาง FM91 เรื่อง ปภ.รับมืออุทกภัย
10/08/1010สค.53มท.1อ่านสารวันกำนัน ผญบ.ช่อง3เวลา09.50น.
10/08/10ปค.ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯดีเด่นระดับจังหวัด รายละเอียดดูที่เว็ปไซต์ สน.ยอ.
10/08/109สค.53เวลา21.30น.เชิญชมถ่ายทอดสดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ทางช่อง9
10/08/1010สค.53เลื่อนเวลามอบรางวัล กน.ผญบ.จากสิบโมงเป็นบ่ายโมงที่สโมสรกองทัพบก
10/08/109/8/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบรองอปค.นิรันดร์ฯ FM91เรื่องโครงการคณะกรรมการหมู่บ้านปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
10/08/10Nexก้าวแห่งความคิดทางสทท.อา8ส.ค.15.00น.ป้องกันยาเสพติดในชุมชนจ.นครศรีฯ
10/08/10ปค.แจ้งอำเภอจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาดูแนวทางในเว็บไซด์ปค/สน.ยอ
10/08/106สค17.00น.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เรียนรู้ท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมจากขยะตอน2
10/08/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ6สค1105แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.ชุมพร
10/08/106/8/53/12.05น. มท.ชวนรู้พบมล.ปนัดดาฯทางFM91เรื่องที่คนไทยต้องขบคิดกันฯ
10/08/10ดูรายละเอียดโอนเงินและประกาศ กน. ผญ.ยอดเยี่ยม 53 ทาง dopa (น.สั่งการ)
10/08/10วปค.ปิดสอบสวน สคบ.รุ่น 2/53 6/08/53/เวลา16.00น. รร.นอ.โดย อธ.วปค.
10/08/10คู่มือและแบบฟอร์มการจัดการศพผู้สูงอายุใน www.dopa.go.th
10/08/10วันนี้ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5(17.00น)เรียนรู้ท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมจากขยะ
10/08/105/8/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบ ผวจ.ช่างทองFM91เรื่องโครงการธงไตรรงค์ธำรงไทย
04/08/10มอบเกียรติบัตรให้ อ.ที่มีผลแก้ไขปัญหาหนี้ดีเด่นดูที่เว็บ ปค.
04/08/104สค12.05น.ฟังFM91เรื่องเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณีจ.พะเยาเทิดไท้องค์ราชินี
03/08/10วปค. ปิด สอบสวน สคบ. รุ่น 2/53 6ส.ค.53 16.00น. รร.นอ. โดย อธ.วปค.
03/08/106สค17.00น.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เรียนรู้ท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมจากขยะตอน2
03/08/105กค.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เวลา1700น.เรียนรู้ท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมจากขยะ
03/08/10Cave = ถ้ำ, Temple / Monastery = วัด
03/08/10Waterfall = น้ำตก, Hot Spring = น้ำพุร้อน
03/08/10สส.ร่วมใจใส่เสื้อสูทปกเชิ้ตน้ำเงินเทิดทูนสถาบันสงบสันติสามัคคีทุกศุกร์
03/08/103ส.ค.10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียง รมว.มท.พบกำนัน ผญบ.ทาง Trunked Radio
02/08/10วันนี้ชมนายอำเภอน้อยปี2 ช่อง5เวลา17.00น.หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา จ.ชลบุรี
02/08/10ปค. ย้ำให้ จ. อ. เชิญชวน กม.และ ปชช.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่
02/08/10สส.รวมพลังใจใส่เสื้อยืดสีฟ้ากอง ร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลBlue Sniperพรุ่งนี้
30/07/10กองเชียร์ฟุตบอล สส.ใส่เสื้อยืดสัมมนาสีฟ้าไปเชียร์ทีมBlue Sniper3สค.นี้
30/07/10ให้ สส.ใส่เสื้อสีน้ำเงินปกเชิ้ตเทิดทูนสถาบัน สงบ สันติ สามัคคีทุกศุกร์
30/07/10Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.อา1สค1400 ป้องกันยาเสพติดในชุมชน จ.นครศรีฯ
30/07/10วปค. เปิด สอบสวน สคบ. รุ่น 2/53 2ส.ค.53 08.30น. รร.นอ. โดย เลขา สคบ.
30/07/10โหลด นส.ด่วนที่สุดเว๊ปไซต์ สน.ปท. สำรวจการใช้ งป. จำนวน 3 รายการปี 53
29/07/10วันนี้30กค.ชมนายอำเภอน้อยปี2 ช่อง5 เวลา17.00น.เรารักษ์กล้วยช่วยลดโลกร้อน
29/07/1030/7/53/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องโครงการเขียงสะอาด
29/07/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท. ศ30กค11.05น.บริหารจัดการน้ำ จ.พิจิตร
29/07/10วันนี้17.00น.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5สิ่งประดิษฐ์3in1ลดโลกร้อน ชุมพรตอน2
29/07/10ปค.แจ้งให้ จ. สำรวจ อ. ที่ไม่มีการประกวดหมู่บ้าน กม. ดูที่เว็บ ปค.
29/07/1029ก.ค.53เวลา10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทาง Trunked Radio
28/07/1029กค12.05น.มท.ชวนรู้พบพลังงาน จ.นศ.ทางFM91เรื่องโครงการพัฒนาพลังน้ำชุมชน
28/07/10รายละเอียดสารวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2553 ลงทาง dopa แล้ว
28/07/10วันนี้ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เวลา17.00น.สิ่งประดิษฐ์3in1ลดโลกร้อน ชุมพร
28/07/10ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทาง DOPA TV 28กค53เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
23/07/10มท.เชิญชมรายการพิเศษ 25 ก.ค. 22.00-24.00น.ทางช่อง สทท.
23/07/10What is the purpose of your visit ? = จุดประสงค์ในการเดินทางคืออะไร
23/07/10เชิญลงนามถวายพระพร วันพุธ28ก.ค.พร้อมกัน 08.00น.ห้องประชุม1 ปค. ปกติขาว
23/07/1027ก.ค.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เวลา1700น.1อำเภอหนังตะลุงลดโลกร้อน100%ตอน2
23/07/1026ก.ค.ชมนายอำเภอน้อยปี2ช่อง5เวลา17.00น. 1 อำเภอหนังตะลุงลดโลกร้อน 100%
23/07/10แก้ไขนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ23กค1105ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พังงา
22/07/10Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.อา25กค1400 ปวารณาแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบี่
22/07/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ23กค11.05น.แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.ชุมพร
22/07/10วปค. ปิด สอบสวน สคบ. รุ่น 1/53 23ก.ค.53 16.00น. รร.นอ. โดย อธ.วปค.
22/07/10เปลี่ยนวันประชุม ปค. จาก 29 ก.ค.53 เป็นวันพุธ 28 ก.ค.53 เวลา 09.30 น.
21/07/10หากไม่มีข้อคิดเห็นในประเด็นข้อหารือให้แจ้งทางnatthavudhi@yahoo.comด้วย
21/07/10ขอให้ส่งข้อหารือปรับปรุงโครงสร้าง สส.ที่ natthavudhi@yahoo.comใน21ก.ค.
21/07/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 14-20 ก.ค.ให้ ปค.ภายใน 21 ก.ค.
21/07/1022กค53/12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องประเพณีตักบาตรดอกไม้ถวายเทียนพรรษา
20/07/1021กค53/12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องงานประเพณีแห่เทียนโคราชประจำปี2553
20/07/10Dutiable = สินค้าต้องเสียภาษี/ช่องแดง
20/07/10ให้ จ./อ.รายงานแบบ นรบ.3,5 ใน 23ก.ค.53 เพื่อสรุปรายงาน ครม.ใน 28ก.ค.53
20/07/10ดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี2553 ทาง dopa.
19/07/1020กค53/12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2553
19/07/10ปค.ประชาสัมพันธ์ผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ฯ(พ.ค.-มิ.ย.)ที่เว็บไซต์ สน.ยอ.
16/07/10วปค. เปิด สอบสวน สคบ. รุ่น 1/53 19ก.ค.53 08.30น. รร.นอ.โดย เลขา สคบ.
16/07/1008.50น.วันนี้เชิญ สส.ผู้ไปอบรมเข้าห้องประชุมสัมมนาคารโดยพร้อมเพียงกัน
16/07/1016กค12.05น.มท.ชวนรู้พบม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
16/07/10เชิญ สส.ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่สัมมนาคารโดยพร้อมเพรียงกันเดี๋ยวนี้
15/07/10Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.อา18กค1400ตรวจค้นยาเสพติด อ.แม่สรวยเชียงราย
15/07/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ16กค.11.05ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.ลำปาง
15/07/10Custom = ศุลกากร, Duty-free = สินค้าปลอดภาษี
15/07/10"สภากาแฟยามเย็น" 15ก.ค.53 เวลา 16.30น. ณ สัมมนาคาร
15/07/10ขรก.สส.ที่ร่วมสัมมนาให้ใส่เสื้อสีฟ้าที่แจกให้ใหม่ในวันเสาร์ที่17ก.ค.53
15/07/10Departure card = เอกสารขาออก
15/07/10แจ้ง สส.ให้ใช้วิทยุสื่อสารความถี่ 162.200 ในภาระกิจการอบรมสัมมนาฯ
15/07/10ขอเชิญ สส.ร่วมกิจกรรมSport Dayใน17ก.ค.เตรียมชุดกีฬา/รองเท้ากีฬาไปด้วย
15/07/10แจ้ง จนท.ศ.ที่เข้าอบรมสัมมนา16ก.ค.มีจัดที่พักให้เย็น15ก.ค.ที่สัมมนาคาร
15/07/10ขอเชิญ สส.ร่วมกิจกรรมSport Dayใน17ก.ค.เตรียมชุดกีฬา/รองเท้ากีฬาไปด้วย
15/07/1015/7/53/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องความคืบหน้า Mahadthai channel
15/07/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 7-13 ก.ค.ให้ ปค.ภายใน 14 ก.ค.
13/07/1014/7/53/12.05น. รับฟังFM91เรื่องงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารประจำปี 2553
13/07/1013กค53/12.05น.รับฟังFM91เรื่องการประชุมสาธารณภัยตามแผนป้องกันฯแห่งชาติ
12/07/10เข้าชี้แจง กมธ.งบ 54 13 ก.ค. 09.00 น. รัฐสภา 3 ชั้น 3
12/07/10ชี้แจง กมธ.งบ 54 12 ก.ค. 13.30 น. รัฐสภา 3 ชั้น 3
12/07/10ขอให้ส่งรายชื่อตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0307.2/15129 ลว 12ก.ค.53
12/07/10ปค.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายนักเขียน ปค.จัดระหว่างวันที่16-18ก.ค.53 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก รายละเอียดดูที่เว็บไซต์ สน.ยอ.
09/07/10รายการ Next ทาง สทท. เปลี่ยนวันออกอากาศ ส. เป็น อา เวลาเดิม
09/07/109/7/53/12.05น. มท.ชวนรู้เชิญพบ ม.ล.ปนัดดาฯ ทางFM91 เรื่องนครปฐมโมเดล
08/07/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.อา11ก.ค.14.00น.ครูผู้ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
08/07/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ9กค1105บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สิงห์บุรี
08/07/10เลื่อนชี้แจงอนุสัมมนาฯ ยังไม่มีกำหนดวันพิจารณา
08/07/10วปค. ปิด ผต.ทบ. รุ่น2 16 ก.ค.53 15.00น. ชั้น4 สน.อธ. โดย อธ.วปค.
08/07/10เลื่อนชี้แจงอนุสัมมนาฯ เป็นวันที่ 9 ก.ค.2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.
08/07/10ให้กำชับ จนท.รับเจรจาหนี้นอกระบบทุกรายต่อเนื่องต่อไป
07/07/108กค12.05น.ฟังFM91เรื่องหมู่บ้าน ศก.พพ.ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
07/07/107กค1205น.ฟังFM91เรื่องปลูกต้นไม้1ตำบล1แปลงปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
06/07/106/7/53/12.05น.รับฟังFM91เรื่อง มท. Clean&Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดินฯ
05/07/10วันนี้ 18.00น. ภาพรวม มท. งบ 54 สำนัก/กองพร้อมกันที่สภา
05/07/10พรุ่งนี้ 08.00น. ชี้แจง งบ 54 ปค.
05/07/10Immigration = ตรวจคนเข้าเมือง
02/07/10ชี้แจงงบฯ 5ก.ค.53พร้อมกัน ณ ห้องประชุมงบฯชั้น3 อาคารรัฐสภา3เวลา12.00น.
01/07/102/7/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบ ทางFM91เรื่องในหลวงทรงห่วงชาวนาไทย
01/07/10ยืนยันกำหนดการชี้แจงกรรมาธิการฯ ของ ปค. 5 ก.ค.2553 เวลา 13.00น.
01/07/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส3ก.ค.1400แก้ไขปัญหายาเสพติด สุราษกร์ธานี
01/07/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ2ก.ค.11.05 บริหารจัดการน้ำ จ.พิจิตร
01/07/10ให้ ปจ./นอ.เข้าห้องประชุมพร้อมกันเวลา 09.00น.วันที่ 1ก.ค.53
30/06/102กค.10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียง รมว.มท.พบกำนัน ผญบ.ทางระบบสื่อสาร ปค.
30/06/10กำหนดชี้แจงกรรมาธิการฯ ของ ปค. คาดว่าวันที่ 5 ก.ค.2553
30/06/101/7/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบ ทกจ.ชลบุรีทางFM91เรื่องเทศกาลท่องเที่ยวสีสันตะวันออก
30/06/1009.00น. 30มิ.ย.ให้ศูนย์ฯเชื่อมระบบConferenceกับส่วนกลางถ่ายทอดประชุม มท.
29/06/1030/6/12.05น.มท.ชวนรู้พบรองปมท.ทางFM91เรื่องมท.กับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
29/06/10ปค. แจ้งให้ จ. อ. ประกวดหมู่บ้าน กม. ให้เสร็จใน ส.ค.53 ดูที่เว็บ ปค.
28/06/1029/6/53/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบรอง ปมท.ภาณุทางFM91เรื่อง6เดือนของศอ.บต.
28/06/10โหลด นส. ด่วนที่สุด เว๊ปไซต์ สน.ปท. สำรวจ งป.เหลือจ่าย ปี 53
25/06/10ดูสถานที่ลงทะเบียนและเข้าพัก สัมมนา ปจ.นอ.ที่หน้าเว็บDOPAและเว็บสน.ยอ.
25/06/1028/6/12.05น. มท.ชวนรู้เชิญพบเลขานุการ ปค.ทางFM91เรื่องนายอำเภอน้อยปี 2
25/06/10ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทางDOPA TV 25มิ.ย.เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
25/06/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ25มิย.11.05ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.พังงา
23/06/1025มิย09.30น.รับฟังถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
23/06/10โหลด นส.ด่วนที่สุด โครงการสัมมนาฯ ปจ.นอ. ที่เว็บไซต์ สน.ยอ.
23/06/10ดาวน์โหลดใบงานฯ โครงการสัมมนา ปจ.นอ. ที่เว็บไซต์ สน.ยอ.
23/06/10แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา ปจ.นอ.ดูที่เว็บ สน.ยอ.
23/06/1024/6/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบผวจ.แพร่ทางFM91เรื่องMountain Bite Open2010
23/06/10วปค.เลื่อนการศึกษาอบรมหลักสูตร ปอ.185 โดยไม่มีกำหนด
23/06/1024มิ.ย.10.00น.เชิญร่วมเป็นเกียรติมอบเกียรติบัติหนี้ รร.อะเดรียติค
23/06/1023/6/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
22/06/10Highlander Resettlement = ชุมชนบนพื้นที่สูง
22/06/10Ask for Legally Alien Status =ขอสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
22/06/10Illegally enter the country = หลบหนี้เข้าเมือง
22/06/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 16-22 มิ.ย.ให้ ปค.ภายใน 23มิ.ย.
22/06/1022/6/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
21/06/10เปิดอบรมวิทยากร ปชต.รุ่น4 / 22 มิ.ย.53 โดย อปค. ณ ร.ร.อยุธยาแกรนด์
21/06/10เชิญ ผวจ.รับมอบนโยบายหนี้นอกระบบและเกียรติบัตรด้วยตนเอง ดูที่เว็บ ปค.
21/06/10เปิดเว็ปDOPAดู ว.13128เรื่องประชาสัมพันธ์บป.2(ใบเหลือง)ด้วยคอมพิวเตอร์
21/06/1021/6/12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องฟื้นฟูภายหลังความรุนแรงใน จ.อุดรธานี
21/06/10ปค.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการค่ายนักเขียน ปค.รายละเอียดเว็ปไซด์ สน.ยอ.
21/06/10เปิดเว็ปDOPAดูว13137เรื่องโปรแกรมการออกใบรับบป.2(ใบเหลือง)ด้วยCOMPUTER
21/06/10วปค.เปิด ผต.ทบ รุ่น2 21มิ.ย.53 11.00น. รร.ปค.โดย อปค.
21/06/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ18มิ.ย.11.05เศรษฐกิจพอเพียง อ.เมืองสกลนคร
21/06/10Alien Book = ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
21/06/10ดูรายละเอียดออก ป.3 หลักฐานอื่นของ กน.ผญ. ยอดเยี่ยมทาง www.dopa.go.th
21/06/1017/6/53/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบอยธ.ทางFM91MHzเรื่องการฟื้นฟูสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง
21/06/10ปค.กำหนดสัมมนา ปจ.นอ. 30 มิ.ย.-2 ก.ค.53 รร.แอมบาสเดอร์ฯ พัทยา ชลบุรี
21/06/10โหลด นส.ด่วนที่สุด เว็ปไซด์ สน.ปท.สำรวจอัตรากำลัง กน.ผญ.ชี้แจง งป.
21/06/10เปิดDOPAดู ว12819เรื่องการออก บป.2(ใบเหลือง)ด้วยCOMPUTERและถือปฏิบัติ
21/06/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 9-15มิ.ย.ให้ ปค.ภายใน16มิ.ย.
21/06/1016/6/53/12.05น.มท.ชวนรู้พบรองผวจ.สมหมายทางFM91MHzเรื่องการฟื้นฟูความรุนแรงในจ.มุกดาหาร
21/06/10Controlling Zone = เขตควบคุม
21/06/1015มิ.ย.12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบรองอพช.พิสันต์ทางFM91MHzเรื่องRoadMapOtop
21/06/10สภากาแฟยามเช้า 17มิ.ย. 09.00น.ห้องประชุมชั้น3วังไชยา สน.สก.เป็นเจ้าภาพ
21/06/10ขอเชิญ หน.กง./ฝ./ศ./ง.ประชุมนอกรอบและสาธิตกล้องCCTV13.00น.วันนี้ ณ ห้้องประชุม สส.
10/06/1011/6/53/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่อง"ฟ้าหญิงฯ"ขอให้คนไทยรักกัน
10/06/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท. ศ.11มิ.ย.11.05ปัญหายาเสพติด จ.นครพนม
10/06/10ปิดรับแผนงาน นอ.น้อย 18 มิ.ย. ดูหนังสือสั่งการเว็บไซต์ ปค.
10/06/10วปค. ปิด สส. รุ่น32 11มิ.ย.53 10.00น. ชั้น4 สน.อธ. โดย ร.อปค.บป.
09/06/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 1-8 มิ.ย.ให้ ปค. ภายใน 9 มิ.ย.
09/06/10แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการหนี้นอกระบบ ดูที่เว็บ ปค.
08/06/109/6/1205น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องฟื้นฟูภายหลังความรุนแรงในจ.อุบลราชธานี
07/06/108มิย.12.05น.มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องโครงการประกวดวาดภาพระดับถูมิภาคอาเซียน
04/06/10เปิดอบรมวิทยากร ปชต.รุ่น2วันที่8มิ.ย.53โดย ร.อปค.สบ. ร.ร.อยุธยาแกรนด์
04/06/10อุทัยธานีไม่ส่งรายงานตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนเดือน ม.ค.-เม.ย.ให้ ปค.
04/06/10สมุทรปราการไม่ส่งรายงานตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนเดือน ม.ค.-เม.ย.ให้ ปค.
04/06/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส5มิ.ย.1400 Clean&Seal อ.ภูหลวง จ.เลย
03/06/104/6/53/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนในนครปฐม
03/06/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท. ศ.4มิ.ย.11.05ป้องกันไฟป่า อ.ภูหลวง จ.เลย
03/06/10ปค.เลื่อนการฝึกอบรมนอ.ระดับสูงใน7-11มิ.ย.กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
03/06/10Highlander Resettlement = ชุมชนบนพื้นที่สูง
03/06/10Ask for Legally Alien Status = ขอสถานะต่างด้าวข้ามืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
03/06/10Illegally enter the country = หลบหนีเข้าเมือง
03/06/10Alien Book = ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
03/06/10Controlling Zone = เขตควบคุม
03/06/10Temporary Camp = ที่พักพิงชั่วคราว
03/06/10Revoke a Nationality = ถอนสัญชาติ
03/06/10Grant Thai Nationality = การให้สัญชาติไทย
03/06/10Displaced person = ผู้อพยพ
03/06/103/6/12.05น. มท.ชวนรู้ทางFM91เรื่องการแข่งขันวิ่งมาราธอนขุนด่านปราการชล
02/06/10สส.แจ้งประชุมประจำเดือนใน 14-15มิ.ย.53 ณ ห้องประชุม วังสวนสุนันทา
02/06/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 26-31 พ.ค.ให้ ปค.ภายใน 2 มิ.ย.
01/06/102มิย10.00น.ฟังกระจายเสียงออกอากาศ รมว.มท.พบกำนันผญบ.ทางระบบสื่อสาร ปค.
01/06/102/6/12.05น.ฟังFM91เรื่องฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์ความรุนแรงในจ.ขอนแก่น
01/06/10"สภากาแฟยามเช้า"3มิย53ณ ห้องประชุม2ชั้น4ตึกสำนักอธิการ วปค.เป็นเจ้าภาพ
01/06/10ให้ทุกอำเภอเร่ง ปชส. นอ.น้อยปี2 ปิด 18มิ.ย.53 ดู www.naiamphoenoi.com
31/05/102มิ.ย.10.00น.รับฟังถ่ายทอดเสียง รมว.มท.พบกำนัน ผญบ.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
31/05/101/6/12.05น.พบ ผวก.กฟน.ทางFM91เรื่องการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์ชุมนุม
27/05/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส29พค1400การแก้ไขปัญหายาเสพติดจ.กาญจนบุรี
27/05/10ศ28พ.ค. งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.
27/05/10มท.ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา เสธฯ อส.ดูที่ เว็ปไซต์ สน.อส.
27/05/1027/5/12.05น.พบกับ รอง ปมท.(ขวัญชัย)ทางFM91เรื่อง มท.กับการปกป้องสถาบัน
25/05/10ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทางDOPA TV 26พค.53เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
25/05/10โหลด นส. ด่วนที่สุดเว๊ปไซต์ สน.ปท. สำรวจ กน.ผญ. จบ ป.ตรี สาขา น.บ.
25/05/1026พค.09.30น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงประชุม ปค.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
25/05/1026พค1205น.พบผวจ.เชียงรายทางFM91เรื่องการขับเคลื่อน5รั้วป้องกันยาเสพติด
25/05/10ประชุม ปจ. วันที่ 27 พค.53 ที่ ปค.นั้น ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนด
25/05/10จังหวัดนครนายกเชิญวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน 6 มิ.ย.53
25/05/10ให้ ปจ.ติดตามและตรวจสอบวิทยุชุมชนที่กระทำผิดกฎหมาย หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด จว.ใดละเว้นหรือเพิกเฉย จะต้องรับผิดชอบ
24/05/1025/5/12.05น.ฟังFM91เรื่องการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
24/05/10แก้ไขเฉพาะ25จ.ภาคกลาง/ตอ.ประชุมปจ.เลื่อนเป็น27พค.เวลา1030น.สถานที่เดิม
24/05/10แก้ไขเฉพาะ25จ.ประชุมปจ.25พค.1330น.เลื่อนเป็น27พค.เวลา1030น.สถานที่เดิม
24/05/10ประชุม ปจ.25พค.เวลา13.30น.เลื่อนเป็นวันที่27พค53เวลา10.30น.สถานที่เดิม
14/05/10ปค.โอนเงินจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา จว. ละ 50,000 บาทแล้ว
14/05/10ปค.ยืนยันการฝึกอบรมด้านITที่ จ.ขอนแก่นรุ่น7ใน18-19พ.ค.รุ่น8ใน20-21พ.ค.
14/05/10เปลี่ยนที่อบรมแกนนำรุ่น1เป็น ร.ร.อยุธยาแกรนด์ จ.อยุธยา วันเดิม ดู DOPA
14/05/10ปค.ประชาสัมพันธ์ผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯที่ www.amphoeyim.com
14/05/10กจ.ยืนยันการอบรมวันที่ 17-18พ.ค.53 เปลี่ยนห้องอบรมเป็นห้องราชา2 รร.ปริ๊นซ์พาเลส และยืนยันการอบรม HR online รุ่นที่1 วันที่18-20พ.ค.53
12/05/1014พค12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดาฯFM91เรื่องสำนึกในความเป็นไทยภายใต้ร่มพระบารมี
12/05/10ชม Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส15พ.ค.1400วิทยาลัยลูกผู้ชาย จ.ชุมพร
12/05/10ศ14พ.ค. งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.
11/05/1012พค.10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงประชุม มท.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
11/05/1012/5/53/12.05น.มท.ชวนรู้เชิญพบผู้ว่ากปภ.ทางFM91เรื่องกปภ.รับมือภัยแล้ง
10/05/1011พค12.05น.พบรองปมท.ภาณุFM91เรื่องติดตั้งระบบประเมินความพึงพอใจประชาชน
10/05/10Justice Enhancement = การอำนวยความเป็นธรรม
10/05/10Money Collection = การเรี่ยไร
10/05/10Firearm registration = ทะเบียนอาวุธปืน
10/05/10Pawnshop = โรงรับจำนำ
10/05/1010พค12.05น.เชิญพบ ผวจ.ระยองFM91เรื่องงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง
08/05/10Cemetery and crematory = สุสานและฌาปนกิจสถาน
08/05/10Auction and used goods trading = ขายทอดตลาดและค้าของเก่า
07/05/10ชม Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส8พ.ค.1400วิทยาลัยลูกผู้ชาย จ.ชุมพร
07/05/10ปค.ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนรอบเมย.ให้ส่งปค.ภายใน10พค
07/05/10แก้ไข วปค. เปิด ปอ. รุ่น184 10พ.ค.53 11.00น. รร.ปอ. โดย อธ.วปค.
07/05/10ปค.รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งจพง.กง.บช.ทางเว็บไซต์http://job.dopa.go.th
07/05/10Services delivery to the people = การให้บริการประชาชน
06/05/10ศ7พ.ค. งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.
06/05/10แจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบเปิดรับหนังสือด่วนที่สุดที่ มท0308.3/ว9371ลว.6พค53
06/05/107พค12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดาฯFM91เรื่องบรรยากาศงาน"รวมพลังใจ ถวายความภักดี"
04/05/106พค12.05พบรองอปค.นิรันดร์ฯFM91เรื่องโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนันผญบ.
04/05/105พค12.05น.พบรอง ปมท.(ขวัญชัย)ทางFM91เรื่องงาน"รวมพลังใจ ถวายความภักดี"
03/05/104พค12.05น.พบรองผวจ.ประวัติฯFM91มท.ชวนรู้เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
03/05/104พค10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียง รมว.มท.พบ กำนัน ผญบ.ทางระบบสื่อสาร ปค.
03/05/10ปค.จัดสัมมนาฯติดตามแผนอำเภอระหว่าง20-21พค.53รายละเอียดดูที่เว็บ สน.ยอ.
03/05/10วปค.แก้ไขเวลาปิดสอบสวนวินัย รุ่น2 7พค53เป็น11.00น.ชั้น4สน.อธ.โดยอธ.วปค.
03/05/10"สภากาแฟยามเช้า"พฤหัสบดี6พค53ห้องประชุมหลานหลวงชั้น3วังไชยา ตบ.เจ้าภาพ
03/05/10วปค. เปิด ปอ. รุ่น184 10พ.ค.53 11.00น. รร.ปอ. โดย ร.อปค.บป.
03/05/10วปค. ปิดสอบสวนวินัย รุ่น2 7พ.ค.53 10.00น. ชั้น4 สน.อธ. โดย อธ.วปค.
03/05/103พค12.05น.พบกับอปภ.อนุชาฯFM91มท.ชวนรู้เรื่องปภ.กับการรับมือพายุฤดูร้อน
30/04/1030 เม.ย.53 เวลา 13.30น. เชิญร่วมพิธีปิดโครงการกล้าผู้นำของพ่อ โดย อปค.
30/04/10วปค. เปิด สส. รุ่น 32 3 พ.ค.53 11.00น. รร.สส. โดย ร.อปค. บป.
29/04/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส1พค.1400แก้ไขยาเสพติดเขตเมือง มุกดาหาร
29/04/10ศ30เมย. งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.
29/04/1030เมย.12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดาฯ เรื่องการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
29/04/10จ.ฉะเชิงเทรา,นครราชสีมา,แพร่,ปทุม,ลำพูน,สุโขทัย,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญไม่ส่งรายงานตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เดือน กพ.ให้ ปค.
29/04/10จ.สมุทรปราการ,สระบุรี,อุทัยธานีไม่ส่งรายงานตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เดือน มค.,กพ.ให้ ปค.
28/04/1029เมย12.05น.พบกับที่ปรึกษาด้านการผังเมือง(ปรีชา)FM91มท.ชวนรู้เรื่องโครงการประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง
27/04/10ให้ ผวจ.ทุก จว.(เว้น จว.ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาสและสตูล)สั่งการให้ ปจ.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันพุธที่ 28เม.ย.2553เวลา13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักนโยบายและแผน มท.จาก ปมท.
27/04/1028เมย.12.05น.พบกับ รองปมท.(ขวัญชัย)FM91เรื่องบทบาท มท.กับการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน
27/04/10ชมถ่ายทอดประชุมปค.ทางDOPA TVและTrunk28เมย09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
27/04/10Removal Form = ใบแจ้งย้าย
27/04/10House Numbering = การกำหนดบ้านเลขที่
27/04/10สมัครชมรมนายอำเภอฯ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการและประชาชน 28 นี้ ณ ห้อง ปค.1
27/04/1027เมย12.05พบกับรอง ผวจ.สงขลาFM91มท.ชวนรู้เรื่องโครงการครอบครัวเดียวกัน
23/04/10รายงานหนี้นอกระบบตามแบบ นรบ.2,3 ให้ส่ง มท. 29เม.ย.53 ก่อน 12.00น.
23/04/1026เม.ย.53 เวลา09.00น. เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการกล้าผู้นำของพ่อ โดย อปค.
23/04/10ส.24เม.ย. งด Nextก้าวแห่งความคิด
23/04/10House Registration = ทะเบียนบ้าน
23/04/10วปค.เปิดสอบสวนวินัย รุ่น 2 26เม.ย.53 11.00น. รร.ปค.โดย ร.อปค.บป.
23/04/10ศ23เม.ย. งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.
23/04/1023เมย12.05 มท.1อ่านสารวันเทศบาลและพบ ม.ล.ปนัดดาฯเรื่องความมั่นคงของประเทศกับระบบการเมืองไทยในรายการ มท.ชวนรู้ทางFM91
21/04/10Power of Attorney = หนังสือมอบอำนาจ
21/04/10ปค.เปลี่ยนแปลงพิธีเปิดสัมมนากำกับดูแลท้องถิ่นเป็น 08.30 น. เข้าห้องสัมมนา 07.30 น. 22เม.ย.53
20/04/1021เมย.12.05น.พบ อปภ.อนุชาFM91เรื่องสรุปผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์
20/04/1020เมย12.05น.พบ ผวจ.จันทบุรีFM91เรื่องประกวดภาพถ่ายดุจดั่งภาพฝันจันทบูร
19/04/10ให้ จ./อ.เร่งรัดการเจรจาหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จ 31พ.ค.53 ดูที่เว็บ ปค.
12/04/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส17เมย.1400แก้ไขยาเสพติดเขตเมือง มุกดาหาร
12/04/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ16เม.ย.1105แก้ไขปัญหายาเสพติด จ.นครพนม
12/04/1016เมย120.5พบม.ล.ปนัดดาทางFM91มท.ชวนรู้เรื่องการศึกษา"สร้างคนสร้างชาติ"
09/04/1012เมย.12.05น.พบกับ ผวจ.สมุทรปราการFM91มท.ชวนรู้เรื่องสงกรานต์พระประแดง
09/04/10เลื่อน "สภากาแฟยามเช้า" เป็น 23เม.ย.53 วังไชยา ชั้น3 สน.ปท.เป็นเจ้าภาพ
09/04/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทางสทท.ส10เมย.1400ป้องกันยาเสพติดลำน้ำโขงจ.นครพนม
09/04/10ศ9เม.ย. งดนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท. ถ่ายทอดสถานการณ์ชุมนุม
09/04/109เมย.12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องแนวคิดพัฒนาศึกษาสร้างคนสร้างชาติ
08/04/10ปค.อบรมอำนวยการสูงแต่งตั้งใหม่19-22เมย53ณ จ.ชลบุรีรายละเอียดที่เว็บกจ.
08/04/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 1-6 เม.ย.ให้ ปค.ภายใน 7 เม.ย.
08/04/108เมย.10.00น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงประชุม มท.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
08/04/10วปค.ปิด สืบสวน 31, ปอ.183 9เม.ย.53 10.00น.ชั้น4 สน.อธ. โดย ร.อปค.บป.
08/04/108เมย12.05พบอปภ.อนุชาFM91เรื่องเตรียมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต
07/04/10นปส.รุ่นที่55ย้ายสถานที่รายงานตัว19เมย.จากเดิมกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนไป วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
05/04/107เมย12.05พบรองผวจ.ภูเก็ตFM91มท.ชวนรู้เรื่องภูเก็ตไบค์วีค2010ครั้งที่16
05/04/10Letter of Consent = หนังสือให้ความยินยอม
05/04/10ติดตามอปค.ให้สัมภาษณ์โครงการพระราชดำริรายการสถานีความคิด สทท.7เมย10.15
05/04/10Letter of Birth Notification = ใบรับแจ้งการเกิด
05/04/10Affirmation of Freedom to Marry = ใบรับรองความโสด
05/04/10District Registrar = นายทะเบียนอำเภอ
05/04/10Registration Office = สำนักทะเบียน
01/04/102เมย10.00น.รับฟังการการถ่ายทอดเสียง มท.1พบกำนัน ผญบ.ทางระบบสื่อสาร ปค.
01/04/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท. ส3เมย.1400วิทยาลัยลูกผู้ชาย จ.ชุมพร
01/04/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ2เมย1105 จิตสำนึกรักษ์ป่า จ.นครนายก
01/04/102เมย12.05ฟังเรื่องการปกครองของมท.ในสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทางFM91
01/04/10แบบประเมินผล สนท. ดูที่ www.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน
01/04/10สรุปยอด สนท.ที่เข้าร่วมโครงการ สนท.ดีเด่น ปี 2553 รายชื่อแต่ละศูนย์ภาค
01/04/10วปค.ปิด สืบสวน 31 , ปอ.183 9เม.ย.53 10.00น.ชั้น4 สน.อธ.โดย ร.อปค.บป.
31/03/10วปค.กำหนดวันอบรมสอบสวนวินัย รุ่น 2 ลง WEB วปค.แล้ว
31/03/101เมย13.00น.หลังข่าวเชิญชมมท.1อ่านสารวันคล้ายวันสถาปนามท.1เมย53ทางช่อง9
31/03/101เมย12.05น.มท.ชวนรู้รับฟังมท.1อ่านสารวันคล้ายวันสถาปนามท.1เมย53ทางFM91
31/03/101เมย.07.30น.เชิญรับฟัง มท.1 อ่านสารวันคล้ายวันสถาปนา มท. 1เมย.53ทางFM92.5และเครือข่าย สวท.ทั่วประเทศ
31/03/1031มีค12.05น.มท.ชวนรู้พบกับรองฯขวัญชัย วงศ์นิติกรทางFM91เรื่องการจัดงานวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1เมย.53
30/03/10"สภากาแฟยามเช้า" 22 เมษายน 2553 วังไชยา ชั้น 3 สน.ปท. เป็นเจ้าภาพ
26/03/10ชม Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท. ส27มี.ค.1400 วิทยาลัยลูกผู้ชาย จ.ชุมพร
26/03/10ศ26มีนา งดรายการนักปกครองไทยใจเกิน100
25/03/1026มีค12.05น.รับฟังเรื่องบรรพชาสามเณร5รั้วร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯทางFM91
25/03/10จ./อ. สามารถ Download ใช้ในการอบรม ฯลฯ ได้
25/03/10สน.ปท.ได้นำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของ กม. ลงไว้ใน Web ของ สน.ปท. แล้ว
24/03/10ภายใน 25 มีค.53 ภายในเวลา 14.30น. แบบรายงานดูได้ที่ web ปค.
24/03/10ให้ จ. รายงานการพัฒนาศักยภาพ กม. โดย ร.ร.นปท.จ.
23/03/10สรุปผลความก้าวหน้าการเจรจาหนี้นอกระบบ ครั้งที่ 5 ที่เว็บ ปค.
23/03/10ปค.แต่งตั้ง(ย้าย)ขรก.ตำแหน่งหน.กลุ่มงานระดับชำนาญการพิเศษทางเวบเพจ กจ.
23/03/10ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทางDOPA TV 24มีค53เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
22/03/10สส.ขอแจ้งงดประชุมประจำเดือน ใน 25-26 มีนาคมนี้
17/03/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท. ส20มีค1400แก้ไขยาเสพติดลำน้ำโขง จ.นครพนม
17/03/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ19มีค1105 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.นครนายก
16/03/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 10-16 มีค.ให้ ปค. ภายใน 17 มีค.
16/03/10"สภากาแฟยามเช้า" 18 มีนาคม 53 ปค.2 ชั้น5 โดย กค. เป็นเจ้าภาพ
12/03/10การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในความรับผิดชอบของ มท. ที่เว็บ ปค.
12/03/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท. ส13มีค1400แก้ไขยาเสพติดลำน้ำโขง จ.นครพนม
12/03/10วปค.ปิด เยาวชนพลเมือง ปชต. รุ่น2/53 14มีค53 15.00น. รร.นอ.โดย อธ.วปค.
12/03/1012มีค12.05น.พบม.ล.ปนัดดา ทางFM91เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุม
11/03/10ปค.ประชาสัมพันธ์ผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ที่www.amphoeyim.com
11/03/10สรุปภาพรวมแก้ไขปัญหาหนี้เรียงลำดับสูงสุด ที่เว็บ ปค. หรือ สน.ปท.
11/03/10เลื่อนสัมมนาฯ บทบาท นอ. กำกับดูแล อปท. วันที่ 12 มี.ค.53 โดยไม่มีกำหนด
11/03/10ให้กง./ฝ./ศูนย์ส่งเอกสารประกอบแบบ ปผ.3ของทุกคนให้ง.บห.ภายในกำหนดด้วย
11/03/10วปค.แจ้งเลื่อนฝึกหลักสูตรการดำเนิการสอบสวนวินัย ขรก.รุ่น2โดยไม่มีกำหนด
10/03/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ12มีค1105โครงการแมวจับหนู จ.ราชบุรี
10/03/1013.00น.10มีค.รับฟังถ่ายทอดเสียงการประชุมมท.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
09/03/10ปค.เลื่อนประชุมคณะกรรมการDOPA CENTERใน10มี.ค.14.00น.ออกไปโดยไม่มีกำหนด
09/03/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 3-9 มี.ค.ให้ ปค. ภายใน 10 มี.ค.
09/03/10ปค.ขอเลื่อนสัมมนาเรื่องบทบาท นอ.กำกับดูแลท้องถิ่นใน 12มี.ค.53ออกไปก่อน
08/03/10ข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ Excell ดูที่เว็บ ปค.ผ่านรหัส 1234
08/03/10ขอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดูที่เว็บ ปค.
08/03/10ปค.แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ จพง.ปค./กง./จนท.ทาง www.dopaperson.com(กจ.)
05/03/10 ส 6 มี.ค. ของดการออกอากาศรายการ Next ก้าวแห่งความคิด
05/03/10วปค.เปิดเยาวชนพลเมือง ปชต. รุ่น2/53 8มีค53 11.00น. รร.นอ.โดย ร.อปค.บป.
05/03/105มีค12.05พบม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องการขับเคลื่อนงานตามนโยบายมท.ของจ.นฐ.
05/03/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ5มีค1105เพิ่มชื่อในพ.ท.ทุรกันดารอ.อุ้งผาง
04/03/10ข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบและแบบ นบ.๒ ดูที่เว็บ ปค.
04/03/10Provincial Electricity Authority = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
04/03/10Office of the Permanent Secretary for Interior = สป.มท.
04/03/10Department of Public Works and Town & Country Planning = ยธ.
04/03/10Department of Land = กรมที่ดิน
04/03/10Community Development Department = พช.
04/03/10Department of Local Administration = สถ.
04/03/10Department of Disaster Prevention and Mitigation = ปภ.
04/03/10Department of Provincial Administration = ปค.
03/03/10Ministry of Interior = มท.
26/02/1026กพ12.05น.พบกับม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทางFM91เรื่องการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์
26/02/10ชมNextก้าวแห่งความคิดทางสทท.ส27กพ1400จับยาบ้าแสนสี่หมื่นเม็ดจ.เชียงราย
26/02/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ26กพ1105ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า จ.ตราด
25/02/1025กพ12.05มท.ชวนรู้เชิญพบกับรองฯขวัญชัย วงศ์นิติกรทางFM91เรื่องความคืบหน้า มท.Clean&Sealทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด
24/02/10เลื่อนสภากาแฟยามเช้า
23/02/1009.30น.24กพ.รับฟังถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
23/02/10หน.ง.บห.ให้มาตรวจรับรถจักรยานยนต์ที่วังสวนสุนันทาใน24ก.พ.53เวลา13.00น.ห้ามพลาด
22/02/10ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทาง DOPA TV 24กพ53เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
22/02/10Village Committee = คณะกรรมการหมู่บ้าน
22/02/10Village Security Team = ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
22/02/10Territorial Defense Volunteer = สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
22/02/10Chief Subdistrict Officer = ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล
22/02/10Finance and Accounting Analyst = นักวิชาการเงินและบัญชี
19/02/10วปค.เปิดวิทยากรการทะเบียนรุ่น4/53 22กพ53 09.00น.ชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
19/02/10Provincial Legal Officer = นิติกรจังหวัด
19/02/10กรมบัญชีกลางจะส่งข้อมูลลูกหนี้ที่สมบูรณ์ตามภูมิลำเนาให้ จ. 22 ก.พ.53
19/02/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ19กพ.10.00พัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ อ.ปง พะเยา
19/02/10Governing Officer=เจ้าพนักงานปกครอง
19/02/10จ.รายงานข้อมูลที่สมบูรณ์และรายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ ดูที่เว็บ ปค.
19/02/10ยกเลิกแบบ นบ.2 เดิม ให้ใช้แบบ นบ.2 ใหม่ ดูที่เว็บ ปค.
19/02/10ดูหนังสือสั่งการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯปี2553ที่เว็บปค.(สน.ยอ)
19/02/1019กพ12.05น.พบม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องงานพระราชวังสวยกล้วยไม้งาม นฐ.ปี53
17/02/1018 ก.พ.53 งด "สภากาแฟยามเช้า"
17/02/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 10-16 ก.พ.ให้ ปค.ภายใน 17 ก.พ.
16/02/10รายชื่อผู้เข้าอบรม สส. 31,32 ลงใน web ของ วปค. แล้ว
12/02/10วปค.เปิดวิทยากรการทะเบียนรุ่น4/53 22กพ.53 09.00น.ชั้น4สน.อธ.โดยอธ.วปค.
12/02/10นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ12กพ1105สร้างความมั่นคงแนวชายแดน เชียงราย
10/02/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 3-9 ก.พ.ให้ ปค.ภายใน 10 ก.พ.
10/02/1010.00น.11กพ.รับฟังถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
10/02/10ชมรอยยิ้มของแผ่นดินภารกิจ อส.ทาง สทท. พฤ11ก.พ.เวลา 13.00น.
09/02/10มท.1 อ่านสารวัน อส. ช่อง 5 10ก.พ. เวลา 16.55น.
09/02/10ดูหนังสือสั่งการเกี่ยวกับข้อหารือ กน. ผญบ. ทางเว็บไซต์ ปค. (สน.ปท.)
05/02/10ปค.จะยึดข้อมูลหนี้นอกระบบที่คลัง จ. ส่งให้ จ. เป็นเป้าหมาย
05/02/10คลัง จ.มีหน้าที่จำแนกข้อมูลหนี้นอกระบบ ส่งให้ จ.เป็นราย อ.
05/02/10ปค.แจ้งให้ จ.รายงานข้อมูลลูกหนี้ฯ รายอำเภอภายใน 5 ก.พ. ดูที่เว็บ ปค.
05/02/10วปค.เปิดวิทยากรการทะเบียนรุ่น3/53 8กพ.53 09.00น.ชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
05/02/10ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ5กพ1105บทบาทนักปกครองทองแสนขันอุตรดิตถ์
05/02/105กพ12.05น.พบม.ล.ปนัดดา ทางFM91เรื่องมหกรรมท่องเที่ยว จ.นครปฐมครั้งที่2
02/02/1010.00น. 2กพ.รับฟังการกระจายเสียง รมว.มท.พบกำนัน ผญบ.ทางระบบสื่อสาร ปค.
01/02/10"สภากาแฟยามเช้า" 4 ก.พ.53 ลานจอดรถข้างร้านกาแฟ
29/01/10ข้อสั่งการของ อปค.ในที่ประชุมฯ ปจ.นอ. 21ม.ค.53 ดูที่เว็บ ปค.
28/01/10ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ29มค1105ขยายผลโครงการพระราชดำริ เดิมบางฯ
28/01/10วปค.เปิดวิทยากรการทะเบียนรุ่น2/53 1กพ.53 09.00น.ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
28/01/10Assistant Governing Officer = เจ้าหน้าที่ปกครอง
27/01/10Assistant Chief District Officer = ปลัดอำเภอ
27/01/10Chief District Officer = นายอำเภอ
27/01/10Deputy Governor= ปลัดจังหวัด
27/01/1009.30น.27มค.รับฟังถ่ายทอดเสียงการประชุมปค.ผ่านระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
25/01/10ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทางDOPA TV 27ม.ค.53เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
22/01/10ชม Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส23มค1400แก้ไขปัญหายาเสพติด มหาสารคาม
22/01/10ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ศ22มค1105ขยายผลโครงการพระราชดำริ นนทบุรี
22/01/10วปค.เปิดวิทยากรการทะเบียนรุ่น1/53 25มค53 09.00น.ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
21/01/10หน.ศ.สนใจสมัครผู้บริหารระดับกลางส่งใบสมัครภายในวันที่22ม.ค.ดูเว็บกอง
21/01/10อำเภอที่ยังไม่ได้สมัครเทศาฯ ตามงบบูรณาการ กรุณาสมัครด่วน ขอบคุณครับ
20/01/10กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 13-19 ม.ค.ให้ ปค.ภายใน 20 ม.ค.
20/01/10มท.2 เป็นประธานเปิดประชุมฯ ปจ.นอ. 21 ม.ค. 10.00น. ร.ร.แอมฯ ชลฯ
19/01/10เปลี่ยนเวลาเปิดประชุมฯ ปจ.นอ. 21ม.ค. เป็น 10.00น. มท.2 ประธานฯ
19/01/10ประชุมมอบนโยบาย ปจ.และ นอ. 21-22 ม.ค.2553 จ.ชลบุรี ดูที่เว็บ ปค.
19/01/10ชม Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส16มค1330แก้ไขยาเสพติดในรั้วชุมชน จ.เลย
19/01/10"สภากาแฟยามเช้า" เลื่อนเป็น 20 ม.ค.53 ปค.2 ชั้น5
19/01/1015/1/2553/12.05น.พบม.ล.ปนัดดา ทางFM91เรื่อง มท.1มอบนโยบายยาเสพติดปี53
19/01/10ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท. ศ15มค1105 วัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.สุรินทร์
14/01/10ชม Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส16มค1330แก้ไขยาเสพติดในรั้วชุมชน จ.เลย
14/01/10ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท. ศ15มค1105 วัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.สุรินทร์
14/01/1014มค53เวลา09.30น.เปิดอบรมทีมตำบลรุ่น2 โดย ร.อปค.สบ.รร.บางกอกพาเลส กทม.
14/01/10การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการชุมชนพอเพียงระดับ จ/อ ดูที่เว็บ ปค.
14/01/1009.30น. ปค.และสภากาชาดไทย ลงนาม MOU ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
13/01/10แจ้งผู้ร่วมสัมมนาสส.รถไฟ กทม.-ชม.ออกจากหัวลำโพง18.00น.ชานชลา5คันที่9/1
13/01/10"สภากาแฟยามเช้า" เลื่อนเป็น 20 ม.ค.53 ปค.2 ชั้น5
13/01/10แจ้งผู้ร่วมสัมมนาสส.รถไฟ กทม.-ชม.ออกจากหัวลำโพง18.00น.ชานชลา5คันที่9/1
13/01/1010.00น.13มค53รับฟังถ่ายทอดเสียงประชุมมท.ทางระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจปค.
12/01/10มท.1 เชิญร่วมลงนามปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด131000ม.ค.53ลานอเนกประสงค์ มท.
12/01/10หนังสือสั่งการการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักปค.ปี2553ดูที่เว็บ ปค.(สน.ยอ)
12/01/10จนท.สส.ไปสัมมนาเพื่อความสะดวกพกวิทยุสื่อสารให้ตั้งความถี่ 162.600
08/01/10ชม Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส9มค1330แก้ไขยาเสพติดในรั้วชุมชน จ.เลย
08/01/108มค.12.05น.พบม.ล.ปนัดดาFM91เรื่องโครงการอาหารปลอดภัยครัวอนามัยในโรงเรียน
07/01/10ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ศ8มค1105ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จ.เลย
07/01/10เชิญร่วมเปิดอบรมชุดตำบล 11ม.ค. 09.00น. ร.ร.บางกอกพาเลซ (อปค.ประธานฯ )
07/01/108มค.13.30น.วปค.ปิด ปอ.รุ่น182ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดย ร.อปค.บป.(วิลาศ)
05/01/10อปค.เชิญผู้บริหาร ปค.ร่วมขอรับพรปีใหม่จาก ท่านชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ วันพุธที่6ม.ค.53 เวลา08.00น.บ้านพักดินแดง(รถตู้ออกจาก ปค.เวลา07.00น.)
05/01/10ขอเลื่อนการเข้าเยี่ยมคารวะเลขาฯ กปร.ออกไปโดยไม่มีกำหนด
05/01/10"สภากาแฟยามเช้า" 21 ม.ค.53 ปค.2 ชั้น5
05/01/1010.00น.5มค53รับฟังการกระจายเสียง รมว.มท.พบกำนัน ผญบ.ทางระบบสื่อสาร ปค.
04/01/10พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ ฉบับที่12มีผลใช้บังคับ31ธค.52ดูเว็ปไซต์ ปค.
04/01/10ชม Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส2มค1330 วิทยาลัยลูกผู้ชาย จ.ชุมพร
04/01/10ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส2มค0900ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จ.เลย
04/01/10เปลี่ยนเวลาชมนักปกครองไทยใจเกิน100 สทท.ส2มค.0900เป็น ศ1มค.11.05ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จ.เลย
31/12/09เปลี่ยนแปลงเวลาลงนามถวายพระพร 1มค.53 เป็นเวลา10.00น.พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ปค.1 เวลา09.30น.ออกเดินทาง 09.45น.
31/12/09ระเบียบการดำเนินการโครงการชุมชนพอเพียง ดูที่เว็บ ปค.
24/12/09ชมNextก้าวแห่งความคิดทางสทท.ส26ธค1330แก้ไขยาเสพติดในเขตเมืองจ.เชียงใหม่
24/12/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส26ธค0900สายใยรักแห่งครอบครัว อ.ปักธงชัย
24/12/09การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ กระทรวงมหาดไทย ดูที่เว็บ ปค.
24/12/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส26ธค0900สายใยรักแห่งครอบครัว อ.ปักธงชัย
23/12/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 16-22 ธ.ค.ให้ ปค.ภายใน 23 ธ.ค.
23/12/09มท.ให้ทุก อ. สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดูที่เว็ป ปค.
23/12/09ชมถ่ายทอดประชุม ปค.ทางDOPA TV 23ธค.52เวลา09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
21/12/09โหลดหนังสือด่วนที่สุด เครื่องราชฯ กน. ผญ.ปี2553 ที่เว๊บไซต์ สน.ปท.สกน.
21/12/09ชม Next ก้าวแห่งความคิด สทท.ส19ธค.1330 ป้องกันยาเสพติดรั้วชายแดนไชยปราการ
21/12/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส19ธค.0900พัฒนาเมืองกึ่งเกษตร อ.นครหลวง
21/12/09วันนี้12.05น.พบมล.ปนัดดาทางFM91เรื่องแผนป้องกันอุบัติภัยทางถนนจ.นครปฐม
21/12/09ปค.ประชาสัมพันธ์ผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ที www.amphoeyim.com
21/12/09ปค.จัดอบรมชุดตำบลขับเคลื่อน กม.10-15 ม.ค.53 ดูที่เว็บ ปค.
21/12/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 9-15 ธ.ค.ให้ ปค. ภายใน 16 ธ.ค.
21/12/09เชิญร่วมเปิดประชุมผู้ปฎิบัติงานยาเสพติด 160900 ธ.ค.52 รร.บางกอกพาเลส
21/12/09"สภากาแฟยามเช้า" 17 ธ.ค.52 ปค.2ชั้น5
11/12/09ชมรายการNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส12ธค1330แก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ปาย
11/12/09นักปกครองไทยใจเกิน100 สทท.ส12ธค0900 เที่ยวเชิงอนุรักษ์อ.เวียงเชียงรุ้ง
11/12/0911/12/2552/12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุลทางFM91MHzเรื่องลูกของแผ่นดิน
09/12/09ให้แจ้งมวลชนงานวันที่ 10 ธ.ค.52 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้ามีเหมือนเดิม
09/12/09ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเร่งรัดให้ จว.ท่านรายงานจำนวนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโดยด่วนภายใน10.00น.11ธ.ค.52
09/12/09เร่งจัดส่งเอกสาร หลักฐาน เรียน มสธ. ของ กน. ผญ.ภายใน 15 ธ.ค.52
09/12/09ชมประชุมพ.ร.บ.ขรก.พลเรือนทางDOPA TV9ธค0830-1730น(http://tv.dopa.go.th)
08/12/09ดูว.3940ในเว็ปdopaเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตร/พนักงานเจ้าหน้าที่
08/12/09มท0311.3/392 ลว.6 ธ.ค.52 ให้นำรถมวลชนเข้าจุดตามที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
08/12/09รับวิทยุด่วนที่สุด0311.3/389 ลว.6 ธ.ค.52 การแสดง 4D เพิ่ม 2 รอบต่อคืน ณ ลานพระรูป
08/12/09แจ้งให้ประชาสัมพันธ์การแสดง4Dที่ลานพระบรมรูปเพิ่มเป็นคืนละ2รอบ/วัน
08/12/09ให้ ปจ. รับ นส.ด่วนที่สุด มท 0311.3/388 ปฏิบัติ 6 ธ.ค.52ที่ห้องป้องกัน
08/12/09ขอให้ดูรายละเอียดงานมวลชน 5-13 ธ.ค.52 จากเว็บไซต์ สน.อส.
04/12/09ของดรายการNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.เฉพาะ ส.5ธค.13.30น.
04/12/09ชมรายการNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส5ธค1330แก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ปาย
04/12/09นักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส5ธค0900พบความพอเพียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
04/12/09ขอให้เร่งจัดส่งใบสมัคร/ลงทะเบียนเรียน มสธ.ของ กน. ผญ.ให้ ปค.โดยด่วน
04/12/094/12/2552/12.05น.พบกับม.ล.ปนัดดาดิศกุลทางFM91เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02/12/09ให้ จ.รายงานการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ดูที่ www.dopa.go.th
01/12/092 ธ.ค. 14.00น. เชิญ จนท.สื่อสารงาน 5 ธันวาฯ ประชุม ณ วังสวนสุนันทา
01/12/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 25พ.ย.-1ธ.ค.ให้ ปค.ภายใน 2 ธ.ค.
01/12/09ชมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริปค.ทางDOPA TV1ธค14.00น.http://tv.dopa.go.th
30/11/091ธค12.05น.พบม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่อง66ปีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์องค์ปฐมเสนาบดีมท.
27/11/09การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ SML เพิ่มเติม 30 หมู่บ้าน ที่เว็บ ปค.
27/11/09นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส28พย0900ความมั่นคงตามแนวชายแดน จ.จันทบุรี
27/11/09วปค.เปิด ปอ.รุ่น182 30พ.ย.52 11.00น.ห้องบรรยาย รร.ปอ.โดย ร.อปค.(วิลาศ)
27/11/0927/11/2552/12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทางFM91 เรื่องการปกป้องสถาบัน
25/11/09ปจ/นอ.ในจว.ที่มีชื่อจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ5ธค52ดูเว็บไซต์สน.อส.
25/11/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 18-24 พ.ย.ให้ ปค.ภายใน 25 พ.ย.
25/11/09ชมการประชุม ปค.ทาง DOPATV 25พ.ย.52 09.30น. (http://tv.dopa.go.th)
23/11/09ให้จ.รายงานข้อมูลกิจกรรมของหมู่บ้านตามแบบ1ภายใน25พย.52เพื่อใช้แถลงข่าว
23/11/09อปค.กำหนดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การขยายผลโครงการพระราชดำริ 1 ธ.ค.52
23/11/09เชิญหน.กง/หน.ฝ./หน.ศ/หน.ง.ประชุมนอกรอบวันนี้09.30น.ห้องประชุมปค.2ชั้น5
20/11/09ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภูฏานเวลา 13.00น. ห้องประชุม2ปค.ชั้น5
18/11/09ชมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ 19/11/52เวลา 10.10น.ช่อง NBT
18/11/09 ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส21พย0900อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ.แพร่
18/11/09โหลด นส.สั่งการโครงการพระราชดำริที่เว็บ ปค.และรายงานภายใน 25 พ.ย.2552
17/11/09"สภากาแฟยามเช้า" 3 ธ.ค.52 ปค.2 ชั้น5
17/11/09กระทรวงการคลังเชิญผวจ.ร่วมพิธีเปิดโครงการหนี้นอกระบบ19พย.ดูที่เว็ป ปค.
17/11/0917พ.ย.11.30น. ปค.ร่วมกับ สตง.ลงนาม MOU ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
13/11/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส14พย0900โครงการตามแนวพระราชดำริ จ.น่าน
13/11/0913/11/2552/12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ทางFM91เรื่องการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
13/11/09วปค.เปลี่ยนแปลงพิธีเปิด ปอ.รุ่น182จากวันที่16เป็นวันที่30พย.52 11.00น.
12/11/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 4-10 พ.ย.ให้ ปค. ภายใน 12 พ.ย.
12/11/09ก.คลังเชิญ ผวจ.ร่วมพิธีเปิดโครงการหนี้นอกระบบ 19 พ.ย.52 ดูที่เว็ป ปค.
11/11/09แบบรายงานโครงการพระราชดำริที่เว็บ ปค.รายงานภายใน 25 พ.ย.2552
11/11/09ห้ามจังหวัดอำเภอแก้ไขข้อมูลเครื่องราชฯ กน.ผญ. ปี52
11/11/0911-20 พ.ย.52 ปิดโปรแกรมขอเครื่องราชฯ กน.ผญ.
09/11/09ให้คัดเลือก กน.ผญ.ยอดเยี่ยม ปี53 ตาม นส.ที่ มท.0310.2/ว 3625 ลว.3พย.52
09/11/09กรณีเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำนันฯ ขอให้ประสานคลังจังหวัด
09/11/09ปค.ได้โอนจัดสรรค่าตอบแทนกำนันฯ ไปจังหวัดแล้ว ขอให้เร่งเบิกจ่ายโดยตรง
06/11/09เบิกค่าตอบแทน กน. ผญ.ได้ตั้งแต่ 10 พ.ย.52 เป็นต้นไป
06/11/09ดาวน์โหลดแบบขอถอนรายชื่อขอเครื่องราชฯ ปี 52 ที่เว็บไซต์ สน.ปท. สกน.
06/11/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส7พย0900ส่งเสริมอาชีพอ.นาวัง หนองบัวลำภู
06/11/09ขั้นตอนการรายงานตัวตามโครงการต้นกล้าอาชีพเพิ่มเติม ดูที่เว็บ ปค.
06/11/096/11/2552/12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ทางFM 91 เรื่องการเป็นข้าราชการที่ดี
05/11/09ขอความร่วมมือสมัครเทศาฯ ตาม น.ส.ที่ มท 0305.3/ว 19601
04/11/09"สภากาแฟยามเช้า" 5 พ.ย.52 ลานจอดรถข้างร้านกาแฟ ปค.
03/11/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 28ต.ค.-3พ.ย.ให้ ปค.ภายใน 4 พ.ย.
02/11/09การบันทึกข้อมูล กม.ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ดูที่เว็บ ปค.
30/10/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส31ตค0900บริหารอำเภอแบบบูรณาการกาฬสินธุ์
30/10/0930ต.ค.12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ทางFM91เรื่องการจัดระเบียบสังคม จ.นครปฐม
28/10/09แจ้งผลการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ SML ปี 2551 ที่เว็ป ปค.
28/10/09ปค.มีคำสั่งแต่งตั้ง ปจ./ผอ./ผต.ปค./ที่เว็บ www.dopa.go.th(เว็บเพจ กจ.)
28/10/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 21-27 ต.ค.ให้ ปค.ภายใน 28 ต.ค.
26/10/09วปค.ปิดเยาวชนพลเมือง ปชต.รุ่น1/53 26ตค14.00น.ห้องบรรยาย รร.นอ.โดย อธ.วปค.
22/10/0923/10/2552/12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทาง FM91 เรื่องวันปิยมหาราช
21/10/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส24ตค0900ส่งเสริมอาชีพอ.มหาชนะชัย ยโสธร
21/10/09ปค.จัด DOPA Big Cleaning Dayทุกอำเภอทั่วประเทศ6พย.52ดูในwww.dopa.go.th
21/10/09เลื่อน "สภากาแฟยามเช้า" เป็นพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.52
21/10/09ชมเทปการประชุม ปค.ทาง DOPATV 21ต.ค.52 14.00น. (http://tv.dopa.go.th)
19/10/09วปค.เปิดเยาวชนพลเมือง ปชต. รุ่น1/53 20ตค.10.30น.ชั้น4 สน.อธ.โดย อปค.
16/10/09มท.มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) รอง.ผวจ.ที่เว็บ www.personnel.moi.go.th
16/10/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส17ตค0900อบรมครูวิทยาลัยลูกผู้ชายราชบุรี
16/10/0916ตค.12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดาฯทางFM91เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ จว.นครปฐม
14/10/09เร่งรัดแจ้งยอดจำนวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
12/10/0917ตค.10.00น.กฐินพระราชทาน ปค.2552 วัดศรีสุริยวงศาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี
09/10/09นอ.คณะทำงานแก้ปัญหาเกษตรกร(ศูนย์ร่วมใจ)11คนส่งแผน12ตค.ประชุมที่ปค.15ตค
09/10/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส10ตค0900ชุมชนพอเพียงบางกระทุ่ม พิษณุโลก
09/10/099ตค.12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทางFM91เรื่องสิ่งแวดล้อมแม่น้ำท่าจีน
08/10/09วปค.ปิด จนท.ปค.จชต.รุ่น4 9ตค.10.00น.ชั้น4สน.อธ.โดย ร.อปค.บป.(ร.วิลาศ)
07/10/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 1-6 ต.ค.ให้ ปค.ภายใน 7 ต.ค.
06/10/09'สภากาแฟยามเช้า" พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.52 ณ ห้องประชุม ปค.2 ชั้น5
05/10/09พฤ.8ตค.10.00น.ให้ หน.กง./ฝ./ศ./ง.ใส่เสื้อสีเขียวกองเพื่อต้อนรับ ร.อปค.
02/10/094ตค18.15น.ชมสารคดี"พระราชปณิธาน ธ สานสุขฯ"ทางช่อง7และ5ตค20.30น.ทางสทท.
02/10/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท. ส.3ต.ค.09.00น.ทาง DOPA CENTER
02/10/092/10/2552/12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดาฯ ทาง FM91 เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ
29/09/09ปรับปรุงกรอบ คชจ.การจัดประชุม กม.หมู่บ้านละ 800 ดูที่เว็บ dopa.go.th
28/09/09ขอเลื่อนการเข้าเยี่ยมคารวะปลัด ก.ต่างประเทศออกไปโดยไม่มีกำหนด
25/09/0928กย11.30น.รับชมรายการมท.ชวนรู้ทางสทท.เรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
25/09/09นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส26กย0900อนุรักษ์ทรัพยากร ท่าปลา อุตรดิตถ์
25/09/0927กย18.15น.ชมสารคดี"พระราชปณิธาน ธ สานสุขฯ"ทางช่อง7และ28กย20.30ทางสทท.
25/09/0925/9/2552/12.05น. พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุลทาง FM 91 เรื่อง การสร้างชาติ
25/09/09วปค.เปิด จนท.ปค.จชต.4 จันทร์ที่28ก.ย.52 11.00น.ห้องบรรยาย รร.สส.โดย อธ.วปค.
25/09/09วปค.เปิด จนท.ปค.จชต.3 จันทร์ที่28ก.ย.52 11.00น.ศูนย์ฯ ดอยสะเก็ด จ.ชม. โดย ผวจ.ชม.
25/09/09วปค.เปิด จนท.ปค.จชต.2 จันทร์ที่ 28 ก.ย.52 11.00น.ศูนย์ฯ สุราษฎร์ฯ โดย ผวจ.สุราษฎร์
24/09/09ให้เร่งส่งคำสั่ง จว. ประกันราคาพืชผลเกษตรโดยด่วนที่สุด
23/09/09แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการชุมชนพอเพียง ม./ชช. ละ 300 ดูที่เว็บ ปค.
23/09/09วปค.ปิด นอ.68,69,70ศุกร์ที่25กย.09.30น.หอประชุมอนุสรณ์100ปี มท.โดย รมว.มท.(การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว)
23/09/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 17-22 ก.ย.ให้ ปค.ภายใน 23 ก.ย.
23/09/09อปค.มอบรางวัล สนท.ที่ทำ Smart Card ได้มากสุด ในที่ประชุม ปค.
23/09/0923กย.52/10.10น.ชมสถานีความคิดทาง สทท.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
23/09/09แก้ไข"สภากาแฟยามเช้า"พฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.52 ปค.2 ชั้น5
23/09/09ให้ จ.เตรียมความพร้อมเบิก คชจ. จัดการประชุม กม.ดูที่เว็บ ปค.
23/09/09"สภากาแฟยามเช้า" พฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.52 อาคาร สน.บท. คลอง 9
23/09/0915.30น. ปค.ร่วมกับ ป.ป.ท.ลงนาม MOU ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
23/09/09เลื่อนการเยี่ยมคารวะปลัด ก.ต่างประเทศเป็นวันที่30ก.ย.52 เวลา14.00น.
23/09/09เลื่อนการเยี่ยมคารวะปลัด ก.ต่างประเทศเป็นวันที่30ก.ย.52 เวลา14.00น.n
23/09/0921กย.52 เชิญชมเรื่องเล่าเช้านี้ ตอนสมาชิก อส.คือใครทางช่อง3
23/09/0921กย11.30น.รับชมรายการมท.ชวนรู้ทางสทท.เรื่องระยองคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน
23/09/09ยอดฯ30,000คนอดีตนายกทักษินโฟนอินมอบเงิน5,000บ.ลุงนวมทองแท๊กซี่ชนรถถัง
23/09/09มวลชนฯลานพระรูปยอด 2หมื่น ยังไม่มีการเคลื่อนไหว เหตุการณ์ปกติ
23/09/09เสื้อแดงประมาณ 15,000 คน ทยอยฟังปราศรัยหลังฝนหยุดตก
23/09/09ฝนถล่ม กทม.เสื้อแดงกว่าหมื่นคน กระจายหลบฝน
23/09/0920กย18.15น.ชมสารคดี"พระราชปณิธาน ธ สานสุขฯ"ทางช่อง7และ21กย20.30ทางสทท.
23/09/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส19กย0900ดูแลผู้อพยพบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี
18/09/09ปค.จ้างลูกจ้าง สย.ต่อในปี งปม.53 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
18/09/09"สภากาแฟยามเช้า" พฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.52 อาคาร สน.บท. คลอง 9
18/09/0921กย11.30น.รับชมรายการมท.ชวนรู้ทางสทท.เรื่องระยองคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน
18/09/0920กย18.15น.ชมสารคดี"พระราชปณิธาน ธ สานสุขฯ"ทางช่อง7และ21กย20.30ทางสทท.
18/09/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส19กย0900ดูแลผู้อพยพบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี
18/09/0918กย12.05น.พบกับม.ล.ปนัดดาดิศกุลทางFM91เรื่องUNDPถวายพระเกียรติฯในหลวง
18/09/0909.30น. 18ก.ย.52 รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทาง Trunked Radio
17/09/09เปลี่ยนเวลาปิดนอ.ทบทวน12จาก18กย15.30น.เป็น11.30น.ชั้น4สน.อธ.โดยอธ.วปค.
17/09/0918 ก.ย.52 วปค.ปิด ปอ.รุ่น180 10.00น. ชั้น4 สน.อธ. โดย อธ.วปค.
17/09/09กจ.จัดสัมมนางานบุคคล(พ.ร.บ.ใหม่)4ภาค6รุ่น รุ่นแรก23ก.ย.ตรวจสอบเว็บ กจ.
15/09/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 9-15 ก.ย. ให้ ปค.ภายใน 16 ก.ย.
15/09/09ดู ว. 10687 ในเว็ป dopa เรื่อง ตอบข้อหารือการทำบัตร ปชช.และถือปฏิบัติ
13/09/0914กย11.30น.งดออกอากาศมท.ชวนรู้ทาง สทท.เรื่องระยองคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน
12/09/0913กย18.15น.ชมสารคดี"พระราชปณิธาน ธ สานสุขฯ"ทางช่อง7และ14กย20.30ทางสทท.
12/09/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส12กย0900รั้วชายแดนอ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
11/09/09ขอให้จัดส่งข้อมูลอำเภอตาม นส.ปค.ด่วนที่สุดที่ มท 0317/ว14790 ลว.24สค52
11/09/0911กย1700น.ช่อง11ชมสมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ รพ.จุฬา
10/09/0911กย12.05น.พบกับม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทางFM91เรื่อง มท.แถลงผลงานในรอบ6เดือน
09/09/09ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ตรวจรายชื่อ/หน่วยเลือกตั้งที่เว็บDOPA
09/09/09"สภากาแฟยามเช้า" พฤหัสบดีที่ 10ก.ย.52 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม ปค.2 ชั้น5
09/09/09ปรับเปลี่ยนแนวทางการรายงานตัวตามโครงการต้นกล้าอาชีพ ที่เว็ป ปค.
09/09/09แจ้งหน.ศ.จัด จนท.เชื่อมโยงระบบฯถ่ายทอดเสียงสัมมนา มท.ใน9กย.เวลา0900น.
09/09/09คำถวายราชสดุดีวันที่9 เดือน9 ปี09ที่www.dopa.go.th ในข่าวประชาสัมพันธ์
09/09/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 2 - 8 ก.ย.ให้ ปค. ภ่ายใน 9 ก.ย.
07/09/09ซักซ้อมการรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2552ดูทางเว็บ DOPA
07/09/099ก.ย. 08.30น. ขอเชิญร่วมกิจกรรม " 9 ในดวงใจ " ณ ลานเอนกประสงค์ มท.
07/09/09"สภากาแฟยามเช้า" 10 ก.ย.52 เวลา 07.30น. ณ สำนักอธิการ วปค.
06/09/097กย.11.30ชม มท.ชวนรู้ทาง สทท.เรื่องที่ดินกับการชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
05/09/096กย18.15น.ชมสารคดี"พระราชปณิธาน ธ สานสุขฯ "ทางช่อง7และ7กย20.30ทาง สทท.
05/09/09ชมรายการ Next ก้าวแห่งความคิดทางสทท.ส5กย1330พลังแผ่นดินจ.นครศรีธรรมราช
05/09/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส.5กย0900รั้วชายแดน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศก.
04/09/09ผวจ.รับนโยบายประกันราคาพืชผล 7 ก.ย.52 ตึกสันติไมตรี 12.30น.
04/09/09เลื่อนการรับมอบนโยบายประกันราคาผลผลิตการเกษตรเป็นวันที่7กย52เวลา12.30น
04/09/09สัมภาษณ์เพื่อขึ้น อำนวยการสูง 11-12 ก.ย.52 สำนักอธิการ วปค.
04/09/094กย12.05น.พบม.ล.ปนัดดาFM91เรื่องหนังสือยอดนิยมในต่างประเทศยกย่องในหลวง
01/09/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 26ส.ค.- 1ก.ย.ให้ ปค.ภายใน 2ก.ย.
01/09/09ย้ำ นอ.ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในที่ประชุมกำนัน ผญบ. ก.ย.52
01/09/09สัมภาษณ์เพื่อขึ้น อำนวยการสูง 11-12 ก.ย.52 สำนักอธิการ วปค.
01/09/09สัมภาษณ์เพื่อขึ้น ร.ผวจ. 9 ก.ย.52 ห้องประชุม ปค.1 ชั้น2 ตึก ปค.
31/08/09ตั้งแต่1กย.ให้ทุก สนท.ทำพินัยกรรมด้วยระบบคอมฯตาม มท0309.3/ว9926ลว26สค.
28/08/0931/8/2552/11.30น.เชิญชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่องป่าทุ่งทะเล
28/08/0930สค18.15น.ชมสารคดี"พระราชปณิธาน ธ สานสุขฯ"ทางช่อง7และ31สค20.30ทางสทท.
28/08/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100 สวท.FM92.5 ส29สค1930 จัดระเบียบสังคม จ.ชลบุรี
28/08/09ชมรายการ Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท. ส29สค1330 รั้วครอบครัว จ.ราชบุรี
28/08/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส29สค0900ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จ.ขอนแก่น
28/08/09เรื่องเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เปิดเว็บDOPAคลิ๊ก"เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร"
28/08/0928/8/2552/12.05น.พบกับม.ล.ปนัดดาดิศกุลทางFM91เรื่องพระราชดำรัส"ในหลวง"
27/08/09มอบหมายให้ จนท.เตรียมข้อมูลชี้แจงใน มาตรา 17 ของ มท.ด้วย
27/08/09ให้ติดตามประชุมพิจารณางบประมาณวาระ2-3ที่ สทท.11/คลื่นวิทยุรัฐสภาFM87.5
26/08/09ดูประชุม ปค.ทาง DOPATV 26 ส.ค.52 09.30 น. (http://tv.dopa.go.th)
25/08/09"สภากาแฟยามเช้า" พุธที่ 26 ส.ค.52 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุม ปค.1
25/08/09ชม นอ.น้อยตอนส่งเสริมสายใยรัก จ.กำแพงเพชรTNN 25,27 ข่าวภาคค่ำ 26,28สค.
25/08/09รับรองรายงานการประชุม ปค. ผ่านเว็บไซต์ ใช้งานได้แล้ว
24/08/09ให้ อ. สำรวจข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ สย. รายละเอียดที่เว็บ ปค.
21/08/0924สค.11.30น.รายการ มท.ชวนรู้ทาง สทท.เรื่องปกป่า รักษ์น้ำ ป้องดิน
21/08/0923สค18.15ชมสารคดีพระราชปณิธาน ธ สารสุขฯทางช่อง7และ24สค20.30ทาง สทท.
21/08/09วปค.เปิด นอ.ทบทวน12 จันทร์ที่24ส.ค.52(13.00น.) ณ ห้องบรรยาย รร.สส.โดย ร.อปค.(ร.สมศักดิ์)
21/08/09ชม นอ.น้อยตอนร่วมใจรักษ์ พิทักษ์น้ำสาร จ.ลำพูน TNN 21,ข่าวภาคค่ำ 24 สค.
21/08/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100 สวท.FM92.5 ส22สค.19.30ศูนย์บริการประชาชน ปค.
21/08/09ชมรายการNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท. ส22สค.13.30รั้วโรงเรียน จ.จันทบุรี
21/08/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส.2สค.0900ยาเสพติดแนวชายแดน จ.หนองคาย
21/08/09ร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า"พุธ26ส.ค.52เวลา07.30น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น2
21/08/09ประกาศคัดเลือก ร.ผวจ./อำนวยการสูง ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ กจ.
21/08/0921สค.12.05น.พบกับม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องประเทศไทยกับสถาบันสำคัญของชาติ
20/08/09อปค.ร่วมฟังผลศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ รร.เอสดีอเวนิว 20 ส.ค.14.00น.
20/08/09วปค.ปิดผู้ตรวจการทะเบียน1ศ.21สค.16.00น.ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดยอธ.วปค.
19/08/09แก้ไขกรอบการใช้จ่ายงบ ร.ร.นปท.จ. / ตัวอย่างประกาศฯ ดูที่เว็บ ปค.
19/08/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 12-18 ส.ค.ให้ ปค.ภายใน 19 ส.ค.
18/08/09เน้นยำให้ ปจ.ประสานชมรม กน./ผญบ.สั่งซื้อผลไม้ จ.ชุมพร อย่างเร่งค่วน
18/08/09ขอเชิญผู้บริหารส่วนกลางเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ การรถไฟ วันที่19ส.ค.14.00น.
15/08/0917สค11.30น.รายการมท.ชวนรู้ทาง สทท.เรื่องฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ
15/08/0916สค18.15น.ชมสารคดีพระราชปณิธาน ธ สานสุขฯทางช่อง7และ17สค20.30น.ทางสทท.
14/08/09วันนี้ 10.00น.รับฟังการประชุม มท.ทางวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ Trunked Radio
14/08/09ชม นอ.น้อยตอนฮ่วมฮักษาสมุนไพรล้านนา จ.เชียงใหม่ข่าวค่ำ สทท.16,22TNN14,18สค.
14/08/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100 สวท.FM92.5 ส15สค.19.30สู้ไม่ถอยใน3จังหวัดชายแดนใต้
14/08/09ชมรายการNextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.15สค.13.30รั้วชุมชน จ.ชุมพร
14/08/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส15สค09.00จัดระเบียบสังคม อ.เมือง จ.เลย
14/08/0914สค.12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดาทางFM91เรื่องสรุปงานถวายพระพร12สิงหามหาราชินี
13/08/09ชม นอ.น้อยตอน5ฮูบถ่ายละอ่อนเชียงใหม่ข่าวภาคค่ำทาง สทท.15,21 TNN13,17สค
13/08/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 5-11 ส.ค.ให้ ปค.ภายใน 13 ส.ค.
12/08/09ขอเชิญร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า"13สค52เวลา07.30น. ณ ห้องประชุม ปค.2ชั้น5
11/08/09อปค.มอบนโยบายสัมมนาเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ 13-14 ส.ค. 52 จว.เชียงใหม่
11/08/09กิจกรรมมวลชน 12 ส.ค.52 ดู web ปค. (อส.)
11/08/09ประชุม กมธ.งป.วุฒิฯ 13 ส.ค. 09.00น.ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
11/08/09ขอเชิญร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า"13สค52เวลา07.30น. ณ ห้องประชุม ปค.2ชั้น5
11/08/0911สค.09.00-12.00น.ชม"พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ.2551"ทางDOPA TV.
10/08/09แจ้งผลการอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียง ครั้งที่ 2 - 8 ที่เว็บ ปค.
10/08/0910สค.13.30น.เชิญขรก.สส.ส่วนกลางทุกคนประชุมเตรียมงาน12สค.ณ วังสวนสุนันทา
07/08/0910สค.11.30มหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่องโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจ.ตาก
07/08/09ชม นอ.น้อยตอนฮ่วมอักษา สมุนไพรล้านนา จ.เชียงใหม่ ช่อง5 สยามทูเดย์ 10สค.
07/08/099สค.18.15-18.16น.รับชมสารคดีฯ ทางช่อง7 และ 10สค.20.30-21.00น.ทาง สทท.
07/08/09ชมสารคดีสั้น วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทาง สทท.วันที่ 8,9 ส.ค. 10.55น.
07/08/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวท.FM92.5 ส8สค.19.30น.บทบาทกำนัน ผญบ.ในวันนี้
07/08/09ชมรายการNextก้าวแห่งความคิดทางสทท.ส8สค1330รั้วสังคมป้องกันยาเสพติดจ.อุดร
07/08/09 ส8สค.งดรายการนักปกครองไทยฯ เนื่องจากถ่ายทอดพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
07/08/09นอ./ปจ.ฯลฯ ภาคอีสานสัมมนาเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 10-11ส.ค. จ.อุดรฯ
07/08/0910ส.ค.13.30น.เชิญ ขรก.สส.(ส่วนกลางทุกคน)ประชุมเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12ส.ค. ณ วังสวนสุนันทา
07/08/0911สค.09.00-12.00น.ชม"พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ.2551"ทางDOPA TV.
07/08/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวท.FM92.5 ส8สค.19.30น.บทบาทกำนัน ผญบ.ในวันนี้
07/08/09ชมสารคดีสั้น วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทาง สทท.วันที่ 8,9 ส.ค. 10.55น.
07/08/09ส.8สค.งดรายการนักปกครองไทย เนื่องจากถ่ายทอดพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
07/08/09ชมรายการNextก้าวแห่งความคิดทางสทท.ส8สค1330รั้วสังคมป้องกันยาเสพติดจ.อุดร
07/08/097สค12.05น.ฟัง ม.ล.ปนัดดาฯ ทาง FM91 เรื่องการถวายฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
07/08/09วปค.เปิด ปอ.180จันทร์10สค.11.00น.ห้องบรรยาย รร.ปอ.โดย ร.อปค.(สุรพล)
06/08/09เลื่อนพิธีมอบรางวัล กน.ผญบ.ที่พระที่นั่งนงคราญฯ 10 ส.ค.เป็น 15.00น.
06/08/09ดู ว.12908 เว็บdopaซักซ้อมเรียกเก็บเงินจาก ปชช.ที่ติดต่อรับบริการบัตรฯ
04/08/094สค22.00น.ชมม.ล.ปนัดดาทางททบ.และ23.00น.ทางสทท.เรื่องการถวายฎีกาอภัยโทษ
04/08/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 29ก.ค.- 4ส.ค.ให้ ปค.ภายใน 5ส.ค.
04/08/09ชม นอ.น้อยตอน4ผ้าไพรแพรวา จ.กาฬสินธุ์ ข่าวภาคค่ำ ทาง สทท.4,10 TNN6,12สค.
04/08/09ปค.กำหนดสัมมนาผู้รับผิดชอบเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 52 (4 ภาค) ดู dopa
04/08/0910.00น.วันนี้รับฟังถ่ายทอดเสียง มท.1พบกำนันผู้ใหญ่บ้านทางTrunked Radio
03/08/09ปค.กำหนดสัมมนาผู้รับผิดชอบเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 52 (4 ภาค) ดู dopa
03/08/09ชม นอ.น้อยตอน3งามเมืองบั้งไฟ จ.ยโสธร ข่าวภาคค่ำ ทาง สทท. 3,9 TNN 5,11สค.
03/08/093/8/2552/11.30น.เชิญชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่อง จังหวัดราชบุรี
02/08/09ชม นอ.น้อยตอน2ชุมชนปลอดขยะ ข่าวภาคค่ำ ทาง สทท.2,7สยามทูเดย์3 TNN4,10สค.
01/08/09ชม นอ.น้อย ตอน 1 ถนนกินได้ ช่วงข่าวภาคค่ำ ทาง สทท.1,8 TNN 3,7 สค.
01/08/09ชมรายการNextก้าวแห่งคิดทาง สทท.ส.25กค1330วิทยาลัยลูกผู้ชาย จ.เชียงใหม่
01/08/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวท.FM92.5ส1สค19.30อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
01/08/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส1สค0900ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.เขาค้อ
01/08/09แจ้งกน.ผญ.ยอดเยี่ยมเลื่อนรับรางวัลที่พระที่นั่งนงคราญฯ10ส.ค.เป็น14.00น
01/08/09ปค.แจ้งเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร52ที่ มท0310.4/ว2451 31ก.ค.52ทางเว็บdopa
01/08/09ดูสารนายกรัฐมนตรี วันกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยียม ทาง www.dopa.go.th
01/08/0921.00น.31/7/52ชม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทางสทท.ในรายการพิเศษเรื่องการถวายฏีกาอภัยโทษ
01/08/09ใบจัดสรรค่าเดินทางการฝึกอบรม ร.ร.นปท.จ รายละเอียดที่เว็บ ปค.
01/08/09ดูรายละเอียดโอนเงิน วันกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ทาง www.dopa.go.th
01/08/09ปค.(สน.ยอ.)จัดสัมมนาฯ สมต.จว./อ.วันที่26-28ส.ค.52รายละเอียดเว็บ สน.ยอ.
01/08/0912.05น.31/7/52 พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทางFM91MHz เรื่องไม่เห็นด้วยกับการถวายฎีกาอภัยโทษ
01/08/09ให้ ปจ.เปิด ว.47 ขยายเวลาเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว Mail ผวจ.
01/08/0910.00น.30/7/52 รับฟังการถ่ายทอดเสียงประชุม ปค.ทาง Trunked Radio
01/08/09วปค.ปิด ปอ.178ศุกร์ 31ก.ค.52 10.00น.ห้องประชุม ชั้น4 สน.อธ.โดย อธ.วปค.
29/07/09ชมรายการ Next ก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส.1สค13.30รั้วชายแดน จ.เชียงใหม่
29/07/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส1สค0900ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.เขาค้อ
29/07/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวท.FM92.5ส1สค19.30อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
29/07/09ดูประชุม ปค.ทาง DOPA TV 30 ก.ค.52 09.30น. (http://tv.dopa.go.th)
29/07/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 22-28 ก.ค.ให้ ปค. ภายใน 29 ก.ค.
28/07/09ปค.แจ้งฝึกอบรมวิทยากร ร.ร.นปท.จ. 2-7 ส.ค.52 ดูที่เว็บ ปค.
27/07/09ประชุม กมธ.งป.53 ของ ปค.วันนี้เริ่ม13.00น.สน/กอง พร้อม12.00น.
24/07/0927กค11.30น.ชมรายการ มท.ชวนรู้ทาง สทท.เรื่องไหว้พระ 99 วัดเมืองกรุงเก่า
24/07/0927กค.12.00น.กมธ.วิสามัญฯสภาผู้แทนฯมีมติพิจารณา งป.53 อาคารรัฐสภา3ชั้น3
24/07/09กมธ.วุฒิเลื่อนการพิจารณา งป.มท.เป็น 13ส.ค.52 เวลา 09.30น.
24/07/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวทFM92.5ส25กค1930ศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบ
24/07/09ชมรายการNextก้าวแห่งคิดทาง สทท.ส.25กค1330วิทยาลัยลูกผู้ชาย จ.เชียงใหม่
24/07/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส.25กค.0900ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกำนันผญบ.
24/07/09ผู้บริหารส่วนกลางร่วมชี้แจง กมธ.วิสามัญต่อ เวลา13.00น. 27ก.ค.52
24/07/09ผู้บริหารส่วนกลางพร้อมกันที่อาคารวุฒิสภา(กมธ.งป.วุฒิ)08.00น.27ก.ค.52
24/07/0927กค.10.00น.วปค.เปิดผู้ตรวจการทะเบียนรุ่น1ห้องบรรยาย รร.สส.โดย อธ.วปค.
24/07/09ดูสาร วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ปี 52 ทาง www.dopa.go.th
24/07/0924/7/2552/12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทาง FM91 เรื่องการปกป้องสถาบัน
24/07/09ส่งประกาศเกียรติคุณ วัน กน.ผญบ.ปี 52 ให้ จว.เพื่อส่ง อ.ทาง EMS แล้ว
23/07/09เรียนเชิญผู้บริหารส่วนกลาง ปค.พร้อมกันที่ ห้องกรรมมาธิการ งบประมาณ อาคารรัฐสภา3 ชั้น3 เวลา 08.30น.
23/07/09เรียนผู้บริหารส่วนกลางพร้อมกันที่ห้องประชุมงบประมาณ301ชั้น3อาคารรัฐสภา3เวลา17.30น.ร่วมชี้แจง งป.2553ต่อ กมธ.ฯ
23/07/09วันนี้ 09.00น. ฟังถ่ายทอดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปจ.นอ.ทาง Trunk
22/07/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 15-21 ก.ค.ให้ ปค.ภายใน 22 ก.ค.
22/07/09ประชุม กมธ.งป.53 เลื่อน คาดว่าจะเข้าประชุม 23 ก.ค.52
21/07/09ประชุม กมธ.งป.22ก.ค.53 ให้ จนท. สน/กองพร้อมที่อาคาร 3ช.3 รัฐสภา12.00น.
21/07/09ประชุม กมธ.งป.53 คาดว่าจะประชุมในวันที่ 22ก.ค.52
20/07/09ประชุม กมธ. งป.53 คาดว่าจะประชุมในวันที่ 23 ก.ค.52
20/07/09ให้ นอ.ดู ว44เรื่องการตรวจสอบฯบุคคล100ปีที่เว็บ สน.บท.และดำเนินการด่วน
20/07/0921กค0900-1200ฟังบรรยาย"พ.ร.บ.ความรับผิดฯจากสินค้าไม่ปลอดภัย"ทางDOPA TV
20/07/0920กค11.30น.ชมมท.ชวนรู้ทางสทท.เรื่องโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจน
17/07/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวท.FM92.5ส.18กค1930เรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียง
17/07/09ชมรายการNextก้าวแห่งความคิดทางสทท.ส18กค1330วิทยาลัยลูกผู้ชายจ.อุดรธานี
17/07/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100 ทาง สทท. ส.18ก.ค. 09.00น.บ้านลำในใต้ จ.พัทลุง
17/07/0917ก.ค.12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทางFM91เรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษ
16/07/09ขอเชิญร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า"21ก.ค.52เวลา07.30น.ณ ห้องประชุม ปค.2ช้น5
16/07/09วปค.ปิด สส.30ศุกร์ที่17ก.ค.52(10.00น.)ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
15/07/09ดูรายละเอียดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 52 ทาง www.dopa.go.th
15/07/09ปค.ประกาศผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ดีเด่นระดับภาครายละเอียดดูที่เว็บ สน.ยอ.
15/07/09วันนี้ 10.00น.รับฟังการประชุม มท.ทางวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ Trunked Radio
14/07/09ขอให้เร่งรัดการรายงานผลตามยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ กน.ผญ.
14/07/09ปค.ประกาศผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ดีเด่นระดับภาครายละเอียดดูที่เว็บ สน.ยอ.
14/07/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง ๗-๑๔ ก.ค.ให้ ปค.ภายใน ๑๕ ก.ค.
14/07/0911.30น.13/7/52ชมมหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่องนำมันถังเดียวเที่ยวนครนายก
14/07/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100 FM92.5 ส11กค1930ปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชายแดน
14/07/09ชมรายการ Nextก้าวแห่งความคิดทาง สทท.ส11กค.13.30น.การแก้ไขปัญหายาเสพติด
10/07/0912.05น.10/7/52พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทาง FM 91 MHz เรื่องรูปแบบตัวตนการเป็นข้าราชการที่ดี
10/07/0911.30น.6/7/52รับชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่องแม่บ้านมหาดไทย 2552
10/07/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวท.FM92.5ส4ก.ค.1930ควบคุมดูแลกิจการค้าของเก่า
10/07/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส4ก.ค.0900เศรษฐกิจพอเพียง อ.อมก๋อย จ.ชม.
10/07/0912.05น.3/7/52พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทางFM91MHz เรื่อง มท.จับมือสถิติแห่งชาติจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ2553
10/07/09เรียน หน.กง./ฝ./ง. ประชุม ณ วังสวนสุนันทา 9ก.ค.52 เวลา 10.00น.
03/07/0912.05น.3/7/52พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทางFM91MHz เรื่อง มท.จับมือสถิติแห่งชาติจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ2553
03/07/09เรียน หน.กง./ฝ./ง. ประชุม ณ วังสวนสุนันทา 9ก.ค.52 เวลา 10.00น.
03/07/09เรียนเชิญ ปจ.20จ.และนอ.ของประชาชน 20คน ประชุม 13 ก.ค. ดูที่เว็ปไซต์สน.ยอ.
03/07/09การสนับสนุนโครงการชุมชนพอเพียงที่เว็ป ปค.
03/07/0910.00น.2/7/52งดถ่ายทอดเสียง มท.1 พบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทาง Trunked Radio
03/07/09ประกาศรายชื่อ 20 ทีมนายอำเภอน้อย แล้วทาง www.naiamphoenoi.com
03/07/09มท.1ลงนามประกาศอนุญาตคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร(มติ ครม.เมื่อ26พ.ค.52)รายละเอียดในเว็บไซด์ ปค.
03/07/09สภากาแฟเลื่อนเป็น 16ก.ค.52
03/07/09ให้นอ.ดู นส.สั่งการ ว41เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯที่เว็บ สน.บท.
03/07/09ดูประชุม ปค.ทาง DOPATV 30มิ.ย.52 14.00น.(http://tv.dopa.go.th)
03/07/09๑๔.๐๐ น.วันนี้ รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทาง Trunked Radio
03/07/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100FM92.5ส27มิย19.30การสร้างความสามัคคีของคนในพท.
03/07/09อปค.ให้ก่อตั้งชมรมแบดมินตัน ปค.ดู web site สน.อส. www.dopa.go.th/asa
03/07/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทาง สทท.ส27มิย 0900ภารกิจพื้นที่พักพิงฯแม่สุริน
03/07/0912.05น.วันนี้พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทางFM91MHzเรื่องผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ จริยธรรมและคุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
26/06/09เลื่อนกำหนดสภากาแฟ 18/6/52 เป็น 29/6/52 เวลา07.30น.ณ ตึกลำลูกกา สน.บท.
26/06/09เลื่อนการประชุม ปค.วันที่ 30มิ.ย.จากเวลา 09.00น.เป็น14.00น.
26/06/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 17-23 มิ.ย.ให้ ปค.ภายใน 24มิ.ย.
23/06/09ปค.เลื่อนเยี่ยมคารวะและพิธีลงนามกับ สพฐ.ออกไปโดยไม่มีกำหนด
23/06/09รายงานผลตามยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ กน. ผญ. ดูได้ทาง www.dopa(นส.สั่งการ)
22/06/0911.30วันนี้งดออกอากาศ มท.ชวนรู้ทางสทท.เนื่องจากถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภา
22/06/0922.00น.21/6/52ชม รมช.มท.(นายถาวร เสนเนียม)ในรายการแผ่นดินเดียวกันทางสทท.เรื่องปัญหาความไม่สงบใน พท.จ.ชต.
22/06/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.20 มิ.ย.52 0900น.ตอนนายอำเภอของประชาช
22/06/09นักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.20 มิย.52 0900 น. ตอนนายอำเภอของประชาชน จว.ตรัง
22/06/09เลื่อนการประชุม ปค.เป็นวันที่30มิ.ย.52 เวลา 09.00 น.
22/06/09ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการต้นกล้าอาชีพ ที่เว็บ ปค.
22/06/09รายงานผลการสนับสนุนโครงการชุมชนพอเพียงตามตัวชี้วัด มท.ที่เว็บ ปค.
22/06/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวทFM92.5ส20มิย1930กองทัพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22/06/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100 สทท.ส20มิย0900ภารกิจ พท.พักพิงชั่วคราวแม่สุริน
22/06/0912.05น.19/6/52พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทางFM91MHz เรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านสื่อวิทยุชุมชน
22/06/09วปค.เปิดปอ.179 จ.22/6/52 11.00น.ณ ศูนย์ฯ บ้านโฮ่ง จ.ลพ.โดย ผวจ.ลำพูน
22/06/09วปค.เปิดปอ.178 จ22/6/52 11.00น.ห้องบรรยาย รร.ปอ.โดย ร.อปค.(ร สมศักดิ์)
22/06/09ให้ปจ.เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ23-25มิ.ย.52ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.รายละเอียดดูเว็บ สน.ยอ.
22/06/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง10-16มิ.ย.ให้ ปค.ภายใน17มิ.ย.
22/06/09เลื่อนกำหนดสภากาแฟ 18/6/52 เป็น 29/6/52 เวลา07.30น.ณ ตึกลำลูกกา สน.บท.
22/06/09วันนี้11.30น.งดออกอากาศ มท.ชวนรู้ทางสทท.เนื่องจากติดถ่ายทอดสดประชุมสภา
22/06/0911.30น15มิย.ชมมหาดไทยชวนรู้ทางสทท.เรื่องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง
22/06/09ฟังนักปกครองไทยใจเกิน100สวทFM92.5MHz 19.30น.13/6/52ตอนศูนย์บำบัดผู้เสพยาแบบครบวงจร
22/06/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.13มิย.0900ตอนบทบาทหน้าที่กน.ผญบ.จ.ลพบุรี
22/06/09ให้จว./อ.เปิดดูเว็บ DOPA เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ หากมีข้อสงสัยโทร 027917313, 027917317-8
22/06/0912/6/52/12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทาง FM91MHz เรื่อง มท.กับกิจกรรมการปกป้องสถาบัน
22/06/09วปค.ปิด ปอ.176 ศุกร์12 มิ.ย.52 10.00น.ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
11/06/09ประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรการบริการฯ วันที่ 11มิ.ย.52 เปลี่ยนห้องประชุมเป็นห้องประชุมชั้น5 อาคารดำรงราชานุภาพ มท.
11/06/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 3-9 มิ.ย.ให้ ปค. ภายใน 10มิ.ย.
11/06/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 3-9 มิ.ย.ให้ ปค. ภายใน 10มิ.ย.
11/06/09อปค.ให้ทุกอำเภอให้ความสำคัญโครงการนายอำเภอน้อยปิดรับสมัคร 16มิ.ย.52
11/06/09วันนี้10.00น.รับฟังการประชุม มท. ทางวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ Trunked Radio
11/06/09เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดสส.รุ่น30เดิม11.00น.เป็น09.00น.วันสถานที่คงเดิม
11/06/09วปค.เปิดสส.รุ่นที่30 ใน8มิ.ย.52 09.00น. ณ ห้องบรรยาย รร.สส.โดย อปค.
11/06/098/6/52/11.30น.ชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่อง"นายสละ นิรากรณ์" เกษตรกรต้นแบบเมืองพระพุทธบาท
11/06/09ฟังนักปกครองไทยใจเกินร้อย ทุกวันเสาร์ 19.30น.ทาง สวท.FM.92.5 MHz
11/06/09ส6มิย สทท.งดออกอากาศนักปกครองไทยใจเกิน100ติดถ่ายทอดสดวันสหกิจศึกษาไทย
11/06/09การแบ่ง พ.ท.หมู่บ้านเพื่อเปิดบ/ชกับธนาคารโครงการชุมชนพอเพียงดูเว็บปค.
11/06/09อปค.เปิดสัมมนาสมาคมกน.ผญ.081330มิ.ย.52โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว
11/06/09ดู ว. เว็ปDOPAเรื่องหารือแนวทางปฏิบัติงานด้านการทะเบียน
11/06/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100สทท.เสาร์060900มิย52บทบาทหน้าที่กน.ผญ.จ.ลพบุรี
11/06/09เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดสส.รุ่น30เดิม11.00น.เป็น09.00น.วันสถานที่คงเดิม
11/06/09เปลี่ยนแปลงเวลาปิดสส.รุ่น30เดิม11.00น.เป็น09.00น.วันสถานที่คงเดิม
11/06/09วปค.เปิด สส.30 จันทร์ ที่ 8 มิ.ย.52 11.00น.ห้องบรรยาย รร.สส.โดย อปค.
11/06/09วปค.เปิดสส.รุ่นที่30 ใน8มิ.ย.52 09.00น. ณ ห้องบรรยาย รร.สส.โดย อปค.
11/06/09/6/52/12.05น.พบมล.ปนัดดาทางFM91.0MHzการปกป้องสถานบันของจ.แม่ฮ่องสอน
11/06/095/6/52 11.40น.ชมสารคดีบรรยายสรุปจังหวัดราชบุรี ททบ.5
11/06/09อปค.ให้ทุก อ.ให้ความสำคัญกับโครงการนายอำเภอน้อย ปิดรับสมัคร 16มิ.ย.52
03/06/09ขอเชิญร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า" 4 มิ.ย.52 เวลา 07.30น.ณ ตึกอธิการ วปค.
03/06/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 27พ.ค.-2มิ.ย.ให้ ปค.ภายใน3มิ.ย.
03/06/09ขอให้ จว.ที่ยังไม่รายงานยอดรวมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ตั้งแต่ 6ก.พ.-31พ.ค.กรุณาจัดส่งภายใน 2 มิ.ย.
03/06/09ปค.เร่งรัด นอ.จัดส่งผลงาน 877 อ. ด่วน 0-2222-5855 ต่อ 220
03/06/091มิ.ย.11.30ชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทางสทท.เรื่องคุกกี้ธัญพืชของดีบ้านพุแค
03/06/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส30พค.09.00 ตอนแก้ไขปัญหาความยากจน จ.ขก.
03/06/09เร่งรัดการจัดทำข้อมูลชุมชนในเขต ท.และสรุปผลการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงของ จ.ตามตัวชี้วัด มท.ดูที่เว็บ ปค.
03/06/09แจ้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศประชุม ณ วังฯ 1มิ.ย.52 09.00น.
03/06/09วปค.ปิด สส.29 ศุกร์29พ.ค.52 10.00น. ห้องประชุมชั้น4 สน.อธ.โดย อธ.วปค.
28/05/09แจ้งหน.กง./ฝ./ง.ต้อนรับร.อปค.ณ ห้องประชุมวังฯใน27พ.ค.52เวลา11.00น.
28/05/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 20-26พ.ค.ให้ ปค.ภายใน 27พ.ค.
26/05/09ดูประชุม ปค.ทาง dopaTV 26พ.ค.52 เวลา 09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
26/05/0925/5/52/11.30น.ชมมหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่องนายสมาน ฯ ปราชญ์ชาวบ้านเมืองแก่งคอย
26/05/09ส.23 พ.ค.52 งดออกอากาศรายการ นักปกครองไทยใจเกิน100
26/05/09ปค.คัดเลือกท่านเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส.ชุดที่17 ปี2552 รายละเอียดให้เปิดดู WWW.DOPA.GO.TH/ASA
26/05/0922/5/52/12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดา ทางFM91 เรื่องรณรงค์สร้างคุณธรรมนำความรู้ปี2552
26/05/09เลื่อนสภากาแฟยามเช้าเป็น22 พ.ค.52 07.30น.ห้องประชุม สน.สก.ชั้น2วังไชยา
26/05/09เน้นยำ จ./อ.จัดกิจกรรมโครงการร้อยใจไทย 63ล้านใจและรายงานตามกำหนด
20/05/09โครงการหลักสูตรผู้ตรวจการทะเบียนขยายเวลาส่งใบสมัครฯถึงปค.ภายใน28พ.ค.52
20/05/09ส่งรายชื่อจอง"บริทานิกา"ที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ ปค.023569608ภายใน 20พ.ค.52
20/05/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 13-19 พ.ค.ให้ ปค.ภายใน 20 พ.ค.
20/05/09ปค.เร่งรัด นอ.จัดส่งผลงาน 877 อำเภอ "ด่วน" อย่างช้า 22 พ.ค.52
20/05/09เลื่อนสภากาแฟยามเช้าเป็น22 พ.ค.52 07.30น.ห้องประชุม สน.สก.ชั้น2วังไชยา
20/05/09ขอเชิญร่วมพบปะ "สภากาแฟยามเช้า" 21 พ.ค.52 เวลา 07.30 น. ณ วังไชยา
15/05/09ชมนักปกครองไทยใจเกินร้อย100ทางสทท.ส16พค.0900ตอนยาเสพติดแนวชายแดนจ.อุบล
15/05/09กำชับ กน. ผญ.รายงานตัวสัมมนาที่รัฐสภา อาทิตย์ 17พ.ค.52 เวลา07.30น.
15/05/0915/5/52/12.05น.พบม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทางFM 91เรื่องมท.ขอเปลี่ยนเปลงงปม.53
15/05/09ขอเลื่อนกำหนดการพบปะ ผู้ว่าการรถไฟออกไปไม่มีกำหนด
15/05/09ให้ นอภ.ส่งการปฏิบัติงานBEST PRACTICE 18 พ.ค.52 ให้ สน.ยอ.จัดทำหนังสือ
13/05/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 6-12 พ.ค.ให้ ปค.ภายใน13 พ.ค.
13/05/09ดูรายละเอียดเรื่องการขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลทางเว็ปไซต์ ปค.และสน.บท.
12/05/0911/5/52เวลา11.30น.เชิญชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทาง สทท.เรื่องข้าวคือชีวิต
12/05/09ชมนโยบาย5รั้วป้องกันยาเสพติดของ อปค.ในเจาะประเด็นทาง สทท.อา10พค.0600น.
12/05/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน100ทางสทท.ส9พค.0900ตอน นักปกครองหญิงแห่งจ.เพชรบุรี
12/05/098พ.ค.52เวลา23.15น.เชิญชม ปมท.รายการ"เดินหน้า..พัฒนาราชการไทย" สทท.11
12/05/098/5/52/12.05น.พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลทางFM91MHz เรื่องมท.ร่วมหลายหน่วยงานป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
12/05/09ดูเรื่องการอำนวยความสะดวกจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนทางเว็บ ปค.และ สน.บท.
12/05/09ผตปค.จะคัดเลือกแผนยุทธศาสตร์ฯดีเด่นในระดับเขตรายละเอียดดูที่เว็บสน.ยอ.
12/05/09ระเบียบ ก.ธ.จ.ใช้บังคับ28เม.ย.52ให้อำเภอสรรหาทันที ดูจาก www.opm.go.th
12/05/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง29เม.ย.-5พ.ค.ให้ปค.ภายใน6พ.ค.
12/05/09ขอเชิญร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า"7 พ.ค.52 เวลา 07.30น. ปค.2 ชั้น5
06/05/09ขอให้เปิดดูรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ " เว็บไซต์ www.dopa.go.th/ASA" ด่วน
06/05/09ปค.ได้จัดทำรายละเอียดจุดพักรถ/จอดรถ และเวลาเข้าประจำมณฑลพิธี 5พ.ค.5
06/05/09วันนี้19.30-20.00น.เชิญชม มท.1และ ปมท.สดทางข่าวช่อง5 งานวันที่5พ.ค.52
06/05/09ให้จ./อ.เร่งรัดการดำเนินโครงการและการบันทึกข้อมูลโครงการชุมชนพอเพียง ดูที่เว็บ ปค.
06/05/09วปค.เปิด ปอ.177 จันทร์ที่4พ.ค.52 เวลา11.00น.ศูนย์ฯ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนโดย ผวจ.ลำพูน
06/05/09วปค.เปิด ปอ.176 จันทร์ที่4พ.ค.52 เวลา11.00น.ห้องบรรยาย รร.ปอ.โดย อปค.
06/05/0911.00น.วันนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายเรื่องดวงใจไทยทั้งชาติที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
06/05/09รายละเอียดงานวันที่ 5 พ.ค.52ดูได้จาก www.dopa.go.th/asa/
30/04/09ขอเชิญร่วมพิ๊ธีปิดโครงการ"กล้าผู้นำกล้าแห่งการพัฒนาตามรอยพ่อ"ในวันที่ 1พ.ค.52เวลา13.00น.ณ ห้องประชุม1มท.
30/04/09เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการกล้าผู้นำ กล้าแห่งการพัฒนาตามรอยพ่อ1พ.ค.13.00น.
30/04/09แจ้งยืนยันโครงการชุมชนพอเพียงยังดำเนินการต่อเนื่องและเร่งรัดการเสนอโครงการดูที่เว็บ ปค.
30/04/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง22-28เม.ย.52ให้ปค.ภายใน29เม.ย.52
30/04/0927/4/2552/20.15 น. ชม มล.ปนัดดา ดิศกุล ทาง TPBS นำเที่ยววังวรดิศ ใน
30/04/09ปค.เรียกปลัดอำเภอบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตร ปอ.รุ่นที่176,177ดูเว็ป กจ.
30/04/0919.30 น. 26/4/52 เชิญพบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษเด็ก"กล้าผู้นำ"
09/04/09ดู ว.3760 ในเว็ป dopa เรื่องหารือการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนและถือบัตร
09/04/09ขอให้เร่งรัดรายงานผลตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียน ภายใน 10เม.ย.52ด้วย
09/04/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง1-7เม.ย.52ให้ ปค.ภายใน8เม.ย.52
08/04/0910.00น.วันนี้8เม.ย.รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทางTrunked radio
08/04/09แจ้ง หน.ศ./จนท.ให้อยู่ประจำ ณ ที่ตั้งเตรียมพร้อมรับเหตุชุมนุมประท้วง
08/04/09เลื่อนประชุมกองเดือน เม.ย.52 ไปโดยไม่มีกำหนด
08/04/09แจ้งเพิ่มเติม พิธีประกาศเจตนารมณ์ฯ7เม.ย.52โปรดจัด จนท.เข้าร่วมสำนัก/กองละ 10 คนพร้อมกัน14.30น. ณ ห้องประชุม 1 ปค.(ชุดสุภาพ)
08/04/09เชิญร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ 7เม.ย.52 14.30น. พร้อม ณ ห้องประชุม1 ปค.(ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ)
08/04/09อปค.เปิดประชุมผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด 071000 เม.ย.52 รร.เอสดีอเวนิว
08/04/09แจ้งเลื่อนประชุมกอง สส.เป็น พุธที่ 8 เม.ย.52 เวลา 08.30 น.
08/04/09ชมนักปกครองไทยใจเกินร้อยทางNBT 4/4/52/09.00น.ตอนการส่งเสริมอาชีพ จ.มห.
08/04/09รายงานด่วนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนภายใน 5เม.ย.52
08/04/093/4/52/18.00น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทางFM103MHz เรื่ององคมนตรี
08/04/093/4/52 12.05น.พบกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ทาง FM91MHz เรื่องในหลวงทรงแนะให้ ขรก.ทำงานเพื่อ ปชช.
08/04/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นอ. ที่เว็ปไซต์ กจ.
08/04/09แจ้งผลการอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียง ดูที่เว็ป ปค.
08/04/09วปค. ปิดสอบสวนวินัย ขรก.รุ่น 1 ศูกร์ที่ 3 เม.ย. 52 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สน.อธ. โดย อธ.วปค.
08/04/09ให้ทุก อ.เปิดเว็ปไซต์ปค.ดูแถลงการณ์สมาคม กน.ผญ.แจ้งที่ประชุมกน.ผญ.ทราบ
01/04/09มอบนโยบายยาเสพติดให้ ปจ.นอ.25จว.เน้นหนักวันนี้ 14น. ณ รร.รอยัลริเวอร์
01/04/09ให้เลื่อนประชุม กน.ผญ.เป็น3เม.ย.52และรับฟังTRUNKED RADIOเวลา10.00น
31/03/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง 25-31มี.ค. ให้ ปค.ภายใน1เม.ย.
31/03/09เชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา มท. 1เม.ย.52 07.00น. พร้อมหน้าอาคาร ปค.และจัด จนท. สำนัก/กองละ5คน(ชุดปกติขาวไม่สวมหมวก)
31/03/091/4/52เชิญชม/ฟังคำปราศรัยของ มท.1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มท.117ปีเวลา10.15น.ทางช่อง3 ,07.30น.ทาง สวท.,12.05น.ทางFM91MHz
31/03/09ขอเชิญร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า"2 เม.ย.52 เวลา07.30น. ณ ห้องฯ ปค.2ชั้น5
31/03/0931มี.ค.9-12น.รับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารเงิน กบข.ห้อง307ชั้น3ตึกพินิตฯ นิติศาสตร์ จุฬาฯ หรือฟังทาง สวท.กรมประชาสัมพันธ์
30/03/09เชิญร่วมเปิดประชุมยุทธศาสตร์รั้วป้องกัน 310900มี.ค.52 รร.รอยัลริเวอร์
30/03/09ขอเปลี่ยนแปลงเวลา มท.ชวนรู้ทางNBTเรื่องวันคล้ายวันสถาปนา มท.ครบ117ปีจาก11.30น.เป็น09.45น.30/03/52
27/03/09กม.สนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ดูที่เว็บ ปค.
27/03/09จัดสรรโอนงบประมาณค่าเดินทางไปประชุมโครงการชุมชนพอเพียง ดูที่เว็บ ปค.
27/03/09วันนี้12.05น.พบ มล.ปนัดดา ดิศกุล ทางFM91 เรื่องวิกฤตการจ้างแรงงานในไทย
27/03/0909.30น. 27มี.ค.52รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทาง Trunked Radio
27/03/09ดูประชุม ปค.ทาง DOPA TV 27มี.ค.52 09.30น.(http://tv.dopa.go.th)
27/03/09การพิจารณาโครงการชุมชนพอเพียง ครั้งที่1 ดูที่เว็บ ปค.
26/03/09แจ้งการจัดทำระบบข้อมูลโครงการชุมชนพอเพียง ดูที่เว็บ ปค.
26/03/09กรุณารายงานผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม(สัมมนา ปจ/นอ 52)ทางemail
26/03/0926/3/52/12.05น.พบกับมท.2ทางFM91MHzเรื่องOTOP FESTIVAL IN THE CITY2009
24/03/09แจ้งเตือนวิทยากร จ/อ เข้าอบรมวิถีชีวิต ปชต. 26-27 มี.ค.52เชียงใหม่ภูคำ
24/03/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง18-24มี.ค.ให้ ปค.ภายใน25มี.ค.
24/03/09โครงการชุมชุนพอเพียงที่มีหมู่บ้านเคยเปิดบัญชีกับธนาคารข้ามพื้นที่อำเภอ แจ้ง 026298315 ,026298306 ต่อ 604 ภายใน 25 มี.ค.52
24/03/09โครงการชุมชุนพอเพียงที่มีหมู่บ้านเคยเปิดบัญชีกับธนาคารข้ามพื้นที่อำเปิดโปรแกรมชุมชนพอเพียงให้บันทึกแล้ว
24/03/0923/3/52/11.30น.ชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทางNBTเรื่องOTOP FESTIVAL IN THE CITY 2009
24/03/09เลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่3/2552 เป็นวันศุกร์ที่ 27มี.ค.2552 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุม1 ปค.ชั้น2
17/03/09 ปค.จะคัดเลือกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่นรายละเอียด www.amphoeyim.com
17/03/09กรุณารายงานผลหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง11-17มี.ค.ให้ปค.ภายใน18มี.ค.
17/03/09ติดตามนโยบาย อปค.ได้ทาง "คุยกับ อปค." ทางเว็ปไซต์ ปค.
16/03/09ชมการแก้ไขปัญหา 3 จชต.โดยมท.3 รายการคนชนข่าวทางNBT16มี.ค.20.30-21.00น.
13/03/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน๑๐๐ทางNBT๑๕มีค๐๘๓๐ตอนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่จ.ร้อยเอ็ด
13/03/09๑๖มี.ค.๑๑.๓๐น.ชมNBTเรื่องศูนย์ศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13/03/09ดาวน์โหลดบันทึกข้อมูลค่าครองชีพ กน.ผญ.เว็บไซต์ dopa ส่งภายใน ๑๖มี.ค.๕๒
13/03/09๑๓มีค.๑๒.๐๕น.พบกับ ม.ล.ปนัดดาทางFM๙๑"เรื่องฝันร้ายจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก"
13/03/09ข้อมูล รหัส ชื่อ จำนวนปชก.ของ ม.แยกอ./ท.โครงการชุมชนพอเพียงที่เว็บ ปค.
13/03/09โครงการชุมชนพอเพียง กำหนดกดปุ่มโอนเงินรอบแรก ๑๙ มี.ค.๕๒
13/03/09จัดส่งโครงการชุมชนพอเพียง ถึง สพช.ภายใน ๑๓ มี.ค.๕๒ ได้รับพิจารณารอบแรก
12/03/09โครงการชุมชนพอเพียง กำหนดกดปุ่มโอนเงินรอบแรก ๑๙ มี.ค.๕๒
12/03/09จัดส่งโครงการชุมชนพอเพียง ถึง สพช.ภายใน ๑๓ มี.ค.๕๒ ได้รับพิจารณารอบแรก
11/03/09๑๒.๑๕น.ทุกวันพฤหัสฯ กิจกรรม มท.ร่วมจิตทำความดี สวดมนต์ ห้องพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น๒ มท.
11/03/09รับสมัครสรรหาเป็นพนักงานราชการ๙-๑๗มี.ค.โทร๐-๒๒๒๓-๙๓๕๓ กง.สรรหาฯ กจ. สป.มท.
11/03/09เอกสารประกอบเลื่อนขั้นง/ด.ขรก.ครั้ง๑ดูwww.dopacomd.comส่งง.บห.ใน๒๐มีค.
11/03/09ข้อสอบเด็ดของเทศาภิบาล สอบเข้า นอ. ออกแล้วสมัคร ด่วน !
11/03/09๑๐.๐๐น.วันนี้๑๑มีค.รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทาง Trunked Radio
10/03/09อปค.เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา กม. จ.เชียงใหม่วันที่ ๑๘มีค.๕๒เวลา๑๔.๐๐น.
10/03/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง ๔-๑๐ มี.ค.ให้ ปค.ภายใน ๑๑ มี.ค.
09/03/09ขอให้ทุกอำเภอดูเว็บ ปค.(หนังสือสั่งการ)เรื่องทะเบียนสัตว์พาหนะ
08/03/09๙มีค.๑๑.๓๐น.ชม มท.ชวนรู้ทางNBTเรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ปชช.
07/03/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน๑๐๐ทางNBTอา๘มีค.๐๘.๓๐น.ตอนโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
06/03/09๖มีค๑๒.๐๕น.พบกับม.ล.ปนัดดาทางFM๙๑รายการมท.ชวนรู้เรื่องผอ.IOMเข้าพบมท.๑
05/03/09ให้ จ. เชิญ พจ./นายก ทต.ประชุมโครงการชุมชนพอเพียง ๘-๙ มี.ค. ดูที่ Dopa
05/03/09วปค.ปิด สส.รุ่น๒๘ ศุกร์ ๖มีค.๑๐.๐๐น.ณ ห้องประชุมชั้น๔สน.อธ.โดย อธ.วปค.
05/03/098 มี.ค.52 อ./ท. สามารถรวบรวมแบบ ศพช.02 ส่ง ร.ร.แอมบาสซาเดอร์ฯ จ.ชลบุรี
05/03/09ดูรายละเอียดโครงการทำบัตร Smart Card ทางเว็บไซด์ ปค.และ สน.บท.
04/03/09ขอเชิญร่วมพบปะ "สภากาแฟยามเช้า" ๕ มี.ค.๕๒ เวลา ๐๗.๓๐น. ปค.๒ ชั้น ๕
04/03/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ห้วง ๒๕กพ.- ๓มีค.ให้ ปค.ภายใน ๔ มีค.
03/03/09ดูความเห็น คกก.กฤษฎีกา การล้างมลทิน กน.ผญ.ทาง www.dopa(หนังสือสั่งการ)
03/03/09อปค.เปืดอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต ปชต. ๓มี.ค.๑๓.๐๐น. รร.บางกอกพาเลส
02/03/09วันพระ (๓ มี.ค.๕๒) ปค. ขอเชิญเข้าวัดฟังธรรม / โครงการส่งเสริมศาสนา ฯ
02/03/09ปค.สัมมนา ปจ. นอ.และภาคีขับเคลื่อน กม. เริ่ม ๑๑ มี.ค.๕๒ ดูที่เว็บ ปค.
02/03/09ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการชุมชนพอเพียง แจ้งชื่อ ๕ มี.ค.๕๒ ดูที่เว็บ ปค.
02/03/09๑๑.๓๐น.วันนี้เชิญชมรายการ มท.ชวนรู้ทางNBTเรื่อง๓๐ปีการประปาส่วนภูมิภาค
27/02/09ชมนักปกครองไทยใจเกิน๑๐๐ทางNBTอา๑มีค๐๘๓๐ตอนปค.กับการแก้ไขปัญหาบุกรุกป่า
26/02/09๑๐.๓๐น.วันนี้ มท.๒มอบนโยบายการตรวจสถานบริการผ่านVDO ConferenceและTrunk
26/02/09๒๗ก.พ.๐๗.๓๐น.ฟัง ม.ล.ปนัดดาทาง สวท."มท.กับประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ ๑๔"
26/02/09๒๗ ก.พ.๑๒.๐๕น.พบ ม.ล.ปนัดดา ทาง FM ๙๑ เรื่องการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ ๑๔
25/02/09อปค.เปิดอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต ปชต.๒๖กพ.๑๓.๐๐น. รร.ร้อยเอ็ดซิตี้
25/02/09ปค.ย้ายขรก.มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หน.ฝ/เทียบเท่าตั้งแต่๑มีค.ดูเว็บปค.
25/02/09กรุณารายงานผลหน่วยบำบัดทุกข์ฯห้วงวันที่๑๘-๒๔กพ.ให้ ปค.ภายในวันที่๒๕กพ.
25/02/09ให้ จ.เร่งรัดเบิกจ่ายงบ SML ตาม ว452 ลว.12 ม.ค.52
25/02/09อปค./ร.อปค.ร่วมกิจกรรมKick Offเปิดตัว๔ภาคพร้อมกันทั่วประเทศ๒๖กพ.ดีเดย์
25/02/09๐๙.๓๐ น.วันนี้ รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทาง Trunked Radio
24/02/09 ดูประชุม ปค. ทาง DOPA TV ๒๕ ก.พ.๕๒ ๐๙.๓๐ น. แจ้งผลรับชมที่ ศสป.
24/02/09จัดแนะแนวฝึกข้อสอบCU-TEPโดยอ.จุฬาฯ๒๕กพ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.ห้องประชุม๓ชั้น๒มท.
23/02/0914.00น.23กพ.วันนี้ รมว.มท.ตรวจเยี่ยม ปค.ถ่ายทอดDopa TVและTrunked Radio
23/02/09เตรียมสอบ นอ. สมัครเทศาภิบาล ฉบับเดือน มี.ค.๕๒ ด่วน !
20/02/09๒๓กพ.๑๑.๓๐น.ชม"มหาดไทย"พร้อมรับการประชุมสุดยอดอาเซี่ยนครั้งที่๑๔ทางNBT
20/02/09๒๐๑๒๐๕กพ.พบกับม.ล.ปนัดดาทางFM๙๑เรื่องมท.๑ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.เพชรบุรี
19/02/09๒๓กพ.๑๑.๐๐น.วปค.เปิดวิทยากรทะเบียนรุ่น๔ห้องประชุมชั้น๔สน.อธ.โดยอธ.วปค.
19/02/09ปค.ให้ จ./อ. ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวฯ ดูที่เว็บ ปค.
19/02/09๐๘.๔๕น.วันนี้อปค.เปิดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฯณ สัมมนาคาร สอ.ปค.
18/02/09ทุกเที่ยงพฤหัสฯสวดมนต์ฝึกสมาธิโดยพระวัดสุทัศน์ฯห้องพิพิธภัณฑ์ฯชั้น๒มท.
18/02/09การจัดทำแผนพัฒนา จ.ให้ ปจ.เร่งรัดคำของบจาก อ.ส่ง กบจ.ใน๒๐ก.พ.ดู Web สน.ยอ.
18/02/09มท.๑เลื่อนการตรวจเยี่ยม ปค.จาก๑๘กพ.เป็น๒๓กพ.๑๔.๐๐น.ถ่ายทอดDopaTV/Trunk
18/02/09ขอเชิญร่วมพบปะ"สภากาแฟยามเช้า#๔"๑๙ก.พ.๕๒เวลา๐๗.๓๐น. สน.ปท.ชั้น๓วังไชยา
17/02/09รับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษประจำปี๒๕๕๒ถึง๒๐ก.พ.รายละเอียดwww.amphoeyim.com
16/02/09กรุณารายงานผลการออกหน่วยบำบัดทุกข์ให้ ปค. ภายใน ๑๘ ก.พ. เพื่อเข้า ครม.
16/02/09วันพระ (๑๗ ก.พ.๕๒) ปค. ขอเชิญเข้าวัดฟังธรรม / โครงการส่งเสริมศาสนา ฯ
16/02/09รับชมหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพทาง DOPA TV วันนี้16กพ. เวลา13.30-16.30น.
16/02/0916/2/2552/11.30น.ชม มท.ชวนรู้ทางNBTเรื่องวันครบรอบสถาปนากรมที่ดิน108ปี
16/02/0910.00น.วันนี้ มท.1มอบนโยบาย กน.ผญ.หัองประชุม มท.ผ่านVDO ConferenceและTRUNK
16/02/09ให้ จ./อ. ดูเว็บ ปค.รายงานผลวันแห่งความรัก 14ก.พ.ก่อน 17.00น.ด่วน !
13/02/09วันนี้13/2/2552/12.05น.ฟัง มล.ปนัดดา ดิศกุล ทาง FM91 เรื่องกรณีโรฮิงญา
12/02/09แนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ดูรายละเอียด www.amphoeyim.com
12/02/09การจัดสรรงบประมาณโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่รายละเอียดwww.amphoeyim.com
12/02/09พฤ12กพ23.00น.ชม มท.2/อปค.คุยเรื่องการกำกับสถานบริการในกรองสถานการณ์NBT
12/02/09ให้ จ./อ.ตรวจสอบข้อมูลชุมชนในเทศบาลเพื่อดำเนินโครงการ ศพช.ดูเว็บ ปค.
11/02/09ประชาสัมพันธ์ให้ ปชช.ดูกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ www.dopa.go.th
11/02/09สัมมนาประธานชมรม กน.ผญ.รุ่น ๔ ที่โคราช ๑๓-๑๔ ก.พ.๕๒ โรงแรมสีมาธานี
10/02/09รับชมการบรรยายพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯทางDOPATV๑๑กพ.๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.
10/02/09รับชมหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพทาง DOPATVวันนี้๑๐ก.พ.เวลา๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น.
10/02/09รมว.มท.อ่านสารเนื่องในวัน อส.วันนี้ ๑๐ก.พ.เวลา ๑๐.๑๕น. ทางช่อง ๓
08/02/09๑๐กพ.๑๑.๐๐น.วปค.เปิดวิทยากรทะเบียนรุ่น๓ห้องประชุมชั้น๔สน.อธ.โดยอธ.วปค.
08/02/09อังคาร๑๐ก.พ.๕๒ ชมสารคดีสั้น อส. ๒นาทีทาง ททบ.๕ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.
08/02/099 ก.พ.11.30น.ชมรายการมท.ชวนรู้ทางNBTเรื่องสะพานชีวิต"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ"
07/02/09ชมรายการ นักปกครองไทยใจเกิน ๑๐๐ อาทิตย์ ๘ ก.พ. ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.ทาง NBT
06/02/09จ่าโทรกลับปค.084-913-7003รายงานผลkick offหน่วยบำบัดทุกข์ก่อนเที่ยง7กพ.
06/02/09มท.๑ อ่านสารเนื่องในวัน อส. ๑๐ก.พ. เวลา ๑๐.๑๕น.ทางช่อง ๓
06/02/09วันนี้๖กพ.๒๓.๐๐-๒๔.๐๐น.อปค.สนทนารายการกรองสถานการณ์เรื่องวัน อส.ทางNBT
06/02/09๐๙.๓๐น.ฟังถ่ายทอดเสียง มท.๑เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯทางTrunked Radio
05/02/09๐๖๑๒๐๕กพ.ฟัง มล.ปนัดดาทางFM๙๑เรื่อง มท.๑เปิดโครงการบำบัดทุกข์ฯให้ ปชช.
05/02/09สนับสนุนการปฏิบัติโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ๕๑/๕๒ดูเว็บ ปค.
05/02/09๐๖๑๐๑๕กพ.ชม มท.๑เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ ปชช.ทางNBT
04/02/09050730กพ.ฟังมล.ปนัดดาทางสวท.หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ปชช.
04/02/09ขอเชิญร่วมพบปะ "สภากาแฟยามเช้า" ๕ ก.พ.๕๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ปค. ๒ ชั้น ๕
04/02/09ดู ว. ๑๕๗๑ ในเว็บ dopa เรื่อง การเปลี่ยนบัตรและเสียค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท
03/02/09อปค.เลื่อนเวลาเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ กพฐ.4กพ.เป็น15.30น.ณ สพฐ.4ชั้น2
03/02/09ใกล้เวลา 09.30น.อย่าลืมเข้าประชุม ฝ.อกส. ณ ห้องประชุมวังสวนสุนันทา
03/02/09ปค. จัดทำโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ดูรายละเอียดใน www.dopa.go.th
02/02/09อปค.เลื่อนการเยี่ยมและลงนามบันทึกข้อตกลงฯของสน.บท.จากเดิม3กพ.ออกไปก่อน
02/02/09สส.แจ้งหน.ก/ฝ/ศ/ง.ทุกคนร่วมดูงานบริษัทDRCใน5กพ.52พร้อมที่วังฯ08.30น.
02/02/09วันนี้2ก.พ.52เวลา11.30น.เชิญชมรายการ มท.ชวนรู้ทางNBTเรื่องประปาทันสมัย
30/01/09อาทิตย์ 1 ก.พ. 52 0900 ชมสารคดีรายการนักปกครองไทย ใจเกิน 100 ช่อง NBT
30/01/0931มค.ประชุมใหญ่สอ.ปค.ชั้น11รร.ปรินซพาเลซโบ๊เบ๊เบี้ยประชุม500ลุ้นรางวัล
29/01/09แก้ไข30ม.ค.(09.00น.)ร.อปค.สบ.เป็นประธานเปิดสัมมนา กม. ณ รร.บางกอกพาเลซ
29/01/0930 ม.ค. (09.00น.) ร.อปค.บป. เป็นประธานเปิดสัมมนา กม. ณ รร.บางกอกพาเลซ
29/01/09301205มค.ฟังทปษ.คม.มท.ทางFM91เรื่องคณะทปษ.ปธน.สาธารณรัฐเปรูเข้าพบ มท.1
29/01/09301100มค.วปค.เปิดวิทยากรทะเบียนรุ่น2ณ ห้องประชุมชั้น4สน.อธ.โดย อธ.วปค.
29/01/09 และ 13.30น.วันนี้ รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม มท.ทาง Trunked Radio
29/01/09 09.30น.วันนี้ รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทาง Trunked Radio
29/01/09ดูประชุม ปค.ทาง DOPATV 29 ม.ค.52 09.30 น. แจ้งผลรับชมที่ ศสป.
28/01/0929มค09.30น.ฟังถ่ายทอดเสียงประชุมปค.และ13.30น.ประชุมมท.ทางTrunked Radio
28/01/09ให้ นอ. ดู นส.สั่งการเรื่อง การรับแจ้งการตายคนต่างท้องที่ ที่เว็บ ปค.
28/01/09สภาผู้แทนฯ นัดพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม.52 (เพิ่มเติม) วันนี้ 13.30น.
28/01/0929มค.(09.00น.)ร.อปค.คม.ประธานเปิดประชุมกองร้อยฟื้นฟู ณ รร.รอยัลริเวอร์
27/01/09เชิญชวนขรก.ตรวจสุขภาพ/ทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ตึกปค.ตั้งแต่07.00-12.00น
26/01/09บก.อส.ให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้เงินค่าครองชีพสมาชิก อส.ปัจจุบันทาง webmaster.asa@gmail.com, Fax 0-2278-1008ต่อ129ใน26มค.52เวลา14.00น.
26/01/09ผวจ.สุราษฏร์ฯเปิดอบรม กน.ผญบ.แทน 26มค.52 13.30น.ร.ร.วังใต้จ.สุราษฏร์ฯ
26/01/0926/1/52เวลา20.15น.ชม ทปษ.มท.สนทนาในรายการจดหมายเหตุไกลบ้านฯทางTPBSเรื่องโปสการ์ดให้ดำรง
26/01/09มท.2 มอบ อปค.เปิดอบรมผู้นำท้องที่บ่ายโมง 26 ม.ค.52 วังใต้ จ.สุราษฏร์ฯ
26/01/0926มค52 11.30น.เชิญชมรายการ มท.ชวนรู้ทางNBTเรื่องท่องเที่ยว"เมืองจันท์"
23/01/09สอ.ปค.จัดสรรเงินปันผล6.5%เฉลี่ยคืน10%ตรวจดูwww.dopacoop.comตั้งแต่24มค.
23/01/09วปค.เปิดสืบสวนฯรุ่น28จันทร์26มค.(11.00น)ห้องบรรยาย รร.สส.โดย ร.อปค.บป.
22/01/09231205มค.52ฟัง ทปษ.คม.มท.ทางFM91เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
22/01/09สอ.ปค.ประชุมใหญ่ส.31มค52ชั้น11รร.ปรินซ์พาเลซโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ลงทบ.08.00น.
22/01/09ทุกเที่ยงพฤหัสกิจกรรมร่วมจิตทำความดีห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ
21/01/09เลื่อนกำหนดการสภากาแฟยามเช้าใน22มค.52และ กจ.จะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
21/01/09เลื่อนการประชุม มท.ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 22 ม.ค.52 ออกไปไม่มีกำหนด
21/01/09ให้ จ่า จว./ป.อาวุโส เข้าสัมมนาฯ 29-30 ม.ค.52 ดูที่เว็บ สน.ปท.
21/01/09ขอให้ส่งผลการพิจารณาคัดเลือก กน. ผญ. เข้ารับรางวัลปี52 ภายใน 31ม.ค.52
21/01/09210930มค.รับฟังถ่ายทอดเสียงสัมมนาขับเคลื่อนบริหารราชการภูมิภาคทางTrunk
20/01/09ขอเลื่อนกำหนดการสภากาแฟยามเช้าใน22มค52และกจ.จะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
20/01/09วันนี้๒๐.๑๕น.ชม ทปษ.มั่นคงมท.รำลึกถึงร.๕ทางTPBSรายการจดหมายเหตุไกลบ้าน
20/01/09อนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ SML 481 ม./ชช. ดูที่เว็บ ปค.
19/01/09อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ SML 45 ม./ชช. ดูที่เว็บ ปค.
19/01/09ปค.กำหนดอบรมวิทยากรแกนนำประชาธิปไตยระดับ จ./อ. ดู dopa.go.th
19/01/0911.30น.19/1/52ชมรายการมหาดไทยชวนรู้ทางNBTเรื่องนักบริการมือทองสมองเพชร กปค.
19/01/09รายงานการตรวจสอบเกษตรกรโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดปี 51/52 ดูที่เว็บ ปค.
19/01/09วปค.เปิดวิทยากรการทะเบียน รุ่นที่1 จันทร์ที่19ม.ค.52 11.00น.ณ ห้องประชุมชั้น4 สน.อธ.โดย อธ.วปค.
19/01/0912.05น.16/1/52 ฟังที่ปรึกษา มท.ทาง FM 91MHz เรื่องเด็กคืออนาคตของชาติ
19/01/09ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ 16ม.ค. 08.30น.ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น1 รอยัลริเวอร์
19/01/09มท.ขอความร่วมมือ จ. ช่วยแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงดูที่เว็ปไซต์ ปค.
19/01/09ศ16มค52-0700 เชิญร่วมงานวันครู ณ หอประชุมคุรุสภา ศธ.
19/01/09รมว.มท.ให้ จ./อ.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ SMLดูที่เว็บ ปค.
19/01/09สัมมนา ปจ.ที่ภูเก็ต 21-22 มค.52 ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ดูเว็บสน.ยอ.
19/01/09ดูสารปีใหม่ รมว.มท.ปมท.อปค.ถึง กน.ผญบ.ทางเว็บไซด์ ปค.(สน.ปท.)
12/01/09เชิญขรก.ในสังกัดและครอบครัวร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ปค.15มค(07.00น)ณ วปค.
12/01/09ของดกิจกรรมแอโรบิควันที่ 14-15ม.ค.52 เนื่องจากติดกีฬาสีสานสัมพันธ์ ปค.
11/01/0912ม.ค.เวลา11.30น.เชิญชม มท.ชวนรู้ ทาง NBT เรื่อง มท.กับเศรษฐกิจพอเพียง
09/01/09ปค.แจ้ง ว.0310.4/264 ล.9ม.ค.52 ถึง21 จว.เลือกตั้งซ่อมดูทางเว็บdopaด่วน
09/01/09ของดกิจกรรมแอโรบิควันที่ 14-15 ม.ค.52 เนื่องจากติดกีฬาสานสัมพันธ์ ปค.
09/01/09วันนี้12.05น.ฟังโฆษกมท.ฝ.ขรก.ประจำทางFM91เรื่องภัยคุกคามยุคโลกาภิวัฒน์
09/01/09อปค.เชิญ ผอ.ส่วนขึ้นไปรับฟังการชี้แจงนโยบาย มท.9มค.(08.30น.)ณ ห้อง๑ปค.
09/01/09เชิญ ผอ.ส่วนขึ้นไปประชุมชี้แจงระบบแท่งเงินเดือน9มค.(9-12น.)ณ ห้อง ปค.1
09/01/09ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแท่งเงินเดือนใหม่9มค(09.00-12.00น)
08/01/09เชิญชาวปค.ร่วมใจจัดงานวันเด็ก10มค52รร.บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
08/01/09เปลี่ยนแปลงเวลาเสด็จถึงศูนย์สายใยรักฯ จ.ราชบุรี 10ม.ค.52 เป็น 15.00น.
08/01/09ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแท่งเงินเดือนใหม่9มค(09.00-12.00น)
08/01/09เชิญขรก.ในสังกัดและครอบครัวร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ปค.15มค.52เวลา07.00น.
08/01/09วันนี้10.00น.ร่วมรับฟัง มท.1แถลงนโยบายการปฏิบัติราชการทางTrunked Radio
08/01/09081000มค.ฟัง มท.1มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ณ ห้องประชุม1มท.ทางTrunked Radio
07/01/09