เวปบอร์ด กองการสื่อสารกรมการปกครอง

ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร

[1] ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร

[2] กิจกรรมต่างๆ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Printer FAX UPS Accessories

[3] Computer PC

[4] Printer

[5] UPS

[6] FAX

[7] Accessories

ตรวจซ่อม แก้ไข ปัญหา วิทยุสื่อสาร

[8] MOTOROLA

[9] HYT

[-] ICOM

[-] KENWOOD

[-] ROIP

[-] รุ่นอื่นๆ

ตรวจซ่อม ปรับแต่ง แก้ไข ระะบบ Trunk Radio

[-] วิทยุรับส่ง ลูกข่าย

[-] อุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยกับระบบ Trunked Radio

[-] อุปกรณ์ขยายข่าย สื่อสาร Con

[-] อุปกรณ์แม่ข่าย MSC RSC

[-] หม้อแปลงไฟฟ้า Power Supply Maxtracs FullDuplex

ระบบสายอากาศ สายนำสัญญาณ เสาอากาศ

[-] ระบบสายอากาศ

[-] เสาอากาศ Tower

[-] สายนำสัญญาณ

งานด้านความถี่ การขยายข่ายสื่อสาร

[-] การขออนุญาติขยายข่ายสื่อสาร

ระบบเครือข่าย เน็ตเวอร์คและอุปกรณ์

[-] Server IP-PBX

[-] อุปกรณ์เน็ตเวอร์ค

ผลงานการทำงาน โครงงานต่างๆ Project

[-] ผลงานการทำโครงการต่างๆ โปรเจค

ข้อมูลเอกสาร Software Datasheet

[-] Manual Circuit

[-] Datasheet

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version