การเรียนรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ตอน การเรียนรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     โดย : สำนักการสอบสวนและนิติการ
07-Aug-2018  
     การเรียนรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ตอน การออกหมายค้นหมายจับในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
     โดย : สำนักการสอบสวนและนิติการ
14-Aug-2018  
     การเรียนรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน ตอน การทำบันทึกการจับกุมในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
     โดย : สำนักการสอบสวนและนิติการ
21-Aug-2018  
     โมเดล ศรีสะเกษ สยบยาเสพติด (นายสรายุทธ แก้วกุล ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ )
     โดย : นายสรายุทธ แก้วกุล ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
13-Jul-2018  
     โครงการ : การเรียนรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning Investigation)
     โดย : ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ
21-Jun-2018  
     การประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 5/2561 จากห้องประชุม 1 ปค.
     โดย : ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
28-May-2018  
     การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
     โดย : นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
25-May-2018  
1 to 7 of 72 | Go to Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
@DOPA Channel
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง