ผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอ
     โดย : พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ
01-Apr-2018  
     การประชุมคลีนิคเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 3 เมษายน 2561
     โดย : นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดปลัดกระทรวงมหาดไทย
03-Apr-2018  
     การประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 มี.ค. 2561
     โดย : อธิบดีกรมการปกครอง
30-Mar-2018  
     การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
     โดย : ปลัดกระทรวงการคลัง
02-Apr-2018  
     ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่1
     โดย : นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
06-Mar-2018  
     รายการ สื่อสารปริทรรศ ตอน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าหัวใจติดดิน
     โดย : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
05-Mar-2018  
     การประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 190261
     โดย : พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
19-Feb-2018  
1 to 7 of 63 | Go to Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
@DOPA Channel
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง