การประชุมเพื่อเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
     โดย : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
04-Oct-2018  
     การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๑
     โดย : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) และ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
15-Sep-2018  
     การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๒
     โดย : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) และ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
14-Sep-2018  
     การพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๓
     โดย : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) และ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
13-Sep-2018  
     การเรียนรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ตอน การออกหมายค้นหมายจับในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
     โดย : สำนักการสอบสวนและนิติการ
14-Aug-2018  
     การเรียนรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ตอน การทำบันทึกการจับกุมในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
     โดย : สำนักการสอบสวนและนิติการ
21-Aug-2018  
     โมเดล ศรีสะเกษ สยบยาเสพติด (นายสรายุทธ แก้วกุล ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ )
     โดย : นายสรายุทธ แก้วกุล ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
13-Jul-2018  
1 to 7 of 75 | Go to Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
@DOPA Channel
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง