การประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 5/2561 จากห้องประชุม 1 ปค.
     โดย : ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
28-May-2018  
     การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
     โดย : นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
25-May-2018  
     การประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4วันที่ 15 พ.ค. 2561
     โดย : พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
15-May-2018  
     การประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เมษายน. 2561
     โดย : ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
30-May-2018  
     ผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอ
     โดย : พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ
01-Apr-2018  
     การประชุมคลีนิคเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 3 เมษายน 2561
     โดย : นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดปลัดกระทรวงมหาดไทย
03-Apr-2018  
     การประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 มี.ค. 2561
     โดย : อธิบดีกรมการปกครอง
30-Mar-2018  
1 to 7 of 67 | Go to Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
@DOPA Channel
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง